Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

(13) Reacties van lezers(essen) en
Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) op serie:
Blanke, pigment en verstand

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1080
Offerdatum   2003 - 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Noot vooraf: Lees onderin alles over het verzoek tot verwijdering van dit artikel door het Meldpunt Discriminatie Internet.
Noot vooraf: lees de Disclaimer DewanandPlaats hieronder uw reactie,
o.a. van Meldpunt Discriminatie Internet(MDI)
Mail ook uw commentaar op de artikelenserie "Blanke, pigment en verstand" naar de redactie, dan wordt het binnen drie dagen hieronder geplaatst.
Mail naar Redactie Kritisch Podium Dewanand

Reactie nummer 01 (mail van MDI aan Dewanand)

Subject: doss.nr.200400763 Verzoek tot verwijdering
From: Meldpunt Discriminatie internet (MDI) Bureau (buro@meldpunt.nl)
Date: maandag 23 februari 2004, 16:52
To: waldo@wanadoo.nl

Geachte heer of mevrouw Dewanand,

Mijn naam is CÚsar Heukeshoven, van het Meldpunt Discriminatie Internet. Ik schrijf U naar aanleiding van een melding.

Op de volgende pagina van uw site: http://www.dewanand.nl/wfor1029.htm
Staat de tekst: Blanke, pigment en verstand

In deze tekst associeert U het blank zijn met genetische afwijkingen, slechte karaktereigenschappen en handicap. U onderbouwt deze stelling op een wetenschappelijke' manier en presenteert het als een feit. Ook stelt U discriminerende maatregelen voor om tot een 'herpigmentisering' van Nederland te komen. Dit allemaal maakt dat uw tekst valt onder artikel 137-c t/m g van het Wetboek van Strafrecht en strafbaar is in Nederland.
Daarom wil ik U bij deze verzoeken om het zo spoedig mogelijk van uw site te verwijderen.
Hoogachtend,

CÚsar Heukeshoven, MDI

Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
e-mail: buro@meldpunt.nl


Reactie nummer 02 (mijn mail naar MDI)

Subject: doss.nr.200400763 Verzoek tot verwijdering
From: waldo@wanadoo.nl
Date: dinsdag 24 februari 2004, 14:31
To: Meldpunt Discriminatie internet (MDI) Bureau (buro@meldpunt.nl)

Geachte heer Heukeshoven,

Het artikel waar u het over heeft, is een religieus getinte (heilig zijnde) tekst en derhalve toelaatbaar, conform artikel 1 van de grondwet, waarin er in Nederland volledige vrijheid van religieuze meningsuiting toegestaan is. Al uw commentaar zal integraal gepubliceerd worden op mijn website.

Ik maak u erop attent dat er in de Koran (heilige geschrift moslims) veel ernstigere haat- en moordteksten voorkomen en dat de Nederlandse staat er nog niet toe overgegaan is om dit haatgeschrift te verbieden. Wellicht kunt u hier zelf werk van maken en er bij Justitie op aandringen dat de Koran verboden, danwel herschreven wordt, om het geschikt te maken voor een groot deel van de Nederlandse bevolking.

De betreffende tekst is geherpubliceerd op mijn website. Ik wil u tevens erop wijzen dat er in deze tekst geen haat of dreiging geuit wordt tegenover zogenaamde "blanken". De hele tekst heeft bovendien een satirisch en subjectief karakter, waardoor de lezer(es) niet geacht wordt de stellingname totaal te geloven. Een en ander betreffende de verhoogde kans op kanker is wel wetenschappelijk bewezen, waardoor de gehele stellingname voldoende onderbouwd is, dat het ontbreken van pigmentering beschouwd kan worden, als een ernstige genetische handicap, waarvoor er geen genezing bestaat.

Hopend u voldoende ingelicht te hebben,
Verblijf ik,
Hoogachtend,

Dewanand
Kritisch Podium Dewanand
http://www.dewanand.nl


Reactie nummer 03 (reactie van een lezer)

Subject: Discriminatoire tekst over pigment
From: Frank
Date: zaterdag 28 februari 2004, 2:24
To: Kritisch Podium Dewanand

Aan 'Kritisch Podium Dewanand',

met verbazing las ik de ranzige tekst over pigment. Als wetenschapper kan ik alleen maar ten volle instemmen met de klacht die eronder staat, en tav. de verdediging die daar weer onder verscheen het volgende:

* Wie bepaalt dat deze tekst heilig is? Waarschijnlijk alleen 'Waldo' zelf; de rechter zal hierover hoogstwaarschijnlijk zeggen dat dit niet voldoende is.

* Ik ben geen Koran-kenner, maar in het artikel op de site worden zgn. feiten gepresenteerd, en dat doet zover ik weet de Koran niet. Zowel bijbel als Koran gaan over geloofszaken, niet over feiten. Dat is een erg belangrijk onderscheid.

* Er staat wel degelijk haat tegenover blanken in die tekst:
1. Er wordt gesuggereerd dat gebrek aan pigment blanken inherent ziek maakt. Zo kan je echter ook zeggen dat landen waar zeer kruidig gegeten wordt (India, Indonesie, etc.) veel slokdarmkanker ontstaat en dat is dus een zwakte van die bevolking? Zie bv.:
http://www.cancerbacup.org.uk/Cancertype/Gulletoesophagus/Pre-cancerousconditions/Barrettsoesophagus

2. Deze ziekte wordt direct gekoppeld aan criminaliteit. Toon mij dat verband maar eens aan - dat zal waarschijnlijk alleen in Waldo's zieke geest bestaan.

Door dit verhaal heeft de maker van deze website mij ervan weten te overtuigen dat hij of zij minstens net zo haatdragend is als de zgn. foute mensen waartegen de site ageert. Ik verzoek daarom de maker van dit podium om mijn emailadres overal vanaf te halen (email lijsten, website); ik wil hier niets meer van weten.

Met vriendelijke groet,
Frank


Reactie nummer 04 (reactie van een lezer)

Subject: Blanke, pigment en verstand
From: Dennix
Date: maandag 1 maart 2004, 10:02
To: Kritisch Podium Dewanand

Geachte Dewanand,

Wat ik nou niet snap is waarom je zo'n omslachtige oplossing zoekt om jezelf te bevrijden van de genetisch afwijkende barbaarse minder gepigmenteerde medemens. Je stelt voor om nederland te herpigmenteren, leuk idee en volgens mij gebeurt dit vanzelf in de loop van de volgende 50,000-100,000 jaar. Maar helaas bent u er niet meer om dat mee te maken. Daarom heb ik een veel radicalere oplossing, waarom ga je niet gewoon ergens wonen waar geen (of weinig) niet-gepigmenteerde genetisch afwijkende barbaren wonen? Jouw probleem opgelost en Nederland bevrijd van jouw woonkamer-filosofische, pseudo-wetenschappelijke en bevooroordeelde mening.

Vertel mij nou eens hoe het komt, dat als gepigmenteerde mensen intelligenter zijn dan niet-gepigmenteerden, de miljoenen gepigmenteerde mensen zich gedurende zeker 400 jaar hebben laten onderdrukken, mishandelen en verkrachten door het handjevol blanken? Je zou toch denken dat gepigmenteerden met hun superieure intellect makkelijk de barbaarse en onderontwikkelde niet-gepigmenteerden tegenstand hadden kunnen bieden?

Enig intelligent commentaar zou ik zeer waarderen. Tevens wil ik u erop wijzen dat deze brief inclusief het commentaar dat ik van u hoop te ontvangen zal worden gepubliceerd op mijn eigen website:
www.drolvandedag.nl

MvrGr,
Dennix


Reactie nummer 05 (reactie van een lezer)

Subject: Reactie op 2e artikel
From: Drs. J.S. With
Email: smau-with@planet.nl
Date: maandag 1 maart 2004, 15:51
To: Kritisch Podium Dewanand

Geachte heer Dewanand,

Naar aanleiding van mijn column op www.waterkant.net heeft een poster lezers geattendeerd op uw artikel, dat ik met belangstelling heb gelezen. In het tweede artikel refereert u aan mijn boek 'Zwart racisme bestaat niet', waarover u uw verbazing uitspreekt omdat discriminatie wel degelijk onder zwarte mensen voorkomt. Het was natuurlijk heel handig geweest als u dat boek had gelezen, want de titel heeft betrekking op de interraciale verhoudingen tussen witte en zwarte mensen en binnen die context is racisme nooit zwart racisme. Dat onder zwarte mensen venijnig wordt gediscrimineerd kunt u lezen in mijn boek: 'Land van harmonieuze contrasten'.

In de grondwet der publicisten is zorgvuldigheid een van de belangrijkste richtsnoeren. Neemt u haar in acht, dan voorkomt dat dat u onnodige missers begaat.

Vriendelijke groet,

Drs. J.S. With


Reactie nummer 06 (reactie van een lezer)

Subject: Blanke, pigment en verstand
From: Dennix
Date: donderdag 4 maart 2004, 11:05
To: Kritisch Podium Dewanand

Geachte Dewanand,

Uit uw text Blanke, pigment en verstand:

"Er ontstond naderhand in het verre koude noorden een groepje germanen, die niet meer gepigmenteerd was en zelfs blond haar en blauwe ogen bezaten. Deze (minder-intelligente) germaanse wezens leefden oorspronkelijk als barbaren en hielden zich de hele dag bezig met oorlog voeren en elkaar afslachten"

Let op de minder-intelligent wat tussen haakjes staat.

Verder:

"Voor mij is het echter duidelijk dat het verwittingsproces gedurende ongeveer 500.000 jaar van de eerste Afrikaanse immigranten in het verre noorden, wel degelijk gevolgen heeft voor de psyche van de daaruit voortgekomen germanen. Stel jezelf eens voor hoe hard en somber het niet moet zijn, om je hele leven in een kil, koud, bar en levenloos klimaat te moeten doorbrengen, zonder kontakt met hoger ontwikkelde (zwarte) volkeren. "

Hetvolgende stukje gaat weliswaar niet over de intelligentie van niet-geprigmenteerden, maar acht ik toch wel belangrijk om als bewijs aan te voeren dat u niet-gepigmenteerden als minderwaardig acht:

"Hierom is blank of ongepigmenteerd zijn eigenlijk op zichzelf al te beschouwen als een ernstige genetische handicap, want er is sprake van het ontbreken van heel belangrijke pigmentcellen, die in de natuur bij alle mens- en diersoorten voorkomen. Door de verhoogde kans op huidkanker is het zelfs bewijsbaar dat er inderdaad sprake is van een ernstige genetische handicap"

verder:

"Dit toont in feite aan dat de blanke van onze tijd feitelijk niet veranderd is en nog steeds het slachtoffer is van hsijn eigen genetische handicaps, die geerfd zijn en niet te genezen zijn."

Dus met andere woorden zijn wij sinds de tijd van de germanen niet veel intelligenter geworden?

Nog meer:

"Deze handicap leidt immers tot een verhoogde kans op psychisch extremisme, innerlijke destabilisatie, barbarisme en despotisch gedrag"

Dit alles zijn maar een paar willekeurige grepen uit uw text, die mij er toe leiden de conclusie te trekken dat u denkt dat alle niet-gepigmenteerden mentaal inferieur zijn. Daarnaast wil ik u erop wijzen dat ik niemand aansprakelijk stel over hoe ik uw text interpreteer, ik vraag alleen om een intelligente reractie, wat ik nog niet heb gekregen. Verschuilen achter een disclaimer kan iedereen, maar verdedigen van een mening is blijkbaar wat lastiger.

MvrGr,

Dennix


Reactie nummer 07 (reactie van een lezer)

Subject: Binaire gedachten
From: Lloyd
Email: zorgkort937@hotmail.com
Date: donderdag 4 maart 2004
City: Amsterdam
To: Kritisch Podium Dewanand

Geachte heer\mevrouw Dewanand

Uw betoog over het pigment probleem en de handicap die er onder de ongepigmenteerden, kan ik voor grotendeels met u mee voelen en zal ook intuitief begrijpen dat dit de waarheid is. Heel moedig dat u het publiceert, want zelfs zou ik niet de moed hebben om dit te doen.

Mijn achtergrond is creools\gemengd, een echte Zuid-Amerikaanse type, met een Katholieke achtergrond. Hierdoor heb ik vele complexen opgelopen en kon niet tot zelfontplooing komen, dat stukje over suicidaal is dan ook heel herkenbaar. Mijn innerlijk wezen was altijd al op zoek naar de juiste waarheid, dit bracht mij zelfs tot in India bij Sathya Sai Baba voor de Darshan. Dit bracht al een revolutie in mij teweeg, door een gekleurde Godheid van nabij te bewonderen, er vloeide toen alleen spontaan tranen uit mijn ogen bij het aanschouwen van dit Wonder. Het leek of ik mijn Doel al had bereikt!

Terug in Nederland kom ik dan in een crisis, omdat de meeste van mijn soortgenoten nog niet de superioriteit van een zwarte profeet of leraar hebben mogen meemaken. Deze gaan nog steeds gebukt onder hun complexen tegenover de "superieure" ongepigmenteerden.

Dit is inderdaad heel moeilijk, indien men is wakker geschud om tussen slapenden te leven. Zelf heb ik mij teruggetrokken uit de maatschappij, omdat ik nog niet mijn balans heb gevonden om met dit gegeven om te gaan. Vooral als creools\gemixt is het op het werk moeilijk voor mij om voor een partij te kiezen: n.l. de creolen of hindustanen, of om neutraal te blijven.Vandaar een "identiteits crisis!!". De meeste mensen hebben een narcistisch zelfbeeld als grote voorbeeld, als gemengde type heb ik al heel vroeg moeten leren niet binair te denken en te leren switchen als het nodig is tussen het creoolse collectief of hindoestaanse collectieve zelfbeeld.

Jouw uitspraak dat mensen genicide plegen is ook waar, zelfs onder Hindoes en Moslims gebeurt dit ook. Dit kan met raskenmerken te maken hebben: haar, vorm en kleur, dikke lippen, etc. etc. Religieus door de uiterlijke kenmerken van het geloof: tika, baard of keppel etc. etc. Met betrekking tot het Hindoe geloof en het Creoolse geloof( winti of Christendom), denk ik dat de Hindoes wel de capaciteit hebben om het land te leiden. Alleen wordt het een probleem als men zich niet distantieert van de beelden die in het Hindoeisme voorkomen, doordat vele simpele mensen die verkeerd begrijpen. Ram en Sita worden afgebeeld als mensen van het Arische ras, met blanke gelaatstrekken. Vandaar dat blanken zich wel aangetrokken voelen tot het Hindoeisme.(zelfde gelaatstrekken)

Dit werkt niet op creolen in , mensen met dikke lippen en kroes haar. Stel dat er symbolisch een Kwakoe of Kwamme (winti-God) tot een Hindoe God wordt verheven en erkent wordt door de Sanathan Dharm geloof dat er ook zwarte negroide goden zijn, dan zou dit beter zijn voor de Intergratie van de culturen in Suriname.

Vaak heb ik kennisen in de creoolse kringen die zich verdiepen in het Hindoeisme , zien vastlopen of vervreemden van hun creoolse achtergrond. Ik ken twee personen van creoolse afkomst, die versen in het sanskrit konden reciteren uit de Bhagavat Ghita(hare Krishna,heeft niet geholpen!) Die ene loopt nu als een junk op de zeedijk en die andere zit in een Coffeeshop. Hoe kan dit gebeuren? is Hare Khrisna voor blanke welgestelden?

Deze persoon raakte zo geisoleerd en moest om deze redenen, weer terug naar zijn oude vrienden en kennisen van Creoolse afkomst. Dus kennis hebben en doen gaan vaak niet gepaard, de kunst is om in het dagelijks leven te functioneren in de Maatschappij met anderen. Dat is de moeilijkheidsgraad van het Hindoeisme.

Verder natuurlijk ook de moslims die mij zorgen baren, omdat ik niet een officiele moslim identiteits kaart bezit van de moskee. Zal ik voor hun niet het ware geloof hebben en ben gedoemd als een Dhimmi door het leven te gaan. ( Dhimma: Vroeger werden christenen en Joden vernederd door de moslims in een Dhar al Islam, Islamitisch staat ) Dit is mijn grootse probleem met moslims. In principe had ik ook naar Mekka, kunnen gaan en was ik Hadj geworden, maar ik heb gekozen voor het Hindoeisme en ben ook naar Tirupati geweest bij Balaji\Padma\Laxmi-mata.

Dat was voor het officiele bezoek als pelgrim, maar bij Bhagwan voelde ik mij toch meer thuis, omdat Hij de mensen in hun waarden laat met hun historische achtergrond.

Hopelijk zou je iets aan Islamitische mensen kunnen vertellen, hoe ze met andere gelovigen zouden kunnen omgaan, want dat is het probleem namelijk!

Graag zie ik een volgende column van u tegemoet,

Namaskar

Lloyd


Reactie nummer 08 (reactie van een lezer)

Subject: (leeg)
From: Bea
Date: 22 maart 2004
To: Kritisch Podium Dewanand

Geachte heer Dewanand,

Ik ben blij dat er iemand is die de geschiedenis in duikt en tegengas geeft aan de nepheid van de blanken.
De media en politiek zijn ziekmakend bezig en discriminatie is schering en inslag.
Ik heb een aantal reacties gelezen waarin mensen gelijk met het wetboek zwaaien.
Ze moeten het maar accepteren dat er "van de andere kant" er openlijk onderwerpen/uitlatingen bespreekbaar worden gemaakt. Ze moeten maar de discussie aangaan in goed fatsoen.
Ook ik vind dat er geschreeuwd wordt over integratie, maar historisch is bewezen dat de blanken nooit in staat zijn geweest om ergens maar te kunnen aanpassen, dus over integreren zullen we niet praten.
Wat ze werkelijk bedoelen is dat de niet-blanken moeten ophouden te bestaan.

Bedankt en succes. Keep going.

Mw. XXXX


Reactie nummer 09 (reactie van een lezer)

Subject: Reactie op uw pigmentatiebrief
From: Hans Bicker
Email: hbicker@cura.net
Date: 16 mei 2004
City: Curacao
To: Kritisch Podium Dewanand

Een korte reactie.
Uw theorie is net zo simplistisch als die van witten die vinden dat zwarten dom zijn. Als men welvaart koppelt aan een kleur, moet natuurlijk wel gezegd worden dat wit daaraan eerder gekoppeld is dan zwart. Maar dat kan natuurlijk ook komen door een systematische barbaarse onderdrukking van zwart door wit.
In mijn opinie maken witten (blanken), en zwarten (negers) maar een beperkt deel van de wereldbevolking uit. De meeste mensen en volkeren hebben een beperkte hoeveelheid pigment. We kunnen toch moeilijk Chinezen en Arabieren als sterk gepigmenteerd zien. Zelfs onder oorspronkelijke Zuid-Afrikanen komen verschillende kleuren voor. Verbanden tussen kleur en intelligentie zijn maar moeilijk aantoonbaar. Ik ben blank, maar mijn kinderen zijn bruin. Ik zie (tot nu toe) weinig van intelligentieverschillen tussen hen en hun vader.
U schrijft dus niet alleen over zwart en wit, u denkt ook zwart wit. En dat is weinig hoopvol voor uw eigen intelligentie.

Maar misschien is het gewoon een grap van u, om bepaalde reacties uit te lokken.
Met het Meldpunt Discriminatie schijnt u dat inderdaad gelukt te zijn.

Beterschap
HB
Curacao, N.A.


Reactie nummer 10 (reactie van een lezer)

Subject: Blanke Pigment en Verstand
From: Monique Hogendoorn
Email: m.hogendoorn@home.nl
Date: 20 mei 2004; 17:15 uur
To: Kritisch Podium Dewanand

Hier wil ik graag wat over zeggen.

Ik ben zelf voor het feit dat elk wezen respect verdiend ongeacht de kleur.

Maar even op het esoterisch vlak, Volgens de leer wijze van Jozef Rulof is het juist net andersom men is eerst donker en dan evolueerd men tot steeds een blanker ras.
Niet ter belediging bedoeld maar als je bv naar een zeer donker ras kijkt dan ziet men ook vaak dat deze veel minder kennis hebben op meerdere gebieden.
Meestal is men dan vaak zeer aan de materie verbonden o.a de lagere sexuele vorm.

Wat niet wil zeggen dat dat in blanke rassen niet zou voorkomen.

Dit is het Schema.

Graad
Stoffelijke kringloop
Geestelijke graden

7 en 6
Blanke ras, westerlingen en oosterlingen
Chinezen en Japanners.
Chinezen en Japanners, vertegenwoordigen de zesde en zevenden levensgraden.
De zesde is bijna niet meer te onderscheiden van de zevende levensgraad, toch is dat waar te nemen, omdat nu het bewustzijn spreekt.

Graad 4 t/m 7
Geestelijke graden, nl: voordierlijk, dierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk, en drie graden met afstemming op de drie geestelijke bestaanssferen (louteringssferen)

5
Eskimo's en Mongoolse rassen.
Overgangen van het menselijk organisme in het blanke ras; kern in het verre oosten (ook betr. op de 6e en 7e graad)
Verspreiding van alle rassen over de aarde

4
Verbinding met het blanke ras
Bewustwording van goed en kwaad
Begin van "oorzaak en gevolg" (goedmaken)
Ontstaan van ziekten

3
Donkere wilden (menseneters) Graad 1 t/m 3
Onbewust, voor-dierlijke afstemming

2 Dwergvolken (menseneters)

1
Donker gekleurde oerwoud-bewoners
Kannibalen
Koppensnellers (menseneters)
Wezens als ca. hoogste stoffelijke graad van het Marsstadium

Iedere graad heeft weer zeven graden en overgangen.

Verder vind ik dat elk wezen respect vedient en het is niet aan ons om te oordelen of u zult zelf veroodeeld worden Mij is de Wrake zet de heer.

Monique Hogendoorn.


Reactie nummer 11 (reactie van een lezer)

Subject: Blanke Pigment en Verstand
From: Monique Hogendoorn
Email: m.hogendoorn@home.nl
Date: 20 mei 2004; 17:54 uur
To: Kritisch Podium Dewanand

Geachte Dewanand nog even dit ter discussie van uw blanke ras.

Ik citeer Jozef Rulof en ik hoop ook dat u zo vriendlijke en eerlijk wilt zijn om al mijn reacties te plaatsen. Het zijn er 3 in totaal.

In het diepe donkere oerwoud, waarin het donkergekleurde ras leeft, is het leven van de mens op Aarde begonnen. Ziet naar hen die hier leven, die op Aarde zijn zoals u en peilt hun stoffelijke en geestelijke toestand en u herkent u zelf. Hier leeft Gods eigen leven, ook dit leven gaat verder en moet verder gaan, want ook in hen ligt de Goddelijke vonk. De mens die dit niet aanvaarden kan, staart zich blind op dat wat hij zelf bezit en komt dan niet verder. Wanneer u deze kloof kunt overbruggen, komt u verder, eerst dan voelt u dat er geen dood is, en schouwt u in het diepe verleden. Zijt gij angstig? In u leeft dan de angst en tevens de haat van miljoenen jaren geleden. Het ene ras maakte het andere af. In het begin stadium van de Aarde is dit begonnen. Doch in die tijd ware het andere en donkere stammen, later kwamen de blanken en die wezens wisten eerst goed hoe het moest. Het blanke, dat deze genade van God niet begreep, zijn eigen stoffelijke afstemming niet kende, slachtte het donkere wezen af. Zij wilden bezitten en daarvoor gingen zij ten onder. Zij, die toch verder waren dan deze wezens, wilden nog meer, nog was er niet genoeg, al hadden zij reeds dat prachtige lichaam ontvangen. Neen, zij keerden terug en die armen van geest werden afgemaakt. Vloekt dit niet alles met wat God is, wat Gods eigen leven draagt? Vervloekt heeft het blanke ras zijn Goddelijke afstemming en ook vervloekten zij God, wanneer zij op deze mensen neerzien en denken, dat zij deze zielen hun eigen beschaving moeten brengen en opleggen. Zo waar er een Vader van Liefde in de Hemel is, zo waar leefden alle mensen der Aarde in deze donkere oerwouden en werden veracht en bespot. Doch dit alles wordt op Aarde niet begrepen, zij willen dit niet begrijpen maar dit is de heilige waarheid. God wist dit alles en met dit alles gaf God zichzelf, schiep God een wezen, dat in verschillende vorm zijn schepping vertegenwoordigt. In mens en dier ligt de Schepping vast en zien wij in hem en in de natuur dit ontzaglijk wonder, wat het universum heeft verbonden en wat de kringloop van het leven is. God gaf zich geheel, God schiep wonderen en de mens bezit deze wonderen maar begrijpt ze niet.

Zie over de Aarde, naar het dierenrijk, de natuur, waar men ook ziet daar is de wedergeboorte aanwezig. Doch de mens kent zichzelf niet. De mens, die het denkend wezen is, ziet de natuur anders dan wij, die haar kennen. Wij gaan in al die wonderen over, wij hebben die wonderen in ons beleefd.

Ja, wij zijn anders, heel en heel anders dan de mens op Aarde, maar wij hebben ons dit eigen gemaakt, hebben daarvoor ons zelf afgelegd en hebben onze Vader in de Hemel leren kennen, want wij weten nu hoe het is en wat het zegt op Aarde te zijn. Wij hebben die kloof, die diepe kloof overbrugd, hebben God leren kennen en begrijpen. Wij gingen in al die wetten over en maakten ons die wetten eigen. Nu weten wij hoe de schepping is, en wat in het begin der schepping geboren is zien wij nu nog op Aarde en in de mensen, doch de mensen zijn doof en blind. Zij zien niet, dat iedere seconde die wonderen geschieden en begrijpen niet die ontzaglijke liefde die er aan vastligt. God, de Schepper van deze Ruimte, gaf aan u Zijn leven en door dit bezit u de kracht om tot Hem terug te keren.

Monique Hogendoorn.


Reactie nummer 12 (reactie van een lezer)

Subject: Re: de Bhagavad Gita-zoals-ze-is voor mij heeft gedaan
From: Monique Hogendoorn
Email: m.hogendoorn@home.nl
Date: 21 mei 2004; 00:21 uur
To: Kritisch Podium Dewanand

Beste Dewanand,

Ik ken de Gita en zeg ook niet dat ik het er niet mee eens ben. Ik ben nog zeer kritisch op zoek. oa in de christen bijbel Jozef Rulof en de Gita en mvr Blavatsky. Het intresseerd mij enorm omdat ik bepaalde paranormale ervaringen zelf meegemaakt heb en zeker niet gek ben. Ik ben dus heel echt aan het onderzoeken welk woord het eertse is van God of de Elohim. Ik geloof in veel meer maar de bijbel wijst dat alles af als van Satan afkomstig en dat sluit ik zeker niet uit gezien mijn eigen ervaren die niet prettig waren/zijn. Van de bijbel is letterlijk alles uitgekomen uit het oude testament en zijn er bewijzen gevonden oa de stenen tafelen. En nu ben ik opzoek naar bewijs van de Gita. Ik heb oa ook aan een zijden draad gelezen te koop bij isckon.

En vele andere boeken onderzocht. De Gita alleen online stukken gelezen. Pas als ik duidelijk bewijs heb van terug gevonden teksten uit de heilige schrift dan kan ik pas een geloof aanhangen.

Als u mij die bewijzen kunt aantonen ben ik bereid ze te onderzoeken want ik kan helemaal niets vinden over duidelijke citaten die niet herschreven zijn maar authentiek.

Wat ik wel vind is dat alle boeken over een stemmen een rode draad dat men God op de eerste plaats moet eren en dan je naaste liefhebben zoals je zelf. Als men zich hier aan houdt dan zijn de 10 geboden niet nodig want deze ligt daarin verborgen. Helaas is de koran ook herschreven want zelfs dat boek zegt Gij zult niet doden net zoals de bijbel zegt Gij zult niet doden mij is de wrake. Helaas heeft niemand meer respect voor elkaars geloof terwijl ik denk alle wegen leiden tot god als men het goede maar nastreeft en dat zijn die 2 geboden.

Ik dank u vriendelijk Monique.


Reactie nummer 13 (reactie van een lezer)

Subject: Blanke pigment en verstand
From: Robin
Email: (privacy)
Date: 13 mei 2005; 21:20 uur

Dit verhaal heeft mij werkelijk aan het denken gezet.
Helaas moet ik het een verhaal noemen en niet meer omdat de omschreven acties en (volgens de schrijver logische ) reacties wel erg snel lijken te zijn ingevuld.
Maar toch denk ik wel dat er ergens een kern van waarheid in zit maar ik denk dat de grootste fout met name ligt in de psychische gesteldheid van de blanke (alsof alle blanken hetzelfde zouden zij in deze) ten opzichte van de meer gepigmenteerden. Ik werk namelijk in de psychiatrie en kan vanuit ervaring zeggen dat deze ziekten in alle culturen en afkomsten voorkomen maar dat bij (bijv) afrikaanse volken niet word gediagnostiseerd wanneer iemand op latere leeftijd dement word en dus ook niet geregistreerd. Net als een psychose die dan word veroorzaakt door winti of een ander (bij) geloof.
Maar goed, genoten van het stuk en ga zo door,
Robin (blank)
Mail ook uw commentaar op de artikelenserie "Blanke, pigment en verstand" naar de redactie, dan wordt het binnen drie dagen hieronder geplaatst.
Mail naar Redactie Kritisch Podium Dewanand

Go to previous Epage ... Go to next Epage

links naar serie "Blanke, pigment en verstand:
 1. Deel 1: "Blanke, pigment en verstand", is geherpubliceerd, lees het verzoek om verwijdering van Meldpunt Discriminatie Internet
 2. Deel 2: "Blanke, pigment en verstand"
 3. Reacties van lezers(essen) en MDI op "Blanke, pigment en verstand"

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved