Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1300
Offerdatum   5 mei 2012

Anders Behring Breivik vertelt in zijn manifest van 1500 pagina's doodleuk dat er in het jaar 2083 een bloedige oorlog komt in Europa om dit continent te bevrijden. Het is onduidelijk hoe hij komt aan dit jaartal en het is ook duidelijk dat hij dan dood zal zijn tegen die tijd. Hieronder volgt eerst een kort onderzoek wat er voor het jaar 2040 mis kan gaan op het economische vlak in Europa en Amerika, waarna onderzocht zal worden of het dan niet logisch is dat de rassenhaat rond het jaar 2040 dan maximaal zal zijn en kan leiden tot een bloedige Holocaust tijdens de grote bevrijdings oorlog van Europa rond die tijd. Verschillende argumenten worden hierbij onderzocht, om te onderzoeken of het een realistische verwachting is.

Inhoudsopgave
1. Citaat 1: Europe's doomed fate
2. Citaat 2: Eurocrisis: Griekenland zit zwaar in de penarie
3. Citaat 3: 'Binnen tien jaar oorlog in Europa'
4. Betoog van Dewanand over de bloedige Holocaust in het jaar 2040
5. Analyse ellende tot jaar 2020
6. Analyse tot jaar 2030
7. Countdown tot bloedige Holocaust in 2040
8. Epiloog
9. Eindstelling


1. Citaat 1: Europe's doomed fate

By Felix Salmon
NOVEMBER 3, 2011

This is beginning to feel like 2008, complete with all the rumor and chaos and volatility we saw back then. MF Global is a bit like those Bear Stearns hedge funds which went bust - an isolated datapoint in one respect, but ominous in many others. And right now the best case scenario is that Greece ends up being Bear Stearns, rescued by an international community petrified of what might happen in the event of a chaotic collapse.
But Greece being Greece, of course, a chaotic collapse has to be pretty much an inevitability at some point.
Of the many ways in which the euro project was fundamentally misguided, this might be the proximate cause of its demise: it was never robust to the messy world of political reality. And in the real world, people - including heads of state - make stupid decisions all the time.

Source: Reuters blogs

 • http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2011/11/03/europes-doomed-fate

 • 2. Citaat 2: Eurocrisis: Griekenland zit zwaar in de penarie

  Door Koen Dil, 15 mei 2011

  Ruim een jaar geleden ontving Griekenland een bailout van 110 miljard euro van de EU en het IMF. Deze miljarden lijken echter lang niet genoeg om de Griekse problemen op te lossen. Er is een grote kans dat Griekenland nog een bailout nodig heeft. Nu moet er een keuze worden gemaakt. Gaan we nog meer geld in een bodemloze put dumpen of moet Griekenland toch gaan hersturctureren? Het lijkt erop dat de gezonde landen in Europa weer moet opdraaien voor de schulden van de zwakke Europese landen.

  Bronlink

 • http://biflatie.nl/artikelen/58-crisis/14002-griekenland
 • 3. Citaat 3: 'Binnen tien jaar oorlog in Europa'

  Als gevolg van de eurocrisis, waarschuwt Poolse minister
  Door Jacco Hupkens,
  15 september 2011

  Er wordt een hoop angstaanjagende taal gebezigd rondom de crisis in de eurozone, en een mogelijke uittreding van Griekenland, maar niemand heeft de vrees geuit dat het tot oorlog zou leiden. Tot gisteren.
  Jacek Rostowski, de Poolse minister van Financiën, die niet bekend staat als raaskallende populist, vertelde het Europees Parlement:
  Er is geen twijfel dat we in gevaar zijn. Europa is in gevaar.
  Hij verwees in zijn toespraak naar een recent rapport van de Zwitserse bank UBS, waaruit blijkt dat uittreding uit de euro enorme gevolgen heeft voor de economie van dat land, of dat nou zwak (Griekenland) of sterk (Duitsland) is. De invloed van Europa ("soft power") in de wereld zou sterk teruglopen. "Eurolanden zouden niet meer overhouden dan een fluisterstem op het wereldtoneel", aldus het rapport. Daarin staat ook dat in de geschiedenis monetaire unies nooit vreedzaam uiteengaan: dat gaat altijd gepaard met (burger)oorlog of een vorm van ondemocratisch bestuur.
  Rostowski vertelde in het Europees Parlement over een gesprek dat hij laatst had met een vriend die aan het hoofd staat van een grote bank.
  Bron: nrcnext

 • http://www.nrcnext.nl/blog/2011/09/15/binnen-tien-jaar-oorlog-in-europa

 • 4. Betoog van Dewanand over de bloedige Holocaust in het jaar 2040

  Eeuwenoude Germaanse wijsheid van vele filosofen en wijsgeren:
  'Wie haat zaait, zal oorlog oogsten'

  Eerst volgt een korte terugblik op de invoering van de euro als enige valuta in de Europese Unie. De euro werd omstreeks het jaar 2002 ingevoerd als wettig betaalmiddel in de eurozone en de hele wereld maakte kennis met een nieuwe machtige homogene economische handelszone. De oude gulden in Nederland verdween langzaamaan uit het collectieve onderbewustzijn van de Nederlanders en tot nu toe denken velen met weemoed hieraan. Na de invoering van de euro werd het al snel duidelijk dat Nederland flink benadeeld was, door een te lage waardering van de gulden en dat er tientallen miljarden guldens dissipeerden en dit betekende dat ook de koopkracht in euro's van Nederland opeens sterk gedaald was in een dag, door deze gemene wisseltruc. Tot nu toe zijn de Nederlanders niet schadeloos gesteld hiervoor en velen zijn hier woest kwaad om. Al heel snel bleek dat de prijzen van goederen naar boven afgerond werden na de omzetting in euro prijzen en dat er al direct sprake was van een forse koopkrachtdaling in Nederland. Sindsdien zijn de prijzen alleen maar door gestegen, vooral doordat de grondstof prijzen op de wereldmarkt fors stegen, door de opkomst van de nieuwe economische blokken zoals India, China, Brazilie, Rusland en zelfs in delen van Afrika. De internationale concurrentie nam hierdoor alleen maar toe, terwijl de kosten voor produktie bleven stijgen.

  De ontzaglijke schulden problematiek van de landen in de eurozone zou zich ooit wreken en dit was niet moeilijk te voorzien. Reeds tijdens de beurskrach in 2000 was al een groot deel van het girale beleggingskapitaal flink uitgedund en dit was de tijd van de internet bubble. Volgens mij verloren toen een miljoen Nederlanders een fors deel van hun beleggingskapitaal en het was een heel grote kapitaal slachting op de AEX. Iedereen kent het drama van Nina Brink en andere dotcom bedrijven, zoals Newconomy, Worldonline, Baan enz. De koerswaarde van deze dotcom bedrijven werd binnen enkele maanden praktisch nihil en deze slachting vernietigde de ontwikkeling van het internet tot een dominante speler op de beurs. Grote economen hadden al deze dingen niet voorzien en raakten stuk voor stuk in shocktoestand, want ook zij verloren al hun kapitaal. Omstreeks deze periode in 2000 ontstond ook een drama met lease hypotheken, die gefinancieerd waren met aandelen in dotcom bedrijven. Honderdduizenden mensen raakten toen in grote problemen.

  Gedurende de periode voor 2000 hadden vele banken honderdduizenden top-top hypotheken afgesloten en deze hypotheek bubble klapte uit elkaar in 2008, toen de banken crisis begon met hypotheken en lease hypotheek constructies. De financierings constructies werden opeens onbetaalbaar voor particulieren en bedrijven en de banken dreigden failliet te gaan. Dus volgde opeens een periode van nationalisatie van banken, want de Nederlandse staat kon immers nooit failliet verklaard worden. Deze socialistische oplossing leidde echter niet tot een echte economische oplossing op de lange termijn en hierom is het bloeden van de banken nog lang niet gestopt. De koopkracht van de middenklasse werd wel gered, maar er is geen sprake van een solide monetaire oplossing van de hypotheek crisis. Dit zal zich wreken rond het jaar 2020 als een heel groot deel van de huidige vijftigers met pensioen zullen gaan en hun huis gaan verkopen of schenken aan hun kinderen. De hele onroerend goed sector zit momenteel in een diepe crisis, want de waarde is gedaald en de prijzen kunnen gewoon niet verder stijgen, omdat er te weinig huurders en kopers zijn op de markt. Huizen zijn vaak onverkoopbaar, omdat ook de hele middenklasse verarmd is en geconfronteerd wordt met stijgende prijzen van consumptie goederen.

  Als nu in 2012 de balans in Nederland en de rest van de Europese Unie wordt opgemaakt dan zien wij diverse problemen en bedreigingen voor de nabije toekomst, alsvolgt genummerd:

  1. Dreiging van forse prijsstijgingen van consumptie goederen, met als gevolg een prijzen oorlog tussen supermarkt ketens. De consumptie op de wereldmarkt blijft stijgen en dit zal onherroepelijk leiden tot meer prijsstijgingen van alle goederen die voor de eerste levensbehoefte noodzakelijk zijn, zoals vlees, brood, rijst, aardappelen, suiker, koffie, melk, enz. Het einde is nog niet in zicht voor de eurozone. Een ruwe schatting maakt duidelijk dat vele prijzen sinds 2002 nu met bijna 400 procent gestegen zijn en dat is echt fors. Dit duidt op een sterke toename van de bruto prijsinflatie in de hele eurozone, terwijl de lonen veel minder gestegen zijn.

  2. De kapitaalmarkten in de hele eurozone zijn instabiel en verkeren al vijf jaar in een permanente crisis. Leningen voor nieuwe investeringen worden bijna niet meer verstrekt en de banken hanteren strengere toetsings protocollen om een kleine lening te verstrekken, aan starters en voor uitbreidingen. De groei stagneert hierdoor en ook de ontwikkeling van nieuwe verse banen in het midden en klein bedrijf (MKB) dat normaliter voor bijna 60 procent van de werkgelegenheid zorgde in het verleden. De forse toename van ZZPers (zelfstandigen zonder personeel, nu ruim 900.000 in totaal) maakt duidelijk dat er beslist meer gefraudeerd wordt met zwartwerkers en dat het zwarte geldcircuit zeker flink is toegenomen; dit is heel nadelig voor de banengroei en voor de fiscale inkomsten van de staat. Grote bedrijven willen juist krimpen en werknemers eruit gooien, om nu meer solvabiliteit en liquiditeit op te bouwen, voor de onzekere toekomst die eraan komt.

  3. De hypotheek crisis is een geval apart en het is duidelijk dat dit een lange termijn probleem is en niet binnen vijf jaar opgelost zal kunnen worden. Het kabinet zit te vechten om de hypotheekrente aftrek te verminderen tot nul en veel inkomens komen zo onder druk te staan van hogere hypotheek rente aftrek en raken dan zeker in grote problemen. Dit is tevens ook iets dat leidt tot een sterke koopkracht daling van de hele middenklasse en het is dus slecht voor de binnenlandse consumptie. De crisis in de onroerend goed sector wordt duidelijk als men ziet dat bijna 40 procent van de kantoorpanden leeg staat, omdat er geen kapitaal meer is voor kleine bedrijven die willen uitbreiden en dan dus nieuwe kantoor ruimte nodig hebben. Ook dit is een probleem dat niet binnen vijf jaar opgelost zal kunnen worden en zich verder zal wreken over tien jaar.

  4. Uit verschillende cijfers blijkt nu dat veel mensen emigreren uit Nederland en altijd al hun kapitaal meenemen. Er is dus een grote kapitaalvlucht uit de eurozone en men weet niet om hoeveel geld het gaat. Ook dit is een lange termijn probleem, dat niet binnen vijf jaar kan worden opgelost.

  5. De banken crisis is nog lang niet voorbij, want de nationalisatie was slechts een nat doekje voor het bloeden. De banken zijn nog lang niet gezond en moeten nog heel veel onbetaalbare schulden afboeken op hun balansen. Binnen vijf jaar komt er dus zeker een nieuwe banken schulden crisis in Nederland en dan zijn er opnieuw honderden miljarden euro's nodig om dit op te lossen.

  6. De vergrijzingsgolf komt eraan komende tien jaar en de druk op pensioenfondsen en staatsuitkeringen (AIOW) zal fors toenemen en een groot probleem worden. Ook dit is een probleem dat binnen vijf jaar niet opgelost kan worden en alleen erger kan worden.

  7. De ontgroening van Nederland, omdat er te weinig jongeren zijn en er te weinig babies worden geboren. Een ander probleem is dat het hoger en middelbaar onderwijs nu duurder wordt en de studiefinanciering wil men afbouwen tot een volledig leenstelsel, wat studeren dus fors duurder zal maken. Dan zullen alleen rijke mensen hun kinderen laten studeren en dit leidt dan direct tot een fors tekort aan hoger opgeleiden, en tot problemen bij de uitbreiding van kansvolle bedrijven. Dit probleem speelt nu al een grote rol en het leidt ertoe dat de reisafstand naar het werk alleen maar toeneemt, doordat er lokaal geen geschikte werknemers meer zijn in de Randstad. Dit drama zal niet binnen vijf jaar opgelost kunnen worden en kan alleen maar erger worden daarna. Meer immigratie is geen goede oplossing hiervan, omdat er dan ook meer kansloze immigranten binnenstromen en dat wil niemand.

  8. De slechte gezondheid van de Nederlanders zelf. Ruim vijftig procent van de Nederlanders heeft last van ernstig overgewicht en men beweegt minder en eet nu slechter. Ongezonde burgers zijn vaker ziek en produceren minder. Zieke mensen kosten alleen maar meer zorggeld en zijn minder productief of creatief. Ook dit probleem kan niet binnen vijf jaar opgelost worden en kan verergeren, omdat de psychische druk op de werkvloer nu flink toeneemt en duizenden lijden aan stress en burnout. Er is een toename van jongeren met ernstige psychische klachten en die verdwijnen dan in de WAO of Wajong op heel jonge leeftijd. Deze slachting onder de Nederlandse werknemers en jongeren is heel ernstig en het maakt duidelijk dat de kwaliteit van het leven heel sterk afgenomen is. Heel veel mensen zijn vaak depressief en lusteloos en produceren dan ook minder op het werk of maken fouten tijdens handelingen op de werkvloer. De tijd van de gouden handdruk is ook allang voorbij voor werknemers, omdat keuringsartsen nu streng gecontroleerd worden en een second opinion nu verplicht is na een negatieve keuring.

  9. De politieke crisis in Nederland en de toename van de rechtsonzekerheid van burgers. Politici in de Tweede Kamer zitten met hun handen in het haar en weten niet meer waar zij moeten snijden, om te kunnen bezuinigen en om de begroting rond te krijgen. De zwakste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen, volgens dit kabinet en men wil het hele zorgstelsel flink afbouwen en uitkleden. De verplichte eigen bijdrage van de psychiatrische patienten in de geestelijke gezondheidszorg is hier een voorbeeld van, omdat men zo psychische zorg wil ontmoedigen, om het goedkoper te maken. Ook is er een plan om een verplichte eigen bijdrage in te voeren van 9 euro per recept in de apotheek en dat zal fataal zijn voor miljoenen mensen, met name bejaarden, die vaak al door pillen in leven worden gehouden. Soms lijkt het erop alsof de politici veel zin hebben om de zelfmoordpil te legaliseren, om de zorg supersnel goedkoper te maken, immers een ziek lijk heeft geen zorg meer nodig en kost niets. Dat het kabinet nu gevallen is, is alleen maar een slecht voorteken, want geen enkele fractie is deskundig genoeg om alle problemen in een keer op te lossen en de verkiezingen worden een hilarisch getouwtrek tussen links en rechts. Iemand als Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid) beschikt duidelijk over te weinig deskundigheid om uitspraken te doen over miljoenen bezuinigingen en echte intelligente oplossingen op de lange termijn.

  10. Er is een forse toename van emigratie van rijke, hoogopgeleide blanke jongemannen uit Nederland. Een belangrijk motief is dat zij in Nederland geen geschikte huwelijks partner kunnen vinden en hier dus niets meer te zoeken hebben. De jonge meiden in Nederland zijn uitgenaaid, gemeen, onbetrouwbaar, harteloos, ontrouw en manvijandig, ze willen niet meer voor een man koken, baren, schoonmaken en zogen, dus vinden deze blanke jongemannen hen niet meer interessant als levenslange duurzame voortplantingspartner. Dus emigreren zij en gaan lekker genieten in India of Azie waar er miljoenen eerste klas huisvrouwen zijn, met een lekker kleurtje, en ze nemen ook al hun (geerfde) geld en kennis mee. Deze vlucht van duizenden blanke jongemannen vernietigd nu de hele solide toekomst van Nederland en het is echt fataal voor de toekomst van dit land. Zodra jonge vruchtbare meisjes niet meer geschikt zijn als levenslange voortplantingspartners, als trouwe onderdanige huisvrouwtjes, zal de Dharm van een natie kapot gaan en alles zal verloederen, conform de verzen uit de heilige Bhagavad Gita.

  11. Er is sprake van een ernstige toename van jodenhaat (anti semitisme), moslimhaat, rassenhaat, racisme, vreemdelingenhaat, xenofobie en de discriminatie neemt explosief toe. Anti discriminatie bureaus zien slechts een topje van de ijsberg van discriminatie en rassenhaat, omdat veel allochtonen allang geen aangifte of melding meer ervan doen. Men heeft alle hoop verloren en het kan alleen maar slechter gaan in Nederland en de rest van Europa. De rassenhaat is nu voelbaar in het openbaar en dit is onderdeel van de Koude Holocaust die harder, wreder en gewelddadiger zal worden in de toekomst als het hier economisch slechter zal gaan. De boze, beestachtige en barbaarse blanke massa zal uit woede een zondebok zoeken en dat zijn dan alle allochtonen, alle getinte, bruine en zwarte mensen en alles wat er vreemd uitziet. Dit is de natuurlijke geaardheid van de barbaarse blanke massa en hierom zijn deze zondebokken verdoemd in de toekomst en ze zullen ooit te maken krijgen met hi tech gaskamers en concentratiekampen in heel Europa. Vele boze en beestachtige blanken lusten nu al het warme bloed van allochtonen en ooit komt het tot een gewelddadige uitbarsting, welke vele malen bloediger zal zijn dan de Kristallnacht tijdens het voorspel van de joden vergassing in nazi Duitsland.

  12. Pim Fortuyn legde al in 2002 uit dat het hier nu onleefbaar is, en als beloning voor deze waarheid werd hij geliquideerd door de Europese elite. De vraag is of de onleefbaarheid nu na tien jaar niet met duizend procent is toegenomen? Wie vindt het hier nog leefbaar en waarom is het onleefbaar. Er is nu sprake van een forse seksualisering, verruwing, vervlakking en ontmenselijking in dit land. Zaken zoals zinloos geweld, onbeschoft gedrag, asociaal gedrag en geestelijke agressie zijn toegenomen. Mensen zijn beesten geworden en zijn verwilderd in hun harde betonnen jungle, dat wij moderne steden noemen. Velen zeggen dat dit het einde is van de beschaving en van de hele mensheid. Hoe gaat het met de sociaal psychologische conditie van de Nederlanders? De armoede neemt fors toe en velen leven met stress en angst voor nog meer schulden, meer boetes en hogere belastingen. Het land verloedert steeds sneller en velen zijn ongelukkig, maar voelen zich machteloos om zelf wat aan te veranderen. Er zijn geen gelijke kansen meer en dat weet ondertussen iedereen, die alles kwijt is. Het is duidelijk dat al deze problemen in het onleefbare Nederland niet binnen vijf jaar opgelost kunnen worden.

  13. Er is een toename van de zwarte onderklasse, die steeds verder verloedert, verarmd en criminaliseert. Alle allochtonen van buiten Europa behoren tot deze zwarte onderklasse en de meerderheid kent geen Nederlands en is laag opgeleid. Veel van deze zwarten hebben een niet-westers geloof en hun normen en waarden zijn ook niet westers, inclusief de Hindoestanen, als een bruingekleurd ras van Indiase afkomst. Veel van deze arme zwarten weten gewoon te weinig over de moderne en complexe Nederlandse samenleving en zij hebben zich geisoleerd nu in achterbuurten, ghetto's, en zelfs op internet hebben zij nu cyber ghetto's ontwikkeld, waar achterlijkheid, aapachtigheid en brulapentaal heel normale manieren zijn van communicatie. Dit versterkt hun isolement en maakt ze nog gehater dan vroeger, toen zij nog naief waren en lieve kopjes en pootjes gaven als leuke bruine aapjes. De blanke massa kan nu niet anders dan deze zwarte onderklasse te haten en hen als zondebok hard aan te pakken, tot zij totaal vernietigd zijn of uit angst wegvluchten naar hun primitieve herkomstlanden buiten Europa. Dit is de harde, bittere rassenstrijd en het kan niet binnen vijf jaar opgelost worden, dus zal het alleen maar erger en gewelddadiger worden in de nabije toekomst. Zwarten schijnen nu toch verdoemd te zijn in heel Europa en zij zijn de niet-westerse en gepigmenteerde joden van de toekomst, die men ooit in concentratiekampen zal vernietigen, conform de wensen en bevelen van de nieuwe leider van de Tempeliers, Anders Behring Breivik. Dit is het verdoemde einde van de zieke multiculturele samenleving nu en in de toekomst, als het hier allemaal duizend maal ellendiger zal worden.

  Bovengenoemde bedreigingen en problemen in de dertien punten kunnen zeker niet binnen vijf jaar opgelost worden en het kan alleen nog ellendiger worden voor miljoenen mensen. De huidige verarming van miljoenen huishoudens is een teken aan de wand en de lastendruk wordt erdoor verhoogd voor de werkende klasse. De werkloosheid kan alleen nog verder toenemen, omdat de concurrentie positie van Europese bedrijven nu verder verzwakt op de internationale handelsmarkten en bedrijven staan zwaar onder druk om te bezuinigen en in te krimpen, of om te investeren in een baanloze groei traject, via kennisintensieve automatiserings processen. Er was reeds vanaf het jaar 2002 een periode begonnen van baanloze groei, door de toename van automatisering en nu ontwikkeld men nog meer kunstmatig intelligente systemen, die de bedrijven gaan gebruiken om door te groeien, zonder meer werknemers in dienst te nemen, om zo hoge personeelslasten te voorkomen en kostbare pensioen voorzieningen. Bedrijven gaan hun poot stijf houden komende vijf jaar en er alles aan doen om concurrerend te blijven binnen de smalle winstmarges die de handelsmarkten hen nu bieden.

  Hieronder volgt nu een analyse van de verdere toename van ellende en tegenspoed in de hele Europese Unie tot het jaar 2040, waarna de kans heel groot zal zijn en een echte Europese Bevrijdingsoorlog kan ontstaan, met een hi tech warme Holocaust, compleet met hi tech gaskamers en vernietigings kampen.


  5. Analyse ellende tot jaar 2020

  Nu in 2012 zien wij duidelijk wat er gaat gebeuren tot het jaar 2020. De concurrentie positie van bedrijven binnen de Europese Unie en in Nederland staat zwaar onder druk en prijzen gaan verder moeten stijgen, om winstgevend te blijven. Alle bedrijven krijgen te maken met verdere kostenverhogingen van de produktie en zij zullen er alles aan doen om zonder extra werknemers door te groeien en schulden af te lossen. Niet failliet gaan is het motto van alle bedrijven nu en tot 2020 en als het moet dan zullen zij gewoon hun boekhouding vervalsen en flink frauderen met BTW en zwart geld. Hier kan de staat niets meer aan doen en men zal de grootschalige boekhoudkundige fraude constructies moeten gedogen, om toch nog fiscale inkomsten binnen te halen.

  Het immigratie saldo zal verder dalen tot 2020 van mensen buiten de EU, omdat de landen erbuiten nu aardig groeien. Mensen gaan eerder emigreren uit de EU met al hun kennis en kapitaal om een beter leven op te bouwen in de opkomende groeimarkten in India, China, Turkije, heel Azie, delen van Afrika, Latijns America, Brazilie en zelfs Suriname. Er zal dus een grote kapitaalvlucht ontstaan en dit kan leiden tot een verdere druk op de prijzen van onroerend goed, omdat veel emigranten ook hun huizen te koop gaan aanbieden. Heel Europa en Nederland zijn verdoemd om verder te verarmen, gedurende deze lange periode van neergang en minimale groei met sterke krimp in vele vitale sectoren.

  Deze hele periode zal geplaagd worden door inflatie, stijging van prijzen, schaarste aan grondstoffen, sterke koopkrachtdaling van de verarmde middenklasse, minder consumptie en de neiging om te bezuinigen op alles wat er vroeger was opgebouwd in de moderne verzorgingsstaat. Op den duur zal men een groot deel van de luxe in een welvaartsstaat gewoon moeten opgeven en lonen zullen achterblijven bij de inflatie en prijsstijgingen, waardoor de netto koopkracht per huishouden zal afnemen. Tientallen miljoenen mensen zullen verder verarmen en de schulden problematiek zal toenemen. De voedselbanken zullen nog langere wachtlijsten krijgen en velen zullen echt honger lijden naarmate 2020 dichterbij zal komen.

  Een interessante ontwikkeling zal wel zijn dat een aanzienlijk deel van de welgestelde allochtonen zal beslissen om te emigreren naar een land buiten de Europese Unie, en vermoedelijk zal dat hun eigen herkomstland zijn. Dit remigratie proces is nu al begonnen en het zal de druk op de multiculturele samenleving wat laten afnemen tot het jaar 2020. De arme zwarte onderklasse zal echter hier moeten blijven en lijden, omdat zij te arm zijn om een remigratie te kunnen financieren. Veel allochtonen met een goed pensioen zullen kiezen voor permanente remigratie, met behoud van hun recht op een oudedags inkomen uit Europa.


  6. Analyse tot jaar 2030

  Vanaf het jaar 2017 zal de hele Europese Unie geplaagd worden door een nieuwe bankencrisis en vele Europese en nationale banken zullen dan overgenomen worden door Indiase en Chinese multinationale banken en conglomeraten, die dan heel veel macht zullen krijgen op de intenationale kapitaalmarkten. India en China zijn na 2020 verder uitgegroeid tot machtige economische grootmachten en doen niet onder voor Amerika en Europa. De internationale concurrentie zal moordend zijn en Europa is dan verdoemd om tot de dood te strijden voor het behoud van hun hoge welvaartsniveau of ten onder te gaan.

  Nederland zal in een crisis raken met een sterke toename van de inflatie en krachtige extreem rechtse sentimenten zullen opduiken en alles radicaliseren. Veel rijke allochtonen zullen emigreren uit Nederland vanaf 2020 tot 2030 om het zinkende schip te verlaten en al hun kapitaal en kennis meenemen. Maar ook veel jonge, rijke, hoogopgeleide blanke mannen zullen de Europese Unie verlaten, omdat zij hier niets meer te zoeken hebben. Dit proces zal een verlammende invloed uitoefenen op de banenmarkt in de hele Europese Unie van gekwalificeerd personeel en er zal een lange periode van inflatie en prijsstijgingen ontstaan. De lastendruk zal toenemen en het restant van de welvaartsvaste inkomensvoorzieningen zal verder afgebroken worden. Verdere verarming van tientallen miljoenen mensen is onvermijdelijk gedurende deze periode.

  De reactie van de Europese leiders zal bestaan uit expansie van de hele Europese Unie. Zij zullen er alles aan doen om het rijke Turkije in te lijven binnen de Europese Unie om liquide middelen te verkrijgen en vers investeringskapitaal. Ook zal er een oproep worden gedaan om Rusland, Servie, Oekraine en Zwitserland in te lijven bij de Europese Unie, om meer consumenten binnen te halen en nieuw kapitaal. Het gevaar is dan wel dat de Euro verder zal devalueren en dat de koopkracht van de hele Europese Unie in gevaar komt. Een splitsing van de Europese Unie zal uit alle macht voorkomen worden, door druk van het Internationale Monetaire Fonds om honderden miljarden euro's uit de nieuwe economieen door te sluizen naar Europa.

  Amerika zal overleven, omdat men daar tientallen miljoenen hoogopgeleide Aziaten, Indiers en Chinezen zal importeren, om zo door te kunnen groeien, volgens kapitalistische principes en om zo meer consumenten te kweken die meer kopen en produceren. De vergrijzing zal de hele Europese Unie plagen en pensioenfondsen kunnen failliet gaan, als de overheden niet tijdig ingrijpen.

  Een probleem na 2020 zal zijn dat China even groot is geworden als Amerika en expansieve ideeen heeft gekregen. De Chinese munteenheid is tegen die tijd convertibel geworden en is een handelsvaluta op de internationale kapitaalmarkten. Chinese banken kopen de noodlijdende Europese banken op en China krijgt zo grote economische en politieke invloed in Europa. Er ontstaat wel een hele strijd tussen Europese nationalisten en Socialistische multiculturalisten in heel Europa en een tweedeling is onvermijdelijk. Hele wijken willen blank blijven en isoleren zich in de grote steden, met hoge betonnen scheidsmuren. De informele apartheid en het racisme zijn heel sterk toegenomen en mensen tolereren niet veel meer in hun achtertuinen. Deze vijandigheid vanuit de blanke massa is de oorzaak dat veel allochtonen remigreren naar hun herkomstlanden, die stuk voor stuk groeien en economisch sterk staan. China en India investeren nu in alle kleine gekleurde landen buiten Europa, terwijl Europa achterblijft en verder verloedert. Er is wel een internationale valuta oorlog ontstaan tussen China en India als het jaar 2030 nadert en deze economieen volwassen worden. Als gevolg hiervan proberen beide landen fors te investeren in alle landen buiten Europa, om afzet gebieden te creeeren voor hun binnenlandse industrie en om politieke invloed te krijgen. Dit scenario zal zich voordoen als het jaar 2030 zal naderen.


  7. Countdown tot bloedige Holocaust in 2040

  Voor het jaar 2030 zal Anders Behring Breivik vermoord worden en hij zal sterven als martelaar van alle neonazi's en rechts extremisten in heel Europa. Men zal Breivik kronen tot de nieuwe profeet van een gewonde, radeloze en bloedende Europa.

  Ondertussen na het jaar 2030 zijn er in China reactionaire krachten ontstaan, die streven naar een communistische wereld en die willen een monopolie opbouwen in Europa. Europa bloedt en 40 procent is verarmd en de blanke jeugd is radeloos. Er is sprake van een groot machtsmisbruik van Chinezen die nu het grootste deel van de banken sector in de grote Europese Unie in hun macht hebben en nu hun tanden laten zien. Blanken worden onderdrukt in de financiele wereld en Chinezen zijn hard bezig de hele Europese Unie te koloniseren en zij zetten hun rasgenoten overal in machtsposities. De blanke massa is machteloos, omdat Chinese politici alle Europese leiders hebben omgekocht en het volk laten verloederen.

  Als er hongersnoden uitbreken met duizenden doden tijdens de strenge winters na 2030 raakt de maat vol van de verarmde blanke massa. Er ontstaan nieuwe rechts extremistische netwerken met wortels in Rusland, Servie en alle Oostblok landen, waar er weinig buitenlanders wonen. Omdat China nu de olie en gasvelden van Rusland wil monopoliseren ontstaat er een grote volkswoede en extreem rechts groeit als kool. Een nieuwe rechtse leider staat op en bouwt via het nieuwe internet snel zijn machtsbolwerken in heel Europa. Dit leidt tot een kettingreactie in de hele Europese Unie. De omgekochte Europese leiders zijn bang dat zij de steun van het (verrechtse blanke) leger gaan verliezen en laten in de grote landen Chinese troepen stationeren, die patrouilleren op straat om de orde en rust te bewaken. De hele Europese Unie komt steeds verder in de macht van China en de vrijheden van het volk worden ingeperkt. Als duidelijk wordt dat politieke tegenstanders verdwijnen dan wordt het volk kwaad. De vrijheid van meningsuiting komt in gevaar en de Europeanen verliezen hun identiteit en zelfvertrouwen.

  Uiteindelijk staat een nieuwe rechtse leider op en die krijgt snel macht in de Europese Unie onder het arme blanke volk. Maar dan dreigt China met een beperking van het kiesrecht stelsel in de hele Europese Unie en zij willen dat alleen de rijke klasse kan stemmen. De verarmde en verrechtste blanke massa komt dan in opstand en er ontstaan heel snel kleine rellen in heel Europa. De arme rechtse blanken hebben zich bewapend en vallen iedereen aan met een niet blank uiterlijk. Er dreigt dan een nieuwe Holocaust als deze nieuwe extreem rechtse partijen de verkiezingen winnen in enkele grote West Europese landen en een tweedeling van de Europese Unie dreigt direct. Maar extreem rechts blijft groeien en de roep om een grote bevrijdingsoorlog wordt steeds luider als het jaar 2040 nadert en er bijna 100.000 Chinese orde troepen gestationeerd zijn in de West Europese landen. Het gevaar van een burgeroorlog en een nieuwe Holocaust worden dan steeds groter en extreem rechts vereert Anders Behring Breivik, die stierf als martelaar van alle arme onderdrukte Europese blanken.

  8. Epiloog

  De toekomst voorspellen is heel moeilijk, omdat er duizenden onzekere variabelen zijn. Toch heb ik geprobeerd om een beeld te schetsen van de onzekere en hopeloze toekomst van Europa en ik geloof dat er wel een beetje waarheid zit in deze analyse van mij. Nu al is het duidelijk voor de economen dat de inflatie zal toenemen komende vijf jaar en de druk op banken en de zorgstaat zal toenemen. De politiek is gespleten in twee kampen en men neigt ernaar om alle luxe voorzieningen van de zorgstaat af te bouwen naar een lager niveau om miljarden euro's te kunnen bezuinigen. Dit is eigenlijk een heel logische en zuiver kapitalistische oplossing.

  De nationalisatie van de noodlijdende banken was feitelijk geen kapitalistische oplossing en hierom geloof ik dat er voor 2020 nog een flinke banken credit crisis aankomt, en dat dan Chinese en Indiase banken conglomeraten hier hun gezicht gaan tonen en een deel van de Europese en nationale banken zullen opkopen. Dit proces zal de politieke arena in heel Europa onmiddellijk in twee kampen splijten van rechtse nationalisten en socialistische multiculturalisten, en deze strijd zal voortduren tot de grote bevrijdingsoorlog in Europa rond het jaar 2040. Er zal heel veel bloed vloeien van buitenlanders, kleurlingen, zwarten, moslims en overige niet-blanken, als het ooit zover zal komen rond het jaar 2040. Een factor die dit proces zal aansturen tegen die tijd is dat het Holocaust geweten dan vervaagd zal zijn door het totaal uitsterven van de generatie uit de Tweede Wereldoorlog. Door alle zorgen en ellende zal de geschiedenis dan verdoemd zijn om zich te herhalen en Europa zal in armoede, eenzaamheid en isolement bloeden en huilen.

  9. Eindstelling

  Anders Behring Breivik besloot om alleen op te treden als een extreem rechtse massamoordenaar op het eilandje Utoya in Noorwegen , omdat hij de stervende blanke ziel van alle Europese volkeren in zijn eentje wilde redden, maar de vraag is of zijn noodkreet om een nieuwe rassenoorlog, wel echt zal leiden tot de redding van het 'superieure' blanke ras, omdat de zwarte rassen buiten Europa nu sterker worden en de absolute macht op de wereld zullen overnemen na 2020.

  Mijn advies aan alle getinte, gekleurde, zwarte en niet-blanke mensen en volkeren in de Europese Unie luidt alsvolgt:

  'Zwarten en alle niet-blanken in Europa bundel je, organiseer je, ontwikkel je herkomstlanden zelf, en vlucht haastig weg van hier, terug naar jullie primitieve jungles, woestijnen en slums voor het jaar 2040, voor de woeste, duivelse, barbaarse blanken jullie gaan opruimen met hi tech gaskamers om heel Europa zwartenvrij, moslimvrij, hindoevrij, jodenvrij, en negervrij te maken. Voorkom zo dat jij en je zwarte kinderen of kleinkinderen rond 2040 voer worden voor vernietigingsmachines, gaskamers en het gulzige offer vuur van verbrandingsovens op het heilige blanke grondgebied van het Europese Avondland. Vluchten uit Europa = leven en blijven in Europa = sterven.'

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1300 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved