Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Brief aan Niermala Jankie van buitenlander partij Solidara

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0062
Offerdatum   26 mei 2009

Aan: Shree Niermala Jankie
E njankie@solidara.nl
Buitenlander partij Solidara
Bartjensstraat 4-3
8012 TG Zwolle
 • http://www.solidara.nl
 • CC aan:
  Voorzitter
  Margriet Twisterling
  E mtwisterling@solidara.nl
  T 06-42191553

  Penningmeester
  Kenneth Naipal
  E knaipal@solidara.nl
  T 0321-322997

  Secretaris
  Jan Boelens
  E jboelens@solidara.nl
  T 038-4526638

  Algemene bestuursleden
  Mirjam Slippens
  E mslippens@solidara.nl
  T 038-4214401

  Düzgün Yildirim (adviserend lid)
  E dyildirim@solidara.nl
  T 06-24289886

  Webredactie
  E webredactie@solidara.nl

  Onderwerp: Brief aan Niermala Jankie van buitenlander partij Solidara

  Mijn kenmerk: waction0062.doc / 20090526 / Brief aan Niermala Jankie van buitenlander partij Solidara / 1148W

  Delft, 26 mei 2009

  Namaskar Shree Niermala en overige edele dames en gerespecteerde heren,


  Hierbij ontvangen Niermala Jankie en enkele andere leden van uw buitenlandse politieke organisatie dit officiele document van het Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.com). Let wel: u bent hierbij niet bedreigd en al uw reacties worden openbaar gemaakt. Dit hele document is openbaar gemaakt in de openbare brievenrubriek van mijn site.

  Ik geloof dat ik jou heb gesproken bij het Sarnamihuis afgelopen zondag in Den Haag, tijdens de lezing van professor Ruben Gowricharn over de toekomst van Hindoestanen. Je was wel kwaad op mij, omdat ik pro blank Nederland ben en op Geert Wilders zal stemmen 4 juni. Jij uitte dat ik maar liever kan vertrekken uit Nederland en dit getuigt van intolerantie en discriminatie. Jij bent zelf racistisch, omdat je van mij als je rasgenoot verwacht dat ik vanwege mijn ras op jullie buitenlander partij ga stemmen. Ik ben echter radicaal tegen etnisch stemmen, want dat heeft alle multiculturele landen vernietigd, denk maar aan Suriname.

  Ik ben je echter een verklaring schuldig.

  Ik ben geboren in de allerlaagste hindostaanse kaste, mijn moeder was moslim en mijn vader atheist/christen. Al sedert mijn jeugd in Suriname werd ik overal en door iedereen gediscrimineerd, ook door mijn familie.

  Later toen ik kwam studeren in Nederland leefde ik jarenlang alleen tussen blanken. En toen werd ik helemaal blank hollands. Al mijn intieme kontakten had ik met blanken.

  Pas later na mijn dertigste kwam ik in kontakt met de hindoegemeenschap en bekeerde ik mij tot het Hindoeisme. Nu sta ik alom bekend als hindoeschrijver. En in sommige opzichten ben ik zelfs hindoe fundamentalist.

  Sommige punten van Solidara spreken mij wel aan. Maar ik geloof niet dat jullie mij als een gelijkwaardige partner en gesprekspartner zullen zien vanwege mijn lagere kaste afkomst en omdat ik Hindoe ben. Nederland is nu een kastenmaatschappij, en ik behoor tot de kastelozen en paria's. Ook sympathiseert Solidara met het extreme gedachtegoed van radicale moslims, wellicht vooral ondergronds en is dus geen betrouwbare partij in Nederland en Europa. Solidara verwacht dat allochtonen en buitenlanders op hen gaan stemmen en is hierom een racistische organisatie, veel erger dan de Partij voor de Vrijheid.

  Kijk, nu zijn al mijn intieme vrienden allemaal blanken, meeste extreem rechts en die hebben heel veel respect voor mij. Ik ben heel bekend in rechts nederland, als denker en pro blanke publicist. In sommige opzichten moet ik toegeven dat blanken een hoger ras zijn en goddelijk zijn. Ik ben tegen uitroeiing van het raszuivere blanke ras en kan hen niet verraden als zij ooit in problemen komen, als minderheid op hun eigen heilige grondgebied. Nu hebben vele onderzoekers al uitgerekend dat de raszuivere blanken na 2050 een minderheid zullen worden in vele Europese landen en in de Verenigde Staten van Amerika. Vele extreem rechtse en neonazi partijen weten hier geen raad mee en overwegen om dit met militaire middelen te voorkomen, eventueel zelfs via hi tech vergassingskampen. Ik lees hier regelmatig alles over en word zelfs door hen gemaild.

  Uit een recent onderzoek bleek dat ruim 57 procent van de Nederlanders er spijt van hebben dat er ooit hier buitenlanders zijn toegelaten. Nu ziet men dat het een heel grote vergissing was en dat hun blanke identiteit nu bedreigd wordt. Vooral de islamitische medelanders weigeren te assimileren en hebben zich nu totaal geisoleerd van de maatschappij en leven in eigen kasten. Hindoestanen hebben min of meer ook hetzelfde gedaan en participeren minimaal in de maatschappij en in de kenniseconomie. Wat wil Solidara hieraan doen? Durven jullie mijn onconventionele oplossing in overweging te nemen? Zie hieronder enkele links naar recente publicaties en acties van mij. Als jullie progressieve krachten voorstaan, dan moeten jullie met mij in debat gaan en mij niet uitsluiten als lage kaste Hindoe. Radicale moslims domineren jullie partij en ik geloof dus niet dat jullie mij gaan accepteren.

 • waction0061: 2009-05-04 / Margriet Maris, Radar verzoek campagne anti racisme
 • waction0060: 2009-05-05 / Offensief 5 mei binnen Nederland
 • Ik publiceerde eerder al dat ik ernaar streef om het percentage buitenlanders, allochtonen, kleurlingen, Afrolanders, hindostanen, joden en overige niet-blanken binnen vijftig jaar tijd terug te brengen tot hetzelfde percentage als op de datum 5 mei 1945, wel op een nette en pacifistische manier. Mijn oplossing is onconventioneel en interdisciplinair. Meer hierover kan je vinden in deze tekst:

 • Etnische zuivering met 1 miljard euro
 • Vanuit principieel Hindoeistisch oogpunt ben ik tegen vernietiging van wie dan ook en ben dus ook tegenstander van de eliminatie van de blanke Nederlanders. De vele allochtone groepen leven nog in de middeleeuwen en willen nu hier de baas spelen, terwijl zij totaal niet geschikt zijn voor het leven in een kenniseconomie en een vreemde cultuur en geloof hebben. Er zijn in alle Europese landen hier problemen mee. Er is nu een niet-blanke onderklasse ontstaan en dat wordt alleen maar erger. Waarom is de productiviteit en economische participatie van de allochtonen zo laag in Nederland en andere Europese landen? In deze tijd van economische crisis zal men alle middelen moeten aanwenden om alle kosten betaalbaar te houden.

  Voor meer informatie over mijn overige visies en oplossingen verwijs ik jou naar mijn website, waar alles online te lezen is. Ik hoop dat Solidara echt open staat voor progressieve gedachten en niet ondergronds gesteund en geleid wordt door radicale moslims. Hou er terdege rekening mee dat moslims in India ruim 90 miljoen Hindoes hebben uitgemoord, tijdens de Hindoe Holocaust daar en dat jij als hindoevrouw zeker uit moet kijken, in een islamitische partij.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groet,


  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Delft, Nederland
  Email waldo@ziggo.nl
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver (leeftijd 42, ongehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al vijftien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Een Engelstalig artikel van hem is gepubliceerd op de internationale Indiase website: http://www.indiacause.com en http://www.indpride.com. Een uitgeverij heeft serieuze plannen om in 2009 enkele manuscripten van Dewanand internationaal gedrukt te publiceren. Op zijn website zijn er reeds veertien boeken online gepubliceerd.

  ps
  Voor mijn visie op de koran en de hele islam verwijs ik jou naar mijn onderstaand boek:
 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125
 • Bijlagen: 0

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved