Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Gastenboek
Reacties nummer 151 tot 200


Mail uw bijdrage voor het gastenboek aan de Redactie van het Kritisch Podium Dewanand
dan wordt het binnen drie dagen online geplaatst in dit gastenboek.
Alleen de tekst in uw email wordt geplaatst,
dus u mag anoniem reageren, indien gewenst.
Noteer eventueel: Datum Naam Email Website Stad Land Onderwerp


... Go to next Epage

 • Reacties nummer 1 tot 50. Klik hier
 • Reacties nummer 51 tot 100. Klik hier
 • Reacties nummer 101 tot 150. Klik hier
 • Reacties nummer 151 tot 200. Klik hier
 • Reacties nummer 201 tot 250. Klik hier

 • Reactienummer: 200

  Datum: 5 maart 2006
  Naam: Rosita
  Onderwerp: Dank, brief per post ontvangen
  E-mail: ***privacy***

  Letterlijke tekst uit haar brief:

  Rotterdam, 5 maart 2005

  Lieve Dewanand,

  Dank voor je opbeurende
  woorden eerder deze
  week. Na het gesprek
  was de lucht - bedompt -
  in mijn hoofd weer
  opgeklaard.

  De directe aanleiding
  was een voorval met
  een kennis eerder op die
  dag, waardoor ik mij
  gemanipuleerd voelde. En
  dit bracht herinneringen
  naar boven van eerdere
  - negatieve - relaties.

  Nogmaals bedankt;
  en ook dank aan Soenita,
  voor de tijd die je met
  mij aan de telefoon doorbrengt.

  Rosita.

  Reactienummer: 199

  Datum: 17 maart 2006
  Naam: Marc de M.
  Onderwerp: uw website
  E-mail: ***privacy***

  Geachte Heer,

  Bedankt voor uw antwoord. Ik heb er geen bezwaar tegen
  dat U de brief (brieven) die U toegezonden wordt verwerkt
  in uw podium van vrije meningsuiting, maar dan zonder vermelding van mijn naam.

  Bij nader toezien en herlezing ben ik het eens met uw sociologische vaststellingen, in de feitelijke beschrijving, maar ben ik het niet eens met de gevolgtrekkingen die U maakt.
  Ik heb mij blijkbaar verkeken op één artikel: wat ik als een
  noodwendige wenselijke situatie zag; terwijl U de door U
  beschreven fenomenen als verwerpelijk beschouwde.
  Als ik mag aannemen dat U een de Hindoe filosofie aanhangt,
  dat moet U gerust zijn ; NIETS VERDWIJNT.

  Hoogachtend

  Marc De M.

  Mijn antwoord op zijn vraag:

  geachte heer Marc,

  leuk dat u mij deze vraag stelt. wilt u mij de passages toemailen vande teksten die u niet kan plaatsen.

  mbt suriname.
  Suriname is zo een mooi land en ik word er woest kwaad om als ik ziedat het nu arm en afhankelijk is. De schuld ligt uiteraard niet helemaal bij de Afro-Surinamers, want ookhindoestanen doen mee aan de vernietiging van Suriname. Door mijnkritische betogen hoop ik een discussie te laten ontbranden binnen deSurinaamse taboewereld, zodat er wat nieuwe impulsen ontstaan voor eennieuw Suriname. Bestudeer evt. mijn manifest Shri Rama Ka Desh inrubriek Suriname. Tot mijn twintigste woonde ik in Suriname en ik zeg uecht, ik heb nog steeds heimwee, ondanks twintig jaar verblijf ikNederland.

  Ik publiceer in juni 2006 een speciaal boek online over Suriname.Misschien krijgt u dan antwoorden op uw vraag.

  Bedankt voor uw vraag. ik plaats uw reactie in het gastenboek komendeweek en wilde weten of u uw naam eronder wi! lt hebben.

  groeten,

  Dewanand
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.nl
  Delft
  Nederland

  Reactienummer: 198

  Datum: 16 maart 2006
  Naam: Marc de M.
  Onderwerp: uw website
  E-mail: ***privacy***

  Geachte heer,

  Ik ben een Belg wonende in België. Ik heb Suriname bezocht het vorig jaar.
  In die zin lees in veel over de historiek van Suriname.

  Ik ben dus geen ex-kolonisator van Suriname, maar ons land heeft zich in 1830 bevrijdt door middel van wat men een 'revolutie' noemt met wat rumoer te Brussel, van de Nederlanders, om een onafhankelijke staat te stichten.

  Maar wat betreft zijn wij historisch niet veel beter want wij hebben lang Kongo gekoloniseerd , althans mijn voorouders.

  Zoals ik zei heb heb ik meerdere artikels gelezen van uw hand, maar wat ik nu op uw webside leest, kan ik niet meer aanéénknopen, kun U in het kort zeggen wat er scheelt, met U, met Suriname in een begrijpelijke logische taal, en waar U moeilijkheden mee hebt.

  Ik kan een week lang alles woord voor woord analyseren, maar een goed artikel dat ik reeds van U hand vondt vind ik nu niet terug in een resem scheldtirades waar ik niet weet wat U werkelijk wil zeggen.

  Hoogachtend

  Marc De M.

  Reactienummer: 197

  Datum: 15 maart 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: Phagua
  E-mail: ***privacy***

  Eerste mail:
  dewanand,

  goed dat je het artikel van koenraad elst geplaatst hebt.

  Erg verhelderend vond ik het citaat van Orwell: if freedom of speech means anything at all, it is the freedom to say things that might hurt people, or say things they do not want to hear. gegroet
  anand

  Tweede mail:
  namaste dewanand,happy phagua!!

  ik hoop dat het goed met je gaat, neem anders maar eens vakantie naar een tropisch land, ik kan je goa erg aanbevelen. Zoals je ziet worden de winters langer in europa, de koude holokaust neemt in hevigheid toe! waarom staan er geen nieuwe reacties meer geplaatst?

  swami harami denkt er aan om op kaise te gaan, er is daar een heel groot publiek. dewanand het beste verder!

  anand

  Reactienummer: 196

  Datum: 7 maart 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: per post ontvangen brief: Inzake Stalking
  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  Letterlijke tekst van beschuldigende brief per post verzonden aan Dewanand:

  Den Haag, 7 maart 2006.
  Inzake: Stalking

  Geachte heer Waldo Dewanand ***,

  Gaarne herinner ik u eraan dat ik u de vorige week vriendelijk heb laten weten dat onze gezamenlijke reis van slechts enkele maanden, heden ten einde is gekomen en dat onze wegen zich moeten scheiden.

  De reden is dat ik heb vastgesteld dat u mij haat. Mogelijk een redeloze haat waarvan u zelf niet bewust bent omdat haten blijkbaar het enige is dat men u heeft geleerd en waarmee u aandacht genereert. Ik baseer deze constatering op uw zinloos grievende geschriften tegen de groep die mij aan het hart gaat en wat u persoonlijk tegen mij zei en wat ik verder heb ervaren als pogingen tot dwang en manipulatie.

  Gaarne wijs ik u erop dat ik al langer als acht jaar serieus werk maak van mijn schrijfcarriere, dat ik mijn werk reeds in verschillende theatervoorstellingen zag, eerbewijzen in de vorm van een reisbeurs, de nominatie voor een grote toneelprijs en een schrijfopdracht voor een toneelstuk verwierf zonder uw tussenkomst. Mijn naam komt zonder uw tussenkomst en door mijn eigen inspanningen 160 maal voor in google. De vermelding van mijn korte stukjes in het gastenboek van uw site, die voor 99% door uzelf wordt volgeschreven, staat in geen enkele verhouding tot wat ik verder doe aan activiteiten en publiciteit. De verschijning van mijn stukjes op uw site heeft niets aan contacten, publiciteit of boekverkoop opgeleverd. Mijn vermelding in de VN is de keuze van Rudie Kagi en kan niet gezien worden als een inspanning van u ten behoeve van mijn carriere. Deze vermelding heeft mij overigens ook niets opgeleverd.

  Ik herhaal dus mijn verzoek aan u om mij in vrede te laten en geen stalking mails meer te sturen. Ik gaf eerder aan dat uw geschriften mij zeer van streek maken, en daar u mij sinds mijn verzoek toch tweemaal heeft lastig gevallen met uw epistels, beschouw ik dat als verder bewijs dat u mij kwaad wil doen.

  Indien u mij nogmaals lastig valt door middel van geschriften of wat dan ook zal ik mij ogenblikkelijk wenden tot de politie van Delft.

  (origineel ondertekend met blauwe pen, kopie conform)

  Hoogachtend.

  Egmond Codfried


  Lees mijn officiele antwoord in onderstaande tekst:
 • Harde brief aan Afrocentrist Egmond Codfried, d.d. 22 maart 2006

 • Reactienummer: 195

  Datum: 11 maart 2006
  Naam: Jacob
  Onderwerp: India 5000 kulturen
  E-mail: ***privacy***

  Pardon?? En het beruchte (officieel verboden) kastestelsel dan?? En de beklagenswaardige toestand van de zgn onaanraakbaren??

  Is het cijfer 5.000 een slag in de lucht of door één of meerdere goede bronnen onderbouwd?

  ‘Hindu’ zou ik vervangen door Hindoe en ‘Mayas’ door Maja’s (of evt. Maya’s).

  Vr. Gr., Jakob.

  Reactienummer: 194

  Datum: 10 maart 2006
  Naam: Trix Vossen, Philips Electronics Nederland B.V.
  Onderwerp: Reactie op uw verzoek, d.d. 18-01-2006
  E-mail: trix.vossen@philips.com

  Geachte heer Dewanand,

  Wij hebben met belangstelling kennis genomen van uw sponsoringverzoek 18 januari j.l. voor het wereldrecord tien boeken online publiceren door Nederlandse Hindoe schrijver Dewanand.
  Het door onze onderneming geformuleerde sponsoringbeleid laat echter in slechts zeer uitzonderlijke gevallen sponsoring van individuele activiteiten toe. Mede om deze reden heeft onze sponsoringafdeling, die de taak heeft alle aanvragen te toetsen die onze onderneming bereiken, uw verzoek niet kunnen honoreren.

  Het spijt ons u in deze zin te moeten informeren en spreken de hoop uit dat u uw doel ook zonder onze steun zult kunnen realiseren.

  Hoogachtend,

  Philips Electronics Nederland B.V.

  Trix Vossen
  Afdeling Sponsoring

  Reactienummer: 193

  Datum: 7 maart 2006
  Naam: Rudie Kagie
  Onderwerp: Vrij Nederland publicatie: Re: Fw: Reactie op uw bericht over klote negers hebben Suriname verrekt, (nu met
  E-mail: ***privacy***

  Geachte heer Dewanand,

  Mijn verontschuldigingen voor het verkeerd spellen van uw naam. De conclusies die u aan deze slordigheid verbindt - u gaat ervan uit dat ik dit expres zou hebben gedaan en ziet hierin een bewijs voor het lage ontwikkelingspeil van blanke Nederlanders - lijken me wat ver gezocht.

  Met vriendelijke groet,

  Rudie Kagie

  Reactienummer: 192

  Datum: 5 maart 2006
  Naam: Anoniem
  Onderwerp: Hallo Forza
  E-mail: ***privacy***

  Met verbazing heb ik gelezen wat u evt te wachten staat wat betreft forza. Ik leef met u mee maar zal U even helpen dhr. Meijer die zich voordoet als voorzitter is nog niet zo braaf als hij er uit ziet.
  Ik zou als ik U was zijn antecedenten maar eens na gaan dan wordt u in ieder geval een heleboel wijzer.
  Er hebben al vele mensen zeer nare ervaringen opgedaan met dit mannetje. Ik moet voorzichtig zijn maar ik kan u verzekeren dat er een heleboel niet klopt aan dhr. Meijer.
  Ik denk eigenlijk alleen dat het klopt dat hij uit Dronten komt.
  En wat er verder over hem staat ja als je een sterke fantasie hebt geloof je het zelf.
  U veel sterkte wensend verblijf ik.

  Reactienummer: 191

  Datum: 2 maart 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: frans guyana als emigratieland?
  E-mail: ***privacy***

  Beste dewanand,
  al geruime tijd loop ik met plannen om over een jaar of 13 te emigreren. En het land dat altijd in me opkomt is frans guyana.

  Je weet zelf wel waarom: -het is lekker tropisch
  -het is in europese handen,dus een redelijk rechtvaardig systeem
  -dichtbij suriname
  -goede landbouwvooruitzichten
  -goede bescherming tegen de braziliaanse schooiers
  -grond is daar nog goedkoop
  -ver uit de buurt van terroristische aanslagen

  gaarne zou ik je mening hierover willen lezen ,misschien dat je meer informatie voor mij over dit land hebt?

  tot lezens,
  anand

  Reactienummer: 190

  Datum: 17 februari 2006
  Naam: Dr. Koenraad Elst
  Onderwerp: [VRI] Koenraad Elst on Danish Cartoon Event(s)
  E-mail: ***privacy***

  Banning the Quran?
  From the desk of Koenraad Elst on Fri, 2006-02-17 14:16

  The controversy over the Danish cartoons depicting the Prophet Muhammad has generated plenty of hypocritical commentary from politicians and other public figures in attempts to convey an impression of moderation and neutrality. In most cases they do so by taking up the quarrel in the middle and condemning both the "insensitivity" of the cartoonists and the "overreaction" of the Muslim world, both alleged instances of "extremism." They expect us to believe that there is a moral equivalence between the exercising of a fundamental right (freedom of expression) and the attempt to abolish this right.

  Many also adopted the snobbish position that the cartoons should not have been published because they were "substandard." Ooh, those gourmet cartoon connoisseurs, they will settle for nothing but the best. Other evasions include the implication of ulterior motives, e.g. that the "real" object of the controversy is Denmark's restrictive immigration policy rather than the cartoons. This goes against all the testimonies of Muslim government spokesmen and demonstrators. Another diversionary tactic is to declare that "the real issue" is unemployment of young Muslims in Europe, as if that was a concern of the violent demonstrators in faraway Beirut or Peshawar.

  I do not know if hypocrisy is better or worse than the second most common position encountered in liberal circles: openly siding with Islamic fanaticism and putting the blame fully on the cartoonists and their editors, as Bill Clinton did, Kofi Annan and the Foreign Affairs spokesmen of the Bush and Blair governments. In the Brussels weekly Knack, the Belgian equivalent of Newsweek and Time, with a weekly circulation of 160,000 copies, the editor, Karl Van den Broeck, launched the innovative conspiracy theory that the Neoconservative cabal, with tentacles stretching from Washington DC and Tel Aviv to Aarhus and Brussels (this website!), had planned the whole cartoon riot incident as the trigger for the Clash of Civilizations and the invasion of Syria and Iran, no less. Well, not all that innovative: a similar view was expressed by Ayatollah Khamenei.

  A well-known Belgian novelist (Kristien Hemmerechts), a noted feminist and cultural relativist (who has spoken in favour of female circumcision), stated that since the Muslims are so sensitive to the cartoons, the latter should not have been published. Typically, the liberal sympathisers of Muslim "sensitivities" do not seem to notice how childishly selfish the Muslim position is. For centuries and until today, Islam has ordered the destruction of everything that is sacred to other religions, starting with the 360 idols in the Kaaba (including Jesus and Mary) smashed to pieces by Muhammad himself, down to the Bamian Buddhas destroyed by the Taliban in 2001, the weekly vandalising of Hindu temples in Bangladesh, or the destruction of Christian churches in Iraq during the last couple of months. In many cases, moreover, not only the places of worship but the worshippers too have been assaulted. What an arrogance for Muslims, with their heritage of iconoclastic insensitivity, to put up this show of indignation for a handful of harmless cartoons. And now we are being expected to feel pity for those poor touch-me-nots?

  In Muslim circles, meanwhile, only a few independent intellectuals have come out unequivocally on the side of freedom of expression, most bravely the Jordanian journalists who confronted their readers with the poser: "Which is worse for Islam, these cartoons or the TV images of Iraqi mujahedin beheading their hostages?" They were arrested. So were several Algerian journalists, for republishing the cartoons, and their paper was banned from publication. Likewise a leftist Syrian journalist was arrested under the law against "insulting religious feelings" for having proposed a dialogue about the cartoon controversy on the plea that violent protests could only hurt the image of Islam. And in Konya, Turkey, a woman journalist was stoned for not wearing a headscarf while reporting on a demonstration held under the motto "loyalty to the Prophet."

  By contrast, many Europe-based Muslim intellectuals who joined the debate, esp. those who opened their interventions with a plea against violent protest by way of captatio benevolentiae (then followed by "but…"), only did so as the first, non-violent line of attack in the broader Islamist offensive against freedom of expression and of the press. They are the ones who stand to gain most from this type of crisis: with every Islamist bomb attack by the violent wing, the non-violent vanguard's prestige with Western governments and media goes up. They become ever more needed as "dialogue partners" to fend off the violent option. But objectively they are working for the same goal as the armed Islamists: to curb democratic freedoms as a crucial step in the imposition of an Islamic order on the West.

  A good example is the Brussels government-funded "intercultural" lobby group KifKif. Last Tuesday, seven of its board members, including widely read intellectuals of Moroccan origin, such as Tarik Fraihi and Sami Zemni, published a plea for "limits on freedom of speech." They argue that "an absolute freedom of expression can only benefit antidemocratic extremists." This position is evidently the opposite of the truth. Unfettered freedom of expression is a fundamental precondition for a democracy, because a democratically sovereign citizenry needs to be able to inform itself about the existing spectrum of opinions on any matters that come up for decision-making. In a democracy there cannot be two unequal categories of citizens, with one allowed to select what the other may hear and read. Conditional freedom of expression is typical of dictatorships. Hitler and Stalin did not oppose the freedom to express opinions that were in line with their own policies, and likewise, KifKif does not advocate limits on the expression of opinions in line with its own.

  But since the job of this type of lobbying groups is to put a democratic face on their attacks on the foundations of democracy, their spokesmen cleverly use the language of human rights. Kifkif writes: "The self-declared defenders of absolute freedom of expression forget (deliberately?) the second part of the much-discussed article 10 of the European Convention on Human Rights, not coincidentally the part in which the limits of freedom of expression are defined." This is bluff aimed at fooling lazy readers, for those who take the trouble to read the ECHR article in question, which guarantees freedom of expression, will find that the limits mentioned there are conceived in terms of national interest and morality, not of prohibiting criticism of religious doctrines and leaders. The only straw to which the KifKif authors can cling is the following: "An important limit according to the ECHR is the 'protection of the rights of others.'" This they take to include "the right to respect (art. 8) and the right to freedom of religion (art. 9)."

  This is another attempt to fool unsuspecting readers, for the rights guaranteed in articles 8 and 9 are in no way thwarted by any form of self-expression. The "respect" mentioned in art. 8 is not the right to freedom from criticism which Islam is now demanding, but the very tangible right of freedom from encroachment on one's private correspondence, home and family life. The freedom of religion guaranteed in art. 9 is similarly unaffected by the expression of opinions. The religious freedom of Christians, for instance, has not been violated by the various forms of criticism which have been aimed at them since the 18th century (but it has been violated by various forms of prohibition, repression and pogroms in Communist and Islamic countries).

  The KifKif authors continue: "Freedom of expression is limited in this sense that exhortation to hate or racism are forms of verbal violence and therefore punishable offences." That is not in the ECHR, but granted, this idea does underlie the anti-racist legislation in some European countries. The Newspeak notion of 'verbal violence' is an attempt to vitiate the debate by pretending that strong rhetoric amounts to, and is somehow equivalent to, physical violence. Again this is a trait which is typical of dictatorships, where dissenters are routinely criminalized as 'trouble-makers irresponsibly sowing conflict in society' and the silencing and incarceration of dissidents is justified as 'necessary for the people's well-being and social peace.' In fact, it is precisely the so-called 'violent' speech that is protected by the principle of freedom of expression. Sweet talk is not controversial and no-one seeks to curb it. The opinions that need to be protected from censorship are precisely the opinions that hurt. As George Orwell said: if freedom of speech means anything at all, it is the freedom to say things that people do not want to hear. That is, those things that the targeted will resent as 'verbal violence.'

  The reference to anti-racist restrictions is yet another attempt to distort the debate, for criticism of religion (which is the basis of any criticism, according to Karl Marx) has nothing to do with race. There are many Muslim-born critics of Islam, racially identical with the Islamists they criticize, people like Ibn Warraq or Ayaan Hirsi Ali. Conversely, there are quite a few European-born converts to Islam, often with a convert's militant zeal. I have been on debating panels with several of them, and a few have made headlines by joining the armed struggle in Afghanistan or Iraq against Western forces, whose soldiers are mostly white like themselves. If the KifKif advocates of Islam's right to veto criticism have to resort to the misplaced rhetoric of anti-racism, diverting attention from the religious basis of the controversy, this may well indicate that they know that their core argumentation is weak.

  And it is. Suppose we take them at their word when they argue: "Freedom of the press and of expression cannot and must not become a licence or alibi for gratuitous, mendacious and disrespectful messages." The first two adjectives are bluff, again. There was nothing 'gratuitous' about raising the issue of whether artists are afraid to depict the Muslim's prophet. A Danish author of children's books had discovered this to be the case, which was the reason for Jyllands-Posten's invitation to the cartoonists. Neither was it gratuitous when two of the cartoonists connected the person of Muhammad with the contemporary theme of terrorism. It so happens that hundreds of terrorists in the past few years have justified their actions with references to the words and actions of their Prophet. It is not gratuitous or frivolous for a newspaper to address politically relevant and topical facts.

  Secondly, there was nothing 'mendacious' about depicting Mohammed in a way that associates him with terrorism. KifKif has no monopoly on access to the orthodox Islamic sources about the life and works of the Prophet of Islam. We can check for ourselves that the Hadith (traditions concerning the Prophet's words and deeds) and Sira (biography) literature describe Mohammed as engaging in armed raids, plunder, hostage-taking, rape, assassination of critics and mass-murder of prisoners. Instances of this conduct are also confirmed and justified in the Quran itself. In a democracy it is perfectly legitimate to point this out, whether laboriously in a scholarly paper or more caustically in a cartoon.

  As to the third adjective, one may agree that from a certain angle the cartoons can indeed be considered as 'disrespectful.' But in that case, one must likewise judge 'disrespectful' the sources on which the message they convey is based. As we just pointed out, the notion that Muhammad was a kind of terrorist is not an invention of some 21st-century 'Islamophobe' or 'racist,' it is based on Arabic sources compiled by orthodox Muslims and enshrined as the basis of Islamic doctrine and law. If cartoons critical of the Prophet are to be banned, what does KifKif propose to do with the Hadith collections and the Quran: ban those books in toto or merely excise the parts that testify to Muhammad's acting in contravention of the ECHR?

  I am unambiguously opposed to any curtailment of the freedom to buy and sell and read and discuss the Quran. Everybody should read it, for that is the best immunization against silly sop-stories about Islam being 'the religion of peace' or Muhammad being 'the first feminist.' Anyone who, like KifKif, demands restrictions on publications that cast the Muslim's prophet in a negative light, is demanding restrictions which would logically affect the basic texts of Islam. If logic had any force of law, the KifKif board members would be well advised to ponder the old proverb: "Be careful what you wish for; you might get it."

  The question of how the Islamic texts would fare under a KifKif regime becomes all the more relevant in the light of another assertion of the board members: "Kif Kif is of the opinion that there are limits to freedom of expression. t is at least necessary that those limits are the same for everybody. […] We wish to live in a tightly coherent society with equal rights and duties for everyone. A society without racism, whether it is Islamophobia or anti-Semitism."

  This seems to mean that disrespect for any religion should be treated the same as disrespect for Islam. So, if insults to Islam or the Muslim community must be prohibited, then so must insults to other religions and their adherents. (In the new nomenclatura, this might be called Kafirophobia, aversion to Kafirs or 'unbelievers;' if the KifKif authors mean what they say about equality, they should henceforth twin every mention of 'Islamophobia' with 'Kafirophobia.') How would the Quran fare in such a system?

  The Quran contains dozens of verses that preach hostility to Pagans (polytheists, Zoroastrian 'fire-worshippers' and atheists), Jews and Christians. It denounces their teachings as false and evil and a sure passport to hell. By modern Western standards the author of the Quran is entitled to his freedom of opinion on religions. But by KifKif standards, these insulting comments on other people's religions are not so innocent and ought to be curtailed, especially in a multicultural society. (And indeed, the orthodox sources agree that it was Muhammad's lifetime achievement to have transformed Arabia's multicultural society into a monolithic Islamic one.)

  The Quran also expressly forbids conversion from Islam to other religions, while allowing and encouraging the reverse. This becomes problematic in the light of the KifKif authors' plea for equality and reciprocity. It is also in contravention of the ECHR's article 9, to which they purportedly adhere, for this article defines "freedom of religion" as including "the right to change one's religion."

  In addition the Quran rejects the principle of "equal rights and duties for everyone," which KifKif now invokes. Apart from the candidly affirmed inequality in rights and duties between the sexes (which admittedly exists in all religions), it explicitly ordains inequality between the different religious communities. To the non-monotheists Muhammad denied freedom of religion completely, and as for Jews and Christians, the Quran only allows them to retain their faith if they accept the status of third-class citizens and pay a 'toleration tax.' When the Prophet's Islamic state developed into an empire under his successors, the 'rightly-guided Caliphs,' this principle was elaborated into an entire system of legal inequality between Muslims and non-Muslims. This inequality pervades the Shari'a (Islamic law) and even now it is already seeping into our society, e.g. in the immense and sometimes violent pressure of Muslim communities against relationships or marriages of their daughters with non-Muslims.

  There is even grimmer reading, however, in dozens of Quran verses that go further than mere doctrinal disputation and actually enjoin the Muslims to go out and fight the 'infidels.' The core text of Islam is not merely disrespectful towards other religions, it extols killing and glorifies dying in the war against the non-Muslims. If the text of the Quran should not be clear enough, one must bear in mind that it is a companion volume to Muhammad's life story as a religious leader and military conqueror. Consequently, if one should have doubts about the meaning of jihad, literally 'effort' but in practice 'war against the infidels,' one need merely put the verses in their real-life context. Muhammad understood and used the term unambiguously in the sense of 'war,' not some ethereal or metaphorical 'struggle against the evil in ourselves' but an actual war involving horses, weapons, stratagems and blood. The Quran explicitly teaches hatred, hostility and the use of force against other religions and their adherents. By KifKif's own standards, it clearly exceeds the "limits of freedom of expression."

  Fortunately most Muslims do not take the Quran literally. Their common sense, as well as human inertia and immediate self-interest make them focus on their own life's business rather than on the struggle against the infidels. When pressed for a Quranic justification of this Islamically lax conduct, they may invent some conveniently soft and non-literal interpretation of the more militant verses, or even (before ignorant Westerners) deny their existence altogether. And so they get on with their lives much like their non-Muslim neighbours do.

  However, this does not render the Quranic injunctions against the infidels innocent. Of the hundreds of dedicated Muslims who committed acts of terror in the last couple of years, a handful may have been temperamentally violent and predisposed to committing such acts regardless of their religion. They may be the "evil people" whom President George W. Bush blamed for the 9/11 attacks in his bid not to implicate Islam. But many others have crossed the threshold into terrorism through the teaching of the Quran and the example set by the Prophet. After all, they understand the Quran as nothing less than God's own revelation. Unlike the ephemeral cartoons, which have not motivated a single act of violence against Muslims in the months since their publication, the Quranic injunctions are intended to be taken seriously.

  Consequently, when people plead for restrictions on free speech on the grounds that it may cause offence and even inspire hatred and active hostility to certain communities, they ought to realize that they are in effect demanding limitations on the freedom to read and recite the Quran. Is that what the KifKif board members want? If not, they should withdraw their plea for limits on the freedom to express criticism of religions and religious figures including the prophet Muhammad.

  PS: please note that in the present article and in other publications, I have practised a reasonable degree of respect for the founder of Islam. Of course I have not used any sycophantic or reverential appositions every time I mentioned his name, such as "Peace Be Upon Him" or "PBUH." But at least I have repeatedly referred to him as the "Prophet," and capitalized, no less. As a non-believer, I would have been entitled to describe him each time as "the so-called prophet." Since I am not in the business of annoying people with such pedantries, I have refrained from exercising that right. It's just a question of sensitivity, you know. Website:
 • http://www.brusselsjournal.com/node/825 • Reactienummer: 189

  Datum: 17 februari 2006
  Naam: Louis Stiller
  Onderwerp: Hindoeschrijfkunst
  E-mail: ***privacy***

  Geachte heer (?) Dewanand,

  Over hindoeschrijfkunst mag u me alles vertellen, want ik heb er veel over gelezen
  (en zelfs gepubliceerd, zie o.a. http://sasialit.org/
 • http://sasialit.org
 • ), maar beschuldigingen over bekrompenheid van ons lezerspubliek en de verwijzingen naar Mein Kampf kan ik volstrekt niet waarderen. 'Normale' conversaties wil ik best met u voeren, maar dit niet.

  Met vriendelijke groeten,
  Louis Stiller

  Reactienummer: 188

  Datum: 1 maart 2006
  Naam: Jan Jansen
  Onderwerp: agenten inmekaar geramd in utrecht
  E-mail: ***privacy***

  beste dewanand,

  algelopen week zijn er in Utrecht politieagenten op beestachtige wijze in mekaar geslagen op klaarlichte dag door een menigte van ongeveer 100 leipe mocro's. Zij wilden een arrestie van een andere leipe mocro verhinderen. Nu vraag ik mij af wat de reactie zal zijn van groen slinks, misschien wel : die arme kansarme jongens, toch, we zullen ons extra hard maken voor hun belangen, hoor[agenten in elkaar slaan en mensen terroriseren] Groen slinks is ook tegen de opvoedingskampen waarvan de gewone man hoopt dat ze er eindelijk zullen komen. Ik denk dat deze rel een signaal is van de leipe mocro's, dat zij hun eigen rechtssysteem willen hebben in Kanaleneiland[ de mocro hoofdstad van Nederigland]Zij erkennen onze justitieapparaat niet, en hebben er ook geen respect voor![ ik bedoel de randgroepjongeren waarvan er elke dag steeds meer bijkomen] Ik heb ook gemerkt dat Rechts nederigland zich altijd heel stil houdt en de BALLEN niet heeft om in kanaleneiland met een grote groep kaalkoppen te komen huishouden om te laten zien van wie dit land nou eigenlijk is!!!![van mij in ieder geval niet, want ik ben ben maar een allochtoon die over 15 jaar echt weg wil.Ik wil straks niet elke dag vernederd worden door aan de ene kant mocro's en aan de andere kant kaalkoppen. In india bestaat er geen probleem met moslims, als je daar teveel onredelijk lult, krijg je een autoband over je heen en dan gaat er de hens in! Ik keur dit overigens wel ten zeerste af, ik probeer alleen duidelijk te maken dat nederlanders een soort hekel aan hun eigen land hebben, ze zijn niet bereid om alles voor hun land op te offeren!

  Met deze brief wil ik eigenlijk alleen maar zeggen dat ik het jammer vind dat dit mooie gastvrije land zo verneukt wordt door mensen met 2 paspoorten die zo weinig respect voor nederigland hebben dat ze na hun dood notabene in hun land van herkomst begraven willen worden, en als ze de kans krijgen om in oranje te spelen ze het liever voor marokko doen,overigens respect voor die turkse voetballer die koos voor nederland. Gelukkig zullen diegenen onder hen die crimineel zijn in de toekomst echt daadwerkelijk gedeporteerd worden!! Ik zal in de toekomst niet meer op de pvda of groenlinks en de sp stemmen[dan maar geen renteaftrek] want ze zijn te soft en je weet zachte heelmeesters maken stinkende wonden!!

  dewanand de groeten,

  Jan Jansen

  email geheim[ik wil niet halal worden]

  Reactienummer: 187

  Datum: 28 februari 2006
  Naam: Nico van Aurich
  Onderwerp: Re: Kritisch Podium Dewanand
  E-mail: ***privacy***

  Hallo Dewanand,

  Goed dat je een stuk schrijft aan Vrij Nederland. Laat die mensen ook maar een weten, wat manipulatie van de media is. Hoe kom je erbij, dat Links Nederland de slavernij verzwijgt. Rita Verdonk is nog altijd van de VVD en dat kan je geen linkse partij noemen. Vooral de SP legt zeker de nadruk op het verleden van onze slavenhandel. Ook schrijf je over 5,1 miljoen joden die vergast zijn. Dat waren er 6 miljoen. Staat niet in verhouding tegen het geen wat Stalin heeft gedaan. Die heeft 30 miljoen Russen gedood. Ook is het geen Folkert Bolkestein, maar Frits Bolkestein. Ik mag hem zelf ook niet en ook die andere engert van een Geert Wilders niet. Multi-culturele samenleving valt of staat met wederzijds respect voor elkaar. Zonder begrip voor de ander, zal er altijd racisme blijven bestaan. Ik hoop, dat je een positief antwoord krijgt op dat stukje.

  Met vriendelijke groet,

  Nico van Aurich

  Reactienummer: 186

  Datum: 27 februari 2006
  Naam: eric
  Onderwerp: Re: Kritisch Podium Dewanand
  E-mail: ***privacy***

  Dewanand,

  Zou je zo vriendelijk willen zijn om mij uit je mailinglijst te verwijderen? je verdwijnt al geruime tijd in mijn junkmail folder, en eigenlijk wil ik je geschriften daar zelfs niet eens aantreffen. Ja, ik ben het met je eens dat er veel mis is in deze wereld, en dat de blanke middelbare christelijke man zich als een ware imperialist en op vele fronten zelfs fascistisch opstelt, maar de wijze waarop jij bezig bent om dit te beschrijven vind ik ronduit stuitend. Stop met denken in wij en zij, en zie alleen nog een wij.. dat is m.i. de enige manier om de huidige polarisatie te stoppen. Wijs niet op de verschillen, maar omarm deze en leer er van. blank, zwart, hindoe, moslim, atheist of etterbak, het is maar 1 wereld waarin we in feite allemaal gelijk zijn. Je doet zelf net zo hard mee aan hetgeen je zegt te bestrijden en dat is sneu

  Reactienummer: 185

  Datum: 24 februari 2006
  Naam: Jeremy
  Onderwerp: hallo
  E-mail: ***privacy***

  Maar Nieuw Rechts is ook niet extreem rechts, dan moet je bij Nationale Alliantie zijn, of de NSB'ers van de NVU. Wees gerust, ik ben van puur arisch bloed, en 100% hetero. Maar over mijn partij zeggen dat we niet slim zijn was geen goede stap. Nu is mijn vertrouwen in jou nog meer gezakt dan toen ik hoorde van je afkomst.

  jeremy

  Mijn eerdere mail naar jeremy:
  > From: waldo
  > To: jeremy
  > Subject: Re: Re: Re: Hallo
  > Date: Fri, 24 Feb 2006 14:11:25 +0100
  >
  > hi jeremy
  >
  > schrijvers zijn meestal niet geliefd als zij ingewikkelde dingen
  > schrijven. meeste nrleden komen uit lagere milieus en denken te simpel.
  > nr gaat het niet ver schoppen. als zij mij op hun kieslijst zetten dan
  > halen zij zeker een zetel in de tweede kamer, maar zo slim zijn zij
  > niet. michiel smit heeft weinig verstand van politieke strategieen.
  > echt extreem rechts is hij niet. een homo kan niet extreem rechts zijn
  > hoor. hij kan namelijk geen raszuiver nageslacht verwekken bij een
  > vrouw.
  >
  > ik onderzoek de multicul diepgaand, al vijftien jaar. mijn visie is
  > complex. in juni publiceer ik een boek over het vreemdelingenbeleid,
  > met als doel het blank houden van nederland en zuivering op een slimme
  > juridische manier. het moet beter.
  >
  > groeten,
  >
  > dewanand

  Reactienummer: 184

  Datum: 27 februari 2006
  Naam: Scottie
  Onderwerp: Geteld negerslaven
  E-mail: ***privacy***

  Moet je luisteren Dewanand.

  De joden zijn geteld, door de Duitsers, de negerslaven niet. Althans niet door henzelf, zo groot waren hun telraampjes toen nog niet. . Wellicht door de Zeeuwen en Hollanders tussen 1700 en 1830. Toen werd de slavernij afgeschaft omdat het te duur werd. Daarnaast zijn ze door vijandige stammen, die ze gevangen hadden genomen verkocht aan de slavenhalers. Dat scheelde weer. Er was toen in Afrika ook al honger genoeg.

  Moeten we nu ook de joden geld geven omdat ze door een Egyptische farao in slavernij werden gehouden, toch zo'n veertig jaar?

  Moet er niet een slavenmonument komen waar ook de huidige slaven in de Arabische wereld herdacht kunnen worden? En hoe is het met de kinderarbeid in de Aziatische wereld?

  En die zelfmoord bij hindoemeisjes is wel erg maar is een zaak van de hindoestanen. Zij begrijpen immers hun cultuur beter dan wij blanke Nederlanders. Net zoals die overlast en geweldpleging niet langer een zaak is van Nederland maar van de Marokkaanse gemeenschap. Die gaan zich nu met hun discriminerende pubers en jihadies bemoeien. Zo hoort dat, dus dat moeten hindoestaanse mensen ook doen: meehelpen hun eigen problemen op te lossen.

  Scottie.

  Reactienummer: 183

  Datum: 26 februari 2006
  Naam: Babi
  Onderwerp: Herdenking 4 juni 2006
  E-mail: ***privacy***

  Hallo Dewanand,

  Ik heb 2 maanden geleden jou website ontdek en lees vaak uit de verschillende stukken.
  Ik kom steeds nieuwe dingen tegen, terwijl ik dacht het al te weten.
  Je schrijft gevarieerd en over interessante, pakkende onderwerpen.
  Ik vind onderwerpen (vragen) die mij bezighouden.
  Ik vind het fijn op jou site veel antwoorden en herkenning te vinden.

  Ik vraag mij af of je ook lezingen houdt?
  Als dat zo is heb ik een vraag aan je;
  Zou je een lezing over de hindoestaanse immigratie willen geven op zondag 4 juni 2006 in Nieuwegein?

  Ik ben bestuurslid van een hindoestaanse stichting Aurat Nieuwegein.
  Na een paar inactieve jaren zijn wij dit jaar actief begonnen met activiteiten.
  Op het gebied van informatie, educatie en voorlichting.

  Groeten Babi

  Reactienummer: 182

  Datum: 24 februari 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: Racisme Leefbaar Leyenburg
  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  Berichten 22 december 2005
  Groen Links verklikt Leefbaar Leyenburg
  Gemeente eist sluiten Leefbaar Leyenburg

  door LL

  De gemeente Den Haag eist dat de website Leefbaar Leyenburg gestopt wordt. Op aanraden van de illegale voortzetting van de Haagsche Courant op internet (Haagsche Weblog), een site gelieerd aan Groen Links, heeft de gemeente besloten juridische stappen te ondernemen.

  Op de site Haagsche Weblog wordt Leefbaar Leyenburg beschuldigd van racisme vanwege het gebruik van de term “witte wijk”. Het Haagsche Weblog heeft de gemeente Den Haag aangezet tot het nemen van juridische stappen om zo Leefbaar Leyenburg te laten sluiten. De gemeente, die voor het grootste deel bestaat uit linkse ambtenaren, heeft direct gevolg gegeven aan dit verzoek van GL. Veel bewoners hebben ondervonden dat de gemeente bij andere wel belangrijke zaken nooit zo snel tot actie overgaat en in veel gevallen zelfs helemaal niks van zich laat horen.

  Van heel veel kanten hebben wij inmiddels steun gekregen, “jullie succes begint de gemeente te verontrusten” was een veel gehoorde opmerking. Om de gemeente juridisch zwak te laten staan hebben wij de link (met ooievaar) naar hun site inmiddels verwijderd. Leefbaar Leyenburg zal gewoon doorgaan.

  Wat de verklik actie vanuit de linkse hoek betreft kunnen wij alleen maar zeggen dat wij dit erg kinderachtig vinden. Tot inhoudelijke argumenten over die op het Weblog aangehaalde allochtonen problematiek komt de extreme kant van links nog steeds niet, dan maar een verraad actie dachten zij. Wij nemen niks terug van onze woorden dat Leyenburg een witte wijk is zonder dergelijke problemen en wij dat graag zo houden. De feiten laten zien dat het er op alle gebieden slechter voorstaat in zwarte wijken en er een direct verband is tussen het aantal allochtonen in een wijk en problematiek zoals criminaliteit, werkloosheid, overlast enz.

  Reactienummer: 181

  Datum: 24 februari 2006
  Naam: Anoniem
  Onderwerp: Wat er mis is in Nederland
  E-mail: ***privacy***

  Wat er mis gaat in Nederland? Mensen die hier niet horen komen hier in een appertementje betaald door de hardwerkende Nederlander, eten van het geld van de hardwerkende Nederlander! Ze komen hier, doe geen fuck, en planten zich voort. Zeiken over dat wij discrimineren en planten moskeeen neer. Stelen (als ze dan werken) ook nog de baantjes van de hollanders die die niet krijgen wegens zogenaamde ''Positieve Discriminatie''. Het woord turk is al rascistisch maar Nederlander niet. Als ik de Nederlandse vlag draag ben ik een rascist, als hun de turkse vlag dragen zijn hun helden. BULL-SHIT. Wat er mis gaat in Nederland is dat de grenzen open blijven en criminaliteit veel te zacht tot helemaal niet word aangepakt. En de politiek-correctheid maakt me doen kotsen! Zelf nu ik dit bericht heb getypt met ik een rascist, maar doet een turk dat over een nederlander in turkije is hij een brave burger. STOP DE MOSLIMALISERING VAN EUROPA!

  (Waldo goos, dit t liefst anoniem wegens michielsmit.com)

  Reactienummer: 180

  Datum: 24 februari 2006
  Naam: Leuk maar helaas
  Onderwerp: Re: Moslimkenner Pipes: Europa wordt steeds meer islamitisch
  E-mail: ***privacy***

  'Leuk maar helaas' posted the following comment:

  Geachte dewanand ik heb niets op je moslim onderzoek tegen maar!: Hoe kan het dan dat er een zoveelste Koepel+toren gebouw herreist in dit landje, en waarom zijn ze dan hier aan het recruiteren, betere kans maken ze volgens jouw in andere landen.

  Yoga als strijdmiddel tegen zelfmoordelingen is denk ik ook niet de oplossing, wel 1000% beter dan welke moslim dan ook zolang ze maar niet Yoga als een dagelijkse verplichting maken in de wet, meerderheid of niet. Pasifisme is een goede zaak maar als de tegenpartij je hoe dan ook opblaast is de uitkomst mij wel duidelijk.

  enne wat motiveerd ex-moslims om dit te blijven en hoe zijn ze dit in gaan zien als de ENIGE oplossing...?

  Groet een zeer bezorgde NL-er (zoloang deze naam nog vijlig is om te dragen)

  ------------- name: Leuk maar helaas

  This is a comment on entry 'Moslimkenner Pipes: Europa wordt steeds meer islamitisch'

  View this entry:

  Website:
 • http://www.multikulkrant.net/pivot/entry.php?id=1052#leuk_maar_helaas-0602240106 • Reactienummer: 179

  Datum: 22 februari 2006
  Naam: Lasker
  Onderwerp: Hulde
  E-mail: ***privacy***

  Jay Ganesha Dewanand,

  Ik wilde even kwijt hoe zeer ik van uw orginele stukken geniet. Ga zo door.

  Lasker

  Reactienummer: 178

  Datum: 22 februari 2006
  Naam: Muhammed Reza uit Iran
  Onderwerp: Dit stukje kan geplaatst worden
  E-mail: ***privacy***

  Doods bedreiging van Michiel Smith door Muhammed Reza ibn Khomein Uit Qom. Zet het maar op Forum, Van Muhammed Reza natuurlijk! Kunnen we lachen!

  Dit is een nederlandse vertaling van de uitspraak van Ayatollah Khamenei in Iran. Michiel Smith! Jouw laadste paar maandjes zijn aangebroken. Het religieuze leger van Hazrate Khamenei zit overal, ook zitten er een aantal in Nederland. Ze zullen jou te pakken nemen samen met die Hond vriendjes van je. Jullie zijn vijanden van de Islam en dit zullen jullie moeten bekopen met jullie leven. Verzet is zinloos. Eshado La Illaha illa 'llah. Eshado Muhammadan Rasullu Allah. Allah Hu akbar!!!!!!
  Muhammed Reza ibn Khomein
  Qom 0255-456834
  Fatemeh street Hazrate Ali alley 34
  Qom, Iran

  Uit eerdere mails van 22 februari 2006:
  Ik heb even zijn eigen site gelezen, bij deze weet ik dat Michiel Smith geliquideert moet worden!. Ik zet een prijs op zijn hooft hier in iran. Ik ga lanks de ayatollah, dan overleg ik dat er een prijs op het hooft moet staan van Michiel Smith. 200.000$

  Voor degene die hem vermoord. 250.000$ voor degene die hem aan het hof van Ayatollah Khamenei brengt.

  Reactienummer: 177

  Datum: 20 februari 2006
  Naam: Greets
  Onderwerp: Je staat op www.michielsmit.com
  E-mail: ***privacy***

  hey Dewanand,

  Er staat een goed artikel over je op

  Website:
 • www.michielsmit.com
 • Greets.

  Reactienummer: 176

  Datum: 21 februari 2006
  Naam: Jeremy
  Onderwerp: Hallo
  E-mail: ***privacy***

  Ik ben 14, en zeer geintresseert in de politiek. Ik ben rechts omdat ik zie hoe het er met Nederland aan toe gaat, en omdat ik trots ben op mijn achtergrond. Ik heb respect voor mensen zoals u, en dat wou ik alleen even kwijt.

  Met Nationalistische groet,

  Jeremy

  Reactienummer: 175

  Datum: 20 februari 2006
  Naam: Holland Hardcore, sonne
  Onderwerp: Stukje van Dietscher
  E-mail: ***privacy***

  Hallo,

  De moderators van Holland Hardcore hebben deze Dietscher volgens mij verbannen van hun forum. Hierdoor geven zij hem geen kans om zijn visie verder toe te lichten, zodat hij geestelijk ook verder groeit, door te blijven communiceren met de samenleving.

  Ik stel voor dat je dit stuk snel weghaalt van je site, want dit is echt totale onzin. Dietscher heeft ons gevraagd zijn account te verwijderen, daar hij in de belangstelling stond van de overheid. Hij is al maanden actief onder een andere naam en op zijn site

  Website:
 • www.uitgesproken.com
 • Groet Sonne.

  Reactienummer: 174

  Datum: 19 februari 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: Reactie 18-2
  E-mail: ***privacy***

  Beste dewanand,

  geweldig dat je in vrij nederland komt, ik onderken het belang hiervan.
  Ik probeer alles van je te lezen, sommige stukken zijn indrukwekkend.
  Ik vind de wereld van e.mail en internet erg aantrekkelijk,
  dus ik denk dat ik ons contact[for the time being] op deze manier blijf onderhouden.[no offence] Ik waardeer het wel dat je mij je tel.nr. gegeven hebt.

  Het stuk 013appendix.c heb ik gisteren gelezen en ik vond het zeer vernieuwend en vakkundig. de groeten

  anand

  Reactienummer: 173

  Datum: 18 februari 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: 18 februari sri krishna's vertrek van de aarde
  E-mail: ***privacy***

  Hallo dewanand, vandaag 18 februari is een interessante dag nl: op 18 februari 3102 v.chr.is krishna uit zijn lichaam getreden en naar Goloka gegaan en toen is ook de kaliyug begonnen. Vyaas heeft deze datum opgetekend in de mahabharata,
  saturnus,jupiter,mars,venus,mercurius,de zon en de maan
  en ook rahu en ketu stonden toen exact op een lijn.
  Als je op de computer de standen van de planeten en lichamen vanaf onze datum, terugdraait tot deze conjunctie dan kom je exact uit op 18 februari 3102 v.chr. Griezelig nauwkeurig toch!

  Tegenstanders van dit gegeven zeggen dat de hindoes vanaf de 5e eeuw v.chr. gewoon terug zijn gaan rekenen, maar met hun toenmalige kennis van astronomie was het niet mogelijk, ze zouden toen [vanuit 5e eeuw v.chr.] nooit op 18 februari hebben kunnen komen. Het was een actuele observatie! [van de dongkoelies]

  gegroet

  anand

  Reactienummer: 172

  Datum: 18 februari 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: FW: De oproep tot genocide op zwarte Antillianen in Rotterdam
  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  From: "Egmond Codfried" E-mail: egmondcodfried@hotmail.com


  Subject: De oproep tot genocide op zwarte Antillianen in Rotterdam
  Date: Sat, 18 Feb 2006 12:48:50 +0100

  open brief

  Den Haag, 18 februari 2006.

  Inzake: De oproep tot genocide op zwarte Antillianen in Rotterdam

  Geachte LBR,

  Het was voor mij een verassing dat u op uw site hebt gereageerd op de racistische uitspraken van de Rotterdamse wethouder van den Anker en ik hoop dat u verder in beweging zult komen. Maar helaas ontgaat het u en de media dat wij met deze actie een nieuwe fase inluiden die voorbij gaat aan gewoon racisme. Wij dealen nu met een oproep tot genocide en gezien de witte etniciteit van Van de Anker, sprekend als vertegenwoordiger van een witte natie tegen Antillianen, kijken wij naar een oproep tot ‘etnocleansing’ of rassenzuivering.

  Op de LBR site staat sinds jaar en dag een samenvatting van het boek door Clarence Lusane over: 'Hitlers Black Victims'. Hierin valt te lezen dat er vanaf de jaartelling zwarten in Duitsland leefden in alle maatschappelijke lagen (net als in Nederland, overigens) en dat de Nazi's een speciaal exterminatie programma hadden bedacht. Jonge zwarte en gekleurde Duitsers werden opgeroepen om zich te laten steriliseren om zodoende het ‘Nobele Arische Duitsche Ras’ niet te kunnen vervuilen en te verzwakken.

  Onder de miljoenen slachtoffers van de Nazi-slachtpartijen in de concentratiekampen, en waarover vandaag weer veel te doen is, waren er ook heel veel zwarte en gekleurde Duitsers en andere zwarte Europeanen. Maar daarover wordt niet gesproken alsof het leed van zwarten minder is dan dat van anderen. Tevens moet het taboe van zwarte Europeanen in stand worden gehouden en het gevoel dat zij minder zijn en er niet echt bij horen. In Nederland moeten wij geloven dat er naast Anton de Kom en ene Sonnyboy geen andere zwarten onder de Duitse bezetting leefden en stierven vanwege hun etniciteit.

  Het is onvoorstelbaar hoe wethouder mevrouw van de Anker zo ruimbaan de kans krijgt haar gif te spuien en hoe passief de zwarte Rotterdammers zich naar de slachtbank laten leiden.

  Hoogachtend.

  EgmondCodfried@hotmail.com

  Reactienummer: 171

  Datum: 18 februari 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: afrikanen en slavernij
  E-mail: ***privacy***

  beste ronald, de germanen deden ook precies hetzelfde onder hun eigen volk, na een stammenoorlog werden er altijd slaven buitgemaakt.

  En toch kijkt men vol bewondering naar de romeinen,terwijl zij de echte barbaren waren.

  gegroet,
  anand

  Reactienummer: 170

  Datum: 17 februari 2006
  Naam: Reinoud
  Onderwerp: Re: koude holocaust
  E-mail: ***privacy***

  Beste gast,

  Dze holocaust geldt niet alleen voor de allochtonen. Dit gaat voor iedereen gelden die zich niet aan het aushwits systeem gaat houden. Deze mensen worden op deze manier vernietigd.

  Ik ga jouw schaal wel gebruiken voor mijn toekomstige artikel, de komst van de Satan in de wereld. want deze koude holocaust IS de nieuwe executie manier. Zovel voor allochtonen als autochtonen. Waarom denk je dat ik nederland verlaten heb. Ik zat zelf in fase 900 en neigde naar fase 1000 al. Ik ben eruit, en kom erachter dat dit inderdaad een executie methode is voor andersdenkenden, (ook nederlanders).

  Allochtonen alleen moeten dus geen clubs gaan oprichten als eigen groep, nee allochtonen samen met anders denkenden nederlanders moeten gaan samenwerken. Maar de situatie in dat depressie nederland is al zo erg er is niet echt hoop meer. De werkdruk, angst om niet meer te mogen werken en dus status te verliezen. de dwanggedachten. Alles werkt mee aan die koude holocaust. De Satan geniet hiervan.

  Wist je dat in USA deze koude holocaust nog VEEL erger aan de gang is voor alle anders denkenden.

  Als ik nou een mooi artikel schrijf over de komst van de Satan, wil jij het plaatsen op je forum, dezelfde plek als je eigen artikelen. Ik schrijf wel iets serieuzer, maar dezelfde reactie wordt losgeroepen.

  Groet, Reinoud

  waldo wrote:

  hot hot hot
  hersenbloedingen, migraine en manisch gedrag zijn ook symptomen van de koude holocaust.
  geloof mij dertig jaar geestelijke marteling in een blanke barbaarse wereld is pijnlijker dan sterven in een ultramoderne gaskamer. kies zelf wat je lekker vindt.

  zie zoeklink google:
 • http://www.google.nl/search?hl=nl&q=koude+holocaust&btnG=Google+zoeken&meta= • Reactienummer: 169

  Datum: 16 februari 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: Roman online: Van Smaak veranderd
  E-mail: ***privacy***

  Beste dewanand,

  Vond' van smaak veranderd' een mooi verhaal met een mooie sfeer[iemand die een beetje on the edge leeft] Het is toch altijd mooier op papier dan van het scherm.

  tot lezens,

  anand.

  Reactienummer: 168

  Datum: 16 februari 2006
  Naam: De redactie Multikulkrant
  Onderwerp: Bedankt
  E-mail: ***privacy***

  Geachte heer Dewanand,

  De redactie van de multikulkrant.net is het zat! We kunnen niet meer. De redactie heeft na een overdosis aan multikul, bedreigingen en privé omstandigheden geen tijd en puf meer om de krant up to date te houden. De multikulkrant.net zoekt een geschikte kandidaat die multikulkrant.net in leven houd en de multikul aan de kaak blijft stellen. Het hele concept o.a domeinnaam, database, website enz. word overgedragen. Bij interesse kunt u contact opnemen met redactie@multikulkrant.net. We willen iedereen bedanken die ons altijd hebben gesteund.

  Wij willen u Dewanand in het bijzonder bedanken voor al uw ingezonden stukken.

  Met vriendelijke groet,

  De redactie.

  Reactienummer: 167

  Datum: 16 februari 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: RE: Als Allah werkelijk groot is heeft hij geen verdedigers nodig tegen cartoonisten
  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  Den Haag, 16 februari 2006.

  Inzake: reactie op uw openbaar schrijven naar aanleiding van de kwetsende cartoons over de profeet

  Geachte heer Ludwig van Mulier,

  In de discussie rond de kwetsende cartoons over de profeet der Islam ontbreekt de verwijzing naar de ongelijke machtsverhoudingen tussen moslims en christenen in de westerse wereld, terwijl wij tevens in de niet westerse wereld zien hoe moslims als onderdeel van de Derde Wereld economisch uitgebuit worden in naam van de zogenaamde 'vrije' wereldhandel. Het ontgaat mij welk constructief doel bestaat voor het aanvallen van moslims op zaken waarvan men weet dat zij daarop uiterst gevoelig zullen reageren. In mijn eerder commentaar op de moord op Van Gogh, welke ik afwees als de daad van een gek, hanteerde ik het Afro Surinaamse begrip 'tanterie,' welke ik verbond met 'Tantaluskwelling'. Men kan eindeloos doorgaan moslims te 'anderen' en te treiteren en hen als gemeenschap voor alles wat fout is verantwoordelijk stellen. Ondertussen worden de moslims die een positieve bijdrage leveren niet getoond en krijgen jongeren met een moslim naam geen stageplaatsen.

  Nog heel kort geleden waren de Surinamers in de verdomhoek en waren wij allemaal drugsdealers, pooiers en messentrekkers. Pas dit jaar werd de vernederende zogenaamde 100% controle, waarbij onder andere alle arriverende Surinamers op Schiphol werden onderworpen. Gaarne wijs ik u erop dat de Afro Surinamers christelijk zijn van oorsprong. Het schijnt nu dat Surinamers verder geen stem krijgen in de media en hun vertegenwoordigers in het parlement zitten er voor spek en bonen. Eentje gelooft dat ze hem tot minister van cultuur zullen maken! Degenen die ik heb gesproken lopen over van lafheid en onbenulligheid. Onze rol is kennelijk onze kinderen af te staan voor de Nederlandse oorlogsindustrie en ondertussen Marokkkanen doodrijden, waarvoor Verdonk een Surinaamse vrouw feliciteerde. In Suriname wonen er al eeuwen moslims die reeds in de slavernijperiode vanuit Afrika naar Suriname werden gebracht en zij en christenen hebben altijd vreedzaam naast en met elkaar geleefd. Wat is er verkeerd met : ‘Leven en laten leven.’

  Het is jammer om te zien dat waar wereldwijd moslims daadwerkelijk in verzet komen tegen neokoloniale uitbuiting en racisme, dezelfde kwaden waaronder zwarten wereldwijd gebukt gaan, zwarten zich opnieuw laten gebruiken om de moslims te helpen vernederen en onderdrukken. Luisteren naar het NOS journaal en haar drie zwarte nieuwslezeressen als schoonmaaksters in de NOS hierarchie, zou men allicht geloven dat Het Kwaad in Nederland zijn intrede maakte met de komst van de 'anderen': de zwarten en de moslims. Vrouwenmishandeling, homohaat en jodenhaat bestonden kennelijk niet! Te bedenken dat de Nazi bezetter de Nederlanders niets hoefde bij te brengen want de Nederlanders stonden klaar om hun joodse buren voor een grijpstuiver aan te geven aan de bezetter. Joden en katholieken hadden eeuwenlang geen burgerrechten in Nederland en dat is de situatie waarop men vandaag aanstuurt. Vandaag wordt schelden op joden in het openbaar ontmoedigd dus ventileert men zijn blijkbaar genetische vastgelegde haat tegen de moslims.

  In een recent werk over Van Oldenbarnevelt staat er een beschrijving van een beroemde slag en het verbaasde mij dat de Prins Maurits en de andere hoge heren zich in de achterhoede opstelden om soldaten die niet in de richting van de vijand trokken of dreigden te deserteren dood te schieten.

  EgmondCodfried@hotmail.com From: "Ludwich van Mulier"
  To:
  Subject: Als Allah werkelijk groot is heeft hij geen verdedigers nodig tegen cartoonisten
  Date: Tue, 14 Feb 2006 06:04:40 -0800

  Als Allah werkelijk groot is heeft hij geen verdedigers nodig tegen cartoonisten

  Toen A. Janssens in 1998 zijn proefschrift, “De strafbare belediging”, verdedigde aan de Rijksuniversiteit Groningen, kon niemand voorzien dat zijn onderzoeksonderwerp jaren later- ter voorkoming van economische - en energie crises op de politieke wereldagenda zou belanden. Dit geldt ook voor kunstkenners en taalkundigen die schrijven over de verbeeldingskracht en communicatieve betekenis van kunst en taal. Waarom zouden omgekeerd, de extatische expressie en emotionele zelfbeheersing van door religiositeit geobsedeerde Christen- , Hindu-, Moslim- en andere fundamentalisten niet aan de objectieve toets der redelijkheid mogen worden onderworpen?

  Het kenmerk van een beledigingdelict is de grote vaagheid van het rekbare en gelaagde begrip belediging. We tasten nog meer in het duister wanneer wij belediging van het gezag willen omschrijven. Maar dankzij een cartoonist in Denemarken, zijn wij heden getuige van een vage mega-absurditeit dat ultraconservatieve ondemocratische elementen, vanwege het feit dat zij op een oliebel wonen, het westen aan zijn ballen vasthouden en de grenzen van de verworvenheden van de democratische vrijheden ter discussie kunnen en mogen stellen.

  Er wordt grote waarde gehecht aan de ontwikkeling van het vrijheidsbesef in democratische samenlevingen. De mogelijkheden in het recht om op grond van beledigingbepalingen personen te veroordelen is daarom zeer ingeperkt. Meer aandacht wordt in Nederland bijvoorbeeld geschonken aan het intelligent leren omgaan met verschillen in culturele, spirituele en religieuze beleving en de flexibele betekenis van “eer”en morele integriteit.

  Maar als een hoge technologie en welvaart eenzijdig criteria zouden mogen vaststellen voor vooruitgang van de universele beschaving, dan zouden per definitie alle primitieve culturen en arme landen zijn uitgeschakeld een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan wereldvrede. Zij, de beledigde partij, heeft kennelijk ook een morele (positief remmende), inbreng, om ethische ontsporingen te voorkomen, maar kan strafbaarstelling van de pleger niet afdwingen.

  Marcherende militairen moeten bij tijd en wijle achterom kijken (Duits: Rucksicht nehmen) om te kijken of de troepen hen nog volgen, om zodoende isolement van de voorhoede of de achterhoede te voorkomen. Maar er is een voorwaarde en die is, dat allen onderworpen zijn en getoetst worden aan de zelfde regels en wetten. De achterhoede kan niet, vrouw onderdrukkend, zich vastbijtend in achterhaalde tradities, door ongecontroleerde woede - uitbarstingen en chantage, de rest van de wereld aan zijn voeten binden.

  Een westerse toerist zat in een taxi, waarin aandachtig naar het Caribische radionieuws werd geluisterd. De nieuwslezer beweerde in een klaagzang over dictatoriale onvrijheden,dat op het communistisch eiland Cuba de mannen maar twee hemden en broeken per jaar kregen van de staat. Gevraagd naar zijn mening, barstte de chauffeur los in een scheldkanonnade tegen dictator Fidel Castro. In luttele seconden kreeg de vragenstellende toerist de kans om een steelse blik te werpen op de kleding van de chauffeur, en zag een blouse vol gaten, een gescheurde spijkerbroek een gerafelde hoed en kapotte slippers van de chauffeur die op het eindpunt aangekomen, de vrijheid nam ook nog een fooi te bedelen. Ongeacht de omstandigheid van de chauffeur had deze het recht zijn vrijheidbeleving op zijn manier te uiten. De wijze waarop vandaag naar aanleiding van het Cartoon incident de discussie gevoerd wordt over de “strafbare belediging” en de begrenzing van democratische vrijheden, is oeverloos, omdat het onderwerp vaag en gelaagd is, en de premissen ongelijk zijn. Allah zou zich schamen te zien op welke manier zijn apologeten zich misdragen. Ik doel ook op het garen spinnen bij de Deense uitglijder, door hypocriete, olieverslaafde politici.

  Door: Ludwich van Mulier Nijmegen 13 februari 2006. Telefoon: 024-3249301.

  Reactienummer: 166

  Datum: 2 februari 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: [Notification] Re: Nederland telt in 2010 16,5 miljoen inwoners
  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  'Egmond Codfried' posted the following comment:

  [havor:2]

  Beste Havor,

  Er bestaan geen zuivere rassen. Wat wel bestaat is een strenge eurocentrische manipulatie van beelden waarbij alleen gezichten die aan enkele nauwe criteria voldoen aan ons worden getoond. Sinds de eerste mens zijn wij aan het rondtrekken en reizen.Vervolgens brachten wij de nieuwe DNA vormen terug naar onze plaats van vertrek. Ik denk dat Hollanders van alle Noord Europeanen nog het meest gemengd zijn. Als maritieme natie hadden wij een streepje voor bij het bereizen van de wereld en exotische bruiden te huwen, die wij daarna samen met onze gekleurde kinderen naar Nederland terug brachten. Afgezien daarvan was er altijd al uitwisseling tussen Europa en Afrika die vlak naast elkaar liggen en er bestaan archeologische voorwerpen en classisistiche afbeeldingen van zwarten en gekleurden uit de klassieke wereld. Helaas worden die niet vaak genoeg getoond. Verdere uitleg onder mijn naam in google te vinden. Ik kijk uit naar een beschaafde uitwisseling van ideeen.

  Egmond Codfried
  egmondcodfried@hotmail.com

  -------------
  name: Egmond Codfried
  This is a comment on entry 'Nederland telt in 2010 16,5 miljoen inwoners'

  View this entry:
  Website:
 • http://www.multikulkrant.net/pivot/entry.php?id=1025#egmond_codfried-0602021505 • Reactienummer: 165

  Datum: 14 februari 2006
  Naam: Dewanand
  Onderwerp: Slavernij Afrika
  E-mail: ***privacy***

  hallo ronald,

  in afrika was het al vele duizenden jaren normaal om krijgsgevangenen tot slaaf te maken. de duizenden stammen vochten konstant om slaven. de negers wisten niet dat de blanken een andere vorm van slavernij hadden.

  in bijna de hele wereld is slavernij altijd normaal geweest. in rusland noemde men dat lijfeigenschap. ook de germanen werden tot slaaf gemaakt door de moren en romeinen.

  slavernij was onderdeel van het oudafrikaanse geloof in boetedoening tijdens dit leven. daarom accepteerde de negerslaaf zijn lot gewillig zonder te protesteren of te vechten voor vrijheid. tot nu toe denken negers precies zo, meester-slaaf verhoudingen beheersen de negerlanden.

  zoek eens naar slavery met google dan vind je veel informatie.

  groeten,

  dewanand

  Reactienummer: 164

  Datum: 14 februari 2006
  Naam: Ronald
  Onderwerp: RE: Jew Watch - Jewish Genocidal Murders of Others - Black Holocaust
  E-mail: ***privacy***

  Mooi verhaal!

  Heb je ook iets over hoe het komt dat de negers hun eigen maten, broeders, vrienden etc. gevangen namen en te koop aanboden? Want volgens mij ligt daar de oorsprong.

  Altijd leuk om weer een mailtje van je te ontvangen.

  Groet,

  Ronald

  Reactienummer: 163

  Datum: 13 februari 2006
  Naam: Novum Holland
  Onderwerp: Moslims
  E-mail: ***privacy***

  Jammer dat je jouw standpunt hebt gewijzigd.Je hoeft de moslims niet te haten maar een ding is zeker en dat is de inhoud van eerste zin van je tekst.

  "Overal waar moslims zijn, zijn er grote problemen en onlusten. Waarom maken jullie geen programma hierover. Dan moeten jullie eerlijk vertellen wat er zoal mis is met de islam. Veel mensen hebben genoeg van moslims en dat zien jullie bij de verkiezingen. Voor mij is de islam gewoon nazisme en niets anders. Ik streef ernaar om de islam binnen honderd jaar totaal weg te vagen van deze wereld. Dat is mijn doel in het leven. De mensheid moet vooruit gaan en niet als een stelletje misbaksels oorlog voeren om religie. Dewanand"

  Er is maar een oplossing en dat is: Je kunt natuurlijk je geloof belijden maar wil je dit doen op een "midden-Oosten "manier, dan kun je beter daar naar toegaan en het Westen het Weten laten

  Reactienummer: 162

  Datum: 11 februari 2006
  Naam: R. Dors
  Onderwerp: Negerhaat
  E-mail: ***privacy***

  Yo

  Met je zogenaamde Hoge IQ zou je beter moeten weten dat de afrikaan zowel de Hindoestaan als Javanen geïmporteerd zijn.

  De roots v/d neger ligt in Afrika en dat v/d Hindoestaan als ik het goed heb in India.

  Zou je niet liever moeten pleiten voor een bloem reik India ??

  Je pleit niet voor totale uitbroeiing v/h zwarte volk , wel voor gedeeltelijke uitroeiing dus??

  Wat is het verschil tussen jou en een Hitler figuur ??

  Karmisch denken en geloven doe je zeker op deze manier ??

  Heb je misschien een persoonlijk probleem met de zwarte ??

  Waaraan merk je dat de zwarte eruit getrapt gaat worden??

  Wat is de toegevoegde waarde van gepigmenteerde hindoe voor de lezer ?? (minderwaardigheids complex)

  De wereldwijde haat v/h neger ras is vaak geworteld in de ANGST voor de grote neger lul, is dat niet PRIMITIEF ???

  Is het niet verstandig je te verdiepen in het aantal zelfdoding onder de Hindoestanen ? tenminste een positieve bijdrage aan de gemeenschap.

  Is het niet laf en asociaal dat iemand met z’n IQ in een Nederlandse grot leeft en van achter de pc onzin loopt te verkondigen??

  Discussie kun toch ook op een andere manier uitlokken of niet ?? meneer de onderzoeker die aan de hand van 1 literatuur onzin verkondigd.

  Neem een keer de tijd om naar je zelf te luisteren.

  Als je zo van su houdt moet je dan niet in su je grote waffel optrekken? Dan ben je de echte Man.

  Succes

  R.Dors

  Reactienummer: 161

  Datum: 10 februari 2006
  Naam: WhiteDiesel
  Onderwerp: Holland Hardcore
  E-mail: ***privacy***

  Beste dewanand,

  Ten eerste moet ik zeggen dat het aankomende project er zeer goed uit ziet, succes hiermee. Vervolgens wil ik je er wel op wijze dat de naam van onze site Holland Hardcore is en niet andersom. Hardcore Holland is een naam dat vaak op kleding gebruikt wordt, maar dit staat los van elkaar.

  Wil je dus de naam Holland Hardcore gebuirken, b.v.d.

  Verder succes met het project.

  WhiteDiesel, lid van Holland Hardcore

  Reactienummer: 160

  Datum: 8 februari 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: reactie is de hel blank?
  E-mail: ***privacy***

  dewanand,

  Hierbij een bescheiden reactie op het stuk'" is de hel blank"" De europeanen hebben het moorden plunderen etc geleerd van de romeinen, die complete germaanse en keltische stammen over de kling joegen en tot slavernij brachten. Even tussendoor: in een van de hindoe puranas[oude boeken]wordt beschreven hoe de twee stammen de kaltoyas[Kelten?] en de saksenas[saksen?] in 1000 of nog eerder? voor christus, uit india zijn verdreven.

  De romeinen van toen waren behoorlijk gepigmenteerd[ de goten en vandalen waren toen nog niet aan hun welhaast epische verkrachtingsgolven begonnen. En voor de romeinen had je de hettieten die een sanskriettaal spraken, zij hebben inscripties in turkije achtergelaten waarin bijna alle hindoe goden in voorkomen Zij waren ook beruchte massamoordenaars.

  Wat al qaida en de pathanen betreft, de pathanen zijn altijd al onbetrouwbare rovers geweest, die heden ten dage heel graag pakistan en india willen destabiliseren en uithollen. Wist je dat de stichter van pakistan ook een pathaan was en ook de president van pakistan ten tijde van de bengaalse vrijheidstrijd [1971] 2 miljoen hindoes zijn toen door de pakistanen en bengalen afgeslacht.De meeste militants in Kashmir zijn ook pathanen, Dus de cia hebben zij niet nodig gehad om killers te worden.

  Je stelt ook dat wij europa als een koude holocaust ondervinden, maar je weet een ieder heeft de keuze om weg te gaan. En waarom gaan we niet?juist, omdat we slappe gedegenereerde klootzakken zijn geworden. De reden dat hindoestaanse meisjes zoveel zelfmoord plegen is deze : zij zijn er cultureel en sociaal op geprogrammeerd om vroeg te trouwen en in een beschermd milieu met hun man verder te leven. Maar in holland aangekomen,wordt er teveel gefocust op de levensstijl van de hollandse vrouw. En die stijl is goed voor de hollandse vrouwen maar totaal niet voor onze koelielandermuurbloemetjes. Ik bedoel maar, heb je ooit een hindoestaans meisje op een motorfiets zien rijden? of op een paard? Het zit ook niet in hun aangeleerd gedrag om voor het huwelijk sex te hebben, maar omdat ze mentaal heel zwak staan. Wordt daar bij een percentage van ze misbruik van hun labiliteit gemaakt l En daarom zitten wij met deze ellende.

  De rellen in india in 1946 zijn begonnen door de muslim league van Mohamed ali Jinnah. De moslims zijn door de league ruim van te voren van wapens voorzien, vooral in het gebied wat nu Pakistan heet en daarom vielen er in dat gebied zoveel slachtoffers onder de hindoes en de sikhs. Er zijn overigens in het indiase deel ook heel veel moslimslachtoffers gevallen. Je kunt de engelsen wel ervan beschuldigen dat ze India en de kans op een grote hindoebevolking van Iran tot aan Birma en Afghanistan kapot hebben gemaakt. Maar niet van de moordpartijen. Verder wil ik nog kwijt dat de indiase regering, de allerslapste van de wereld is nl. ze laten Pakistan al 50 jaar in noord Kashmir zitten, dat wettelijk gezien hun territorium is, en er zitten 20 miljoen illegale bengale[dat rijmt] in India. Minister Verdonk zou daar een paar gedegen masterclasses moeten geven.

  Beste mensen bedankt en tot lezens,

  Anand

  Reactienummer: 159

  Datum: 8 februari 2006
  Naam: Frans
  Onderwerp: RE: citaat koude holocaust
  E-mail: ***privacy***

  Beste Dewanand,

  Het is verstandiger om na deze laatste uitlating van mij niet meer te gaan reageren op je strijd tegen de windmolens. Ons mensen staat een zeer moeilijke tijd te wachten. Of er uberhaupt nog een mensenras zal bestaan in de toekomst hangt af van de nuchtere wijsheid die gebruikt zal moeten gaan worden om deze komende moeilijke periode te kunnen doen overbruggen. Samenwerking onder alle mensen zal bitterhard nodig gaan zijn. Zie jij dat gebeuren op korte termijn????? Hahahaha Vergeet dit windmolengevecht van nu maar snel. Persoonlijk zie ik de toekomst dus zeer zwart in maar het is natuurlijk te hopen dat ik weer eens mis ben. Waarom zal ik mij nu dus nog druk gaan maken op dit voor ons zinkende schip? Beter om mijn aandacht af te gaan leiden naar de vele positieve kanten die er nu nog over zijn op deze zwart of witte hemel of hel op aarde. Het sublieme regeren kan echt beter over gelaten worden aan de nette hoge ingeteelde heren en het feilloze denken aan de superknappe wetenschappers die bol staan van de hersenen. Straks mogen wij met zijn allen op deze planeet gaan genieten van de optelsom van hun wijze leiding geven. Maakt dan echt niet meer uit of je wel of niet gelooft of welke kleur je bent of dat je arm of steenrijk bent. Ontsnappen aan deze planeet en verder gaan leven op een andere planeet zit er voorlopig nog niet in namelijk. De mutatie van virussen waarop de wetenschap geen antwoord heeft…………..het opraken van de natuurlijke energie en bodemschatten waar geen vervanging voor is en waardoor oorlogen zullen uit gaan ontstaan……..totaal vervuilde wereld en alle macht en rijkdom in handen van enkelen zullen velen aan den lijfe doen gaan voelen wat je hierboven beschreven hebt en benoemt hebt als “DE KOUDE HOLOCOAST”. Maak je dus maar niet druk meer. Geniet van de zon…….Blijf lachen…….Drink een glaasje wijn of steek voor mijn part een wel of niet verboden joint op. Bedrijf vol overgave de liefde. Geniet nu het nog kan. Van mij zul je dus nu deze mail niets meer horen.

  Frans

  Reactienummer: 158

  Datum: 7 februari 2006
  Naam: Ronald
  Onderwerp: RE: 1 miljoen marokkaanse miljonairs
  E-mail: ***privacy***

  Ik moet toch even mijn waardering uitspreken dat je me regelmatig mailt.

  Respect en dank, ga door.

  Vriendelijke groet,

  Ronald

  Reactienummer: 157

  Datum: 7 februari 2006
  Naam: Frans
  Onderwerp: 1 miljoen marokkaanse miljonairs
  E-mail: ***privacy***

  Hoort zich goed aan dat verhaaltje over die 1 miljoen stinkend rijke makakken. Alleen geloof ik niet dat je hier vanuit je hart erg serieus bezig bent geweest. Waarschijnlijk omdat je geest je constant in je oor fluisterd dat alles wat met gelovige moslims te maken heeft op niets uit kan lopen. Of het nu in Marokko is of eender welk moslimland. Overigens blijven de concrete bewijzen hiervan zich dagelijks opstapelen. Ik ga zelfs nog iets verder dan jij. Ik denk namelijk dat alles wat met goden te maken heeft waangedachten zijn die enkel maar goed passen in verpleegtehuizen. Helaas zijn hier te weinig van op de wereld.........met alle resultaten van dien. Tja, wat is een doorsnee mens nu ook zonder de hulp van zijn denkbeeldige god? Dit soort heeft deze ruggesteun nu eenmaal erg hard nodig om excuses te kunnen maken voor zijn gedragingen. Het is natuurlijk ook wel een lekker gevoel dat men niet alleen op de boze boze wereld hoeft te zijn. Ook zo'n waangedachte vindt ik. Je komt namelijk alleen en je gaat ook alleen. De rest is enkel bijkomstigheid als het er op aan komt. Tenminste ......zo lijkt het er in de meeste gevallen toch op voor mij.

  Ik woon hier in China vlakbij een compound welke enkel maar moslims herbergt. Ook zij hebben hun moskeet. Zonder minaret en zonder luidruchtig nasaal en angstaanjagend geluid van zijn imam. Sinds ik hier woon heb ik nog geen enkele burka of ander soort van herkennings/waarschuwingsteken mogen ontdekken . Mijn geest fluisterd mij in mijn oor dat dit komt omdat zij hier in china veruit in de minderheid zijn en mede omdat zij reeds vele honderden jaren geintegreerd zijn. In het westen zou dat in enkele tientallen jaren hebben moeten gebeuren. Je weet zelf inmiddels al wel dat zodra een moslim voelt dat hij sterk staat in aantal het beest in hem boven komt drijven. Dat dit ook nog eens via hun bloeddorstige profeet aangemoedigd wordt is voldoende voor hun. Verder dan hun neus denken hebben ze nooit hoeven doen daar hun barbaarse ouders en voorouders altijd al hebben geleefd van roven en hiervoor bitter weinig hersenen nodig zijn. Dat wisten ze in de ivoren torentjes natuurlijk niet daar die lui altijd veelste druk zijn met hetgene waar de meesten zich het liefste mee bezig houden......zakken proberen te vullen en als het even kan aan de lopende band. En dan natuurlijk zondags voorin de kerk te vinden om de schijn op te kunnen blijven houden. Afijn, aan alles komt eens een einde. De moslimbom zal 1 dezer dagen wel weer tot ontploffing gaan komen en het zwaard van Mohammed kan dan daarna weer voor enkel honderden jaren begraven gaan worden. Veranderen zullen die moslims wel nooit.......net zo min als de rest van alle gelovige sullen op de wereld.........ook jij bent helaas zo'n gelovige sul Waldo. Laat jij je maar lekker voor iemand zijn denkbeeldige karretje spannen zoals de meeste ezels dat generatie na generatie al moeten. Ieder het zijne. Ik liever niet als ik het voor het zeggen heb.

  Hartelijke groeten,

  Frans

  Reactienummer: 156

  Datum: 7 februari 2006
  Naam: Sonne
  Onderwerp: [Notification] Re: Citaat Dietscher: ‘Waarom ik kotslims haat’
  E-mail: ***privacy***

  'Sonne' posted the following comment:

  Hallo,

  Ik ben moderator van het forum waarom Dietscher het stuk heeft geplaatst.

  Holland Hardcore wordt in de media neergezet als een forum wat een vergaarbak is van extreem-rechts, racisme en discriminatie. Natuurlijk zitten er mensen met bepaalde ideeën, maar het meerendeel van de leden is zeker niet onder extreem-rechts te scharen. Dietscher beschrijft hier een gevoel wat veel Nederlandse jongeren kennen en dan niet alleen de blanke jongeren, maar ook gekleurden jongeren die geen Moslim zijn, of Moslim zijn op een 'niet overlastgevende' manier.

  Ik vraag jullie niet om instemming voor onze ideeën, maar wel om het begrip dat deze ideeën kunnen ontstaan. Die komen niet uit de lucht vallen. Dat soort dingen kennen een geschiedenis.

  Holland Hardcore is momenteel het mikpunt in de media, maar weten jullie wat er allemaal in het Arabisch op de diverse fora geschreven wordt? Daar horen we niet van. Op dit moment mogen Moslims niet aangetast worden. Ze mogen niet bekritiseerd worden. Ze ontlenen daar het recht aan te moorden, geweld te gebruiken. Om dat te compenseren grijpen gemeentes naar Antillianen. Ik wil daar de problemen niet ontkennen, maar naar mijn idee is het beleid dat daar nu omtrent in gang wordt gezet, is een totale afleiding van de Moslim problematiek in Nederland.

  -------------
  name: Sonne
  This is a comment on entry 'Citaat Dietscher: ‘Waarom ik kotslims haat’'

  View this entry:
  Website:
 • http://www.multikulkrant.net/pivot/entry.php?id=1033#sonne-0602070003 • Reactienummer: 155

  Datum: 6 februari 2006
  Naam: Dietscher
  Onderwerp: 'Citaat Dietscher: ‘Waarom ik kotslims haat’'
  E-mail: ***privacy***

  'Dietscher' posted the following comment:

  Goedendag heren, ik ben de betreffende Dietscher en dit stuk is niet geschreven na een slechte dag. Integendeel.

  Mijn blik op de gehele moslimcultuur is het afgelopen jaar iets anders geworden, maar de grondbeginselen van mijn ideeen blijven hetzelfde. Kijkt u allen nu eens naar de spotprenten uit een Deense krant, een krant welteverstaan, die een oproer van jewelste tegen de gehele Deense bevolking veroorzaken een klein incident in een enorme reeks van dit soort "kleine incidentjes".

  Om even te reageren op de opmerking of dat ik wel of niet met extreem rechts samen moet werken;

  Ik wil helemaal niet met extreem rechts samenwerken aangezien ik hun ideologieeen niet helemaal vind kloppen, ze verstoppen zichzelf achter het nationalisme terwijl ze eigenlijk allemaal meer de nationaal-socialistische politiek aanhangen. Bovendien zitten er teveel junks en verraders in deze partijen, niet mensen waarmee ik in 1 adem genoemd wil worden. Onze bevolking moet houvast hebben in een partij, en geen partij die in werkelijkheid een quasi-dictatuur zoals die van Hitler nastreeft. Of Hitler verheerlijkt.

  -------------
  name: Dietscher
  This is a comment on entry 'Citaat Dietscher: ‘Waarom ik kotslims haat’'

  View this entry:
  Website:
 • http://www.multikulkrant.net/pivot/entry.php?id=1033#dietscher-0602062343 • Reactienummer: 154

  Datum: 6 februari 2006
  Naam: JR de J.
  Onderwerp: stuk over hollandhardcore en je commentaar.
  E-mail: ***privacy***

  Beste Dewanand,

  WIJ moeten niet investeren in het land van herkomst!
  ZIJ moeten zelf investeren in het land waar hun (voor)ouders vandaan komen.
  WIJ hebben dit land groot en rijk gemaakt, ZIJ parasiteren daarop.
  En het arbeidersvraagstuk.
  Als we alle laagopgeleide banen van hier exporteren naar lagelonenlanden. Dan zitten allen arbeiders hier in de WW en Bijstand, en dat willen we toch ook niet?

  Groeten
  JR de J.

  Reactienummer: 153

  Datum: 6 februari 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: Clarence Lusane
  E-mail: ***privacy***

  Samenvatting boek Hitler's Black Victims

  Summary of the book Hitler’s Black Victims: The historical experiences of blacks in Nazi Germany

  By Clarence Lusane, Ph.D.

  The presence and experiences of people of African descent in Nazi Germany and the occupied lands has generally been dismissed as insignificant if acknowledged at all. In fact, their lived experiences were extremely varied and touched every aspect of the Nazi phenomena.

  The purpose of the study, “Hitler’s Black Victims,” is to document and analyse that history in all of its complications and implications. This study not only chronicles what happened but also locates that history in the broader context of the global struggle against racism. The Nazis gave significant attention to their black “problem,” and to dismiss the anti-blackness character of Nazism and the subjugation of its black victims is a historical whitewashing. The relentless goal of Hitler’s National Socialist Workers Party was to create a racial state that was built on the fantasy of breeding “pure” Aryans while eliminating all others including Blacks. Yet, the Nazis never reached agreement on whether to murder all Blacks and how.

  This study is a multi-purpose effort to examine the nature and significance of “blackness” and “anti-blackness” in Germany and the occupied lands in the periods preceding and constituting the Nazi era. First, it expands our understanding of the Nazism and all the peoples that were its victims. In the literally thousands of books on the period, Afro-Germans and other Blacks, and their experiences are notable only for their absence. In a similar vein, the wide number of museums dedicated to remembering the Holocaust and the horrors of Nazism also give little exposure, if any, to the black experience.

  Second, this study demonstrates that Nazism’s racial agenda was complex, fluid, and contradictory as opposed to simple, straightforward, and unproblematic. A perpetual debate in Nazi ruling circles over how to address Germany’s black presence extended the entire dozen years of Nazi rule and was never fully resolved.

  A third purpose is to deepen our knowledge of the experiences of the African Diaspora. It was not Blacks from Europe who suffered at the hands of the Nazis, but also from the North America, the Caribbean, Africa and Latin America. Too often, these encounters of people of African descent are often forgotten.

  Fourth, this study advocates the need to reconceptualize our framework on racism and see it as contingent and intersecting. The contingent nature of racism tells us that during Hitler’s rule local preogatives, in some cases, overrode national and general racial orders. This can be viewed in the experiences of many Afro-Germans, who often lived isolated lives, where their individualized status allowed some of them a degree of protection that, in many instances, was enough for their survival.

  The study is divided into four parts. In part one, the focus is on a number of the theoretical concerns that are raised by exploring this relatively uncharted land. The purpose here is to examine the distinctiveness of the racialization process as it unfolded in Germany in relation to those of African descent.

  Part two looks at the history of contact between the new German nation and people of African descent both in Africa and in Germany prior to Hitler coming to power. This includes reviewing German colonialism, and the European-wide discourse and controversy that arose after World War I regarding the placement of black troops in occupied Germany and the children they left behind. It also presents the unknown political efforts by Blacks to resist rising racism and growing Nazi attacks on working class organizers.

  Part three examines in detail the lived experiences of Blacks under Nazism including :
  · the policies expressed by Adolph Hitler and other Nazi leaders on the question of Blacks in Germany;
  · the Nazi sterilization of Blacks including the ideological, political, and organizational links between eugenicists in Germany and the United States from around the turn of the century through the mid-1940s;
  · the experiences of Blacks in the many different types of imprisonment camps – internment, labour, prison, concentration, and extermination – created by the Nazis as well as reports of black massacres by German soldiers and civilians;
  · the use of black performers by Nazi propagandists in their films and other entertainment form;
  · the Nazi failed but energetic effort at eliminating jazz, which was viewed as both black and Jewish making it totally unacceptable for mass consumption;
  · the impact of black sports figures, such as Joe Louis and African American Olympic athletes, on the racial views of Blacks and Whites in both Germany and the US;
  · the military and non-military means by which Blacks fought Nazi racism including their participation in the formal resistance movements as well as individualized forms of defiance.

  Finally, part four examines the contemporary nature of racism in Europe, in general, and, in Germany, in particular. This sector reviews the status and state of people of African descent in today’s Germany, a presence that may number up to 500,000.

  As the 2000 UN World Conference Against Racism, attacks on immigrants, and rising Islamophobia deomonstrate, racism remains a global problem. It can only be erased, as many have concluded, by progressive and constructive polices that improve lives and change attitudes. In part, this includes a new and inclusive understanding of history and its legacy on our time. “Hitler’s Black Victims” is an effort to contribute to this cause.

  Reactienummer: 152

  Datum: 6 februari 2006
  Naam: Egmond Codfried
  Onderwerp: RE: [Fwd: hindoestanen zijn nu eindelijk ook niggers]
  E-mail: egmondcodfried@hotmail.com

  Codfried,
  als reactie op bericht van 3 feb.wil ik je graag attenderen op het feit dat er niet alleen cro magnon genen [afrikaans] in europeanen zitten maar zeer waarschijnlijk ook neanderthal. Dit n.a.v. recente onderzoeken [vondst cromagnon kind met typische neanderthalkenmerken]

  Wat betreft je stelling dat er heel veel creools bloed in surinaamse hindoestanen zou zitten, dat vind ik wel overdreven, niettegenstaande het feit dat er nogal wat prachtige halfhindoestaans/creoolse families zijn. Is het percentage te verwaarlozen in tegenstelling tot bv. trinidad.

  Beste Anand,

  Ik ben erg blij met je reactie. Ik baseer mij op bestaande literatuur die op mij plausibel overkomt met betrekking tot het ontstaan van de mensheid. Ondertussen heb ik een open oor voor betere verklaringen. Verklaringen die willen bewijzen dat er ‘pure mensenrassen’ bestaan of dat er een hiërarchie is tussen mensentypen is mij een gruwel. Volgens deze literatuur weten wij niet welke huidkleur Neanderthalers of Cro-Magnon hadden en is er geen bewijs voor de stelling dat zij ‘blanken’ zijn. Verder horen wij nooit iets over de Grimaldi mens van 40.000 jaar geleden, gevonden in Frankrijk en met Afrikaanse lichaamskenmerken. Het vermeende uiterlijk van uitgestorven mensensoorten wisselt per tijdsgewricht en schijnt meer af te hangen van de artistieke representaties gebaseerd op beenderen, dan op feiten

  Maar als ik het goed begrijp vindt men resten van alle uitgestorven menstypen in Afrika, waardoor het idee van een bakermat der mensheid wordt versterkt. De Europese beeldjes van dikke aardmoeders uit de prehistorie zoals de Venus van Willendorff e.d. vertonen lichaamskenmerken en vetophoping van het Bosjesmannenvolk, vernoemd naar het hoofdhaar dat in ‘bosjes’ groeit. Een andere onderzoeker vindt deze kenmerken algemeen Afrikaans. In ieder geval geloof ik dat de witte mensen in isolatie ontstonden uit bruine mensen en een ‘gefixeerd albinoras’ vormden. In noordelijke, koude gebieden is teveel huidpigment een beperking voor de aanmaak van vitamine in de huid, voor onder andere sterke botten. Albinisme heeft vele variaties waarbij de verschijnselen lijken op wat wij zien bij witte mensen, vandaag. Een witte huis, is net een pikzwarte huid of neuslengte en haarstructuur slechts een aanpassing aan klimatologische omstandigheden en heeft niets uit te staan met intelligentie e.d.

  Intussen geloof ik niet dat witte mensen ongemengd bleven, omdat de mensheid zich voortdurend heeft verplaatst en vermengd. Wij krijgen het idee dat Europa slechts door witte mensen bevolkt was, doordat men afbeeldingen ging selecteren op ‘witte’ karakteristieken. Alle prominente figuren werden ‘gewit’ op afbeeldingen terwijl zij, afgaande op beschrijvingen, soms zwart waren van huid. Ik meen dat prognastie voor racistische Europeanen de scheidingslijn is en witte mensen die subnasale prognastie hebben en dikke lippen niet in aanmerking komen voor representatieve functies. Als men behoefte heeft aan een excuus Ali, dan kiest men een zeer zwarte persoon. Men weigert de portretten van Belle van Zuylen’s oma, Maurits Huygens en baron Otto van Wassenaer (1930-1996) te tonen omdat zij sterke afrocentrische gelaatstrekken hebben en van de twee eersten zijn er geen vervalste witte afbeeldingen gemaakt waardoor er slechts één afrocentrisch portret bestaat dat niet gezien mag worden.

  Zou het niet leuk zijn om in het kader van de broodnodige verbroedering tussen Hindoestaanse- en Afro Surinamers bekend wordt gemaakt dat Krishna pikzwart van huid was en dat er DNA onderzoek wordt gedaan om vast te stellen welk percentage Hindo(e)staanse DNA in Surinaamse zwarten zit en welk percentage Afrikaanse DNA in Hindostanen. Dit met het oog op samenbundeling tegen neokoloniale uitbuiting van Suriname en racistische onderdrukking in Nederland.

  Vriendelijke groet.,
  EgmondCodfried@hotmail.com

  Reactienummer: 151

  Datum: 5 februari 2006
  Naam: Anand
  Onderwerp: hindoestanen zijn nu eindelijk ook niggers
  E-mail: ***privacy***

  beste codfried en dewanand,

  met verbazing en verbijstering wil ik jullie, hierbij meedelen dat de hindoestanen nu officieel ook behoren tot de roemruchte natie van de niggers. Dit is bewerkstelligd door de moslimjeugd van nederland.Ik hoorde dit voor het eerst in 2002. Ik werd mij toen bewust van het grenzeloze racisme onder de turken en berbers.{ allebei groepen zijn nl lelieblank]. Ik zelf maak er geen probleem van, ik ben op de hoogte van onze connectie met afrika sinds 25000 jaar geleden. Dus , mijn geliefde hindoestanen van moslimorigine schud de illusie toch van je af dat je met deze mensen verbondenheid moet voelen, en ga vooral door met het eten van die lekkere kipfilets van de firma hassan uit utrecht die alles inspuit met 40% water waarin runder en varkens eiwitten toegevoegd zijn[ zie onderzoek BBC uit 2003]

  Codfried, als reactie op bericht van 3 feb.wil ik je graag attenderen op het feit dat er niet alleen cro magnon genen [afrikaans] in europeanen zitten maar zeer waarschijnlijk ook neanderthal. Dit n.a.v. recente onderzoeken [vondst cromagnon kind met typische neanderthalkenmerken] Wat betreft je stelling dat er heel veel creools bloed in surinaamse hindoestanen zou zitten, dat vind ik wel overdreven, niettegenstaande het feit dat er nogal wat prachtige halfhindoestaans/creoolse families zijn. Is het percentage te verwaarlozen in tegenstelling tot bv. trinidad. Verder vind ik ook dat al wat dewanand ten nadele zegt over suriname, de surinaamse bevolking tot de meest vreedzame en relaxte ter wereld behoort, waarschijnlijk is dit te verklaren door hun liefde voor zangvogeltjes.Jammer eigenlijk dat het onderontwikkelde plebs uit brazilie bezig is ons land in te pikken[ reeds 30.000 in suriname]. Het zou mischien beter zijn als wij, europese surinamers ons massaal of beter gezegd ''en massalla'' zouden vestigen in frans guyana.Lekker dichtbij onze familie en vrienden. Tot slot wil ik een ieder complimenteren die op gandhiaanse wijze heeft gereageerd op dewanand"s stuk ''die klote""'"""""""verpest. RESPECT en PEACE

  hoogachtend,
  Anand

  ... Go to next Epage

 • Reacties nummer 1 tot 50. Klik hier
 • Reacties nummer 51 tot 100. Klik hier
 • Reacties nummer 101 tot 150. Klik hier
 • Reacties nummer 151 tot 200. Klik hier
 • Reacties nummer 201 tot 250. Klik hier

 • Mail uw bijdrage voor het gastenboek aan de Redactie van het Kritisch Podium Dewanand
  dan wordt het binnen drie dagen online geplaatst in dit gastenboek.
  Alleen de tekst in uw email wordt geplaatst,
  dus u mag anoniem reageren, indien gewenst.
  Noteer eventueel: Datum Naam Email Website Stad Land Onderwerp


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Gastenboek