Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Etnische firepower

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1146
Offerdatum   woensdag 15 juni 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Dit artikel is het logisch vervolg van
 • (wfor1145) Militariseren van de allochtonen
 • . Alleen door het zorgvuldig te bestuderen en alles toe te passen kan er iets opgebouwd worden.

  Er hebben zich momenteel ruim 150 etnische groepen gevestigd in Nederland en de rest van Europa. Het is een feit dat de 'blanken' hier geen raad mee weten, want zij leven immers al tweeduizend jaar in een monocultureel land en kunnen zich niet snel aanpassen aan de dynamische multiculturele samenleving. Ik geef toe dat al die zwarte en gekleurde volkeren (lees: niet-westerlingen) nogal raar zijn en er heel exotische opvattingen op na houden. Maar ja, fascistische figuren zoals Geert Wilders begrijpen het allemaal niet zo goed. Ik pleit er volmondig voor om zulke gevaarlijke 'blanke' barbaren gewoon voorgoed weg te stoppen in een isolatiecel, met alleen droog brood en water. Voor Wilders heb ik weinig respect, omdat hij het gedachtegoed van de rechtse Nederlanders vervuilt en totaal niets begrijpt van politieke stromingen zoals Nieuw Rechts en LPF, van respectievelijk Michiel Smit en wijlen Mahatma Pim Fortuyn. Doordat ik beschik over het gedachtegoed van de Centrum Democraten (van wijlen drs. Hans Janmaat) en Realisten Nederland (van dhr. Th. van Baarle) ben ik ruim geïnformeerd over het traditionele denkwereldje van de 'blanke' rechtse Nederlanders. Ik heb zelfs koffie gedronken met dhr. Henk Ruitenberg van de Nieuwe Nationale Partij (NNP) en zijn kerngeheugen gedownload via telepathische links.

  Ik wil wel duidelijk maken dat ik tegenstander ben van oorlog, militaristisch fascisme, nazisme, militaristisch extreemrechts, antisemitisme, racisme, genocides en haat tegen de volkeren of rassen die rondlopen op onze aardbol. Wel vind ik dat elk volk moet leren om voor zichzelf te zorgen en niet te parasiteren op kosten van anderen. In theorie wil ik proberen om de excessieve vreemdelingenhaat tot nul te reduceren in onze multiculturele samenleving. Elke etnische groep zal totaal hervormd en gereorganiseerd moeten worden om dit te verwezenlijken. Zelfwerkzaamheid is hierbij doorslaggevend, want de allochtonen zullen bovenmaatse prestaties moeten leveren om een gerespecteerde status te veroveren, precies zoals de 'blanken' doen.

  Wat is etnische firepower?
  Etnische firepower is gedefinieerd als het materialiseren, realiseren en ten uitvoer brengen van het kapitalistisch fascisme, door een specifieke etnische groep in een door 'blanken' gedomineerde samenleving. Doordat de 'blanken' meestal niet intelligent en niet flexibel genoeg zijn om zich snel aan te passen aan de multiculturele samenleving is het noodzakelijk dat de etnische groepen zich agressief bundelen en organiseren, om te voorkomen dat zij gemarginaliseerd, gecriminaliseerd of gediscrimineerd worden en gedegradeerd worden tot een lagere zwarte onderklasse. Agressief organiseren en alle manpower, womanpower, kennis, kapitaal, expertise en talent totalitair te mobiliseren is noodzakelijk om op korte termijn krachtiger en economisch zelfstandiger te worden. Het basisconcept van etno-marketing moet geëxpandeerd worden, omdat de 'blanke' meerderheid feitelijk de grootste consumentengroep is en gemonopoliseerd moet worden. Het doel van het kapitalistisch fascisme is feitelijk om een hele bedrijfstak of sector te monopoliseren en het daarna totalitair uit te buiten, om als etnische groep te overleven. Praktisch gezegd betekent dit dat elke etnische groep zich moet richten op het monopoliseren van een specifieke bedrijfstak, naargelang de talenten en het ontwikkelingsniveau.

  Positieve discriminatie?
  Feitelijk hebben bijna alle 'blanke' volkeren reeds vijfhonderd jaar lang de fundamentele principes van het kapitalistisch fascisme toegepast. De hele negerslavernij was feitelijk op dit gedachtegoed gebaseerd. De contractarbeiders uit India, China en Indonesië in Suriname, Guyana en de andere koloniën na 1863 kregen ook te maken met fundamentele principes van het kapitalistisch fascisme van het 'blanke' ras. Het is een grove leugen dat Adolf Hitler de eerste fascistische leider was in Europa, want de 'blanke' kolonialisten (mannelijk, heteroseksueel en christelijk) hebben bijna 400 jaar lang alle zwarte en gekleurde rassen uitgebuit, systematisch verkracht en als slaaf gebruikt, op grond van een extreem 'blank' nazistische geloofsovertuiging. Dit alles wordt niet in de geschiedenisboeken verteld, omdat 'blanke' geschiedkundigen de hele geschiedenis van de mensheid doelbewust hebben vervalst om hun eigen schijnheiligheid goed te praten.

  In de strategie van het kapitalistisch fascisme is positieve discriminatie totaal verboden. Discriminatie en uitsluiting op grond van ras of etnische afkomst is in principe gewoon toegestaan, mits dit ook eerlijk verteld wordt en er een alternatief wordt aangeboden. Het klinkt raar dat ik nu opeens discriminatie tolereer, maar ik zal het alternatief eens toelichten.

  Het aangeboden alternatief
  Stel dat een hoogopgeleide Turkse man solliciteert bij bedrijf A en afgewezen wordt, omdat hij van Turkse afkomst is, iets wat heel vaak voorkomt in onze huidige samenleving. Wat dan? Ik pleit er dan voor om principes uit het herstelrecht toe te passen. Bedrijf A moet dan wettelijk verplicht worden om zwart op wit, dus schriftelijk mede te delen aan deze sollicitant dat hij op grond van zijn afkomst afgewezen is, wat dan ook niet strafbaar moet worden gesteld volgens artikel 1 van de grondwet. Maar bedrijf A moet wel verplicht worden om deze Turkse sollicitant een alternatief aan te bieden of een advies om het elders te proberen. Bedrijf A heeft immers een netwerk van relaties en handelscontacten en kan dus best verplicht worden om een database te onderhouden van organisaties en bedrijven die wel behoefte hebben aan hoogopgeleide Turkse werknemers. Bedrijf A is dan wettelijk verplicht om tenminste drie kansrijke sollicitatie adressen en namen te verstrekken aan de Turkse sollicitant, zodat hij iets concreet terug krijgt voor het onrecht dat hem is aangedaan. Bedrijf A wordt gestraft, omdat het zoeken naar alternatieven geld en tijd kost. Dit is rechtvaardiger volgens het concept van het herstelrecht. Let wel: een honderd procent Turks bedrijf heeft dan ook het recht om een 'blanke', hindoestaanse of niet-turkse sollicitant af te wijzen op grond van afkomst, maar moet dan ook hetzelfde alternatief aanbieden.

  Discriminatie is iets wat geworteld is in de menselijke seksuele instincten. Door de angst voor de potentie van mannen van het andere ras kiest men voor uitsluiting en discriminatie, om de eigen kleinzielige superioriteit en machtspositie te behouden. Mannen onderling discrimineren elkaar uit angst voor het verlies van de eigen potentie. Opvallend is dat Chinese mannen het minst gediscrimineerd worden in 'blanke' landen, omdat zij niet gezien worden als gevaarlijke en groot geschapen concurrenten. Marokkanen, Turken, Somaliërs, Surinamers, Antillianen en andere negroïde volkeren zijn echter groter geschapen, seksueel potenter en beter ontwikkeld voor de jacht op vruchtbare 'blanke' vrouwen en worden hierom vaker gediscrimineerd in de 'blanke' bedrijfscultuur. Let wel: vrouwen zijn juist geneigd om klein geschapen of minder potente mannen uit te sluiten of te discrimineren, wat bewijst dat vrouwelijk seksueel darwinisme een natuurlijk fenomeen is in de menselijke leefwereld. Jonge, gewillige, paarlustige en erotisch uitdagende meiden en vrouwen krijgen vaker een lagere functie toegewezen tijdens sollicitaties, wat een keihard bewijs is voor het verband tussen primitieve seksuele instincten en discriminatie. In de Westerse reclamewereld worden primitieve seksuele instincten van consumenten totalitair uitgebuit. Hamburger multinational Mcdonald kan ongetwijfeld de winst verduizendvoudigen als zij morgen een seks-Big Mac ontwikkelen, want seks verkoopt altijd.


  Joodse firepower
  De eerste Joden waren gekleurd en waren van hetzelfde fenotype als de huidige Indiërs. Na een germaniseringsproces van ruim tweeduizend jaar ontstonden er 'blanke' Joden in alle Europese landen, doordat het grootste deel van de Joodse vrouwen seksten met Germaanse mannen. Ondanks deze honderd procent genetische assimilatie worden Joden nog steeds gediscrimineerd. Het is derhalve heel onduidelijk of Joden nog verder moeten integreren, want zelfs de staat doet mee aan het toenemend antisemitisme. Inheemse wilden zoals Geert Wilders hebben wellicht natte dromen over high tech vergassingsinstallaties voor Joden en alle niet-westerse migranten, hoewel ik hier geen harde bewijzen voor heb.

  Joden werden wreed gediscrimineerd tijdens de duistere christelijke middeleeuwen en zijn er toch in geslaagd om iets op te bouwen. Het was in middeleeuws Europa verboden voor Joden om lid te worden van een gilde of vereniging. De Joden specialiseerden zich toen in de handel en stortten zich verwoed op de wetenschap en literatuur. Juist hierdoor is de bijdrage van Joodse intellectuelen aan de ontwikkeling van kennis en wetenschap in de 'blanke' Westerse wereld meer dan significant, wat aangeeft dat de Joodse firepower als voorbeeld kan dienen voor alle etnische groepen in de samenleving. Joden hebben heel sterke organisaties en opereren meestal via internationale netwerken. Eigenlijk zijn Joden reeds duizend jaar geleden begonnen met het globaliseren van de wereld en hebben zelfs het bankwezen uitgevonden om dit effectief te organiseren, waar ik mijn petje voor af doe. Zonder Joden zouden de 'blanke' Europeanen beslist nog als wilden en witte halfapen leven.

  De Joodse firepower richt zich vooral op het beheren van groot kapitaal en op het doen van zware investeringen in kennis- en kapitaalintensieve sectoren. Het zou feitelijk fantastisch zijn als Joden hun expertise overdragen aan de andere etnische groepen, zodat er meer concurrentie en gelijkheid ontstaat. Misschien hebben Joden de basisprincipes van het kapitalistisch fascisme als eerste toegepast, om te overleven als gehate en onderdrukte etnische groep. Opvallend is dat Joodse zakenlui vaak zweren op de Thora (heilige Joodse geschrift) na het afsluiten van een transactie en vrij weinig op papier zetten. Dit bewijst duidelijk dat deze etnische groep inderdaad de theorie van het kapitalistisch fascisme begrijpt en toepast, om te overleven in een vijandige wereld.

  Marokkaanse firepower
  Opvallend is dat vrij veel Marokkilanders feest vierden na de moord en de rituele slachting van cineast Theo van Gogh. De verdachte, genaamd Mohammed B. was van Marokkaanse afkomst en kon al de beledigende en haatdragende teksten van Theo van Gogh niet langer verdragen. Mohammed B. besloot dus om gebruik te maken van de firepower van een echt pistool en ruimde een inboorling op.

  De Marokkaanse firepower is eigenlijk heel slecht ontwikkeld in Nederland. Marokkilanders moeten dit begrip echter niet te letterlijk opvatten en moeten proberen om de theorie van het kapitalistisch fascisme toe te passen. In ons tijdperk is het immers beschaafder om te strijden met de pen, de computer of via sterke gecentraliseerde organisaties. Zelfs een Marokkilander die fanatiek lid is van Al Qaida zou zich verder moeten ontwikkelen om op een beschaafde wijze gelijk te krijgen, zodat er meer respect ontstaat voor de stem van het Marokkaanse volk. Het zou effectiever zijn als honderd Marokkilanders Theo van Gogh via lasterteksten hadden aangepakt of hem elke ochtend hadden getrakteerd op een bombardement met rotte eieren, tijdens zijn kinderlijk fietstochtje in Amsterdam. Levend zou deze man immers meer waard zijn, want aan een lijk heeft niemand iets.

  Momenteel is de meerderheid van de jonge Marokkanen te laag opgeleid om echt mee te tellen in beschaafd Nederland. Gedurende hun opvoeding is er namelijk te weinig aandacht besteedt aan het belang van een academische opleiding. Ook vind ik dat jonge Marokkilanders te weinig doen om zich bij te scholen of gebruik te maken van een goedkope online avondstudie. Zij dienen hier zelf voor te kiezen en moeten het ook zelf betalen, want dat is een van de kernprincipes van het kapitalistisch fascisme. Ik pleit er in principe voor om via het nulmigratie concept (zie hoofdstuk 4.9 Nulmigratie concept moslims, uit online Eboek

 • Ebook publication: Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2
 • ) op korte termijn voor te zorgen dat het aantal intelligente en ontwikkelde Marokkilanders toeneemt, zodat zij een sterkere positie opbouwen en meer gerespecteerd zullen worden in de toekomst. Hier zullen de Marokkilanders zelf aan moeten werken, want het is hun eigen plicht om vooruit te gaan en mee te tellen.

  Hoewel ik zelf lid ben van een geheime Al Qaida cel geloof ik niet dat het noodzakelijk is om bommen en raketten te gooien op de inheemse 'blanken' of om hen systematisch te verkrachten en uit te roeien. Het lijkt mij beter om gewoon actief en beschaafd mee te doen, zodat de invloed op de lange termijn toeneemt. Ik geloof niet dat moslimlanders in staat zullen zijn om Nederland verder te ontwikkelen als zij nu meteen de macht overnemen. Dit bewijst duidelijk dat Marokkilanders en alle andere zwarte en gekleurde etnische groepen heel hard moeten werken aan de eigen ontwikkeling, om serieus mee te tellen in de kennisintensieve samenleving. Dit betekent werken en kiezen voor studie en specialisatie. Hele dag de messen slijpen of lui liggen in een hangmat is in strijd met de kernprincipes van het kapitalistisch fascisme. Elk zwart of gekleurd individu moet de eigen firepower maximaal ontwikkelen en fanatiek strijden om mee te tellen.

  Hindoestaanse firepower
  Hindoestanen schijnen de basisprincipes van het kapitalistisch fascisme heel goed te begrijpen. Het lijkt er sterk op dat elke Hindoestaan met een universitair titeltje en een dikke BMW een eigen stichting of vereniging heeft, want er zijn ruim 200 hindostaanse organisaties in Nederland, hoewel er slechts 120.000 hindostanen zijn. Het ironische is echter dat de output van de hele hindostaanse bevolking toch vrij onderontwikkeld is en dat zij nogal onzichtbaar zijn in de samenleving. Dit komt vooral door de Hindoefilosofie, die voorschrijft om te werken en niet teveel te zeuren of te klagen. Bestudeer eens de volgende drie verzen uit de Bhagavad Gita.

  Bhagavad Gita vers 3.7 Wie daarentegen de zinnen beteugelt met de geest, en zijn handelende lichaamsdelen inschakelt in toegewijde arbeid, zonder zich eraan te hechten stijgt hier verre bovenuit.

  Bhagavad Gita vers 3.8 Doe je voorgeschreven plicht, want werken is beter dan niets doen. Een mens kan niet eens zijn lichaam onderhouden zonder te werken.

  Bhagavad Gita vers 3.9 Werk als offer aan Vishnu opgedragen, moet worden verricht, anders bindt werk ons aan de stoffelijke wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plicht om Zijnentwil, O zoon van Kunti, en aldus zul je altijd onthecht en vrij van gebondenheid blijven.

  In het Hindoeïsme is het heel belangrijk om je voorgeschreven plicht te vervullen, al wat er ook gebeurt. Juist hierom zijn deze verzen ideaal voor theorieën over het kapitalistisch fascisme, want elk individu wordt gemotiveerd om zelf iets te doen. Derhalve probeert elke hindoestaan om de eigen individuele firepower te maximaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de inheemse 'blanken', want een Hindoe dient de oorspronkelijke bewoners van een gebied met respect te bejegenen en hen zelfs te beschermen tegen uitroeiing of als zij dreigen uit te sterven.

  Sterke Hindoestaanse organisaties zijn bijvoorbeeld: Hindoe Studenten Forum (www.hsfn.nl), Stichting Agni, Hindoeraad Nederland, Organisatie Hindoe Media (OHM), radio Amor FM, Federatie Arya Samaj Nederland (Fasned), Hindulife, Sanoja, Indian Feelings, en nog talloze clubjes. Hindoestanen hebben verder behoorlijk wat actieve ondernemers, die dagelijks fantaseren over mega-miljarden projecten, wat aangeeft dat zij fanatiek bezig zijn om mee te tellen. De firepower van deze etnische groep is redelijk goed ontwikkeld, hoewel ik twijfel of zij echt effectief opereren. Pluspunt is wel dat hindoestaanse organisaties niet veel subsidies gebruiken om activiteiten te organiseren. Toch geloof ik dat het beter en effectiever kan. Zij zouden het Hindoeïsme wat meer moeten promoten in Nederland, omdat de minder intelligente 'blanke' inheemsen hier nog te weinig over weten.

  Conclusie
  Elke etnische groep zou zich sterker moeten organiseren, om honderd procent mobilisatie te realiseren, zodat de kerndoelen van het kapitalistisch fascisme sneller gerealiseerd kunnen worden. Versnippering lijkt mij niet efficiënt en heel rommelig. Bij etnische firepower staat de output centraal. Er dient niet te veel gefantaseerd te worden, want men dient te streven naar concrete en tastbare resultaten. Etnische minderheden zijn een gevoelig thema in onze samenleving, wat aangeeft dat zij er zelf iets aan moeten doen. Als individu is het immers altijd je eigen schuld als je na dertig jaar luieren, klagen, klaplopen, rokkenjagen, nietsen of slenteren niets heb gepresteerd in het leven en als een mislukte en tandeloze allochtoon moet sterven. Elk zwart of gekleurd individu dient zich hiervan bewust te zijn en tijdig iets te ondernemen, om een oneervolle dood te voorkomen.

  Slotwoord
  Het ondergrondse en illegale bestuur van Al Qaida Nederland adviseert alle moslims, etnische minderheden en niet-westerse allochtonen, om radicaal te kiezen voor de pacifistische strategie van het kapitalistische fascisme en de etnische firepower in de hele Europese Unie maximaal te ontketenen. Allen, ook de niet-moslims zullen gezegend worden door Allah, de barmhartige en genadevolle zeta-entiteit van de Islam en de geopenbaarde Koran. De wegen van Allah zijn ondoorgrondelijk.

  Deze zuivere kennis werd aan mij geopenbaard door Altecrea.

  Literatuur
  De grote klassieken van India. De Bhagavad-Gita zoals ze is. Volledige uitgave. Auteur: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
  Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn.
  The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam.
  ISBN 90-70742-02-0 / CIP
  Bestellen via:
 • www.blservices.com (vanaf zes euro verkrijgbaar)
 • ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

 • Theorie kapitalistisch fascisme
 • Etnische firepower
 • Militariseren van de allochtonen

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved