Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Aan: Sarnámihuis en Hum Log
Vijf ideeën om 145 jaar Hindostaanse Immigratie te vieren
Woorden=3561 Pag=11 DAB=11

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0108
Offerdatum   27 november 2017 


Aan: Sarnámihuis en Hum Log
 • https://www.sarnamihuis.nl

 • Den Haag


  Onderwerp: inzending van vijf(5) ideeën, Hoe zou jij 145 jaar Hindostaanse Immigratie vieren en herdenken? Deel jouw idee met ons en wie weet krijg jij de kans om het uit te voeren!


  waction0108.doc / 20171128ma / Sarnámihuis en Hum Log/ Vijf ideeën om 145 jaar Hindostaanse Immigratie te vieren / 3561W 11P

  Delft, maandag 27 november 2017

  Miaauw, miaauw, namastiaauw Sarnámihuis en Hum Log ,

  ===>>> [waction0108:0] Inhoudsopgave

  ===>>> [waction0108:1] Hierbij ontvangt u en/of uw organisatie een document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0108.
  ===>>> [waction0108:2] Dit is een inzending van vijf ideeën inzake jullie verzoek, 145 jaar Hindostaanse Immigratie vieren en herdenken, zoals gesteld in bijlage [waction0108:11]
  ===>>> [waction0108:3] Idee 1: Schrijfwedstrijd organiseren over toekomst Suriname, evt. na realisatie van project FB SS
  ===>>> [waction0108:4] Idee 2: Mandir netwerk ontwikkelen om Hindoe identiteit te versterken
  ===>>> [waction0108:5] Idee 3: ontwikkel Venture Capital fonds voor startups van talentvolle Hindoestaanse studenten, onderzoekers en ondernemers
  ===>>> [waction0108:6] Idee 4: ontwikkel Hindoeschrijvers netwerk ism hele Indiase diaspora
  ===>>> [waction0108:7] Idee 5: Zelfdeportatie fonds voor alle Hind(o / u / oe)stanen
  ===>>> [waction0108:8] Noten ter besluit
  ===>>> [waction0108:9] Afsluitend verzoek
  ===>>> [waction0108:10] Afsluiting en darshan
  ===>>> [waction0108:11] 100 % Citaat: ideeën om 145 jaar Hindostaanse Immigratie te vieren en te herdenken, van Sarnámihuis en Hum Log

  -----------------------------------------------------------------

  ===>>> [waction0108:1] Hierbij ontvangt u en/of uw organisatie een document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0108.

  Dit document is openbaar gemaakt op genoemde site in de openbare brieven rubriek. Gaarne reageren binnen 14 dagen, na dagtekening, evt. via ons openbaar mailadres waldo@ziggo.nl

  ===>>> [waction0108:2] Dit is een inzending van vijf ideeën inzake jullie verzoek, 145 jaar Hindostaanse Immigratie vieren en herdenken, zoals gesteld in bijlage [waction0108:11]

  'Hoe zou jij 145 jaar Hindostaanse Immigratie vieren en herdenken? Deel jouw idee met ons en wie weet krijg jij de kans om het uit te voeren!'

  Let wel: ik ben al vaker door jullie genegeerd, gediscrimineerd en doodgezwegen dus ik geef jullie hierbij een serieuze waarschuwing om mij nu niet zo te beledigen en te vernederen ok, en als jullie dit opnieuw doen dan zal ik jullie sanctioneren ok ism het Delftse Hindoe Katten leger van Wieroe. Jullie racistische zwarte minderheids organisatie gaat aangepakt worden ok, ism extreem rechts in Arisch Arctisch Nederland, en dat verdienen jullie dan ook, als gekleurde Untermensapen, als profiteurs en subsidie vreters. Ik verwacht een serieus antwoord, of gewoon een nette, formele afwijzing van mijn idiote ideeën, als jullie het onzin vinden ok. Ik maak er geen geheim van dat ik NIET LANG, NIET BLANK EN NIET GROOTGESCHAPEN ben, want mijn identiteitscrisis is nu na ruim 27 jaar lijden als Hindoestaanse psychiatrische patiënt nog niet opgelost en mijn leven is elke week lijden en pillen slikken om diepere depressies te voorkomen en mijn zelfmoord nog even uit te stellen. Ik zit in jullie vervloekte SuriKoelie apen kaste en dat is mijn vervloekte karma nu in het kille KKK/Nassie Nederland. Discrimineer mij aub niet langer ok, en kijk inhoudelijk en intelligent naar onze ingezonden ideeën hier. Jullie zwarten moeten feitelijk nog evolueren dus leer na te denken ok en probeer respect te tonen voor lagere kaste, half moslim, paria's en chamars uit jullie hele SuriKoelie apen kaste/ stam en koelie ghetto in Nederland.

  2018 zal een jaar van volharding worden en begint met een Cyber Attack op Geert Wilders dus nu is de teerling hierbij geworpen. Spot niet met de krachten van Dharti Maata en zoek geen ruzie met NIET BLANKE Hindoe Fundamentalisten zoals Wieroe en mij.

  Ja ok ok ok, ik moet toegeven nu op grond van de theoretische research dat bij de creationistische coördinaten CREA(0,0) de lange, sterkere, grootgeschapen, intelligente, rationelere BLANKE Hollandse (hetero en (top) homo) mannen inderdaad hogere en superieure mensapen moeten zijn, relatief t.o.v. mijzelf en alle andere inferieure, te korte, kleingeschapen SuriKoelie mannen op aarde.

  Ook in een koelie apen landje zoals Hindoeïstisch India is blank zijn (fair skin color) echt iets dat hoger is, meer waard, met hogere status, mooier, machtiger en superieur.

  Jullie als lagere, SuriKoelieachtige zwarten moeten nu begrijpen dat mijn hele hindoestaanse identiteit mijn grootste levensdrama is, en daarom moeten jullie nu deze ingezonden ideeën hieronder echt serieus in overweging nemen en ons een nette reactie toesturen, dat openbaar gemaakt zal worden op onze Hindoe Fundamentalistische oorlogs site.


  ===>>> [waction0108:3] Idee 1: Schrijfwedstrijd organiseren over toekomst Suriname, evt. na realisatie van project FB SS

  Ons eerste idee:
  Organiseer een schrijfwedstrijd over de toekomst van Suriname, evt. na realisatie van project FB SS.

  Argumenten:
  Praktisch elke gekleurde Hindoestaanse jongere, tot 40 jaar, in Nederland voelt zich verbonden met Nederland, Suriname en India en hierom moeten wij nu hen aan het woord laten via een brede schrijfwedstrijd, waarbij andere rassen en volkeren uiteraard ook aan mogen deelnemen. Opmerkelijk is dat veel tweede en derde generatie SuriHindoe jongeren nu een sterkere oriëntatie en identificatie hebben ontwikkeld met Bharat Maata, ons heilige moederland India en ook dit is een interessant thema bij deze schrijfwedstrijd.

  Zie toelichting en definitie van project FB SS:
  100 % citaat DAB [waction0090:2] Het hele kerndoel van het project FB SS is summier geformuleerd in document WFOR1308, d.d. 5 mei 2015, met volgtitel: 'Proclamatie: Federatie Bevrijding Suriname (FB-SSers) (Fuck Bouta Saka Saka)' alsvolgt geciteerd: '1.2. Suriname moet een overzeese deelstaat worden van Bharat Maata (Mother India), met open grenzen en deel uit maken van de overkoepelende internationale Vedical Union, die ook parallel ontwikkeld zal worden binnen een tijdsperiode van vijf tot 18 jaar. Grote Indiase bedrijven en Indiase multinationals moeten ongelimiteerde vrijheid krijgen om op grote schaal in Suriname en Guyana te investeren, en mogen dan ook ruim tien miljoen Indiase werknemers meenemen, die als kontraktarbeiders werken in Shri Rama ka Desh en direct alle verblijfs rechten krijgen, alsook democratisch stemrecht. Het Indiase leger zal zorgen voor politieke stabiliteit in Suriname, door troepen daar te stationeren, om zo de rechten en veiligheid van de Indiase Sarnamis (de zgn. Hindoestanen) te waarborgen.'


  LINK:
 • Proclamatie: Federatie Bevrijding Suriname (FB-SSers) (Fuck Bouta Saka Saka)
 • ===>>> [waction0108:4] Idee 2: Mandir netwerk ontwikkelen om Hindoe identiteit te versterken

  Tweede idee:
  Ontwikkel een mandir netwerk in Nederland dat efficiënter en kennis gericht kan functioneren om onze Hindoe identiteit toch op een hoger niveau te brengen dan het doksa/ daroe/ daal niveau.

  Argumenten:
  Voor ons als NIET BLANKE mensapen en hyperdynamisch gepigmenteerde Hindoe rassen van Indiase origine is ons hele Hindoe en Islamitisch geloof toch erg belangrijk, omdat wij in metafysische en karmische zin anders in elkaar zitten dan de hogere, raszuivere blanken. Dit is iets uit ons theoretisch onderzoek en het noodzaakt ons nu om een mandir netwerk te ontwikkelen dat kan voldoen aan de kennis en levensbeschouwelijke behoeften van Hindoestaanse jongeren uit ons tijdperk hier in HOOGbeschaafd en hypermodern Nederland, als KKK/ Nassie blanke meerderheids natie. Dit moet hen assertiever maken om de bittere rassendiscriminatie en apartheid hier te overleven en evt om zelfmoord of pijnlijke discriminatie trauma's te verhelpen.

  Zie toelichting in onderstaand document uit 2011:

  Mandir offensief 2011
  Offeraar Dewanand
  Offercode waction0066
  Offerdatum maandag 3 januari 2011

  Aan: Alle 75 geadresseerde mandirs en overige Hindoe organisaties in Nederland
  Onderwerp: Mandir offensief 2011
  Mijn kenmerk: waction0066.doc / 20110103 /75 geadresseerde mandirs / mandir offensief 2011 / 7953W

  Delft, maandag 3 januari 2011
  Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,
  Hierbij ontvangt uw organisatie een document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com, met als registratie nummer waction0066. Om kosten te besparen is slechts het eerste blad verstuurd. U kunt op mijn website de overige twintig pagina's doornemen in de openbare brievenrubriek.
  Het doel van dit offensief is om de service van mandirs te vernieuwen en ik verzoek u hierom om te participeren. De inhoud is alsvolgt, puntsgewijs:
  1. Inleiding
  2. Problemen binnen de Hindoestaanse gemeenschap
  3. Problemen van mandirs
  4. Wat is Hindoeïsme?
  5. Vernieuwing: proces model mandir in informatietijdperk
  6. Keurmerk voor mandirs
  7. Homoseksuelen in de mandir
  8. Bekering tot Hindoeïsme
  9. Indiase leger in Suriname
  10. Mijn gratis service aanbod aan mandirs
  11. Participeren in Hindoe Denktank Nederland
  12. Iets over mijn zondige poederbrieven van mei 2002
  13. Conclusie
  14. Biografie Dewanand
  LINK:

 • waction0066: 2011-01-03 / mandir offensief 2011

 • ===>>> [waction0108:5] Idee 3: ontwikkel Venture Capital fonds voor startups van talentvolle Hindoestaanse studenten, onderzoekers en ondernemers

  Ons derde idee is:
  Ontwikkeling van een zgn. Hindoestaanse zuil of economische kaste moet nu toch georganiseerd worden, omdat er immers teveel talentvolle en intelligente Hindoestaanse jongeren zijn nu die hoog opgeleid zijn, maar toch werkloos en kansloos, oa mede door rassendiscriminatie en keiharde uitsluiting. Dit Hindoestaanse Venture Capital fonds moet dus risico dragend kapitaal investeren in een kansrijke bedrijfs startup van Hindoestanen, en er moet hierbij ook gekeken worden naar winstgevend ondernemen in Suriname, want daar is het veel goedkoper om een specifieke bedrijfstak zorgvuldig en planmatig op te starten en door te laten groeien tot een middelgroot bedrijf. Ik denk zelf dat hier grote behoefte aan is en jullie moeten dit even onderzoeken. Ook kan er geïnvesteerd worden in startups van Indiase studenten en wetenschappers, die vaak een hoger kennisniveau hebben en grotere netwerken in India. In Amerika is de Venture Capital markt heel sterk en dat is ook het geheim van de vitaliteit van de hele moderne, kennisintensieve economie, dat door hogere, intelligentere, energiekere blanke halfgoden opgebouwd en georganiseerd is.

  Trieste Noot:
  eind vorig jaar sprak ik even met een oudere Hindoestaanse vrouw die mij vertelde dat haar hoogopgeleide, kerngezonde, gekleurde Hindoestaanse zoon toch zelfmoord pleegde, nadat hij door de racistische blanken verplicht werd om ongeschoold lopende band inpakwerk te doen, en vast raakte in een perspectiefloze baan, ver onder zijn niveau, en het verdriet en denigratie niet meer aankon. Discriminatie van NIET BLANKEN en NIET ARIERS op de Nederlandse arbeidsmarkt is nu toegenomen, door de explosieve opkomst van extreem rechts en neonazi bewegingen, dus de gekleurde Hindoestanen moeten zich nu hiertegen wapenen, en zich krachtig organiseren, anders zullen zij totaal vernietigd worden in het superieure Arisch Arctische Nederland.

  Tip voor realisatie samenwerken met o.a.:
  Alle hindoestaanse en Indiase ondernemers in Nederland en Suriname
  Apna ondernemers netwerk uit Rotterdam
  Stichting Vobis/ Hindustani
  Mandirs
  Moskeeën
  Indiase ambassade
  FIDE, Federation Indian Diaspora Europe
  Diaspora Leerstoel Lalla Rookh
  NDP van Delano Desi Bouterse


  ===>>> [waction0108:6] Idee 4: ontwikkel Hindoeschrijvers netwerk ism hele Indiase diaspora

  Derde idee:
  Wij zijn GEEN BLANKEN en genetisch wijken wij sterk af van alle rassen en volkeren, dus hierom moeten wij nu ook eigen sterke literaire netwerken ontwikkelen en internationaal toch krachtiger en op een hoger niveau samenwerken als NIET BLANKE Indiase diaspora mensapen. Dus het idee is om een Hindoeschrijvers netwerk organisatie te ontwikkelen, om schrijvers en denkers van ons eigen hyperdynamisch gepigmenteerde Hindoeras te ondersteunen en te beschermen tegen vernietiging door de moorddadige blanke demonen van Kali Yuga.

  Argumenten, motivatie:
  Hierbij kan gedacht worden aan de tragische zelfmoord van dhr/shri Anil Ramdas, ruim vijf jaar geleden, die min of meer toch een zuivere Bounty SuriKoelie was en zelf in een hele identiteitscrisis was geraakt, doch geen professionele hulp zocht, maar vluchtte in drank totdat dit hem fataal werd.
  Hier in Nederland zijn er niet veel echte Hindoestaanse schrijvers en denkers meer, omdat zij vaak bruut kapot worden gemaakt door hun eigen hindoestaanse soortgenoten en dan alle moed verliezen en instorten; dit heb ik ook zelf meegemaakt na 2012 toen ik mijn derde boek in het Engels internationaal had gepubliceerd en geestelijk kapot werd gemaakt door mijn hele Hindoestaanse kring en in jarenlange eenzame, suïcidale depressies raakte. Nu ben ik door praktisch alle hindoestaanse organisaties en netwerken verstoten. Als zelfbescherming schrijf ik nu dat ik NIET BLANK ben, en dat is niet strafbaar of illegaal, anders moeten die lange, grootgeschapen, superieure, duivelse blanken mij maar direct vergassen ok.

  Toelichting
  De definitie van het abstracte, religieus/filosofische begrip Hindoeschrijver is vroeger in onderstaande analyse tekst opgeschreven:

  Algemeen concept Hindoeschrijver

  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1083
  Offerdatum dinsdag 5 oktober 2004

 • http://www.dewanand.com/wfor1083.htm

 • ===>>> [waction0108:7] Idee 5: Zelfdeportatie fonds voor alle Hind(o / u / oe)stanen

  Vijfde idee:
  Dit idee klinkt een beetje idioot, maar feitelijk is het gebaseerd op de Hindoe Fundamentalistische theorie dat het niet goed is om in een duivels, tamasisch, materialistisch, 100 % geseksualiseerd, Adharmisch blank land te leven, omdat je zo nooit een kans krijgt om moksha te realiseren. Hierom moeten wij toch werken aan onze eigen zelfdeportatie terug naar Suriname, eventueel na realisatie van project FB SS en daar in Shri Rama ka Desh dan moksha te gaan realiseren, als Dharmische Hindoemeerderheids natie. Blanken zijn demonische Kali Yuga rassen en daarom kunnen zij nooit en te nimmer een Dharmische natie opbouwen, de oorzaak hiervan is helaas hun verdoemde collectieve karma, met hoge tamasische ladingen, van de afgelopen 2017 jaar.

  Dit idee is erg moeilijk te bevatten voor gewone Hindoestanen denk ik, maar besef dat de toekomst van Hindoes in Nederland nu totaal ondermijnd is, omdat de arabisering en islamisering nu in een kritieke fase zijn beland en er zal helaas oorlog komen en verdere verharding van de rassenhaat. De weg van de minste weerstand is hierbij voor ons als lagere, zwakkere SuriKoelie mensaapjes toch slimmer, en een zelfdeportatie fonds kan ons helpen om massaal en planmatig te remigreren naar Afro/koelie Suriname en daar dan i.s.m. het Indiase leger de macht te veroveren en dit land dan op te bouwen tot een mooie, rijke welvaartsstaat, op een hoger beschavingsniveau dan het blanke beestenland Nederland. Ja, waarom kunnen blanken dit WEL en wij als viesgekleurde Untermensapen het NIET??? Zijn wij dan echt dommer, aapachtiger en lager?

  Argumenten:
  Een oudere Hindoestaanse vriendin van mij uit Den Haag werd jarenlang gepest en bedreigd door haar Turkse en islamitische buren, en de politie kon niets eraan doen, en adviseerde haar om zelf op te rotten. Dus hierom vluchtte zij met haar oudere blanke Hollandse man weg uit Den Haag, helemaal naar Hoorn, en dit illustreert de hele oorlog tussen Hindoes en Moslims nu in de hele Randstad. Overal zijn er konflikten en spanningen nu tussen deze twee religieuze groepen, die elkaars gezworen vijanden zijn, sedert de zevende eeuw, toen sterkere, superieure Arisch/ islamitische legers het oude Dharmische India grondig vernietigden, massa verkrachtten en meer dan 9 miljoen oude Hindoe en Vedische boeken daar verbrandden in Nalanda. Hindoes in Nederland zijn nu verdoemd, dus daarom is zelfdeportatie nu veel intelligenter dan hier lijdzaam en passief af te wachten om gediscrimineerd en verkracht te worden, door zowel de blanken als de moslims.


  ===>>> [waction0108:8] Noten ter besluit

  Hou er rekening mee dat mijn oude ziel/atma deze huidige viesbruine, inferieure, te korte, te zwakke, te kleingeschapen SuriKoelie mensapen gedaante koos om veel te lijden en om een totalitaire strijd aan te gaan tot de onvermijdelijke dood. Deze overlevingsoorlog begon inderdaad al toen ik een kleine jongen was van 6 jaar en het hele echtscheidingsleed van mijn Hindoestaanse ouders moest ondergaan. Daarna volgde een harde, bittere jeugd, vol pesterijen, mishandeling en ongeneeslijke trauma's, die tot op heden nog pijnlijke gevolgen hebben voor mij en mijn sociaal functioneren blokkeren.

  ===>>> [waction0108:9] Afsluitend verzoek

  Het Sarnamihuis en Hum Log worden hierbij verzocht om deze vijf ideeën van Wieroe en mij niet te negeren, dus hierbij hoop ik dat zij na kunnen denken en ons niet verder zullen discrimineren en uitsluiten als lagere Afro/koelie paria kasten hier in Nederland. De meerderheid van de lange, grootgeschapen, superieure, blanke demonen haten ons nu ok, en nu is de teerling geworpen voor de verziekte MULTIKUKELUKU hier in Nederland, er komt een burgeroorlog aan binnen 14,1888 jaar tijd. Alle SuriHindoes zijn verdoemd nu in KKK/Nassie Nederland, dat in rap tempo islamiseert en Anti Hindoe HONDen wordt.

  ===>>> [waction0108:10] Afsluiting en darshan

  Ter besluit, dewanistische constraint, en multispectrale dewanistische zegen

  Dit is de nieuwste Dewanistische constraint:

  'Wordt zo perfect als de Surinaamse fajalobie die schoonheid en geurige liefde schenkt aan iedereen in de hete, exotische tropische jungle van Switi Sranang'.

  Veel succes met uw organisatie in Nederland,

  Hierbij verblijven wij,
  met de volgende tekst als afsluiting:
  Onze intelligente, multispectrale dewanistische zegen, wens en boodschap aan u allen.

  De Grote Goddelijke Moeder Kat, Altecrea, God, Ana, Jezus, Boeddha, Jahweh, Allah, Krishna, Laxmie Maata, Durga Maata en alle resterende ziljoenen Hindoe/ Vedische goden en godinnen zullen u zegenen met de zuiverste darshan uit Krishnaloka. (Dewanistische Boolean logica leert:
  1) als het spiritueel regent op uw lichaam, geest, ziel en hele zelf, dan gooit elke god(in) telkens een druppel water naar beneden als darshan om u te zegenen;
  2) hoe meer goden en godinnen u zegenen, hoe beter, omdat een groter aantal regendruppels van hen allemaal uit de hemel leiden tot meer zegeningen van boven).

  Hoogachtend,

  Waldo Dewanand,
  GOUDbruine katachtige, genetische 98,6 % Hindoe mensaapje,

  T-Nanda,
  zijn karmisch geëvolueerde cocon versie, als jonge, hete T-Hindoemeid,

  Bruinhomoaap,
  Kwantum technische 25 % hetero component als Triseksueel,
  en

  Wieroe,
  zijn slimme Hindoe Nazi (homo) katten zoontje uit kennisstad Delft.

  Allen behoren tot het Hindoeschrijvers team van kennisstad Delft, en Apartheidsstad nr. 1 van Nederland.
  en zijn NIET blanke, NIET negroïde, NIET lange, NIET grootgeschapen ('LAAR' << 20,3 cm) en NIET menselijke Hindoe Fundamentalisten uit Delft Kennisstad.
  Wij zijn Technocratische Hindoe fundamentalisten van de futuristische dewanistische stroming van de oeroude Sanathan Dharma (Eeuwige Waarheid), zoals het was in ons oude Bharat Maata, zgn. Aryawart, ons heilige Mother India van meer dan 5000 jaar geleden.
  Gereincarneerd op 'The Planet of the intelligent Hindu chimps'.

  Reageren email: waldo@ziggo.nl
  Delft, Nederland
  Onze website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  PS 1
  Volledige naw info afz:
  Waldo Dewanand Doerga

  ps 2
  Dit document is officieel bekrachtigd en ondertekend door Wieroe, mijn slimme Hindoe Nassie (homo) katten zoontje met zijn poot-/ handtekening, zie hieronder:

  ===>>> [waction0108:11] 100 % Citaat: ideeën om 145 jaar Hindostaanse Immigratie te vieren en te herdenken, van Sarnámihuis en Hum Log

  14 oktober 2017 admin Reacties zijn gesloten

  Hoe zou jij 145 jaar Hindostaanse Immigratie vieren en herdenken? Deel jouw idee met ons en wie weet krijg jij de kans om het uit te voeren!
  Voor 145 jaar Hindostaanse Immigratie nodigen het Sarnámihuis en Hum Log creatieve jongeren uit om hun ideeën in te dienen voor de viering en herdenking van 5 juni 1873. Heb jij een goed idee? Wil jij mensen inspireren en empoweren vanuit Hindostaanse identiteit? Grijp jouw kans!

  Voorwaarden

  " Jouw idee moet vernieuwend zijn.
  " Jouw idee moet entertainment en educatie combineren.
  " Jouw idee moet een verband leggen tussen jongeren van toen (in 1873) en jongeren van nu (in 2017).

  Wat levert dit jou op?
  "Dankzij mijn betrokkenheid bij het Sarnámihuis heb ik geleerd wat project management betekent. Ik heb verschillende skills ontwikkeld die ik nog steeds toepas in mijn werk, van conceptontwikkeling tot productie. Dit traject is een geweldige kans om op laagdrempelige wijze en in een veilige setting jezelf te ontwikkelen, zoals persoonlijk als professioneel." - vrijwilliger Sarnámihuis

  Bijdragen aan 145 jaar Hindostaanse Immigratie betekent:
  " Nieuwe netwerken: je betreedt een netwerk van mensen die jouw interesse in identiteit, geschiedenis en cultuur delen.
  " Verdieping kennis: je krijgt de kans om jouw kennis en bewustzijn over Hindostaanse geschiedenis en cultuur te vergroten in workshops.
  " Ontwikkeling vaardigheden: je komt in een omgeving terecht die jou ondersteunt in het ontwikkelen en versterken van jouw professionele vaardigheden.

  Aanmelding & Agenda
  " Aanmelding: Tot 30 november kan je jouw idee sturen naar info@sarnamihuis.nl. Gebruik hiervoor dit aanmeldingsformulier. De informatie gevraagd in het aanmeldingsformulier mag ook via video of andere media worden ingediend. Creativiteit wordt op prijs gesteld.
  " Follow-up: Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsbijeenkomst. Deze zal plaats vinden op donderdag 14 december van 19.00-21.00 in Den Haag.
  " Kennismakingsbijeenkomst: Op de kennismakingsbijeenkomst maak je nader kennis met het Sarnámihuis en Hum Log en de andere kandidaten. Je krijgt de gelegenheid om jouw idee te delen en je te laten inspireren door de ideeën van anderen. Je krijgt een interactieve workshop over Hindostaanse identiteit en geschiedenis. Naar aanleiding van deze avond zullen het Sarnámihuis en Hum Log besluiten welk idee geschikt is voor uitvoer op 5 juni 2018.
  " Begeleidingstraject: Degene met het beste idee worden door het Sarnámihuis begeleid in de uitvoer. Hiervoor is 1 bijeenkomst per maand ingepland van ongeveer 2 uur:
  o Januari: startbijeenkomst met uitwerking plan van aanpak.
  o Februari: communicatie- en promotieplan finalizen
  o Maart: programma finalizen
  o April: start promotie event
  o Mei: stand van zaken promotie en voorbereiding event
  o Juni: event en evaluatie

  Waarom dit initiatief?
  Met dit jubileum jaar willen het Sarnámihuis en Hum Log een nieuwe generatie maatschappelijk betrokken jongeren betrekken bij de Immigratiedag. Studenten en young professionals die trots zijn op hun identiteit en zich willen inzetten voor hun gemeenschap. Jongeren die een frisse blik hebben op het heden en willen bijdragen aan de ontwikkeling van Hindostaans cultureel erfgoed. Het Sarnámihuis en Hum Log willen hiermee actief de verbinding zoeken met de nieuwe generatie die in Nederland opgroeit, maar geworteld is in de Hindostaanse gemeenschap.
  Ieder jaar organiseert het Sarnámihuis de Immigratieviering en -herdenking. Van Maharani tot Barhanti tot Muziek in Migratie, de shows van het Sarnámihuis staan bekend om de combinatie van educatie en entertainment. Dans en muziek worden verbonden met herinneringen uit het verleden en visies voor de toekomst. Bezoekers vinden herkenning in gezichten en ervaringen, maar worden ook verrast door nieuwe feiten en verborgen verhalen. Door jongeren van nu actief te betrekken bij de Immigratieviering- en herdenking willen het Sarnámihuis en Hum Log de oude en nieuwe generatie verbinden.


  BRON site Sarnámihuis
 • https://www.sarnamihuis.nl

 • Den Haag

  ***  Officiele Poot-/ handtekening van Wieroe // Official paw's signature of Wieru


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved