Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Aan: Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh, t.a.v. Prof. dr. Chan Choenni en Prof. dr. Ruben S. Gowricharn
/ Ultimatum mbt Project FB SS: Federatie Bevrijding Suriname

Offeraar    Waldo Dewanand, Wieroe, T-Nanda
Offercode   waction0090
Offerdatum   woensdag 8 maart 
    2017

Aan: Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh
T.a.v. Prof. dr. Chan Choenni
en Prof. dr. Ruben S. Gowricharn
Secretariaat van de stichting:
Fazantstraat 27
4105 WL Culemborg
Nederland
 • http://www.lallarookh.nl
 • Onderwerp: Ultimatum mbt Project FB SS: Federatie Bevrijding Suriname
  Inzake: Lalla Rookh Immigratieviering 2016 op 5 juni in Den Uithof in Den Haag.

  Kenmerk: waction0090.doc / 20160605zo tm 20170308wo / Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh, t.a.v. Prof. dr. Chan Choenni en Prof. dr. Ruben S. Gowricharn / Ultimatum mbt Project FB SS: Federatie Bevrijding Suriname / Lalla Rookh Immigratieviering 2016 op 5 juni / 2785W 7P

  Delft, zondag 5 juni 2016 (Verzending vrouwendag, d.d. woensdag 8 maart 2017 voor openbaarmaking)

  Miaauw, miaauw, namastiaauw Weledelgeleerde Herr/ Shri Prof. dr. Chan Choenni , en Prof. dr. Ruben S. Gowricharn,

  [waction0090:1] Hierbij verzoeken wij u vriendelijk om uw mening/ visie te geven m.b.t. ons Project FB SS: Bevrijding Suriname, liefst openbaar via uw eigen media kanalen. Let wel: dit is een ultimatum en wij verwachten binnen 14 dagen een zinnige, weloverwogen reactie van u als prominente, bekende Hindoestaanse HOOGgeleerde, overactieve schrijver, denker en visionaire historicus in BBB Arisch Arctisch Nederland. Dit document bestaande uit 2785 woorden en 7 pagina's totaal, is openbaar gemaakt op onze website: Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0090. Dit is een legale actie en niet wetsovertredend, krachtens Nederlands strafrecht.

  [waction0090:2] Het hele kerndoel van het project FB SS is summier geformuleerd in document WFOR1308, d.d. 5 mei 2015, met volgtitel: 'Proclamatie: Federatie Bevrijding Suriname (FB-SSers) (Fuck Bouta Saka Saka)' alsvolgt geciteerd: '1.2. Suriname moet een overzeese deelstaat worden van Bharat Maata (Mother India), met open grenzen en deel uit maken van de overkoepelende internationale Vedical Union, die ook parallel ontwikkeld zal worden binnen een tijdsperiode van vijf tot 18 jaar. Grote Indiase bedrijven en Indiase multinationals moeten ongelimiteerde vrijheid krijgen om op grote schaal in Suriname en Guyana te investeren, en mogen dan ook ruim tien miljoen Indiase werknemers meenemen, die als kontraktarbeiders werken in Shri Rama ka Desh en direct alle verblijfs rechten krijgen, alsook democratisch stemrecht. Het Indiase leger zal zorgen voor politieke stabiliteit in Suriname, door troepen daar te stationeren, om zo de rechten en veiligheid van de Indiase Sarnamis (de zgn. Hindoestanen) te waarborgen.'
  http://www.dewanand.com/wfor1308.htm

  [waction0090:3] Zie ook brief d.d. maandag 25 mei 2015, document waction0075.doc, aan De VHP, Vooruitstrevende Hervormings Partij, t.a.v. Shri/ Herr Chan Santokhi, Voorzitter, DNA lid

 • waction0075: 2015-05- 25 (maandag) / Shri/ Herr Chan Santokhi
  Voorzitter VHP Suriname, DNA lid
  /Verzoek om Suriname te bevrijden, Federatie Bevrijding Suriname (FB-SSers) (Fuck Bouta Saka Saka) 13 notities / 13 pagina's, 3885 woorden
 • [waction0090:4] Zie ook brief d.d. 5 mei 2016, document waction0085 Ambassade van de Republiek Suriname en Kabinet van de President, De Weledelachtbare President Desiré Delano Bouterse, die tijdens zijn coup op 25 februari 1980 in nobele termen zijn verheven en deels dharmische idealen van zijn eerste Surinaamse Revolutie uiteenzette, in duizenden schone woorden, maar helaas binnen een decennia kwam hij tot het trieste besef dat hij niet bij machte is om de minderwaardige krabben en slavenmentaliteit van zwart, suriafro, surikoelie, en surimoksi stamvolk van Switi Sranang als eenling te veranderen, dus zijn revolutie strandde roemloos, en al zijn moed zakte in zijn schoenen.

 • waction0085: 2016-05-05 (do) / Ambassade van de Republiek Suriname / Project FB-SS: 'Attack of the Indian Sarnami (COOLIE) Apes' / 6961 W 17 Pag.


 • [waction0090:5] Let wel geciteerd: 'De Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh heeft ten doel het bevorderen van onderwijs in en onderzoek naar de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap in Nederland, Suriname, India en daarbuiten.' Derhalve verwachten wij nu ook een reactie van Prof. dr. Ruben Gowricharn.
 • http://www.lallarookh.nl
 • [waction0090:6] Het is treurig, laf, dom en verraderlijk dat u nooit stelling heeft genomen tegen de discriminerende, racistische Afro dictatuur in Suriname, sedert 1980 en nooit iets durfde te schrijven over de discriminatie, genocide en massa verkrachting van Hindoes en Indiase Sarnamis uit dit land, incl. Guyana, door de fascistische koeliehatende negers daar. U zou moeten boeten hiervoor en de ziljoenen Hindoe goden en godinnen, incl. Allah, Jezus en Altecrea moeten u hierom vervloeken en u laten lijden, want dat is wat een lafaard verdient, conform onze heilige Bhagavad Gita. U weet verdomd goed dat dit geen leugen is en nu moeten wij deze Afro dictatuur in deze negerstaten maar m.b.v. het Indiase miljoenenleger stopzetten en u wordt dus dringend verzocht om hierover uw mening te geven. De grootgeschapen en seksueel superieure Surinegers zelf zullen hier ook blij om zijn, want zij zijn ook zelf slachtoffers nu en zelf de grootste losers.

  [waction0090:7] Ook in BBB Arisch Nederland zijn nu al vele duizenden Hindoestanen kapot gediscrimineerd, mishandeld, geestelijk vernietigd, legaal gemarteld, prive verkracht, en totaal ontspoord, identiteitsloos en ook hiertegen heeft u nooit iets zinnigs willen doen. De laatste Hindoes en Indiase Sarnamis zijn al een uitstervende minderheid en weten dat zij in vergetelheid, pijn, verdriet en eenzaamheid zullen sterven in Nederlandse concentratie kampen voor bejaarden. Om mijzelf later dit leed te besparen heb ik afgelopen week (op d.d. 1 juni 2016) mijn euthanasie wilsverklaring maar officieel ondertekend en ingediend bij mijn Arisch Hollandse huisarts, die hier heel gelukkig van werd. De echte Duitse '40 Nassie vretende Hollanders willen eigenlijk alle bejaarde Hind(o / u / oe)stanen een verplichte euthanasie behandeling geven om zo miljarden euro's te besparen aan verspilde AOW en zorgkosten voor deze lagere, vieszwarte, inferieure, korte, kleingeschapen Untermensapen uit de slums van Bihar, wiens leven het niet waard is om geleefd te worden.

  [waction0090:8] Laten wij toch Satthvisch blijven als Indiase Hindoe aapachtigen en onze krachten nu bundelen om zo Suriname resoluut te bevrijden en er een Hindoemeerderheidsstaat van te maken, dat een tropisch paradijs moet worden, als overzeese deelstaat van Bharat Maata, waar dan tenminste tien miljoen Hindoeachtigen uit India naartoe moeten migreren binnen 18,1888 jaartjes.

  [waction0090:9] Het bevrijden van Suriname moet nu onze hoogste en heiligste Dharmische plicht worden als Indiase Sarnamis, die toch nu reddeloos verloren zijn en verdoemd om vernietigd te worden in het huidige Arisch/ islamitische Nederland. Over 18,1888 jaar is Nederland beslist al ingelijfd bij het Islamitische Kalifaat (Isis, Al Qaida, PAN Dar Al Islam, of evt. Groot Turkije) en alle Hindoe halfapen worden dan zeker levend de ovens in gepleurd zonder genade, omdat dit hun vervloekte, doch welverdiende karma zal zijn. Derhalve pleiten wij voor onmiddellijke ZELFDEPORTATIE van alle huidige Hindoeachtigen, wat intelligenter is dan lijdzaam afwachten als verdoemden.

  [waction0090:10] Update d.d. dinsdag 14 februari 2017, voor publicatie:
  Wieroe, als de Hindoe Katten Fuhrer beveelt de Weledelgeleerde Herr/ Shri Prof. dr. Chan Choenni hierbij om actief mee te werken aan het ombouwen van Suriname en Guyana tot overzeese deelstaten van Bharat Maata, ons heiligste Moederland en een transitieplan te ontwikkelen hiervoor binnen 9 maanden. Wieroe eist van u om hierover te publiceren op de website van Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh en om dan een persconferentie te geven over uw professionele visies. Besef dat u nu verplicht bent om te doen wat onze Hoogste Hindoe Katten Fuhrer u nu beveelt, want 'bevel is bevel'. Dit is de poëtische oudjaars speech van uw Hindoe Nazi (homo) Katten Fuhrer uit Delft Kennisstad, deeplink:

 • (Hindoe Nazi gedicht) '2017: 'Blitzkrieg Delftse Hindoe Nazi katten leger''
 • [waction0090:11] Update d.d. vrijdag 2 maart 2017: Wij zijn ongelijk, hindoeras is niet blank en geen zuivere Afroachtigen.
  Alle linkse, academische blanken geloven in het dogma dat 'alle mensapen gelijk zijn', maar dat is helemaal fout. De mensaap rassen zijn ongelijk en u bent van het Hindoeras dus u bent geen blanke man en ook geen neger. Dit soort dingen zijn niet simpel, denk eens aan de metafysica van alle rassen en volkeren vanuit Hindoecentristisch oogpunt, als u dit kan, dan zijn de resultaten verbluffend. Toch biedt de zuivere leer van de Vedanta, betreffende reïncarnatie en karma, enige hoop in positieve zin, omdat het vernietigen, discrimineren en vergassen van een vreemd ras of volk toch leidt tot het genereren van negatieve en tamasische karmische ladingen voor de daders en hun ras, kaste, familieclan of volksstam, en hierom moeten deze negatieve handelingen achterwege blijven, en moet er satthvisch gehandeld worden in Shri Rama ka Desh en rassendiscriminatie moet op een intelligentere manier aangepakt worden, om de economische schade erdoor te minimaliseren. Dit is het Hindoe Fundamentalistisch standpunt, aldus verwoord door ons hele team.

  [waction0090:12] Seksuocide van het lagere Hindoeras in Nederland
  De seksuocide van het hele laffe, lagere, zwakke, korte, vieszwarte, erg inferieure hindoeras in Nederland is een stille, legale en lijdzame genocide van het grootste deel van de lagere kaste slum koelies uit Bihar en UP, door de langere, hogere, sterkere, potentere en groter geschapen blanke Hollanders. Het grootste deel van de Hindoestaanse meisjes en vrouwen heeft nu toch besloten om alleen te seksen en flink uit te naaien met zoveel mogelijk lange, groot geschapen blanke mannen, en zo laten zij hun inferieure surikoelie genen lekker doodneuken, met de bruine en zwarte beentjes wijd en hoog. Dit is op een bepaalde wijze toch pijnlijk, triest en frustrerend voor mij en vele andere te kleingeschapen surikoelie mannen, maar ok het is onze eigen vervloekte karma nu om dit te ondergaan, immers de surikoelie mannen waren te laf en te bang om in 1975 keihard terug te vechten tegen de fascistische surinegers in Suriname, door zich krachtig te organiseren, te bewapenen en hard terug te slaan, want destijds waren zij zelfs een meerderheid in Suriname, en economisch en intellectueel al heel sterk. Dus de Hinducide in Nederland nu is echt hun welverdiende karma. Beste is dat alle Hindoe meiden in Nederland gewoon professionele hindoehoeren worden en zo hun inferieure ras maar totaal laten dood neuken hier in dit hogere blanke beestenland, zodat Nederland binnen een generatie echt totaal Hindoevrij is. En dat zal dan ook gewoon hun vervloekte karma zijn, dus de wil van alle ziljoenen buitenaardse Hindoe Goden en Godinnen, incl de demonen, en lange, hogere, grootgeschapen blanke halfgoden.

  [waction0090:13] Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh lijkt op een kennisorgaan van de nazistische blanke academische top van Nederland en moet feitelijk verplicht meewerken aan de totale vernietiging van alle Hindoes en overige Indiase Sarnamis in Hoog BBB Arisch Arctisch Nederland, en deze Hindoe Holocaust is al bijna succesvol voltooid. Blanken zijn de allerbesten als het gaat om georganiseerde, industriële genociden en Holocausten. Hierom zijn blanken echt een hoger, sterker, almachtig, intelligenter en duivelser ras op aarde en de ware zonen en hoeren dochters van Rawan, Lucifer en alle duivels uit Narak (hindoe hellewerelden) zelf. Vergeet niet dat de academische top van blank Nederland deels actief en ziende blind, passief heeft meegewerkt aan de vernietiging van ongeveer 108.000 Joden en Untermenschen onder het Nazi Duits regime in Nederland tijdens de bezettingsjaren van WOII. De Joodse Raad van Nederland uit die tijd moest feitelijk hetzelfde doen wat uw leerstoel nu moet doen. Wij zitten nu al zeker 17 jaar echt officieel in de laatste fase van de Koude Holocaust en hierna is het onherroepelijk dat er opnieuw vernietigings kampen komen en hi tech, hoogrendement (mobiele) gaskamers in Nederland.

  [waction0090:14] De minderwaardigheidscomplexen van de inferieure, te korte, te kleingeschapen en minder potente surikoelie jongens en mannen in Nederland zijn nu fataal voor hen allemaal. Uw organisatie moet verplicht worden om hier wat aan te doen, via veldonderzoek van deze doelgroep, interviews, veldmetingen en onderzoek doelgroep, en evt. een deel professioneler organiseren, met financiering vanuit de Leidse universiteit zelf. Als uw organisatie dit niet wil doen op korte termijn, dan is dit het harde bewijs van haar anti hindoe beleid en Hindoes in Nederland moeten hiertegen dan harde akties organiseren en u persoonlijk hierop aanspreken. Derhalve hier een verzoek om alvast ons plan FB SS te onderzoeken en erover zsm te publiceren of met ons in discussie te gaan.


  [waction0090:15] Toegevoegd uit online tekst: 'Reactie op Prof. dr. Chan Choenni: over feiten en fictie', 22 november 2016, gepubliceerd op site van Sarnamihuis, hier drie pittige kern citaten eruit:

  [C1] 'Het verschil tussen deze wetenschappers en professor Choenni is dat zij de archieven hebben bestudeerd vanuit het perspectief van de gekoloniseerde terwijl professor Choenni het perspectief van de kolonisator gebruikt. Professor Choenni beperkt zich tot selectieve feiten en interpreteert die los van de koloniale context, waarmee hij in zijn reactie de kromme logica van de kolonisator reproduceert. Laten we kijken naar de feiten die de professor aanhaalt.'

  [C2] 'In de westerse geschiedschrijving worden deze arbeiders aangeduid met de term 'contractarbeiders', omdat ze een contract van 5 jaar hadden getekend. Maar die term is misleidend en verhult het systeem van dwangarbeid dat plaats vond. Onze voorouders wisten bij het tekenen van het contract namelijk niet dat ze onder dwang tewerk zouden worden gesteld. Als ze weigerden te werken, konden ze onder de strafwetgeving van de Poenale sanctie in de gevangenis belanden, gezweept worden of in de kromboei geslagen (een martelwerktuig).'

  [C3] 'In de periode van contractarbeid leidde deze visie tot opstand, in 50 jaar contractarbeid hebben maar liefst 40 opstanden plaats gevonden. [R. Bhagwanbali (2011): Tetary - de koppige. Amrit. Den Haag, p. 23]. In het heden leidt deze visie tot het eren van verzetsstrijders uit onze gemeenschap en de oproep om het beeld van Barnet Lyon te vervangen door een beeld van Tetary.'

  Deeplink tekst, auteur is vermoedelijk Pravini Baboeram, maar dit is onduidelijk op de site zelf en niet genoemd.

 • https://www.sarnamihuis.nl/pravini-baboeram/reactie-op-prof-dr-chan-choenni-over-feiten-en-fictie/
 • [waction0090:16] Verantwoording: nu aan vooravond nieuwe Holocaust
  Om misverstanden te voorkomen, hier dan een verantwoording van dit ultimatum, omdat de tijd dringt en wij als NIET BLANKE Hind(o / u / oe)stanen in Nederland nu moeten vechten om vergassing, marteling, massa verkrachting en totale vernietiging te ontlopen, precies zoals de arme Joden meemaakten tijdens WOII. Zie deze analyse tekst:

  Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1300
  Offerdatum 5 mei 2012

 • Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa
 • Ja, deze Holocaust komt nu akelig dichterbij, omdat de Pro KKK en echte blanke Duitse '40 NASzi vreter, Donald Trump nu de president is geworden van de United States of Amerika en dit voorspelt niet veel goeds voor blank KKK Europa. Nu al zien wij hoeveel NIET BLANKE Hind(o / u / oe)stanen in Nederland elke dag op het werk en in het openbaar kapot gediscrimineerd worden, gepest worden, via zwijgdiscriminatie overstresst raken, geestelijk mishandeld worden, elke dag opnieuw pijnlijk gehaat worden, vol zitten met discriminatie trauma's en gewoon nooit gerespecteerd worden door blanke '40 NASzi Hollandse collega's, alleen al vanwege hun niet blanke afkomst. Ik sprak met diverse van hen en hierom is project FB SS iets wat de hele intellectuele gemeenschap van de Indiase Sarnamis in Nederland en Suriname nu serieus in overweging moet nemen.


  [waction0090:17] Mijn leven is a.h.w., feitelijk al voor 88,1888 procent gewoon voorbij, nu ik al vanaprastya ben, en Wieroe is al 12 jaar, dus ook al een oude Hindoe kat, en wij moeten harder werken om de deadlines van het bouwproject van onze literaire piramides op tijd te halen, voordat de manifestaties van onze zielen voorgoed verdwijnen van deze planeet en onze aardse koolwaterstof lichamen afgeworpen worden, om ontbonden te worden voor de biologische recycling.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis om Satthvisch te blijven handelen,

  Waldo Dewanand, Wieroe, T-Nanda en al onze oudere Hindoe vriendinnen, alsook de heilige en totaal versleten ex hindoe hoertjes uit ons netwerk.
  Email waldo@ziggo.nl
  Website Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com

  ps Dit document is officieel bekrachtigd en ondertekend door Wieroe, mijn slimme Hindoe Nazi (homo) katten zoontje met zijn poot-/ handtekening.


  [waction0090:18] Persbericht d.d. 8 maart 2017: openbaar ULTIMATUM/ VERZOEKbrief aan Prof. dr. Chan Choenni en Prof. dr. Ruben S. Gowricharn

  Onderwerp: Project FB SS: Federatie Bevrijding Suriname

  (citaten kernzinnen uit brief)

  [waction0090:1] Hierbij verzoeken wij u en Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh vriendelijk om uw mening/ visie te geven m.b.t. ons Project FB SS: Bevrijding Suriname, liefst openbaar via uw eigen media kanalen. Let wel: dit is een ultimatum en wij verwachten binnen 14 dagen een zinnige, weloverwogen reactie van u als prominente, bekende Hindoestaanse HOOGgeleerde, overactieve schrijver, denker en visionaire historicus in BBB Arisch Arctisch Nederland.

  [waction0090:2] Het hele kerndoel van het project FB SS is summier geformuleerd in document WFOR1308, d.d. 5 mei 2015, met volgtitel: 'Proclamatie: Federatie Bevrijding Suriname (FB-SSers) (Fuck Bouta Saka Saka)' alsvolgt geciteerd: '1.2. Suriname moet een overzeese deelstaat worden van Bharat Maata (Mother India), met open grenzen en deel uit maken van de overkoepelende internationale Vedical Union,

  [waction0090:9] Het bevrijden van Suriname moet nu onze hoogste en heiligste Dharmische plicht worden als Indiase Sarnamis, die toch nu reddeloos verloren zijn en verdoemd om vernietigd te worden in het huidige Arisch/ islamitische Nederland.


  [waction0090:13] Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh lijkt op een kennisorgaan van de nazistische blanke academische top van Nederland en moet feitelijk verplicht meewerken aan de totale vernietiging van alle Hindoes en overige Indiase Sarnamis in Hoog BBB Arisch Arctisch Nederland, en deze Hindoe Holocaust is al bijna succesvol voltooid.


  Waldo Dewanand, Wieroe, T-Nanda en al onze oudere Hindoe vriendinnen met totaal versleten gaten.

  Email: waldo@ziggo.nl
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  deeplnk url:
  http://www.dewanand.com/waction0090.htm

  //////  Officiele Poot-/ handtekening van Wieroe

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved