Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Marokkaanse power

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1281
Offerdatum   31 maart 2010

Nu er verkiezingen komen staan de Marokkanen en overige islamitische landgenoten volop in de belangstelling. De partij PVV van Geert Wilders maakt er zelfs een verkiezingsstunt van om anti islam te stemmen of om te protesteren en zij kunnen de verkiezingen winnen. Ik dacht hierom om wat adviezen te geven aan de Marokkaanse jongeren in deze speciaal ontwikkelde tekst. Ik ga de Partij van de Eenheid, pvdE ook vragen om mijn tekst eens te verspreiden. Ik geloof dat hun voorzitter, dhr. Aberrazaq Khoulani zelf een Marokkaan is en ik moet eens praten met hem

Inhoud van dit essay.

Citaat 1. Marokkaanse jeugd beleeft generatiecrisis
Citaat 2. Scriptie maatschappijleer Marokkanen
Citaat 3. Dubbelleven Marokkanen fnuikt psyche
Citaat 4. Marokkaanse jongeren vast voor lichtere delicten

1. Mijn betoog over Marokkanen volgt nu.
2. Omgaan met racisme en discriminatie
3. Contrair handelen bij discriminatie
4. Kiezen voor een criminele carrière als Marokkaan
5. Moderne Marokkaanse hoertjes
6. Jezelf empoweren en organiseren
7. Begin klein en denk groot
8. Integratie is bullshit hoor, hou gewoon je etnische identiteit
9. Islamitisch integreren
10. Remigratie naar Marokko?
11. Marokkaanse Power
12. Ter besluit


Eerst zal ik eens op internet onderzoeken wat men zoal denkt over Marokkanen. Hier volgen nu enkele citaten van internet bronnen.

Citaat 1.
Marokkaanse jeugd beleeft generatiecrisis

Gepubliceerd: 14 juni 2006 00:00 | Gewijzigd: 22 augustus 2008 18:13
Door onze redacteur Froukje Santing
Rotterdam, 14 juni. Een deel van de Marokkaanse jongeren in Nederland verkeert in een 'vertrouwenscrisis'. Zij hebben geen vertrouwen in de politiek en kampen met een generatiekloof.
Tegelijkertijd zijn Marokkaanse jongeren, meer dan bijvoorbeeld Turkse, juist sterk georiënteerd op de Nederlandse samenleving. Erkenning is daardoor voor hen cruciaal. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar radicale en democratische moslims in Nederland, in opdracht van minister Verdonk (Integratie, VVD), dat morgen wordt gepubliceerd.
Veel jonge moslims zoeken volgens de onderzoekers aansluiting bij de Nederlandse samenleving, maar voelen zich achtergesteld door het negatieve klimaat over de islam. Dat geldt niet alleen voor radicale, maar ook voor democratisch ingestelde jongeren.
Hoe omvangrijk de groep jonge moslims met radicale denkbeelden is, is volgens de onderzoekers lastig te zeggen. Het rapport vermeldt dat radicale moslims die geweld propageren in toenemende mate blootstaan aan kritiek van geloofsgenoten. Daar staat tegenover dat ook veel gematigde moslims van de tweede generatie zich in Nederland achtergesteld voelen en menen dat er veel te negatief wordt gedacht over de islam. "Deze jongeren hebben dringend behoefte aan bevestiging en erkenning", aldus onderzoeker Frank Buijs. Als die acceptatie uitblijft, waarschuwt hij, zullen ze nog meer dan nu het geval is hun heil zoeken bij de islam. Dat geldt in toenemende mate voor jonge vrouwen en hoger opgeleiden.

Bron: NRC, hele tekst deeplink

 • http://www.nrc.nl/binnenland/article1692543.ece/Marokkaanse_jeugd_beleeft_generatiecrisis
 • Citaat 2

  Scriptie maatschappijleer Marokkanen

  Hoofdvraag en deelvragen

  Hoofdvraag: -Zijn nou alle Marokkanen crimineel?

  Deelvragen: -Waarom worden Marokkanen zo snel in het nieuws geplaatst?

  -Wat voor nieuws wordt er geplaatst over Marokkanen?

  -Wat vinden de Marokkanen zelf over het nieuws?

  Inleiding
  Dagelijks hoor je van alles over Marokkanen in de media. Naar mijn idee is 99% daarvan negatief nieuws. Ik vraag me nou af of het wel allemaal waar is dat alle Marokkanen zo slecht zijn en dat ze allemaal crimineel zijn. Want zo komt het wel over bij mij als ik alleen naar de media kijk. En ik zal heus niet de nigste zijn die dan zo een slecht idee krijgt over Marokkanen, in het algemeen.
  Want wat gebeurt er nou als de media weer met zo een verhaal komt over wat "de" Marokkanen hebben geflikt dan wordt er een hele gemeenschap erop aangekeken wat een klein groepje heeft geflikt. Dit is dan ook de reden waarom ik dit als onderwerp heb genomen. Want alle nieuws over Marokkanen wordt aangedikt en gewijzigd in negatieve zin.
  "Zijn Marokkanen daadwerkelijk zo slecht zoals wordt beweerd?"

  Waarom worden Marokkanen nou zo snel in het nieuws geplaatst?

  De invloed van de massamedia is overal merkbaar. Overal waar je loopt wordt je doodgegooid met reclame en flitsende teksten. Veel mensen baseren hun mening op wat ze te horen krijgen van de media, iedereen is ermee bezig. Niemand kan meer om de media heen het is een bron voor een ieder in deze wereld. Je hebt zo verschillende wijze waarop je wordt bereikt door de media, De radio, tijdschriften, de krant en natuurlijk de televisie. Het is al bekend dat de media steeds meer invloed krijgt op de samenleving en op de politieke agenda. Elk onderwerp dat de media uitgebreid behandeld moet ook werkelijk op die politieke agenda komen, aangezien de media de belangrijkste informatiebron voor het volk is.
  Tabel: Aantal discriminatieklachten in 1997, 1998 en 1999

  Aantal klachten
  1997: 3203
  1998: 3318
  1999: 3404
  Totaal: 9925

  De media speelt daar vervolgens op in en toont alleen maar de slechte punten van een gemeenschap, in dit geval die van de Marokkanen.
  Tweede reden voor de enthousiaste nieuws in de media over Marokkanen is dat de kijkcijfers dan omhoog schieten omdat die "kut Marokkanen" wat hebben geflikt. Dat doet dus de des betreffende media ten goede.

  Ik heb een aantal interviews afgelegd om deze deelvraag te kunnen beantwoorden.
  Deze personen heb ik geïnterviewd: Fetosh Moeshoem, Mizan Entegne en Ali
  el Kezoh.

  En dit zijn de vragen die ik elke persoon heb gesteld:
  1- Heb je het ook opgemerkt dat de Marokkanen de laatste tijd veel in de media waren?
  2- Zo ja, wat vind je er dan van?
  3- Vindt je de media betrouwbaar?
  4- Zijn wij Marokkanen nou echt zo slecht zoals ze beweren?
  5- Kan er wat aan gedaan worden?

  Marokkanen terroriseren bejaarden

  JASPER ROMBOUT, Parool

  AMSTERDAM - Woon- en zorgcentrum Nieuw-Geuzenveld en de psychiatrische instelling De Geuzenhoek worden geterroriseerd door Marokkaanse jongeren. De terreur bestaat uit doodsbedreigingen aan het adres van personeelsleden, georganiseerde inbraken, diefstal, brandstichting en vernieling.

  Probleemjongeren teisteren bejaardenhuis

  Uitgegeven: 18 oktober 2003 21:47
  AMSTERDAM - Probleemjongeren in de Amsterdamse wijk Geuzenveld veroorzaken stelselmatig overlast bij woon- en zorgcentrum Nieuw-Geuzenveld. Regelmatig hangen groepjes jongeren rond bij het bejaardenhuis die de nachtrust van ouderen verstoren, vernielingen aanrichten, naar binnen sluipen, diefstal plegen en personeelsleden intimideren.

  Tabel: gevangenen naar etniciteit in Nederland in 1995

  Etniciteit Percentage
  Nederlands 49
  Marokkaans 29
  Antilliaans 5
  Surinaams 11
  Turks 6
  Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken/ CRIEM nota 1997. in: Van Dijk, J.J.M., Sagel-Grande, H.I., Toornvliet, L.G. (1998). Actuele Criminologie. Lelystad: Koninklijke Vermande.

  In de tabel hierboven zie je het percentage van de gevangen naar afkomst. Zoals je ziet zijn de Nederlanders de grootste groep die vastzitten daarna pas de Marokkanen. Dus Marokkanen zijn niet de ergste groep in de samenleving zoals vaak wordt geroepen maar het zijn onze trouwe Nederlandse vrienden.

  Een mening van een Marokkaanse jongen:

  "Ik heb 3.5 jaar bij een kledingzaak gewerkt en daar zaten mijn collega's naar mij te seinen als buitenlanders binnenkwamen om ze in de gaten te houden. Als je het met ze daarover hebt, zeggen ze met een glimlach, " Jij bent een goede Marokkaan, maar ik mag de anderen niet" (net of ze alle Marokkanen kennen). Ze zijn zo dom dat ze het zelf niet doorhebben dat ze eigenlijk puur uit onwetendheid zich zo gedragen." gegroet zijt gij
  A.

  Zoals je hier boven ziet worden buitenlanders ook gediscrimineerd. Dus de Nederlanders zelf houden ook niet al te graag van die Marokkanen. Dus laat de media de dingen horen die de grootste deel van de bevolking wilt horen. En dat is dat Marokkanen (buitenlanders) slechte lui zijn.

  Bron: scholieren.com, geplaatst door Mocro power, 24 februari 2004, niveau 4 Havo. Deeplink hele scriptie:

 • http://www.scholieren.com/werkstukken/17324
 • Citaat 3

  Dubbelleven Marokkanen fnuikt psyche
  Ontsporing jongeren niet herkend

  Nederland
  27 oktober 2007
  Perdiep Ramesar
  Veel criminele Marokkanen zijn licht verstandelijk gehandicapt, zegt psychologe Indra Boedjarath van het interculturele gezondheidszorgcentrum Mikado.
  Veel Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West hebben psychische problemen, zoals de schizofrene Bilal B. die twee politiemensen neerstak waarna hij door een van hen werd doodgeschoten. Hoe komt dat?
  "Onder criminele jongeren zoals deze Marokkanen zitten, vermoeden we, veel licht verstandelijk gehandicapten. Ze hebben gedragsproblemen en reageren hun frustraties vaak af met geweld. Deze jongeren lopen gewoon op straat, omdat ze niet als zodanig worden herkend of geaccepteerd."
  Hoe komt het dat schizofrenie veel voorkomt bij Marokkanen?
  Bron: dagblad Trouw, deeplink hele tekst

 • http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1496563.ece

 • Citaat 4

  Marokkaanse jongeren vast voor lichtere delicten
  Uitgegeven: 8 september 2009 06:08
  Laatst gewijzigd: 8 september 2009 11:48
  UTRECHT - Jongens van Marokkaanse afkomst die in de gevangenis belanden, hebben verhoudingsgewijs lichtere vergrijpen gepleegd dan jongens van Nederlandse komaf.

  © ANP
  Waar Nederlandse jongens vaak vastzitten voor zedendelicten, geweldpleging of brandstichting, is er bij Marokkaanse jongens meestal sprake van een vermogensdelict, al dan niet met geweld.
  Een rapport dat Gonneke Stevens en Violaine Veen van de Universiteit Utrecht dinsdag presenteren, rekent af met een aantal heersende ideeën over Marokkaanse jeugddelinquenten. Vaak worden deze jongens puur en alleen maar weggezet als jonge veelplegers.
  Inzicht
  Volgens de sociale wetenschapsters is voor het eerst inzicht verkregen in het soort delicten dat deze groep pleegt. Meer dan 80 procent van de Marokkaanse jongens zit in een justitiële jeugdinrichting voor een vermogensdelict, tegenover 45 procent bij de Nederlandse groep. Het resterende deel zit vast voor een zwaarder vergrijp.
  Bron: nu.nl, deeplink hele tekst

 • http://www.nu.nl/algemeen/2077257/marokkaanse-jongeren-vast-voor-lichtere-delicten.html

 • 1. Mijn betoog over Marokkanen volgt nu.

  Het grootste deel van de Marokkanen leidt hoe dan ook een normaal leven. Ik ken niet veel Marokkanen, maar heb wel gemerkt dat hun problemen niet veel verschillen van Antillianen, Surinamers en Hindoestanen. Dit zijn immers allemaal gekleurde buitenlanders in Nederland en vaak weten zij gewoon te weinig over de complexe Nederlandse kennismaatschappij. Ik moet zeggen dat het wel jammer is dat men zo negatief denkt over Marokkanen, want het is slechts een kleine minderheid die het verziekt heeft voor deze hele etnische groep.

  Marokkaanse jongeren hebben het inderdaad moeilijk in Nederland. Ik hoor vaak van Hindoestanen zelf dat die ook een haat voelen voor Marokkanen en hen zien als probleemgroep. Veel Hindoestanen stemmen hierom op Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid. Maar ja, Hindoestanen moeten niet te luid schreeuwen, want ook zij zijn een behoorlijk criminele groep in Nederland. De meeste Hindoestaanse criminelen plegen fraude, valsheid in geschrifte en oplichting, en dit komt nooit in de media. Hindoestanen zijn zelf geen lieve koekjes en lichten elkaar flink op. Maar meestal worden al deze criminele dingen in de doofpot gestopt en onderling opgelost.

  Ik geloof niet dat alle Marokkanen criminelen zijn. Wel moet ik toegeven dat een te groot percentage van de Marokkanen in de criminaliteit zit. Iemand vertelde mij vroeger dat de helft van de Marokkanen in Nederland gewoon crimineel zijn en opgesloten zitten in de gevangenis. Doordat er geen strikte etnische registratie is in Nederland is het onbekend hoeveel procent van de Marokkanen nu echt crimineel zijn of met Justitie in aanraking gekomen zijn. Men zou etnische registratie hierom toch moeten invoeren in alle sectoren van de maatschappij om over exacte cijfers te beschikken, zodat problemen doelgerichter kunnen worden opgelost. Het taboe op etnische registratie moet snel verdwijnen volgens mij, want de voordelen zijn groter dan de nadelen.


  2. Omgaan met racisme en discriminatie

  Discriminatie komt overal ter wereld voor, dus het is niets nieuws in Nederland. Mensen discrimineren elkaar om elk denkbaar kenmerk dat iemand onderscheidt van de rest. Toen ik klein was werd ik flink gediscrimineerd door Hindoestanen in Suriname, omdat ik de kleinste en slimste was en omdat mijn vader een dokter was. Tot nu toe heb ik vaak nog last hiervan en kan ik moeilijk met Hindoestanen omgaan. Overal zal je te maken krijgen met discriminatie en je moet ermee leren leven.

  Als Marokkaan kan je in Nederland vaker te maken krijgen met discriminatie en racisme. Men beschouwd Marokkanen namelijk als rifnikkers en noemt hen openlijk halfapen op vele racistische sites. Ik geef toe dat zulke dingen veel Marokkaanse jongeren heel veel pijn doen en hen flink frustreren. Zij worden dan agressief en rebelleren tegen de Nederlandse samenleving. Marokkaanse jongeren vormen dan jeugdbendes en nemen zo wraak op de maatschappij die hen afwijst en discrimineert. De vraag is nu of dit de juiste oplossing is. Is er geen andere manier om om te gaan met racisme en discriminatie? Hoe heb ik alle discriminatie overleefd sinds mijn jeugd?

  Ik moet zeggen dat het hard is als de hele maatschappij je discrimineert en uitsluit. Je leven wordt er hard en bitter van en je kunt last krijgen van allerlei psychische problemen. Ook kan er een sterk gevoel van eenzaamheid ontstaan. Je gaat dan jezelf steeds meer isoleren tot je helemaal alleen op de wereld bent en in angst leeft voor de volgende dag en de toekomst. Ik geloof dat veel Marokkaanse jongeren hiermee te maken krijgen en hier last van hebben. De blanke Nederlanders willen vaak geen informeel contact met Marokkanen en andere kleurlingen en buitenlanders. Nederland is hierom nu een bittere kastenmaatschappij en er is al een sterke maatschappelijke neiging naar informele apartheid. Overal worden buitenlanders, kleurlingen, moslims, negers en andere gepigmenteerde niet-westerlingen buitengesloten, geïsoleerd, gekleineerd en vaak zelfs op botte wijze gediscrimineerd. Het is een maatschappelijke trend nu in Nederland en ik weet niet hoe het verder moet. Het apartheid denken is sterk toegenomen in Nederland en andere Europese landen. Ik kan hier als individu niets aan doen, maar ik zal wel wat adviezen geven aan de niet westerse gepigmenteerde burgers, want leven in een maatschappij die je haat doet hoe dan ook pijn en is een vorm van ontmenselijking. De blanken zijn al eeuwen bezig om alle gekleurde rassen de grond in te boren en uit te buiten en nu gebeurt dat op een nazistische en professionele wijze. Hierom vind ik Nederland een nazi staat. Zie ook mijn tekst, Welkom in nazi Holland

 • Welkom in nazi Holland

 • 3. Contrair handelen bij discriminatie

  De beste manier om met discriminatie om te gaan is door het compleet te negeren en anti reacties te vertonen. Lach bijvoorbeeld opeens heel luid naar iemand die je discrimineert en breek zo zijn wilskracht. Of geef die persoon opeens een leuk cadeautje, zoals een bloemetje of een reep chocola. Dit is een anti reactie en het kan zo iemand ontzettend raken. Het is een vorm van contrair handelen als iemand je discrimineert en het toont die persoon dat je een sterk mens bent met een sterke wilskracht en karakter. Je moet dan de negatieve energie van zo iemand volledig absorberen en ontladen door een anti reactie te vertonen.

  Wat je ook kan doen is om iemand openlijk te bedanken als die je heeft gediscrimineerd. Ook dit zal zo een agressor breken en frustreren. Iemand die je discrimineert wil jou namelijk breken en kwaad maken of pijn doen, en als je opeens contrair handelt dan breek je juist die persoon. Een onverwachte reactie kan een agressor heel sterk raken en hem aan het denken zetten. Je krijgt zelf ook een sterker karakter als je contrair handelt bij discriminatie en juist leuke dingen terug zegt of een cadeautje geeft. Mensen die discrimineren hebben vaak zelf een zwak karakter en zijn laag ontwikkeld. Hierom kan je hen makkelijk verslaan door contrair te handelen als zij je discrimineren. Ik moet dit eens beter gaan onderzoeken in de praktijk. Probeer deze contraire strategie zelf toe te passen in de praktijk en mail mij de resultaten.

  Versterk vooral je wilskracht als mensen je discrimineren, want zo ga je vooruit. Het heeft geen zin om erover te gaan piekeren en om jezelf te frustreren. Hou er rekening mee dat het juist onze menselijke intelligentie is die ons in staat stelt om een ander te discrimineren en beschouw het als een algemeen menselijk probleem dat overal ter wereld voorkomt. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met discriminatie en racisme. Ook een Marokkaan tussen een groep Hindoestanen zal te maken krijgen met racisme en discriminatie, dus zo zie je dat het niet alleen blanken zijn die kunnen discrimineren. Alle mensen rassen discrimineren elkaar. Alle volkeren hebben altijd anderen gediscrimineerd en dit is iets wat nooit zal veranderen of verdwijnen. Leer dus te leven met discriminatie en probeer de negatieve energie te absorberen door contraire reacties te vertonen. Oefen jezelf hierin en mail mij de resultaten. Hou er rekening mee dat een Marokkaan een gewoon normaal mens is en ook in staat is om vooruit te gaan en iets te leren. Je bent als Marokkaan echt niet anders dan andere mensen van een ander ras of volk. Het Marokkaanse ras is een politiek verzinsel en bestaat gewoon niet.


  4. Kiezen voor een criminele carrière als Marokkaan

  Elke goede Marokkaan moet crimineel zijn. Hahaha, dit is natuurlijk totale onzin, want criminelen zijn nooit goede mensen en daarom kan een goede Marokkaan geen crimineel zijn. In de media lijkt het er nu op dat alle Marokkanen criminelen zijn geworden. Als ik een Marokkaan zie dan denk ik nu automatisch aan een crimineel, dankzij de professionele brainwashing van de Nederlandse media. Reeds tien jaar lang heeft de media een campagne gevoerd om alle Marokkanen te criminaliseren en dat is nu dus goed gelukt. Veel mensen zijn nu bang voor Marokkanen en ontwijken hen. Maar Marokkanen zelf werken hier ook aan mee, want meestal vertonen zij onbeschoft en agressief gedrag. Dus ja, het is hun eigen schuld en zij zullen zelf hard eraan moeten werken om dit te veranderen. Het beeld van de criminele en agressieve Marokkaan zal nog heel lang blijven bestaan in Nederland, want Marokkanen komen alleen in het nieuws als het om negatieve dingen gaat.

  Hindoestanen zijn ook flink geïndoctrineerd door het beeld van de vechtlustige en agressieve Marokkaan, terwijl de meesten van hen nooit een gesprek hebben gevoerd met een gewone Marokkaan. Juist hierom stemmen veel Hindoestanen op de Partij van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders en versterken zij de strijd tegen islam in Nederland. Ok Hindoes hebben nog flink wat appeltjes te schillen met moslims, want er zijn ruim 90 miljoen Hindoes afgeslacht door de Moslims in India sinds de zevende eeuw. En de Hindoes zijn tot nu toe in een totale oorlog verwikkeld met alle moslimlanden. Dus is er sprake van een religieuze vete en nu speelt dit een grote rol in het stemgedrag van Hindoes in Nederland. Hier kan ik weinig tegen doen, want mensen hebben in een democratisch land het recht om zelf te kiezen waarop zij willen stemmen.

  Marokkanen zijn feitelijk heel slechte criminelen, want zij belanden heel vaak in de gevangenis en begaan vrij kleine vermogensdelicten. De buit van Marokkaanse straat criminelen is vaak niet erg groot en de pakkans is heel groot. Dus de tienduizenden Marokkaanse boefjes zijn heel erg dom. Mijn advies aan criminele Marokkanen is om het wat professioneler aan te pakken, vooral door uit de cel te blijven. Marokkanen zouden wat moeten leren van Hindoestaanse criminelen, die meestal professioneler werken en uit de cel blijven. Misschien zouden Marokkaanse criminelen mijn boek moeten lezen over criminaliteit, om wat te leren en om professioneler te werken aan een superkraak. Zie link onder naar mijn boek online in free html.


 • (boek) 'Handboek buitenlandse crimineel'
  A4 pages= 140 / Words= 51.315 / Epages= 46
 • 5. Moderne Marokkaanse hoertjes

  Een Hollandse jongen die ik goed ken ontmoette enkele jaren geleden een doodgewoon Marokkaans meisje in Den Haag en werd uitgenodigd om met haar mee te gaan voor betaalde seks. Hij ging naar haar huis en neukte haar in de badkamer, waarna hij twintig euro betaalde ervoor en haar nooit meer terug zag. Dit toont best goed aan dat veel Marokkaanse meisjes goed geïntegreerd zijn en niet veel verschillen van de blanke meisjes. In de vrije Westerse cultuur is het volledig normaal dat een meisje zich af en toe als hoertje laat gebruiken door vele mannen en er zelfs geld mee verdient. Prostitutie is in Nederland nu zelfs gelegaliseerd dus elk meisje mag parttime werken als hoertje en lekker uitnaaien. Zo te zien zijn Marokkaanse meisjes niet achterlijk en genieten zij volop van alle Westerse vrijheden.

  Maar de Marokkaanse cultuur is overwegend islamitisch en het is niet toegestaan dat meisjes uitnaaien of vriendjes hebben voor het huwelijk. Marokkaanse meisjes moeten maagd blijven tot het huwelijk en worden vaak tegen hun wil uitgehuwelijkt aan een neef of oom. Als zo een Marokkaans meisje niet gehoorzaamt dan wordt zij flink geslagen en uitgescholden. De eer van de familie is heel belangrijk in Marokkaanse families en soms worden hoerige meisjes zelfs vermoord. De blijf van mijn lijf huizen zitten nu vol met weggelopen Marokkaanse meisjes die bedreigd worden door hun vader of broers. Dit is een groot probleem binnen vele Marokkaanse families. In de islam heeft een meisje minder rechten en moet alleen gehoorzamen, haar bek dicht houden en een hoofddoek dragen.

  De emancipatie van Marokkaanse meisjes is volop in ontwikkeling en velen pikken het niet langer. Vele Marokkaanse meisjes moderniseren nu en willen dan flink experimenteren met een heleboel mannen, net als de normale blanke meiden. In onze tijd zien wij dat Hindoemeisjes al totaal gemoderniseerd zijn en flink uitnaaien voor het huwelijk, vaak met grootgeschapen Hollandse mannen en vaak keuren de ouders dit gewoon goed. Juist hierdoor hebben Hindoestanen nu een goede naam in Nederland en politici prijzen de succesvolle integratie van hen.

  Hierom zou het geen slecht idee zijn om Marokkaanse meisjes ook te moderniseren en hen flink te laten uitnaaien met grootgeschapen raszuivere Hollandse mannen, zodat Marokkanen een betere naam krijgen en totaal geassimileerd worden binnen een generatie. Men zou Marokkaanse meisjes zelfs gratis sekslessen moeten geven, compleet met praktijk lessen in kampen waar sterke en grote Hollandse mariniers meedoen. Wilders zou dit moeten onderzoeken, want hij is voorstander van heropvoedingskampen voor allochtonen. Wilders zou de allochtone meisjes kunnen verplichten om lekker uit te gaan naaien met lange, sterke en gezonde Hollandse militairen in heropvoedingskampen, zodat zij sneller assimileren en Hollandse kindjes baren. Dit zou ook direct de inteelt problemen oplossen van Turken, Marokkanen, Hindoestanen, Surinamers, Berbers, Kaap Verdianen, Indonesiërs, Chinezen, Papoea's, Antillianen enz. en zorgen voor vitaler gegermaniseerd nageslacht.

  Germanisering zou verplicht moeten worden voor allochtone meisjes en in de grondwet vastgelegd moeten worden, om grote integratie problemen te voorkomen in de toekomst. Het blank houden van Nederland moet gewoon openlijk gepromoot worden en geen taboe meer zijn, want de allochtone meisjes kunnen er ook flink van genieten, als zij seksen met een heleboel potente, onbesneden en grootgeschapen raszuivere Hollandse mannen. Ja, Wilders krijgt nog een heel drukke seksagenda in zijn bomvrije bunker. Misschien staan er lange rijen doekjes voor zijn deur over enkele jaartjes om hem eens lekker te pijpen op islamitische manier. Integreren kan voor beide partijen lekker zijn als het liefdevol en met toewijding geschiedt. Wat is er immers mooier dan een kuise moslima met doekje op die een grootgeschapen raszuivere Hollandse marinier pijpt en het hogere Germaanse zaad inslikt? Alleen zuivere liefde kan alle problemen in de zieke hatelijke multikul oplossen. Jezus, Krishna, Boeddha en Mohammed zouden mij zeker gelijk geven als zij nu nog leefden.


  6. Jezelf empoweren en organiseren

  Marokkanen hebben nu een heel slechte naam in Nederland en iedereen kankert over hen. Maar waarom is dat zo? Zijn Marokkanen soms luier en dommer dan Hindoestanen en blanke Nederlanders. Ik denk niet dat dit zo is, want genetisch verschilt een Marokkaan praktisch niet van deze twee rassen. Het Marokkaanse ras zit echter wel met een imago probleem. En volgens mij moeten zij hard werken om het zelf op te lossen. Zelf werken en jezelf organiseren zijn heel belangrijk om iets te bereiken in de moderne samenleving. Wachten op subsidies en hulpverlening is niet verstandig.

  Jezelf empoweren als Marokkaan. Nou kan dat wel. Zij Marokkanen slim genoeg om zelf iets op te bouwen. Er zijn genoeg Marokkanen die een eigen bedrijf hebben en die een universitaire studie hebben afgemaakt. Maar die komen dus nooit in het nieuws. Altijd toont men de randdebielen en straat Marokkanen op de televisie en dat is negatieve beeldvorming. Ik geloof echt dat er genoeg Marokkanen zijn die het ver geschopt hebben in Nederland en dat men die vaker aan het woord moet laten. Wat is hun geheim om iets op te bouwen in Nederland.

  Zelf doen en jezelf organiseren zijn het allerbelangrijkste om iets te bereiken. Zelfs als je weinig middelen hebt of gewoon een uitkering hebt, kan je nog altijd iets opbouwen voor jezelf, als je maar doorzet, volhoudt en hard werkt. Ook moet je geloven in eigen kunnen en op dit punt is er iets dus mis met Marokkanen. Misschien moeten Marokkanen iets leren van Hindoestanen, want die doen er alles aan om iets op te bouwen en om een hoge status te veroveren hier. Men praat meestal niet negatief over Hindoestanen, hoewel er heel veel mislukte en criminele figuren zijn in deze etnische groep.

  In plaats van met je Marokkaanse bende hele dag op straat rond te hangen kan de Marokkaan liever een organisatie starten om vooruit te komen op een eerlijke manier. Dit is geloof in eigen kunnen en empowerenment. Zelf iets doen en jezelf organiseren. Zelf met je bende een bedrijf beginnen en geld verdienen op een eerlijke manier. Ja, ik geloof dat onze Marokkanen dit zeker zelf kunnen doen en op eigen kracht. Zij moeten leren van de rijke Hindoestaanse cultuur en meer gaan ondernemen om vooruit te komen in deze moderne samenleving. Ik geloof erin en hoop dat Marokkanen iets van mij leren.


  7. Begin klein en denk groot

  Zijn Marokkanen te dom en te kleinzielig om zelf iets op te bouwen? Volgens velen is dat wel zo en men haat het behoorlijk in Nederland. Geert Wilders gebruikt nu Marokkanen als zondebok en wordt met zijn partij de derde in Nederland bij verkiezingen. Wel dat is echt ongelooflijk. Maar kunnen Marokkanen hier iets tegen doen?

  Ik geloof dat Marokkanen helemaal opnieuw moeten beginnen in Nederland om een betere naam te krijgen. Helemaal vanaf nul starten en klein beginnen. Al die tientallen Marokkaanse jeugdbendes moeten zich organiseren en bundelen tot kleine ondernemingen, die op een legale manier geld verdienen. Marokkanen zijn gewone mensen dus zij moeten dit zeker kunnen. Er is gewoon niets mis met de intelligentie van Marokkanen, want genetisch verschillen zij niet van de andere rassen in Nederland.

  In Amerika moet je altijd alles zelf doen en Marokkanen moeten hiervan iets leren. Als je eenmaal een bende hebt dan is de stap naar een eigen bedrijf niet groot meer. Door de ellendige fiscale wetten voor ondernemers is het nu zo dat zij allemaal gedwongen zijn om hun boekhouding te vervalsen en om illegaal dingen te regelen, zonder dat iemand erachter komt. De fiscus maakt gewoon een crimineel van je in Nederland. Maar wacht even, waren Marokkanen niet ook goede criminelen? Iedereen praat erover. Als Marokkanen een crimineel gen hebben dan betekend dit dat zij verdomd goede ondernemers kunnen worden in Nederland om op legale manier buit te verwerven. En als onze brave Marokkanen klein beginnen en groot denken, dan kunnen zij over tien jaar heel veel opgebouwd hebben en dan zal niemand meer zeuren over hen. Dus zelf doen he Marokkanen. Ik geloof dat jullie het kunnen.


  8. Integratie is bullshit hoor, hou gewoon je etnische identiteit

  Ik geloof niet meer in het Nederlandse model van integratie. De Polder integratie werkt gewoon niet en hierom falen vele etnische groepen totaal. Integratie is gewoon bullshit en het beste is om je eigen etnische identiteit zelf te behouden en het te versterken. Blijf jezelf dus en noem jezelf een sterke Marokkaan die gelooft in eigen kunnen en alles zelf wil doen. Zo denken Hindoestanen feitelijk en dat is de basis van hun vooruitgang in Nederland.

  In Amerika is integratie gewoon gebaseerd op veel geld verdienen. Amerika is immers een land waar geld je status en aanzien bepaald en men erkent je als je vooruit gaat en veel geld verdient met je talenten. Dit heeft Amerika vandaag groot gemaakt. Ik geloof echt dat Marokkanen en andere etnische groepen volgens het Amerikaanse model moeten integreren in Nederland en gewoon zaken moeten doen om veel geld te verdienen. Ondernemen moet nu het toverwoord worden van een succesvolle integratie in Nederland. Die Hollanders moeten minder zeiken over cultuur, geloof en ras. Alleen geld kan Nederland vooruit brengen. En hier moeten Marokkanen in gaan geloven om iets op te bouwen als trotse en koppige Marokkaanse Nederlanders. En ik geloof dat zij dat zelf kunnen.

  Dus Marokkanen ga ondernemen en verdien veel geld om wat op te bouwen. Kies voor het Amerikaanse integratie model en werk harder voor een hogere status en meer rijkdom. Kleine criminaliteit levert niets op en maakt je alleen armer en dommer. Pak de zaken nu groot aan.


  9. Islamitisch integreren

  Islam heeft weinig goede rolmodellen om je eraan te spiegelen. Mohammed, de grondlegger van islam was geen echt voorbeeldige man. Bovendien was hij ongeletterd en begon zijn carrière gewoon als straatrover met een eigen bende. Mohammed heeft geen bijzondere dingen gedaan en is dus een slecht voorbeeld voor elke Marokkaanse moslim. Maar zijn er wel goed islamitische rolmodellen voor moslims in Nederland? Ik ken er geen enkele.

  De beroemdste moslim ter wereld is Osama Bin Laden en hij is overbekend in de islamitische wereld met zijn Taliban bende in Afghanistan en Pakistan. Maar is hij een rolmodel voor jonge Marokkaanse moslims? Bin Laden wil dat elke moslim nu meteen met een heilige jihad begint en bommen gaat gooien als zelfmoord terrorist. Nou, dit is dus helemaal fout en helemaal geen goed voorbeeld voor onze arme Marokkanen.

  Ook in Marokko zijn er weinig goed rolmodellen voor de Marokkaanse jeugd in Nederland, want het land is arm en onderontwikkeld. Ik weet er niet zoveel over, en hoor er nooit wat van. Marokko groeit slechts langzaam en de grote massa daar is arm en ongeletterd. Er is nu niet veel vooruitgang in dit land. Toch heeft Marokko grote mogelijkheden, want het heeft grondstoffen en volop zon elke dag. Met schone zonne energie kan Marokko supersnel een rijk land worden, maar hier zou men dan een paar honderd miljard in moeten investeren.

  Islam is een armzalig geloof en totaal ongeschikt voor de moderne Marokkanen van onze tijd. Vroeger was islam een bloeiend en sterk geloof, maar nu is het vervallen tot een terroristisch geloof en dat is best jammer om aan te zien. Moslims weten hier geen raad mee en vluchten in de slachtofferrol. Maar ik geloof dat Marokkanen nu verder moeten kijken. Marokkanen moeten gewoon hogere en zuivere kennis halen uit de vele Hindoe en Vedische geschriften om vooruit te gaan en om Dharmisch te leren leven en denken. Alleen Vedische kennis kan Marokkanen nog redden van de totale ondergang. In de toekomst wil ik hier best wat mee experimenteren en alle Marokkanen bundelen in een nieuwe nationale Vedische organisatie. Zien hoe zij wegkwijnen is gewoon zielig en het kost ook te veel geld.

  Lees in mijn boek, Koran: verbieden of herschrijven?, hoe ik denk over de goede moslims.

 • 26. Een goede moslim is ...
 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125
 • 10. Remigratie naar Marokko?

  Ja, uiteindelijk als je genoeg hebt van het leven in Nederland en hier wegkwijnt dan moet je overwegen om terug te gaan naar Marokko. Elke Marokkaan die hier in Nederland leeft zou dit moeten overwegen. Hier in Nederland is alles nu immers racisme en discriminatie en het gaat in de toekomst alleen maar erger worden, want de armoede hier zal toenemen. Vreemdelingenhaat is afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Denk eens aan de twee miljoen mensen die op Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) stemmen, dan krijg je al rillingen. Al deze twee miljoen blanke Nederlanders dromen hele dag over gaskamers voor alle buitenlanders, Turken, Marokkanen, negers, kleurlingen, moslims en Hindoestanen. Alles wat niet blank eruit ziet willen zij gewoon vergassen en uitmoorden. Nog tien jaar en Wilders zal eigen moordeskaders hebben, met ondergrondse steun van de politie en het leger, dus bereid je nu maar voor op remigratie om je nek te redden.

  Hier in Nederland is het leven hard, koud, kil en eenzaam. Veel Marokkanen kunnen hier niet tegen en rebelleren. Maar het kan anders. Marokkanen kunnen immers ook goed werken en pakken dan flink aan. In tien jaar tijd kan een werkende Marokkaan met zuinig leven makkelijk vijftigduizend euro sparen. Dan heeft hij een kapitaaltje en kan hij makkelijk remigreren als een rijk man met zijn hele familie, terug naar Marokko, om daar als een koning te gaan leven. Of met het geld kan er een eigen bedrijf opgezet worden in Marokko, want men heeft behoefte aan kapitaal daar en nieuwe ondernemers kunnen daar goud geld verdienen. Dus spaar en bereid je remigratie voor. Begin nu en zet door. Hier in Nederland wegrotten als tienderangs burger heeft totaal geen zin. In Marokko ben je thuis en niemand zal je discrimineren of haten.

  11. Marokkaanse Power

  Het is gewoonweg zielig om te zien dat zoveel jonge, sterke en energieke Marokkanen wegvluchten in de kleine straatcriminaliteit in bendes. Dit is zo stom zeg. Verlaat de straten en de criminaliteit. In de cel is je leven mislukt en dit kan niet zo door gaan. Marokkanen moeten hun power nu ontdekken en werken aan een nieuwe toekomst in Nederland. Verlaat de kleine criminaliteit.

  Marokkaanse power is het radicale geloof van Marokkanen dat zij het zelf kunnen en moeten doen. Dus geloven in de kracht en energie van het Marokkaanse ras en volk. En vooral niet wachten op subsidies van blanken. Hard werken om je eigen achterstand in te halen. Eigen initiatief tonen. Zelfwerkzaamheid. Jezelf organiseren en reorganiseren als individu of als groep. Streven naar individueel succes, door al je vermogens te mobiliseren en jezelf te motiveren om te studeren en hard te werken.

  Hindoestanen hebben een grote power en dat is het Hindoeïsme. Elke Hindoestaan weet dat hsij het zelf kan doen en zelf moet doen. Ik moet wel toegeven dat Hindoestanen stuk voor stuk egotrippers zijn en verzot zijn op veel geld, een hoge status en een goede naam. Maar dit komt door hun geloof en hun eigen volkskarakter. Hindoestanen willen het liefst alles zelf doen en wachten niet op anderen. Marokkanen zouden dus veel kunnen leren van het geloof van Hindoestanen en moeten hierom ook zoeken naar Vedische kennis. Of men moet Hindoestaanse advies organisaties inschakelen voor Marokkanen. Dit zal ik in de toekomst beter onderzoeken. Etnische groepen moeten leren om meer samen te werken in Nederland om elkaar vooruit te helpen.

  Zie ook mijn nieuwe tekst over de identiteit van Hindoestanen in de multiculturele samenleving.

 • Hindoestaanse identiteit in de multiculturele samenleving

 • 12. Ter besluit

  Hindoestanen kozen voor een integratie volgens het kaste model en integreerden dus als groep in Nederland. Onderling steunen Hindoestanen elkaar vaak en er zijn best hechte familiebanden. Veel Hindoestanen seksen en trouwen alleen met hun eigen ras, om het zuiver te houden, want een blank kind of blanke partner is immers een schande voor de familie. Maar Hindoestanen willen wel alles weten over Nederland en over de blanken hier, want je leeft hier en je moet het samen doen. Op dit punt kunnen Marokkanen wat leren van Hindoestanen.

  Marokkaanse power is het radicale geloof van Marokkanen dat zij het zelf kunnen, willen en moeten doen in Nederland, zonder steun van de blanken hier. En het moet vreedzaam en op eigen kracht. Het geloof in eigen kunnen is volgens mij het zwakke punt van Marokkanen. Om dit te veranderen hebben Marokkanen behoefte aan zuivere en hogere kennis uit de vele Hindoe en Vedische geschriften. Marokkanen falen vooral door hun koppigheid en door het ontbreken van positieve rolmodellen in de islam en de koran. Ook hierom moeten Marokkanen het roer omgooien en zich verdiepen in de Vedische leer om volwaardige Vedistanen te worden en om zo een nieuwe toekomst op te bouwen. Succes Marokkanen en ontwikkelen jullie maar zelf je power.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1281 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***

  Nuttige links (zie ook rubriek islam)
 • 1 Miljoen Marokkaanse miljonairs

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved