Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Sranti Delft ea Afro organisaties /
Advies inzake: Vernieuwing Afro/Hindu Black Power Nederland (incl. alle Niet-Blanke Ariers)

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0069
Offerdatum   zaterdag 25 oktober 2014 (online d.d. 13 december 2014) 

... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Aan: Sranti Delft
  Klassieke Afro-Surinaamse en Afro-Antilliaanse organisatie in Delft

  Tanthofdreef 29
  2623 EW Delft
  015 - 26 23 011
  scvsranti@gmail.com
 • http://sranti.nl/
 • CC verstuurd via email aan diverse Afro en Hindoe organisaties in Nederland en Suriname (zie deze online adresserings lijst: waction0069_address.htm )

  Onderwerp: Ongevraagd openbaar advies (totaal 11 punten) aan Sranti Delft, ea Zwarte/Negroide/Afro organisaties in Nederland

  Kenmerk: waction0069.doc / 20141025 / aan: Sranti Delft ea Afro.nl organisaties / Ongevraagd openbaar advies (11 punten) / 23 pag 8683W

  Delft, zaterdag 25 oktober 2014

  Mauw, mauw, namastiaauw dames/heren van Sranti Delft, Fa Waka Mang, Ka Hal,

  Hierbij ontvangt u ongevraagd en vrijblijvend een advies van mij, bestaande uit elf punten, om uw organisatie te verbeteren en om uw Afrikaans/Surinaams/Caribische achterban en doelgroep beter van dienst te zijn, en om de kwaliteit van uw dienstverlening en activiteiten te verhogen. Dit document verplicht u tot niets en u kunt hier geen rechten en verplichtingen in de ruimste zins des woord aan ontlenen. Ik ben zelf hindoeschrijver en van niet-blanke, Surinaams/hindoestaanse afkomst, (berucht en) bekend via mijn grote, zeer diverse site, www.dewanand.com, waar dit document op openbaar gemaakt is onder het kenmerk 'waction0069' in de rubriek openbare brieven.

  Een pre-concept versie van dit officiële document uit mijn geofferde administratie werd aan uw oude bestuur overhandigd tijdens de ALV op d.d. 12 april 2014.

  Om vooraf misverstanden en miscommunicatie te voorkomen dient u alvast te begrijpen dat ik e.e.a. vanuit zuiver ZWART-Afro-Surinaams en klassiek Afro-fundamentalistisch perspectief bekijk in dit document en een soort mentale iteratieve en extrapolatieve, limiet simulatie uit heb gevoerd, met alle ruwe data uit mijn eigen organische geheugen banken. Ik verzamelde veel informatie en viewpoints via intense communicatie met vele zwarte en Afro-achtige mensen in Nederland, incl. vele Hindoestanen, die helaas categorisch ontkennen dat zij ook een PIKzwart en Afrikaans volk zijn en zich vaak heel 'blank', superieur, HOGE kaste (khattar) Brahmaans en hoogbeschaafd voordoen, terwijl de raszuivere Arische blanken hen gewoon een trap na geven als afstammelingen van de laagste paria kasten uit Bihar en Uttar Pradesh in India, waar hen voorouders vandaan werden gehaald om als kontrakt-koelie-slaven te werken tegen een hongerloon in Suriname. Triest is dat het suïcidaal, zelfvernietigings drama van al deze 'hoge kaste Hindoes/hindoestanen' in Nederland nu onbeschrijflijk is. Maar ook alle andere gekleurde, Afro mix mensen lijden heel erg in de informele Nederlandse apartheidsstaat.

  Mijn advies is dat u echte Afro fundamentalisten naar dit document van mij laat kijken om het te realiseren. Het zuivere Afrikaanse perspectief ontbreekt in Nederland en Suriname, omdat wij allemaal gewoon gebrainwashte psycho klonen zijn geworden van de pseudo-superieure Hollanders en zo psychisch dus vergast zijn sedert de koloniale tijd in legale en professionele psycho-gaskamers, waar zelfs de Nazi's uit Hitler-Duitsland jaloers op zouden zijn.

  In de verantwoording aan het eind zal ik kort toelichten waarom ik als GOUDbruine Hindoe fundamentalist uw Afro-Nederlandse organisatie van dit ongevraagd advies voorzie.

  ***
  Overzicht inhoud hoofdstukken van deze openbare brief:

  H1. Tien genummerde advies punten, met korte toelichting
  H1.1. Organiseer Keti Koti Tafel in Delft
  H1.2. Organiseer een trauma congres over de negerslavernij
  H1.3. Organiseer een nationale Anton de Kom dag in Nederland op 1 juli
  H1.4. Organiseer een Miss Kroeshaar verkiezing in Nederland
  H1.5. Federatie van alle zwarte-Afro organisaties in Nederland
  H1.6. Centrale website over Negerslavernij in Nederland, keiharde waarheid
  H1.7. Afrocentristische literaire publicatie club oprichten
  H1.8. Registreer zelf discriminatie van negers en Afro mixen ism ambassades
  H1.9. Organiseer LGBT, homo ontmoetings dagen bij Sranti
  H1.10. Geef voorlichting aan psychiatrische patienten uit eigen afro doelgroep
  H1.11. Onderzoek collectieve remigratie

  H2. Persoonlijke verantwoording
  H3. Discriminerende kanttekening bij notulen van ALV 12 april 2014
  H4. 'I have a dream...', als GOUDbruin Afro-koelielandertje
  H5. Ter besluit, dewanistische constraint, en multispectrale dewanistische zegen

  H6. Biografische data van auteur Dewanand
  H7. De volgende personen vinden dit advies van Dewanand heel leuk en nuttig:
  H8. Ingezonden reacties van lezers

  H9. Overige geadresseerde Zwarte/Afro organisaties, hele lijst
  H10. Persbericht bij deze publicatie:

  ***


  Hierna volgen dan puntsgewijs mijn vrijblijvende adviezen, genummerd en met wat uitleg erbij.


  H1. Tien genummerde advies punten, met korte toelichting

  H1.1. Organiseer Keti Koti Tafel in Delft

  Organiseer nog dit jaar een Keti Koti tafel in Delft, i.v.m. 1 juli herdenking afschaffing negerslavernij in de overzeese Nederlandse kolonien, formeel in het jaar 1863, maar praktisch pas reeel na 1873, zonder enige schadeloosstelling van de vrijgekomen Nederlandse negerslaven uit die tijd in Suriname en de Antillen. Hieronder staat er informatie over de Keti Koti tafel van de Afro-organisatie die dit heeft uitgevonden.

  Citaat:
  'Een nieuwe traditie voor iedereen
  De Keti Koti Verzoeningstafel is een nieuwe traditie in de vorm van een geritualiseerde dialoogtafel waarbij - tijdens een maaltijd - stil wordt gestaan bij de herdenking en afschaffing van de slavernij. Het streven is dat er na verloop van tijd een traditie bestaat waardoor families, vrienden, buren en landgenoten zich gesterkt voelen, generatie op generatie om één keer per jaar op gepaste wijze stil te staan bij onze gezamenlijke geschiedenis.'

  Bron: Afro organisatie Keti Koti tafels in Nederland

 • http://ketikotitafel.nl

 • H1.2. Organiseer een trauma congres over de negerslavernij

  Organiseer a.u.b. een bezinnings en trauma verwerkings congres over de negerslavernij in Nederland, voor en door alle nazaten, Afro mixen en geestverwanten van de oude negerslaven uit het verleden. Het hele slavernij trauma is nog niet verwerkt door vele mensen die min of meer genetisch hiermee verbonden zijn. Zelfs ik als derde generatie Indier, geboren in Suriname heb hiermee te maken, omdat ik oorspronkelijk toch een soort, kleine, domme Afro-koelie jongetje was uit de Kwatta jungle in Suriname vroeger, voor het jaar 1986, en mij dus ook verbonden voel met de huidige nazaten van de Afrikaanse slaven uit dit land.
  Zelf ben ik dus ook een soort Afro koeliejongen uit Suriname (Kwatta Koelie Apen Jugend, Divisie 1986), dus hierom schrijf ik nu dit advies.

  Hierbij kan samengewerkt worden met diverse Afrikaanse ambassades, evt. met de Indiase ambassade en met internationale Afrikaanse organisaties, zoals deze: African Holocaust, link site:

 • http://www.africanholocaust.net


 • Ik vind dit erg belangrijk en mijn wens is dat de Afro intellectuelen in het Nederlandstalige gebied (Nederland, Belgie, Suriname, Antillen) dit zelf ter hand nemen en documenteren, en dit niet overlaten aan hen voormalige 'blanke' Hollandse slavendrijvers, althans de nazaten die nu dit land hier bevolken.

  H1.3. Organiseer een nationale Anton de Kom dag in Nederland op 1 juli

  Organiseer elk jaar een nationale 1 juli herdenking van de negerslavernij in Nederland, speciaal om de negers en Afro-mensen te herdenken die het leven verloren tijdens de hele koloniale tijd van het Koninkrijk der Nederlanden en tijdens de eerste en tweede wereldoorlog. Benoem dit symbolisch als de Anton de Kom dag in Nederland, omdat deze Afro-Surinaamse schrijver en denker inderdaad is vermoord in een Duits concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog en wij (niet blanke Ariers in Nederland) hebben hier nooit zelf aandacht aan geschonken. De hele Afrikaanse en niet-arische, incl. de Hindoes en Hindoestanen moeten nu hier aandacht aan schenken, omdat de raciale segregatie, het apartheids denken en de rassenhaat toegenomen zijn. Vele onderzoekers schrijven nu al dat er voor 2040 een nieuwe Holocaust kan ontstaan in heel Europa en alle niet blanke Ariers zullen dan diep in de put raken, als ongewenste minderheden in de Europese Unie. De voortekenen hiervan zijn al overal voelbaar. De blanke Nederlanders praten wel steeds over Anne Frank, maar ik vind dat iemand als Anton de Kom, als een pure neger, oftewel een volbloed ('Khattar'= raszuiver) afstammeling van de negerslaven, ook door hen genoemd moet worden, in alle officiele publicaties over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, omdat er niet alleen Joden sneuvelden destijds maar ook negers, hindoestanen, javanen, chinezen en andere niet blanke rassen. Men moet dit maar goed uitzoeken. Het algemeen gecultiveerde beeld dat alleen joden stierven tijdens WOII is m.i. niet eerlijk en niet fair, als misdaad tegen de mensheid, welke nooit kan verjaren. Ook onze Surinaamse Joden gaan mijn visie zeker ondersteunen, dus wij moeten het ook voor hen doen. Misschien kan dr. Sandew Hira dit onderzoeken voor Sranti als koloniaal expert en publicist.

  Mijn eigen standpunt mbt Keti Koti, negerslavernij, Adolf Hitler, Joden en dekolonisatie is hieronder een beetje verwoord in een oude publicatie van mij op mijn site uit 2005, zie dit citaat uit eigen werk:

  titel tekst:
  Is de hel BLANK?
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1177
  Offerdatum maandag 24 oktober 2005


  'Keti koti, 5 mei bevrijdingsdag en Fuhrer Adolf Hitler?
  Gedurende de negerslavernij en de koloniale tijd zijn er minstens 125 miljoen mensen in de koloniën vermoord. Men herdenkt echter de afschaffing van de wrede negerslavernij niet in Nederland, wat heel vreemd is. Negers en andere zwarten moeten hier snel iets aan doen. Het is heel verraderlijk dat men wel 5 mei viert, als bevrijdingsdag, maar de echte bevrijding op 1 juli 1863 niet eens herdenkt met een officieel bloemetje of een toespraak van de hoge staatslieden. Is het leven van 5,1 miljoen Joden soms meer waard dan die van 125 miljoen zwarten en gekleurden? Hoe dit zit weet ik niet. Feit is wel dat Adolf Hitler alle koloniale Joodse en Europese netwerken uitmoordde en hierdoor erin slaagde om het dekolonisatieproces op te starten na vierhonderd jaar bloedige uitbuiting, ontmenselijking, marteling en verkrachting. In wezen zouden zwarten en gekleurden Adolf Hitler als hun verlosser moeten beschouwen en levensgrote standbeelden van hem moeten bouwen in Afrika, Azië, het Caribische gebied en Latijns-Amerika. Natuurlijk moet men de vergassing van de Joden blijven betreuren, hoewel zij niet het uitverkoren volk van de God uit de bijbel kunnen zijn. Gods kinderen hebben immers alle kleuren en geuren.'

  Bron: Kritisch Podium Dewanand

 • Is de hel BLANK?

 • H1.4. Organiseer een Miss Kroeshaar verkiezing in Nederland

  Een Miss Kroeshaar contest in Nederland organiseren i.s.m. andere Afrikaanse organisaties en ook ambassades uit Afrika. Neem kontakt op met Mireille van deze website met veel informatie over kroeshaar:

 • www.kroeshaar.com


 • De bedoeling van een Miss kroeshaar verkiezing is logischerwijs dat het meisje met het mooiste Afro kapsel en gekleurde Afro-uiterlijk zal moeten winnen. In theorie speelt raciale afkomst hierbij geen rol, maar Afro-pruiken zijn uiteraard niet toegestaan. Het moet om natuurlijk Afro/kroeshaar gaan met de authentieke eigenschappen ervan. Ik zie zelf vaker Afro meisjes met supermooie Afro kapsels in mijn flat rondlopen en geef ze toch altijd een complimentje en hierom hoop ik van harte dat Sranti of een andere sterkere Afro organisatie hier werk van maakt en mijn idee uit zal voeren. Een Miss Kroeshaar verkiezing bestaat niet in Nederland, voor zover ik geinformeerd ben. Of dit in enig Afrikaans land bestaat weet ik ook niet, gewoon nooit iets over vernomen ergens.

  H1.5. Federatie van alle zwarte-Afro organisaties in Nederland

  Werken aan bundeling, coordinatie en harmonisatie van alle zwarte/Afro/negroide organisaties en netwerken in Nederland en een rasgericht overkoepelend Afro beleidsorgaan, 'Black Power Netwerk.NL' en belangenbehartigings organisatie ontwikkelen. Dit vind ik een noodzaak nu, gezien de veronderstelde aanname dat wij nu in de laatste fase beland zijn van de Koude Holocaust, en de xenofobie alsook de (RIF)negerhaat zijn explosief toegenomen in heel Europa. Ieder individu die niet blank/Arisch eruit ziet in Nederland wordt elke dag in het openbaar met de (platte, bruine/zwarte) neus op de feiten gedrukt dat hsij zijn RAS is en niets anders, punt uit, finito. Raar is dat hindoestanen uit Suriname nu wel de Hindoeraad Nederland hebben, maar de Afro rassen hebben dit niet, terwijl je Hindoe, Vedisch of Arya (putra) bent, enkel en alleen op grond van je raciale afkomst en geboorte (Jati, je erft je religieuze kaste status door geboorte, 'Khattar' ben je door volbloed hindoe te zijn, absoluut niet gemengd met enig ander ras of geloof, dus wat ik altijd zelf hoor: 'khattar brahmanen', 'khattar Chattris', 'khattar hindoe', m.a.w. pure (neonazistische) rassenwaan van hindoestanen zelf, en zeer zeker zielig en bekrompen). Dus feitelijk is dit gewoon pure rassendiscriminatie van de Afro rassen, die deze elitaire bejegening niet krijgen van hen voormalige Basjas of blanke meesters. Hierom pleit ik in dit punt voor een Afro Raad in Nederland, conform het (indiase/Hindoeras) rassenmodel van de Hindoeraad, die enkel en alleen bestaat uit 'zwarte' en gepigmenteerde Hindoestanen en Indiers, en het is absoluut onmogelijk dat een Afro persoon hierin zitting neemt, al of niet met een eigen Afro-Hindoeistische organisatie, omdat het Hindoeisme geen bekeerlingen en interraciale mixen accepteert als zijnde volwaardig of gelijkwaardig, en dus een extreem racistisch en haatdragende geloofsovertuiging is in Nederland en Suriname.

  Ook ik als halve moslim zoon van een moslim moeder en hindoe/atheistische vader ben en blijf een lagere kaste hindoestaan, op grond van mijn jati en gotra. Afro mixen hebben het zeker honderdmaal moeilijker tijdens het persoonlijke kontakt met 'khattar' hindoes, Arya Putras, Sikhs, Hare Krishna's, Vaishnava's, Brahma Kumaris, Kabir Pants, Sanatanis, enz. Ik beschouw de gepigmenteerde Indiase rassen nu consequent als jongere, hypergemixte Afro rassen, terwijl zij geloven dat zij even hoog en superieur zijn als de blanke/germaanse/arische rassen uit Europa, het zgn. Indo-Europese waandenkbeeld, dat door koloniale, christelijke 'blanken' is ontwikkeld om hen te verdelen, te vernietigen en uit te buiten. Ironisch is zeer zeker om te zien hoe de langere, kille, koude, zielloze en asurische blanken al deze hindoes/ indiase rassen gewoon een genade trap na geven als gekleurde ('donkerwitte') Untermenschen met zwart, glad haar, terwijl zij blijven likken, smeken, zuigen, baffen en kruipen om 'Hoge Kaste Indo-Europese Mensaap' te zijn buiten India. Ja, beter is het hele Hindoeisme maar te verbieden buiten India, omdat het een extreem racistisch geloof is en geen toegevoegde waarde heeft in Nederland en de rest van de Europese Unie. In India zelf heeft het Hindoeisme heel veel kapot gemaakt, voor grote armoede, bittere kaste discriminatie en wrede kaste apartheid gezorgd, met onbeschrijflijk veel sociaal onrecht en menselijk leed.

  De dubieuze rol van de Indiase ambassade mbt de Indiase Sarnamis oftewel Hindoestanen in Nederland is toch een heel bedenkelijke zaak en ook dit bewijst hoe racistisch het hele Hindoeisme is in de harde praktijk. Het door mijzelf waargenomen racisme van de gepigmenteerde Indiase Hindoes die ik ontmoette is toch iets wat ik vreselijk vind en ook hen hele negerhaat is stof tot nadenken. In India zelf worden Afro mensen en/of Afro mixen heel zwaar gediscrimineerd, omdat daar het 'witte' Eurocentrisme alles domineert. Maar zelfs in Afrika domineert het Eurocentrisme ook, oftewel het geloof in de superieuriteit en verhevenheid ('hogere gebleekte of geschminkte rassen') van het blanke Europese ras de hele maatschappij en blanken hebben daar ook direct betere kansen en krijgen ook de betere posities, alleen omdat zij blank zijn en hoger staan dan een gekleurd of Afro-achtig individu. Dus m.a.w. het zijn juist wij gekleurden of Afromix rassen zelf die elkaar op beestachtige wijze kapot discrimineren en zo elkaar verkopen aan de 'superieure' blanken die de breeduit lachende derden zijn en hierom, tot nu toe, altijd aan het kortste eind trekken.

  H1.6. Centrale website over Negerslavernij in Nederland, keiharde waarheid

  Ik pleit voor het instellen van een centrale Nederlandstalige website over de harde waarheid van de Negerslavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, sinds het ontstaan van het Oranje huis en de Verenigde Oostindische Companie. Maar ik wil niet dat 'blanke geleerden' dit met een huichelachtige, hypocriete 'blanke bril' op, aan ons, als niet-blanken gaan vertellen, nee mijn wens is dat alle teksten, interviews en reflecties op deze zwarte website door Zwarten, Afro mixen, hypermixen, Afro Aziaten, ea bekende geleerde en intelligente Afro mensen worden verteld, zonder enige censuur van de 'blanke' meesters in Nederland. Dus kortom de Zwarte visies op de slavernij van Zwarten verteld door typische dikke Afro lippen. Alleen zo kan een massieve Zwarte/Afro identiteit en eenheid ontstaan in Nederland om ons dus vooruit te laten gaan en om meer te bereiken als niet-blanke etnische groep, incl. de Hindoestanen en alle Indiers die nu hier wonen. Uiteraard is het logisch dat de realisatie van deze wilde dagdroom van mij bijna onmogelijk is, maar gelukkig is het legaal toegestaan dat ik mag dromen in mijn ruime, warme mandje naast Wieroe, mijn slimme Hindoe Nassie kat (hij eet geen bami en roti), die zelf altijd dagdroomt op de oude bank.

  H1.7. Afrocentristische literaire publicatie club oprichten

  Afrocentristische literaire publicatie club oprichten van intellectuelen die hiermee enige affiniteit mee hebben, ongeacht ras of geloof. Zo kan het Afro centristisch denken, oftewel het centraal stellen van Afrika, en dus ook het Afro/neger ras op deze planeet verder ontwikkeld worden, om een intelligent en doordachte tegenwicht te bieden aan het Eurocentrisch denken dat de hele literaire wereld nu domineert. De vrijheid van denken stel ik hierbij voorop en het ontwikkelen van unieke, intelligente visies op o.a. de huidige mensheid als verzameling van rassen en volkeren. De Afrikaanse Kwanzaa filosofie van Maulana Karenge is hier een mooi voorbeeld van.

  H1.8. Registreer zelf discriminatie van negers en Afro mixen ism ambassades

  Sranti moet discriminatie van negers en Afro mixen registreren en erover publiceren op internet, alle cases geanonimiseerd. Zo kan negerhaat in Nederland via een centraal Afrikaans punt zichtbaar worden op internet voor iedereen die niet zuiver blank is. Slachtoffers en ooggetuigen kunnen hen waarneming van negerhaat dan mailen of anoniem insturen, het is slechts een cyber documentatie centrum, onafhankelijk van de blanke inheemse justitiele administratie, van Art1, Radar, Cidi, ea inheemse anti-discriminatie bureaus. Zoek eventueel organisatorische en financiele steun bij de Afrikaanse, Marokkaanse, Surinaamse of Indiase ambassade. Zo kunnen niet-blanke Ariers dan zelf de rassenhaat tegen hen in dit 75 procent Arisch/Germaans Nederland zelf registreren en tijdig maatregelen treffen als er duidelijke voortekenen zijn van een nieuwe georganiseerde, Europese Holocaust of ander Nazistisch vernietigingscomplot en op tijd starten met de eigen zelfdeportatie naar veilige herkomstlanden buiten blank/Arisch Europa, via een luchtbrug of een massale Armada overzee, als de meest intelligente exodus, die heel waarschijnlijk wordt binnen afzienbare tijd, gezien de hele Eurocrisis, radicalisering en snelle Nazificatie van hele EU. De negerhaat is nu toegenomen, (noot: de vele islamitische volkeren en rassen met een lichtere huidskleur en gegermaniseerd uiterlijk zijn een nieuwe groep erg extreme negerhaters in heel Europa) maar ook de haat voor alle niet blanke arische mensen in Nederland, puur vanwege het niet-blanke uiterlijk en het is voor velen toch erg voelbaar in empathische zin, ook voor mij als goudbruine hindoestaanse jongen. Vele hindoemeisjes vertelden mij hierover en ze herkenden alle symptomen toen zij mijn theorie over de Koude Holocaust (reeds in 1997 ontwikkeld door mij) bestudeerden, tegen alle niet raszuivere blanken in heel Arisch Europa.

  H1.9. Organiseer LGBT, homo ontmoetings dagen bij Sranti

  Een heel goed idee is om elke maand LGBT (homo) ontmoetingsavonden te organiseren voor de zwarte en overige multiculturele doelgroep van Sranti, evt. i.s.m. Rainbow Den Haag, DWH Delft en andere Surinaamse organisaties uit deze regio. Sranti kan de emancipatie en integratie van de eigen LGBTers dan ondersteunen en hen uit hen sociaal isolement en de taboesfeer halen. In de Surinaamse (en hindoestaanse) cultuur is het andersvoelend, danwel niet zuiver heteroseksueel zijn een ontzettend groot taboethema. Een idee is om de Afro-Surilander, Ricardo Lemmers van de Black Gay organisatie eens uit te nodigen om hierover meer te vertellen. Ook Stichting Lobi uit Suriname zou dan mee kunnen doen met Sranti Delft om ook overzee invloed uit te oefenen, via de eigen kennisorganisatie van onze eigen bruine en zwarte deskundigen. Schroom dan ook niet om bruinzwarte Hindoestaanse organisaties, zoals Stichting Hindustani uit Den Haag aan het woord te laten.

  H1.10. Geef voorlichting aan psychiatrische patienten uit eigen afro doelgroep

  Dit laatste advies kan erg belangrijk zijn voor de Afro/Zwarte doelgroep, incl. overige niet blanken en inter-Afro hypermixen, incl. Afro Hindoeachtigen. Het gaat erom dat er elk kwartaal bij Sranti voorlichting en groepsdiscussies worden georganiseerd voor de pyschiatrische patienten uit de eigen doelgroep die bij GGZ Delfland in behandeling zijn of die last hebben van psychische problemen. Informatie kan verkregen worden bij het Fact team en de patientenraad in Delft.
  Veel mensen uit de Afro/zwarte/bruine etnische doelgroep hebben last van identiteits stoornissen, minderwaardigheids complexen, eenzaamheid, pathologische persoonlijkheidsstoornissen, seksuele problemen, geestelijke pijn en diep verdriet door de rassenhaat en rassendiscriminatie, ontheemding en ontworteling, heimwee naar het eigen tropische herkomstland, diep verdriet en innerlijke pijn om het niet-blank zijn, pathologische suicidaliteit, enz enz. Ja, het is geestelijk afmattend en ziekmakend om te leven en te lijden als hindoestaan of Afro persoon, met een kleurtje in een hard, kil, koud, bar en hatelijke blanke meerderheidsstaat, en om elke dag te beseffen dat deze superieure lange, blanken jou nooit gaan accepteren als volwaardige 'Nederlandse' gekleurde (dertienderangs, maw lagere kaste, chamars) medelander, en dat jij verdoemd bent om eeuwige vreemdeling en onbekende niet-blanke, 'afwijkende' buitenlander te blijven in Nederland, zelfs als je super Bounty bent, zoals de befaamde moslim- en negerhatende Braboneger op youtube films of zoals Anil Ramdas die hierom uiteindelijk als zwarte, superbounty 'Nederlandse' schrijver zelfmoord pleegde op zijn 50ste jaardag in de badkamer. Die zelfhaat werd Anil Ramdas uiteindelijk fataal en het feit dat hij als donkerzwarte, korte chamar koelietje gewoon een veertienderangs burger was in Blank/Arisch Nederland en vluchtte in een alcoholverslaving. Die hele Koude Holocaust (zie onze research vanaf 1997) is nu in de eindfase en de fall out zijn de honderdduizenden geestelijk verminkte en kapot gediscrimineerde niet-Arische paria's en kasteloze kleurlingen in Nederland. Ook veel Marokkanen (blanke straattaal: zgn. 'Rifnikkers') behoren hierbij en ik wil echt weten hoe andere surinamers hierover denken, dus mail mij aub je eigen ervaring.

  H1.11. Onderzoek collectieve remigratie

  Na veel denken en piekeren besloot ik om dit elfde punt toch toe te voegen, en het is iets dat ik al heel lang onderzoek. De bedoeling is dat Sranti samen met andere zwarte en overige gekleurde, uitheemse deskundigen serieus gaat werken aan een plan voor collectieve, grootschalige, georganiseerde remigratie van alle ingezetenen in Nederland van gekleurde of gemengde Surinaamse afkomst, incl. alle intermixen en onzuivere blanke rassen, die hier nu zwaar lijden en flink weggepest en kapot gediscrimineerd worden als niet zuivere Arische 'blanken' met blauwe ogen en blond haar. Ik wil gewoon het lijden van hen oplossen via een collectieve oplossing en m.b.v. alle technische en economische middelen die evt. ook uit de BRIC landen kunnen komen. Nu onze zwarte BRIC wereld toch doorgroeit en economisch vooruit gaat, ontstaan er nieuwe groei en magnifieke produktie kansen in een dunbevolkt land of regio, zoals Suriname, Guyana en de rest van de Caricom. Collectief verenigd staan wij veel sterker en wij kunnen dan als zwarten, afro hypermixen en GOUDbruine Indiase afro rassen toch wonderen verrichten geloof ik. Zo pakken de superieure 'blanken' het toch al eeuwen lang aan en daarom zijn zij ons tot nu toe de baas en trekken zij aan het kortste eind, terwijl wij verdeeld en zwak zijn en onszelf zo arm en dom houden. Ook het nieuwe fenomeen van 'Nieuwe Hollandse Apartheid' noodzaakt ons, als niet-blanken en niet zuivere Ariers, om ons nu meteen te bundelen in een eigen Collectief dat onze radicale remigratie ('Back to the Sweet Black Jungle', vert. 'Terug naar onze heerlijke zwarte jungle') moet voorbereiden, met het oog op de veronderstelde Holocaust die dreigt voor het jaar 2040 in de hele Europese Unie. Beschouw eens ter illustratie dit gepubliceerde betoog van Wieroe en mij uit 2012:

  Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1300
  Offerdatum 5 mei 2012

  Anders Behring Breivik vertelt in zijn manifest van 1500 pagina's doodleuk dat er in het jaar 2083 een bloedige oorlog komt in Europa om dit continent te bevrijden. Het is onduidelijk hoe hij komt aan dit jaartal en het is ook duidelijk dat hij dan dood zal zijn tegen die tijd. Hieronder volgt eerst een kort onderzoek wat er voor het jaar 2040 mis kan gaan op het economische vlak in Europa en Amerika, waarna onderzocht zal worden of het dan niet logisch is dat de rassenhaat rond het jaar 2040 dan maximaal zal zijn en kan leiden tot een bloedige Holocaust tijdens de grote bevrijdings oorlog van Europa rond die tijd. Verschillende argumenten worden hierbij onderzocht, om te onderzoeken of het een realistische verwachting is.

  Inhoudsopgave

  1. Citaat 1: Europe's doomed fate
  2. Citaat 2: Eurocrisis: Griekenland zit zwaar in de penarie
  3. Citaat 3: 'Binnen tien jaar oorlog in Europa'
  4. Betoog van Dewanand over de bloedige Holocaust in het jaar 2040
  5. Analyse ellende tot jaar 2020
  6. Analyse tot jaar 2030
  7. Countdown tot bloedige Holocaust in 2040
  8. Epiloog
  9. Eindstelling

  Bron: Kritisch Podium Dewanand,
  directe deeplink naar hele tekst:

 • Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa
 • H2. Persoonlijke verantwoording

  Ik zal hier kort en krachtig puntsgewijs verantwoording afleggen in het openbaar waarom ik de gerespecteerde Afro en Afro-Indiase organisaties in Nederland ongevraagd van dit advies voorzie:

  1. Door de raciale segregatie en radicalisering zijn de 'negerhaat' en ´zwartenhaat´ in Nederland nu explosief en voelbaar gestegen.

  2. Door de zwijgdiscriminatie en taboe cultuur met kille, 'witte', schijnheilige haatmaskers op doet men nu alsof er geen negerhaat is in Nederland maar valse en schone schijn zijn bedrieglijk.

  3. Ik wil professionalisering van alle Afro organisaties in Nederland om het leed van hun gekleurde Afro doelgroep te verzachten en om zelf te zoeken naar een intelligente oplossing van de toegenomen rassenhaat.

  4. In Nederland ben en blijf je je RAS in absolute zin voor eeuwig en altijd, dus geloof, taal, cultuur of niet voldoende representatief zijn, zijn drogredenen. Men maakt je zwarter dan je wil zijn en anders verven zij jou zelf vieszwart met goedkope verf van Gamma, en dan ben je een verdoemde, lage kaste Bounty voor altijd, die zwaar zal lijden en die weg zal teren in zijn eigen legale, vijfsterren psycho gaskamer, die hsij zelf moet betalen.

  5. Ik ben zelf allang openbaar goudbruin, een eenzame, verstoten, paria, chamar, afro-koelie jongen, een soort zelfverklaarde en vrijgevochten GOUDbruine hindoeschrijver, ik verrichte mijn eigen undercover onderzoek en heb de definitie van mijzelf dus zelf ontwikkeld, vanaf de B3 intensive care en martelkamers ('isoleer cel') van de psychiatrische klinieken in Delft. Dit is gewoon mijn burgerrecht in hoogbeschaafd 'germaans' Nederland, anders moest men mij maar allang terug gedeporteerd hebben uit dit land, de klok rond, dus terug naar de smerige, stinkende, lage kaste, slums van Bihar en Uttar Pradesh, waar mijn voorouders (tot derde generatie) uit India vandaan kwamen. Geef dit punt maar door aan alle Suri-Hindoes, Indiase Sarnamis, Hindoestaantjes en raszuivere, viesbruine 7D Koelielanders (Doekhoe, Daroe, Daal, Doksa, Daan, Dansie en Doelihien), die dit jaar dus 141 jaar deportatie van ruim 33.000 paria's, chamars, criminelen en ex-koeliehoertjes uit Bihar en Uttar Pradesh herdenken naar de concentratie kampen voor dwangarbeid in Suriname vanaf 5 juni 1873 (eerste deportatie schip van het PRE-Arische Koninkrijk der Nederlanden, de naam van dit schip was de legendarische Lalla Rookh, met een speciaal ingericht (geheim) peeshokje in het achtterruim voor de hete, strakke koelie uitnaaisletjes).

  6. Ik wil een constructieve dialoog op gang brengen tussen alle Afro-(mix)mensen in Nederland, incl. de zwarte, bruine of zgn. ´donkerwit geschminkte´ Hindoestanen. Onze eerste taak is nu om zelf onze 'zwarte' interraciale problemen onderling op te lossen, via een eigen 'Kroetoe Oso' bij Sranti zelf (diepgaande dialoog aangaan onderling), als wij willen dat men ons serieus neemt in deze 'hoogbeschaafde', superieure 'witte' maatschappij.

  7. Helaas blijkt nu uit mijn theorievorming dat de biologische realiteit van onze genetische herkomst als niet 'blanke' Ariers toch zwaarder telt dan onze succesvolle, suicidale assimilatie in Nederland, als gekleurde 'ex-Nederlanders' uit de voormalige overzeese kolonien. Ik geloof dat wij dit niet moeten verzwijgen, vanwege politiek correct 'BLANK Taboe' denken dat de 'blanken' ons nu opleggen om ons dom, onderontwikkeld, achterlijk, arm en afhankelijk te houden, door zgn. zelfontkenning van onszelf. Mijn eigen biologische realiteit is dat ik een GOUDbruine Hindoestaanse jongen ben en sedert ik dit zelf leerde accepteren, overwon ik mijn eigen extreme zelfhaat, en annihileerde ik vele reeele en complexe componenten van mijn (suicidale) minderwaardigheidscomplexen en kon ik mijzelf verder verlossen en mij ontplooien. Dus de moraal is: 'zelfacceptatie in biologische zin is voor ons 'niet-blanke uitheemsen' van fundamenteel belang om sterker in onze versleten, zwarte, houten slippers te staan en om weerbaar te zijn, als intelligent, autark en hyperdynamisch gepigmenteerd organisme met een vrije wil'.

  8. Nog een pittige kanttekening, als extra verantwoording. De hele islamisering, zowel demografisch als religieus/cultureel van de zgn. lichtgekleurde, zwart/donkerbruine, gladharige, en 75+ procent gegermaniseerde Afro/Aziatische rassen uit het hele Midden Oosten, incl. Noord Afrika in Nederland en de rest van Europa is een heel gevaarlijke ontwikkeling, omdat deze uitheemse niet-Arische rassen feitelijk heel radicale negerhaters zijn, en als islamieten en gegermaniseerde (verblankte) allahtonen voelen zij ook een vreselijke, neurotische Hindoehaat. En hen huidskleur is licht getint dus zij haten de donkerzwarte, 'vies/poepbruine' (zo beschouwen zij het letterlijk) en hypergepigmenteerde Afro en Hindoe rassen als de pest. Er is nu gewoon letterlijk al sprake van een onzichtbare, informele en bittere rassenoorlog in Nederland in alle wijken en buurten waar de zojuist genoemde volkeren en rassen samenwonen met elkaar, en de raciale en etnisch/religieuze segregatie is echt een heel groot gevaar op korte termijn. Ik was zelfs jaren geleden ooggetuige van een vechtpartij tussen een 'Afro vrouw' en een Islamitische man midden in de Lidl en het raciale aspect speelde hierbij zeker ook een rol. Overal zijn de interraciale spanningen en conflicten nu zichtbaar en voelbaar, en de lontjes zijn kort. M.a.w. wij slapen nu op een interraciale kruitvat dat elk moment kan ploffen. En ook de volbloed afro-moslims worden keihard gediscrimineerd, gehaat en zelfs vernietigd nu door de gegermaniseerde islamieten uit het hele Midden Oosten, incl. Turkije en Noord Afrika, dus juist hierom is er sprake van een heel gevaarlijke en explosieve toestand in de hele Nederlandse multikukeluku. De islamitische rassenhaat en extreme (gender)apartheids geloof zijn nu ontaard en het einde is zoek. En last but not least, al mijn Afro broeders moeten nu toch beseffen dat de gegermaniseerde moslims vroeger tientallen 'negerslaven' hebben vernietigd, verkracht en uitgeroeid. Feitelijk leerden deze woestijn rassen de blanken vroeger om negers en lage kaste, zwarte Hindoes uit India tot slaven te degraderen en hen te vernietigen in concentratie kampen in de kolonien, waar dwangarbeid en martelingen doodnormaal waren.

  9. En ik denk nu ook aan Andre, een dakloze, illegale Bosneger (zgn. 'Marron') uit Suriname die hier in Delft jarenlang rondzwierf en leefde van fietsen diefstal en bedelen, ja ik sprak een paar keer met hem bij Station Delft Zuid (in 2010 en in 2011) en hij vertelde hoe hij in een zeecontainer als verstekeling naar Nederland kwam overzee, en hij is dus een landgenoot en oerSurinaamse broeder van mij, met hen speelde ik vroeger als kind in Switi Sranang en nu kan ik dit niet meer laf en lijdzaam aanzien. Andre bedelde in winkelcentrum de Hoven in Delft, midden in de winterse kou, zijn winterjas was oud, vies en te dun, en ik voelde zijn verdriet en het lijden van hem als pure 'Afro mens' in een duivelse, witte maatschappij. De oude Marron strijders, Baron, Boni en Joli Coeur die Fort Boekoe bouwden zouden ons nu vervloeken als zij onze 'zwarte' landgenoot nu zo zouden zien, lijdend, bedelend, en vol verdriet in het duivelse, 'blanke' Ptata Kondre. Zie info over Boni en Fort Boekoe in het 18de eeuwse koloniale Suriname, dat bezet was door terroristische 'blanke christelijke' legers uit Nederland.

  Citaat tekst uit internet bron:

  'Boni (ca. 1730 - 19 februari 1793), was guerrillaleider in Suriname. Zijn vader zou een Nederlander zijn geweest die zijn moeder, een slavin, als minnares had en daarna verstootte. Zwanger vluchtte zij het bos in, naar de Marrons. Daar, bij de Cottica-Marrons, werd Boni geboren. In 1765 volgde hij Asikan Sylvester op als leider van de groep die bekend zou worden onder zijn naam: 'Boni's' (nu: Aluku). Hij trainde zijn mensen tot geduchte vijanden van de kolonisten.'

  'Fort Boekoe herontdekt'
  'Fort Boekoe wordt genoemd in oude verslagen van militaire veldtochten en het staat vermeld op historische kaarten, maar in de ruim twee eeuwen die op de verwoesting volgden werd het nooit teruggevonden. Pas in april 2004 heeft een Nederlands-Surinaamse expeditie in het stroomgebied van de Surinaamse Cotticarivier de resten van het fort Boekoe ontdekt. Na een zware tocht door regenwoud, moerassen, kreekjes en meertjes vonden acht Nederlanders en drie Surinaamse gidsen de restanten van het oude slavenfort op een eiland in het moeras in het kustgebied ten oosten van Paramaribo. Van het fort rest nog slechts een aarden wal. Van de metershoge houten palissaden die Fort Boekoe kenmerkten is weinig overgebleven. Hier en daar liggen daarvan nog verkoolde resten. Op de open ruimte in het centrum van het eiland moeten huisjes van de marrons hebben gestaan, totdat ze in 1772 met de grond gelijk werden gemaakt door de staatse troepen.'

  Bron: Wikipedia

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Boni_%28guerrillaleider%29

 • Wij als zwarte en hyperdynamisch, gepigmenteerde Afro/Hindoe Surinamers en Caricom bewoners moeten onszelf nu vervloeken om onze eigen lafheid en zelfvernietiging. Lachen jullie hogere kaste 'zwartjes' deze Andre a.u.b. niet te hard uit, omdat jullie in de sociale en verwarmde hi tech gaskamers van 2040 als laatsten harder mogen lachen dan de arme Joden uit WOII. Tot ziens dus in deze Hollandse en Europese gaskamers, zou ik zeggen. Hier in Delft bij het gemeenteloket (phoenixstraat ) kan je al een VIP plaatsje reserveren (direct pinnen, goedkoopste VIP gaskamer, paria/ chamar klasse vanaf 88 euro) voor de mooie, Delftsblauwe gaskamers uit 2040, die al ontworpen zijn door TNO i.o.v. een ondergronds Duits/Nederlands neonazi netwerk. Wieroe en ik kregen, als ongewenste ereburgers van deze Prinsenstad al gratis een paria VIP-gaskamer kaartje in de bus van de Gemeente Delft, met gratis roti en doksa/ daal als laatste avondmaal (bhojan).

  10. Tijdens een kort bezoek aan een Afromix boezemvriendin van mij op 28 augustus 2014 uit Delfgauw zag ik haar als zgn. 'zwarte Jodin' lezen en praten met een kennis van mij over de Thora in het Hebreeuws en zij verklaarde volmondig dat zij dit een heilig boek vindt, wat ik dus echte totale onzin en 'blanke' Post-koloniale oplichterij en huichelarij vind. Mijn gedachten dwaalden toen af naar de historische betekenis van het ingeburgerde scheldwoord 'djoeka' in Suriname voor de zgn. 'bosnegers' uit het binnenland. Een oude Hindoestaanse man legde mij vorig jaar uit wat dit woord oorspronkelijk betekende. 'Djoe' is afgeleid van het begrip joodse in de surinaamse taki taki taal uit het verleden en 'Ka' betekent letterlijk schijt in de surinaamse taal, het Sranang Tongo, dus letterlijk betekent 'djoeka' gewoon 'Joodse Schijt' en dit is het denigrerende scheldwoord in suriname voor de bosnegers geworden die daar nu een paria kaste zijn geworden en overal weggediscrimineerd worden, letterlijk als het ongewenste 'Joodse schijt'.

  Eigenlijk is dit iets vreselijks om over na te denken, vooral als wij als zwarte en GOUDbruine 'ex-Nederlanders' ons moeten realiseren dat de blanke Joden en blanke Christenen uit de koloniale tijd honderdduizenden (of miljoenen, een exact getal van deze Zwarte Holocaust en vervalste genocide is tot nu toe geheim gehouden voor alle huidige afstammelingen van de neger slaven) negers hebben afgeslacht, verkracht en doodgemarteld in Suriname en het hele Caraibische gebied. Hierom haat ik het nu als ik met negers praat die de moord op 5,1 miljoen joden (sommige revisionisten fantaseren luidop, zelfs over 'hoogstens 100.000 vergaste joden' tijdens WOII) in Nazi Duitsland de ergste genocide vinden uit de hele onbeschaving van blanke mensapen, terwijl zij volgens bepaalde Afro deskundigen uit Amerika minstens 125 miljoen Afrikaanse negers hebben afgeslacht, verkracht en tot slaaf hebben gemaakt, gedurende de totale periode van Europees kolonialisme en negerslavernij. Dit is dus een Holocaust van 'inheemse zwarte' Afrikanen, die 2500 procent erger is dan de Joodse Holocaust en in geen enkel land ter wereld echt op menswaardige wijze wordt herdacht, wat gewoon een internationaal schandaal is. Waarom is er geen internationale herdenkingsdag voor deze onvoorstelbare Afrikaanse Holocaust, zelfs in continentaal, zwart Afrika komt dit niet voor? Vele Afrikaanse schrijvers en denkers vinden dit ook schandalig in continentaal Afrika en zij hebben groot gelijk. Er is geen 'Zwarte' Eenheid in Afrika meer.

  11. En ik moet eerlijk nu iets opbiechten om helemaal eerlijk te zijn en om dit betoog transparant te maken voor mijzelf. Vroeger tijdens mijn domme, bekrompen tienerjaren in Suriname als donkerbruine, Kwatta koelie-aapje ben ik geindoctrineerd met negerhaat en manische angsten jegens negers door familie leden en andere hindoestaanse kontakten. Ik was vroeger dus een radicale negerhater en ik weet nu dat haat alleen zichzelf verteert en de oorzaak hiervan zit in het individu zelf en niet bij de geprojecteerde subjecten, die gehaat worden of die men wil vermoorden, denigreren tot zondebokken of wil vernietigen. Gelukkig kon ik deze negerhaat, zelfhaat en andere vormen van geexternaliseerde X-haat uiteindelijk overwinnen door veel zelftherapie, pillen, opnames (ruim 5, totaal ruim 2 jaar samen) in psychiatrische klinieken en een jarenlange, dagelijkse, suicidale strijd tegen mijzelf op leven en dood. Ja, ik moet alle ouders en opvoeders echt hierbij verzoeken om hun kinderen niet te indoctrineren met rassenhaat of religieuze haatdoctrines vanaf jonge leeftijd, omdat kinderen nooit vroegen om geboren te worden op deze harde, kille duivelse wereld, dat de Hindoeistische geschriften het hedendaagse Kali Yuga tijdperk noemen, oftewel de zgn. eindtijd profetie uit de 'blank/Germaanse' Christelijke Bijbel. Mijn diepste en gemeende verlangens om te mogen sterven door zelfmoord is uiteindelijk toch niet ingewilligd door Altecrea en de overige ziljoenen Hindoe goden en godinnen, incl. Jehovah, Allah, Boeddha en al de oudgermaanse, incl. de duivelse Satan, Lucifer, Baal en Shiva, wat zeer zeker een zware verplichting oplegt aan mij om te blijven schrijven en om met mijn pen geen haat te verspreiden maar juist hogere, zuivere liefde en complementaire of symbiotische verbondenheid na te streven en te promoten op onze arme, verkrachte blauwe strafplaneet. Voor de volledigheid wil ik nu ook duidelijk maken dat ik geen vergeving zoek voor de zonden die ik beging door negers en afromix mensen te haten, omdat ik hiervoor zelf moet boeten en de boete is nog lang niet voltooid in dit leven, dus ik moet doorgaan met de zelfanalyse en hoe ik de haat op deze wereld kan transformeren in hogere, zuivere en bandeloze liefde, (en evt. zelfs schaamteloze, interraciale Hindoe Hard Porno moet promoten) door mijn eigen haat data bestanden te onderzoeken in mijn zieke en bloedende, GOUDbruine hindoe apen innerlijk. Zie onder, hoe ik ook mijn extreme moslimhaat toch kon overwinnen en zo verder kon groeien in geestelijke, intellectuele en spirituele zin.

  Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand van mei 2002
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1218
  Offerdatum 5 mei 2007

  Link naar hele tekst:
 • Attentie: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand van mei 2002
  (met 16 teksten als bijlagen)
 • 12. Vandaag d.d. zaterdag 25 oktober 2014 is er een ALV van Vereniging Sranti en ik dien dan dit document officieel in, publiceer het online en verzend het persbericht naar vele afro/hindoe organisaties in het hele Nederlandstalige gebied. Maar ik wil hier iets toevoegen dat al maanden maalt in mijn viesbruine koelie apenkop. Harde feiten om te bewijzen hoe ik in Nederland keihard gediscrimineerd en geestelijk kapot gemaakt wordt door hogere kaste Brahmaanse Hindoes ea hogere Hindoestaanse mannen die mij minachten als halve moslim en chamar koeliejongen uit lagere kasten.

  Case harde bewijs kaste discriminatie Brahmaan, d.d. 21 september 2014, Delft
  Ik belde een hogere kaste Brahmaan op die ik ken in Delft en stelde terloops de vraag aan hem: 'Kan je mij iets vertellen over Kurukshetra?'. Hij blafte mij af en gilde luidop door de telefoon: 'Jij hoort dat niet te weten. Heilige dingen mag je niet weten. Je moet mij nu 300 euro betalen. Geld is alles, betaal ervoor.'
  En nog afgelopen week tijdens divali (donderdag 23 oktober 2014) legde hij mij opnieuw keihard uit dat ik de Bhagavad Gita niet mag lezen en het niet kan begrijpen, omdat ik dus een lagere kaste ben. Opmerkelijk is dat andere hoger geplaatste hindoemannen mij precies zo afblaften en kleineerden of mij direct de grond inboorden vanwege hen minachting jegens mij, als inferieure korte, zwakkere, zieke koelie jongen.

  Hele Hindoeisme is een uiterst racistisch en discriminerend, nazistisch geloof in de praktijk en het is te triest voor woorden om dit in de praktijk mee te maken, als lagere kaste of als sociaal zwakkere en inferieure, lagere, zieke koelie jongen. Ook Arya samajis zijn precies zo en ze boren lager geplaatsten de grond in als beestachtige zwarte halfapen. Hierom ben ik ervan overtuigd dat Adolf Hitler en zijn nazi's alles hadden geleerd van Hindoe fascisten uit India zelf, die ook al die Hindoeistische symbolen overdroegen aan de bekrompen Duitse blanken uit 1923 en later tot 1940, begin WOII.

  13. Hier nog even een fragment uit een mailtje van mij aan een blanke extreem rechtse vriend:

  ***

  Op 24 oktober 2014 23:28 schreef <waldo@ziggo.nl>:
  hi E., ea,

  mbt divali en mijn vraag hoe jullie het vierden als blanke sai devotees:

  van huis uit ben ik gewoon een hondenzoon en zonder enige norm of geloof opgevoed door mijn moslim moeder na de echtscheiding. geloof is nieuw voor mij en hele hindoeisme ook dus, sedert ik mijzelf bekeerde tot dit afro indiase geloof van zwarten uit india, hindoe aapjes dus, baboengs, zoals een boezemvriendin van mij hen noemt.

  tsja, besef dat ik nu overal van hogere kaste hindoes, brahmanen, chattris, aryas samajis, enz te horen krijg dat ik als half moslim en te verkaasde koelie aapje gewoon lager ben en verdoemd.
  gisteravond nog tijdens divali legde de hoge kaste brahmaanse man van een boezemvriendin van mij keihard uit aan mij dat ik de Bhagavad Gita niet mag lezen en aanraken en dat ik het nooit zal begrijpen omdat ik dus maw half moslim ben en eeuwig lagere, inferieure kaste. Hij is langer, groter geschapen en rijker dus hij staat hoger dan mij en ik mag niet hoger worden, zuiver kaste denken is dit en ik maak het heel vaak mee tijdens onverwachte momenten of tijdens de directe gewelddadige confrontatie met deze hogere kaste hindoestaanse mannen.

  Hierom erken ik jullie blanken als een hoger en superieur ras nu, en dit helpt mij nu om mijn inferioriteit te accepteren en om verklaringen te zoeken.

  Logisch gezien geldt nu voor mij tov blanke man en de hogere kaste hindoemannen:

  1. blanke man > mij

  2. hogere kaste hindoeman > mij
  en in absolute zin geldt de eeuwige zuiver hindoeistische en karmisch bepaalde rassen hierarchie:

  3. blanke man > hogere kaste hindoeman

  Dus mbv 1, 2 en 3 kan je de volgende absolute relatie afleiden:

  4. blanke man >> mij

  bye

  waldo dewanand
  (einde mailtje aan E. uit Tilburg)

  ***

  En gek genoeg denken alle viesbruinzwarte hindoes echt zo, maar ze zijn professionele racisten dus er zijn weinig mensen die dit weten. Besef echter wel goed dat deze rassenhierachie of zgn. sociaal/genetische, raciale / etnische hierarchie voor het grootste deel zuiver biologisch/ dynamisch bepaald is in levende sociotopen van (grootgeschapen) mensapen, dus het trieste feit is dat dit gewoon een natuurlijk verschijnsel moet zijn. Wij allemaal als doodgewone stervelingen zijn zwakker dan Moeder Natuur dus wij kunnen er weinig aan doen als er door natuurlijke ordenings processen een etnische rassenhierarchie ontstaat in een multiraciale maatschappij. Jazeker het klinkt triest, maar overal ter wereld is dit duidelijk waarneembaar en het is het drama van ons tijdperk dat zich kenmerkt door massale volksverhuizingen en massa migraties, wegens oorlogen en politieke instabiliteit.

  14. mbt punt 13 hier iets dat mijn hele leven tot nu bepaalde en het totaal heeft vernietigd. Mijn hindoe vader heeft een hoge universitaire titel gehaald als dokter en ik kom uit de Hindoe Apen Titel Kaste, en hij heeft mij altijd de grond ingetrapt, geestelijk kapot gemaakt en vernietigend gediscrimineerd omdat ik die hoge universitaire titel niet kon halen vroeger door psychische instorting, eenzaamheid en illegaliteit, dus tov mijn vader geldt deze Hindoeistische kaste relatie tot mijn dood:

  mijn hoge Hindoe apen titel kaste vader >> mij als half moslim honden zoon zonder die hoge kaste titel van de Technische Universiteit Delft

  Nog vandaag toen ik telefonisch kontakt had met mijn vader maakte hij zijn harde eis duidelijk dat ik een titel moet halen om iets waard te zijn en om hoger te worden dan hem en andere mensen. Hindoestanen vernietigen al hun kinderen als die ziek worden of mislukken en geen hoge titels halen van universiteiten, en hierom plegen zoveel inferieure, jonge hindoestaanse jongens en mannen maar zelfmoord of ze belanden permanent in psychiatrische klinieken door instorting en minderwaardigheids complexen. T.o.v. 99 procent van de langere, groter geschapen, superieure blanke (Hollandse) mannen is elke (donker) gekleurde hindoestaanse man gewoon inferieur, ook seksueel, kleiner geschapen, absoluut lager, vaak impotent en minderwaardig.

  Nogmaals: dit document verplicht uw organisatie tot niets, het is een volkomen legale cyber actie en u bent niet bedreigd door mij en ook niet gelasterd, dus negeer het als u het totale onzin vindt en flikker het maar weg in het geheime peeshokje van Sranti. Hou er rekening mee dat dit hele document openbaar is gemaakt op mijn grote site en dat iedereen het kan vinden op internet, dus als u dit advies toch wegflikkert dan kunnen uw vijanden het toch nog tegen uw organisatie gebruiken om u aan de schandpaal te nagelen.


  H3. Discriminerende kanttekening bij notulen van ALV 12 april 2014

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2014 heb ik al twee adviezen aan het oude, waarnemend bestuur verstrekt en het die dag schriftelijk ingediend tijdens de rondvraag. Alle aanwezigen waren hier getuige van. Helaas is dit niet vermeld in de notulen van genoemde ALV van Sranti Delft en dit lijkt heel erg op brute discriminatie in zekere zin. Hierom wil ik het nieuwe bestuur verzoeken om dit te onderzoeken en dit advies van mij serieus in overweging te nemen. Ik kan altijd nog dingen specificeren of uitwerken om onze Afro/zwarte organisatie in Delft en Zuid Holland sterker te maken, en te professionaliseren gewoon. Besef dat ik mijn privacy bloot geef omdat ik aan het belang denk van alle 'zwarte' en Afro mensen in onze regio en hoop dat wij hen leed kunnen verzachten, nu en in de nabije toekomst als de rassenhaat en xenofobie nog groter zullen worden door een grotere economische crisis dan de huidige Eurocrisis, wellicht of waarschijnlijk gepaard gaande met legaal ingestelde etnische vernietigingen, 'zwarte' pogroms, veel meer zwarte daklozen, veel meer zwarten met hoge schuldenlast of bij de voedselbanken, verdere marginalisering van alle niet-blanke Ariers, enz. Dit alles voorzie ik nu en ik moet werken aan een humane en intelligente oplossing komende jaren, om veel (bruin en zwart) menselijk leed te verzachten en te voorkomen in de barre, arctische zeeklimaat zone waar wij nu in moeten leven en lijden elke dag.


  H4. 'I have a dream...', als GOUDbruin Afro-koelielandertje

  Ter besluit, wellicht iets dat het hart van elk 'zwart' of Afro-mens, incl. vele Afro-hindoes zal bekoren; een citaat uit een eerder gepubliceerd werk waarin ik net als Martin Luther King zeg: 'I have a dream...': ('Ik heb een onmogelijke toekomstdroom mbt Moeder Afrika ...als goudbruine Afro-koelielandertje...')


  'Mijn toekomst droom is een welvarend en verenigd Afrika, met toonaangevende wetenschappelijke centra, supersonische nucleaire raketten, een zwarte maanbasis, superieure zonne technologieën en een eigen industrie, die sterker is dan dat van Europa. Ja, hier is een totalitaire oorlog voor nodig op deze wereld en die zal echt komen. Afrika heeft een pikzwarte superieure Fuhrer nodig om zich te verenigen. Ik zal de karmische boete hiervoor gaan doen en deze extreme ideeën verspreiden in Afrika.'

  Bron, citaat uit online boekje:

  WEBpublication BOOK WART0273 / EPAGE 17 of 23
  Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi

  16. Het drama van negers in Nederland

  Offeraar Dewanand
  Offercode WART0273
  Offerdatum 1 november 2012

  Directe deeplink hele tekst op Kritisch Podium Dewanand:

 • 16. Het drama van negers in Nederland
 • H5. Ter besluit, dewanistische constraint, en multispectrale dewanistische zegen

  Dit is de nieuwste Dewanistische constraint:

  'Wordt zo perfect als de Surinaamse fajalobie die schoonheid en geurige liefde schenkt aan iedereen in de hete tropische jungle, van Switi Sranang'.

  Veel succes met uw Afro organisatie in Nederland,

  Hierbij verblijven wij,
  met de volgende tekst als afsluiting:
  Onze intelligente, multispectrale dewanistische zegen, wens en boodschap aan u allen.

  De Grote Goddelijke Moeder Kat, Altecrea, God, Ana, Jezus, Boeddha, Jahweh, Allah, Krishna, Laxmie Maata, Durga Maata en alle resterende ziljoenen Hindoe/ Vedische goden en godinnen zullen u zegenen met de zuiverste darshan uit Krishnaloka. (Dewanistische Boolean logica leert: 1) als het spiritueel regent op uw lichaam, geest, ziel en hele zelf, dan gooit elke god(in) telkens een druppel water naar beneden als darshan om u te zegenen; 2) hoe meer goden en godinnen u zegenen, hoe beter, omdat een groter aantal regendruppels van hen allemaal uit de hemel leiden tot meer zegeningen van boven).

  Hoogachtend,

  Dewanand,
  GOUDbruine mensaapje en Hindoeschrijver
  en
  Wieroe, de slimme Hindoe Nazi (homo)Kat uit Delft kennisstad
  Hindoe fundamentalisten (dewanistische stroming van de Sanathan Dharma)
  Planet of the intelligent Hindu chimps
  E: waldo@ziggo.nl
  Delft
  website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  ps

  H6. Biografische data van auteur Dewanand

  Dewanand is een veelzijdige Hindoeschrijver en onderzoeker (leeftijd 48, gescheiden) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al twintig jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine en filoscoop ezine. Twintig boeken en ruim 300 artikelen van hem zijn gepubliceerd op zijn eigen website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Al zijn nederlandstalige boeken zijn gedrukt verkrijgbaar bij de Amerikaanse POD uitgeverij op deze site http://www.lulu.com

  In februari 2010 publiceerde Authorhouse het eerste Engelstalige boek van Dewanand, met als titel 'Holland: Paradise or Hell'. In 2011 werd zijn tweede boek in Engels over de islam gepubliceerd, 'Koran: Forbid or Rewrite' door Strategic Book Group (gevestigd in New York). En in 2013 werd zijn derde boek internationaal gepubliceerd over liefde en (homo)seksualiteit, getiteld 'A Thousand ways to love. Update of the Kama Sutra'. Alle drie genoemde boeken zijn verkrijgbaar via amazon.com en alle overige online boekwinkels, gedrukt en als Ebook.

  Vermeldenswaardig is dat Dewanand nu, sedert het jaar 2003, een grote, veelzijdige, eigen onafhankelijke website (met ruim 1,65 miljoen woorden teksten in het Nederlands online) heeft opgebouwd als GOUDbruin gekleurde hindoeschrijver, maar nu toch overal verstoten is, keihard genegeerd wordt en doodgezwegen wordt, omdat hij niet schroomt om over absolute taboe thema's (vb: rassenhaat, nazisme, fascisme, multiraciale theorieen, theorie onderzoek Afro haters, analyse absolutistische 'blanke' apartheids geloof botweg legaliseren, Hindoe Hard Porno, enz. ) te publiceren van de 'blanken' en Hindoestanen, op een politiek incorrecte manier. Hierom heeft Dewanand nu de status bereikt van meest gediscrimineerde en verstoten GOUDbruin gekleurde Hindoeschrijver van Nederland en Suriname. Hierom voelt hij zich nu kasteloze paria en heeft dat geaccepteerd, omdat hij geen vergeving zoekt, maar zelf zijn kruis wil dragen, net als Jezus van Nazareth. Dewanand vertelt dat hij schrijft om zuivere kennis uit Krishnaloka op te offeren aan Altecrea en de ziljoenen Hindoe goden en godinnen en dat de mening van mensen hem toch koud laat. Hierom kan hij als een Dewanistische Hindoe Fundamentalist van dit nieuwe millennium beschouwd worden, samen met Wieroe, zijn slimme Hindoe Nazi kat uit Delft kennisstad.

  ----------------------------------
  Opinies Derden

  H7. De volgende personen vinden dit advies van Dewanand heel leuk en nuttig:

  1. Wieroe, de slimme Hindoe Nassie kat uit Delft kennisstad
  2. Karl (trotse en rasbewuste Afro surinamer uit Delft, wenst anoniem te blijven)

  (mail mij ook uw naam en woonplaats als u dit vrijblijvende advies van mij ook leuk en nuttig vindt, dan plaats ik het hieronder. Stuur evt. uw reactie direct naar Sranti door en mail het CC naar mij voor openbaarmaking hieronder, evt. anoniem. Help mij om dit advies verder te distribueren in zwarte netwerken, mail het zelf door en informeer mij dan erover)


  H8. Ingezonden reacties van lezers

  Mail gerust uw reactie, mag ook anoniem. Uw mailadres wordt niet aan derden verstrekt. Zie contact menu voor het mailadres of klik op deze regel om het te openen.

  (wees de eerste die reageert, dus mail nu maar raak)

  -------------------------------------
  H9. Overige geadresseerde Zwarte/Afro organisaties, hele lijst

  zie deze link voor alle overige geaddresseerde Zwarte/Afro organisaties

 • waction0069_address: 2014-12-13 / geaddresseerde org/media inzake / Advies inzake: Vernieuwing Afro/Hindu Black Power Nederland (incl. alle Niet-Blanke Ariers)
 • Help om deze informatie te verspreiden en mail het persbericht door naar alle overige personen en (Afro) organisaties die u kent.

  ------------------------------------------

  H10. Persbericht bij deze publicatie:

  Persbericht
  Delft, d.d. 12 december 2014

  Hindoeschrijver Dewanand adviseert Vereniging Sranti Delft van Afro Surinaams/Antilliaanse Nederlanders om naar vernieuwing en vooruitgang te streven en om de negroide en afrikaanse mix rassen te empoweren, die nu overal toch gediscrimineerd worden door de toegenomen rassenhaat en raciale segregatie in de Arisch/ Hollandse Apartheidsstaat aan de Noordzee.

  Het document met het advies is gepubliceerd op het Kritisch Podium Dewanand, www.dewanand.com in de rubriek 'Openbare Brieven', doc nr 'Waction0069' en omvat elf verbeterings punten, o.a., volgens de inhoudsopgave:

  H1. Tien genummerde advies punten, met korte toelichting
  H1.1. Organiseer Keti Koti Tafel in Delft
  H1.2. Organiseer een trauma congres over de negerslavernij
  H1.3. Organiseer een nationale Anton de Kom dag in Nederland op 1 juli
  H1.4. Organiseer een Miss Kroeshaar verkiezing in Nederland
  H1.5. Federatie van alle zwarte-Afro organisaties in Nederland
  H1.6. Centrale website over Negerslavernij in Nederland, keiharde waarheid
  H1.7. Afrocentristische literaire publicatie club oprichten
  H1.8. Registreer zelf discriminatie van negers en Afro mixen ism ambassades
  H1.9. Organiseer LGBT, homo ontmoetings dagen bij Sranti
  H1.10. Geef voorlichting aan psychiatrische patienten uit eigen afro doelgroep
  H1.11. Onderzoek collectieve remigratie

  Momenteel is de Koude Holocaust in de laatste fase beland en hierna zal onherroepelijk de etnische zuivering beginnen met verplichte massa deportaties uit Nederland door de nieuwe generatie woeste en barbaarse, doch superieure 'Arische Blanken' die de macht binnen afzienbare tijd zullen overnemen in heel Europa. Het hoge zelfmoord en zelfvernietigings percentage van Afro mensen (ook Hindoestanen en niet-blanke Zuidoost Aziaten/Indiers) is het harde bewijs van deze gewaagde stellingname van ondergetekenden.

  Alle Afro en Afro Hindoe organisaties in Nederland worden hierbij uitgenodigd om de adviezen in overweging te nemen en te reflecteren naar de auteur en zijn slimme Hindoe Nazi Kat, Wieroe.

  Dewanand en Wieroe
  Hindoeschrijvers en prive onderzoekers uit Delft kennisstad

  Delft, Nederland
  E: waldo@ziggo.nl
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  ///

  ***

  ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek


 • Terminator of Norway: Anders Behring Breivik


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved