Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Militariseren van de allochtonen

Offeraar    Dewanand
Offercode   WFOR1145
Offerdatum   donderdag 5 mei 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to next Epage ...

  Toen onze enige originele Führer Adolf Hitler (Sig Heil aan zijn lijdende geest in de hel; SS-martelafdeling, boetecel CS1001) verslagen was in 1945, was de oorlog in Azië nog lang niet ten einde. Twee gruwelijke atoombommen op Hiroshima en Nagasaki leidden tot de onvoorwaardelijke capitulatie van het machtige fascistische Japanse keizerrijk, waarna de zwarte oorlogsschepen van de Amerikanen de vrede tekenden op Japans grondgebied. Maar denk nu niet dat hiermee het Japanse fascisme totaal vernietigd was. Integendeel, de waarheid is dat het Japanse fascisme nooit vernietigd is, op een schaal zoals in Duitsland gebeurde, waar de geallieerden een massamoord en massale verkrachtingen van Duitse SS-vrouwen organiseerden na de bloedbaden in nazi-Duitsland. Miljoenen nazi's in Duitsland moesten vluchten, om te voorkomen dat zij opgehangen werden door de woeste volksmassa.

  In Japan hebben de fascisten de macht echter behouden na de Tweede Wereldoorlog, maar zij veranderden radicaal van strategie en besloten om de Verenigde Staten van Amerika met technologische en economische wapens te lijf te gaan. Vele honderdduizenden Japanse fascisten stortten zich radicaal op het opbouwen van een gemilitariseerde high tech economie, waarin de Japanse taal en culturele tradities heilig verklaard waren. Het bewijs hiervan kan geleverd worden door de radicale wijze waarop de Japanse bedrijven voor slechts tien miljard dollar alle technische patenten veroverden van de Westerse wereld(koopperiode tot 1970). Bijna alle grote Japanse bedrijven zijn georganiseerd als militaristische organisaties, die radicaal streven naar meer wereldmacht en het monopoliseren van hele bedrijfstakken. Feitelijk is het ondergronds fascisme het diepere geheim van het succes van de grootste Japanse bedrijven, die alom bekend zijn in de hele Westerse wereld.

  Men weet echter niet dat de kleine bedrijven en toeleveranciers van halffabrikaten, onderdelen, innovaties en ideeën in Japan een ellendig bestaan leiden en op brute wijze uitgebuit worden door de grote bedrijven, wat duidelijk bewijst dat het Japanse fascisme nog lang niet uitgeroeid is. Japan kan momenteel binnen 24 uur de zwaarste kernfusiebommen maken, maar ziet hiervan af, wegens een restrictieve grondwet, die mede door de Amerikanen is ontwikkeld, om te voorkomen dat Japan zich opnieuw militariseert en de absolute macht in Azië verovert. Door de vergrijzing in Japan is het echter wel zo dat het voortbestaan van het Japanse fascisme ondermijnd wordt en de economische macht gestadig af zal nemen gedurende de komende dertig jaar, ten bate van India en China.

  In feite besloten de fascisten van Japan om radicaal te kiezen voor het kapitalistisch fascisme volgens democratische principes, hoewel Japan feitelijk altijd een schijndemocratie is geweest na de Tweede Wereldoorlog. De hele politiek in Japan is een toneelspel, dat geregisseerd wordt door almachtige lobbyisten uit de fascistische industrie, die de absolute macht in dit land bezit en er alles aan doet om alle tegenkrachten te elimineren. De grote meerderheid van het Japanse volk kan niets anders doen dan gehoorzamen en werken tot de dood tegen een hongerloon, wat al drieduizend jaar onveranderd is.

  Dat Japan een wereldwonder is, is reeds door tientallen deskundigen verklaard, maar men heeft nooit toegegeven dat het kapitalistisch fascisme hier de echte oorzaak van is en niet de naoorlogse ontwikkelingsplannen uit de Westerse wereld. Japan is hoe dan ook het harde bewijs dat kapitalistisch fascisme beter is dan militair fascisme. In theorie ben ik hierom voorstander om alle allochtone gemeenschappen en etnische minderheden in Nederland en desnoods in heel Europa te adviseren om ook te kiezen voor kapitalistisch fascisme, om met grof organisatorisch geweld en hard werken een respectabele positie te veroveren in het nieuwe thuisland. Dit betekent feitelijk dat alle etnische groepen radicaal moeten kiezen voor totale mobilisatie van alle leden uit hun eigen groep.

  In fasen betekent dit:

  1. Totale mobilisatie en registratie van alle leden uit de eigen etnische groep. Dit moet door een militaristisch georganiseerde vereniging of B.V. geschieden, welke geleid moet worden door ter zake deskundigen.

  2. Totale mobilisatie en organisatie van al het talent, al het beschikbaar kapitaal en alle beschikbare manuren, met als enig doel het verkrijgen van meer economische macht in het nieuwe Europese thuisland, ongeacht wat er ook gebeurt. De allochtone werkgevers dienen radicaal te kiezen voor een totale strijd tegen de hatelijke autochtonen, die jaloers zijn op elke vooruitgang, maar ook dolgelukkig zijn als de zwarten criminaliseren of mislukken als begoochelde randfiguren en afgeleefde straatsletten. De haat van autochtonen tegen allochtonen heeft feitelijk een totalitair karakter en is net als een ongeneeslijke kankergezwel, die met grof organisatorisch geweld eruit gehamerd dient te worden.

  3. Fanatiek ernaar streven om met totalitaire strategieën hele bedrijfstakken te monopoliseren, eventueel door enkele ondergronds gelieerde kartels te vormen en autochtone concurrenten totaal te vernietigen, met extreme marketingstrategieën en radicale reclamecampagnes. In theorie zijn er best veel bedrijfstakken die flink gemonopoliseerd kunnen worden door de allochtonen. Ik denk dan vooral aan de sector voor de ongeschoolde werknemers. Alleen door een totalitaire aanpak kan totale monopolisatie binnen tien jaar gerealiseerd worden.

  3.1. Chinezen zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om de hele voedselsector (afhaalchinees) van Chinese gerechten totaal te monopoliseren en hebben een totalitair ondergronds opererend netwerk gevormd om zich als etnische groep te verzekeren van genoeg werk en inkomen. Ik pleit er hierom volmondig voor om grondwettelijk toe te staan dat Chinese illegalen en studenten gewoon zwart mogen werken binnen deze gemonopoliseerde Chinese bedrijfstak, omdat het criminalisering van arme en werkloze chinezen voorkomt. Het verlies aan fiscale staatsinkomsten is totaal verwaarloosbaar, als ook de kosten voor opsporing en detentie worden meegerekend bij een totaal verbod en strenge controles van zwartwerkers in Chinese restaurants. Uiteindelijk profiteren de arme (laag ontwikkelde) blanken van de goedkope arbeid van Chinese illegalen en studenten in Chinese restaurants, wat juist grote economische voordelen voor de blanke massa oplevert en directe besparingen op voedsel en tijd. Ook vietnamezen hebben een dergelijke strategie ontwikkeld, door Vietnamese loempia's te ontwikkelen, hoewel deze totaal onbekend zijn in Vietnam. Hindoestanen zijn nu ook bezig de afhaalroti te monopoliseren en slagen daar steeds beter in. Als Hindoestanen de rotisector totalitair monopoliseren (dus een grootschalige Europese aanpak met kant en klare diepvriesroti pakketten) dan kan dertig of zelfs vijftig procent van de hindoestaanse gemeenschap grof geld verdienen met de rotibusiness. Vergeet hierbij vooral niet dat alleen hindoestaanse vrouwen in staat zijn om perfecte roti's (en bara's) te rollen en te bakken. Big business dus voor de hindoestaanse vrouwtjes. De rokken hoeven dus niet korter te worden hindoemeiden.

  4. Mobilisatie van het winstkapitaal is een van de geheimen van het kapitalistisch fascisme van een etnische groep. Dus via centrale herinvesteringorganisaties, zoals etnisch georganiseerde bankcentrales of herbelegging instituten (geformaliseerd) dienen alle winsten uit de gemonopoliseerde sector geherinvesteerd te worden, met als enig doel: het radicaal veroveren van de totalitaire economische macht in een hele bedrijfstak van het nieuwe thuisland.

  4.1. Adolf Hitler en zijn sympathisanten hadden ontdekt dat Joden de hele industrie en bankwezen hadden veroverd in vele Europese landen en verklaarden hen radicaal tot zondebokken. Maar wat moesten de Joden doen na twintig eeuwen wrede en nietsontziende discriminatie, verkrachting en uitsluiting (van gilden en ambachten) in middeleeuws christelijk Europa? Joden kozen toen voor het kapitalistisch fascisme en zijn hierom het ultieme voorbeeld van een succesvolle etnische minderheidsgroep die met hard werken en een gezond verstand erin slaagden om een hele bedrijfstak te monopoliseren. Tot op heden moet elke 'blanke' Europeaan blij zijn dat er ooit Joodse immigranten naar Europa kwamen, omdat dit hele continent anders nog barbaars en onderontwikkeld zou zijn. Joodse schrijvers en denkers hebben een megaprestatie geleverd in Europa en de 'blanke' en roodharige barbaren van beschaving voorzien. Enige dankbaarheid jegens deze etnische groep is dus zeker op z'n plaats. Antisemitisme is dus hetzelfde als barbaarse ondankbaarheid. Elke 'blanke' dient dit goed te beseffen en spijt te betuigen voor de schaamteloze Nederlandse volkssteun aan de nazi's tijdens de bezettingsjaren.

  5. Als vele binnenlandse sectoren na tien of twintig jaar veroverd zijn, dan is de tijd rijp voor internationale expansie, om alle winsten aan te wenden voor het veroveren van buitenlandse markten. Er is dan heel veel mogelijk binnen de Europese vrijhandelszone. Etnische minderheden hebben eigenlijk een voordeel hierbij, omdat zij in heel Europa vriendjes hebben en continentaal kunnen opereren. Joden bezaten vroeger als eerste etnische minderheidsgroep een continentaal netwerk en hebben dit goed gebruikt om de financiële sector in heel Europa te monopoliseren.

  5.1. Turken in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk zouden een ondergronds netwerk kunnen oprichten en een superplan kunnen maken, om de hele bouwsector te veroveren in deze landen. Er dient dan integraal gedacht te worden. Elke jonge of werkloze Turk zou dan bijvoorbeeld gratis een bouwdiploma moeten krijgen, om verzekerd te zijn van een goede baan. Als door het kapitalistisch fascisme van deze Turkse bouwbedrijven een dominante machtspositie veroverd wordt, dan is het een koud kunstje om via politieke lobbyisten, een paar miljoen Turkse bouwvakkers te laten immigreren in deze Europese landen. Goed organiseren en agressief strijden is hierbij het grote geheim. De Turkse fascisten moeten dan niet schromen om experts in te huren uit de 'blanke' thuiswereld, om een superieure veroveringsstrategie te ontwikkelen. Professioneel en agressief opereren is het belangrijkste. Zelfs de Turkse industriëlen en politici zouden ondergronds steun kunnen verlenen aan dit fascistisch veroveringsplan van de Europese bouwsector. Doordat het om een paar honderd miljard euro bouwomzet per jaar gaat, is het duidelijk dat er grote financiële belangen op het spel staan. Het is jammer dat er tot op heden nog geen enkele middelgrote Turkse bouwbedrijf is opgericht in Nederland, omdat Turken nog leven in het achterlijke feodale tijdperk en juist hierom nog niet Europees kunnen denken. Deze achterlijkheid van Turken bewijst dat zij harder moeten werken om mee te tellen in de Europese Unie en nog veel werk moeten verzetten om volwaardig EU-lid te worden.

  6. De talloze zwarte etnische groepen in Nederland kunnen in tien jaar tijd heel veel bereiken door radicaal te kiezen voor het kapitalistisch fascisme. Als zij over enkele decennia over krachtige BV's of investeringsfondsen beschikken, met een geïnvesteerd vermogen van minstens tien miljard euro, dan kunnen zij een agressief superplan maken om hun arm en onderontwikkeld herkomstland te heroveren. Dan kan het tijdperk van etnische kolonisering beginnen en dan kan minstens dertig procent zich organiseren of bewapenen, om te remigreren en de absolute macht te veroveren in het herkomstland, waarna deskundigen en experts kunnen werken aan de ontwikkeling van een welvaartsstaat. Zwarten en kleurlingen moeten dit idee uitwerken en een superplan maken op de lange termijn. Wachten op de 'blanken' lijkt mij een nogal aapachtige houding, want als je zelf iets kan doen, dan moet je dat gewoon doen. Alleen een onderontwikkelde gepigmenteerde aapmens gaat bedelen om goedkope banaantjes van de hogere kaste blanken.

  6.1. De Hindoestanen oftewel koelielanders zouden zich krachtig moeten organiseren, om op radicale wijze Suriname te veroveren binnen tien of twintig jaar. De achterlijk georganiseerde koelielanders denken momenteel alleen aan billen schudden en roti met doksi eten, wat hun domheid bewijst. Ik ben kwaad op hen, want zij hebben Suriname verraden en denken dat zij veel bereikt hebben in Nederland, terwijl de meerderheid van hun dochters stage lopen als goedkope hoertjes in de vuilste Nederlandse bordelen. Suriname is getipt als nummer 18, van de landenlijst met de rijkste natuurlijke hulpbronnen en de koelielander zou hier wat meer mee moeten doen, want geld is voor hen een heel geliefd object. Als de koelielanders eens radicaal kiezen voor het kapitalistisch fascisme en zich bundelen, om Suriname te veroveren en er een Hindoe paradijs

 • ((Ebook) Manifest: Shri Rama ka Desh)
 • van te maken, eventueel met harde militaire steun uit India (of Pakistan, wrede islamitische mujahidien; ideaal om de negers te temmen) dan kan er een nieuw tijdperk beginnen voor de drie Guyana's. Nu zijn hindoestanen als zielenpieterige individuen al bezig om grond en kavels op te kopen in Suriname, tegen woekerprijzen. Maar als zij zich bundelen en een leger opbouwen van experts, diehards en militante Hindoes dan kunnen zij veel meer doen. Uiteraard, en dat meen ik, wil ik niet dat negers en de andere niet-Hindoes in Suriname uitgemoord of onderdrukt worden, want dit is niet Surinaams. Elke neger die niet wil werken moet gewoon recht krijgen op een luilekker siësta leventje en levenslang van een staatsinkomen voorzien worden. Elke neger heeft immers het recht om te genieten en te feesten in een welvarend Suriname. Het lijkt mij geen slecht idee om dan elk jaar ruim tienduizend hoogbegaafde negers uit Afrika te halen, om Suriname op te bouwen.

  7. Als de allochtonen machtiger worden dankzij het kapitalistisch fascisme, dan kunnen zij in de nabije toekomst opeens besluiten om massaal te remigreren en Nederland of de rest van Europa te laten stikken in hun vergrijsde bullshit economie. De meerderheid van de dementerende 'blanken' zal hier dan heel hard om huilen, maar ja, dat is dan wel hun verdiende loon, voor alle karmische zonden van 400 jaar wreed kolonialisme en ruim 200 miljoen moorden op zwarten en gekleurden. Dan moet de Europese Unie de grenzen wijd open gooien, om ruim vijftig miljoen jonge en hardwerkende Aziaten toe te laten, zodat er geen allesvernietigende economische recessie ontstaat. Als dit zal gebeuren over dertig of veertig jaar, dan zal Europa totaal getransformeerd worden tot een Aziatisch land en dan zal de herpigmentering van het 'blanke' ras een feit zijn binnen honderd jaar tijd. De laatste raszuivere 'blanken' moeten dan wel in reservaten gestopt worden, om voort te kunnen bestaan als een bedreigde ongepigmenteerde mensensoort en gedwongen worden om alleen met elkaar te paren. De laatste 'blanke' of zuiver blonde meisjes moeten dan verplicht worden om alleen kinderen te baren van hun eigen onvervuilde ras, eventueel met high tech kloontechnologie, als de laatste 'blanke' mannen allemaal homo's of onvruchtbaren zijn.


  Noten
  Om misverstanden te voorkomen volgt hieronder een opsomming van het ultieme doel van het kapitalistisch fascisme:

  1. Opbouwen van een superieure organisatie, die met militaire precisie opereert, dus volgens het concept van honderd procent efficiëntie en zekerheid. Kennis en knowhow staan hierbij centraal en geen offensieve wapens.

  2. Een etnische groep die op grote schaal hiervoor kiest, dient zich dus krachtig te organiseren, om een hele bedrijfstak of economische sector te monopoliseren. Het is dus niet de bedoeling dat zij terroristisch worden of de autochtonen gaan uitmoorden. Op intelligente wijze gebruik maken van de kennis en expertise van de autochtonen is meestal verstandiger.

  3. Alle leden van de etnische groep dienen zich te disciplineren, om de economische kracht van de hele groep te versterken. Al het talent, manpower, womanpower, expertise, manuren en wilskracht dient dus totalitair gemobiliseerd te worden. Elk lid van de etnische groep dient zich te ontwikkelen tot een gerespecteerde burger van het nieuwe thuisland, door hard te werken en fanatiek te studeren. Respect verdien je immers alleen door zelfdiscipline en door zelf je handen uit de mouwen te steken.

  4. Subsidies of giften van 'blanke' ambtelijke pijpertjes zijn uit den boze in het kapitalistisch fascisme. Het motto is immers bundeling van alle economische firepower en krachtig investeren. Zelforganisaties moeten dus zelf etnisch venture kapitaal bijelkaar sprokkelen, om later trots te zijn en zelf te genieten van de vruchten van de eigen arbeid. Bedelen bij 'blanke' politici is dus feitelijk verboden. Als een zuinige Hindoestaan of koelielander met een modaal inkomen per jaar makkelijk tienduizend euro kan sparen, om het te investeren, dan kan elke zwarte of kleurling dit. Duizend hardwerkende Marokkanen kunnen makkelijk per persoon vijfduizend euro sparen per jaar en al dit kapitaal bundelen in een investeringsfonds, met een gegarandeerde instroom van vijf miljoen euro (1.000 maal 5.000) per jaar. Met dit geld kunnen makkelijk honderd Marokkaanse schoonmaakbedrijven opgebouwd worden, om de hele schoonmaakbranche van Zuid-Holland te veroveren en alle concurrenten af te maken. Ruim vijfduizend Marokkanen krijgen dan werk en niemand zal hen dan als zieke achterlijke idioten meer beschouwen. Laat mij dus je scherp geslepen hoektanden zien beste Marokkaantjes.

  ***

  Slotwoord
  Het ondergrondse en illegale bestuur van Al Qaida Nederland adviseert alle moslims, etnische minderheden en niet-westerse allochtonen, om radicaal te kiezen voor de strategie van het kapitalistische fascisme. Allen, ook de niet-moslims zullen gezegend worden door Allah, de barmhartige en genadevolle zeta-entiteit van de Islam en de geopenbaarde Koran. De wegen van Allah zijn ondoorgrondelijk.

  ***

  Go to next Epage ...

 • Theorie kapitalistisch fascisme
 • Etnische firepower
 • Militariseren van de allochtonen

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved