Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Margriet Maris, Radar verzoek campagne anti racisme

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0061
Offerdatum   4 mei 2009

Geaddresseerd aan:
Radar
t.a.v. Margriet Maris, juridisch communicatie adviseur

email: m.maris@radar.nl
Postbus 1812
3000 BV Rotterdam

Ook CC verstuurd aan:
Nederlandse Moslim Omroep
Omroep Hindoe Media
Hindoeraad Nederland
ART.1
Nationaal Coordinator Terrorisme bestrijding
En naar vele andere kontakten

Onderwerp: verzoek campagne anti racisme

Mijn Kenmerk: waction0061.doc / 20090504 / Radar tav Margriet Maris, V per email / verzoek campagne anti racisme / 1597W

Delft, 4 mei 2009

Namaskar zeer gewaardeerde mevrouw Maris,

Hierbij ontvangt uw organisatie, Radar, een openbaar verzoek van mij tot samenwerking om het racisme en de discriminatie te bestrijden. Mijn verzoek is om een stukje theoretisch onderzoek van mij in de praktijk toe te passen en de gedachtegang te verspreiden. Het gaat hierbij om de complementaire rassentheorie, die eigenlijk al vele duizenden jaren geleden in het oude India bekend was bij de Hindoes. Zie mijn publicaties hierover in onderstaande links in twee van mijn openbare boeken op het Kritisch Podium Dewanand.

Het eerste deel van deze nieuwe rassentheorie staat in onderstaande link op mijn site.

WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 47 of 125

 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125
 • 36. Complementaire rassentheorie
 • Het tweede deel is hier te vinden:

  WEBpublication BOOK WART0223 / EPAGE 48 of 57

 • (boek) 'Moord op allochtonen'
  A4 pages= 201 / Words= 70 556 / Epages= 57
 • 44. deel 2, Verfijning complementaire rassentheorie
 • Het is mogelijk dat u mij nogal omstreden zal vinden, vooral door mijn pittige website, waarin vele taboes doorbroken worden. Feitelijk ben ik een privé onderzoeker en onderzoek al twintig jaar lang de multiculturele samenleving. Nu ben ik zover dat ik enkele vruchten van mijn theoretisch onderzoek wil toepassen in de praktijk.

  Kijk, mevrouw Maris, ik zal eens open kaart met jullie blanken spelen. Na tientallen jaren bitter racisme, sociale verstoting, radicale discriminatie en nog vele andere problemen ben ik er toch in geslaagd om te overleven. Nu heb ik mij ontwikkeld tot een Hindoe fundamentalist en streef naar rechtvaardigheid voor alle gepigmenteerde mensenrassen, die al 600 jaar uitgebuit, verkracht en ontmenselijkt zijn door de blanke rassen. En het gaat maar door, nu is er een blank imperialistisch economisch stelsel ontwikkeld, met een soort radicaal economische genocide strategie, waarbij er ook blanke joden zijn betrokken. Ik onderzoek dit al jaren. Wij gepigmenteerden moeten nu harder worden. Zelfs de steun van Al Qaida, black power USA, Tamil Tijgers, Shiv Sena, RSS India en andere radicale organisaties van gepigmenteerde rassen moet in overweging genomen worden, om het blank genocide plan te bestrijden. Doch, mijn versie van Hindoe fundamentalisme is radicaal tegen de ontmanteling van het stoffelijk lichaam op een onnatuurlijke manier, dus bommen gooien en moorden keur ik principieel af. U kunt meer lezen op mijn site hierover, mijn versie heet het Dewanisme en dit onderzoek ik nu verder.

  Neem mij niet kwalijk dat ik nu jullie deze harde brief toestuur. Na jarenlang verblijf en assimilatie door woeste lange witte wolven, ben ik nu zelf ook geëvolueerd tot een boze bruine hindoe wolf. Ik heb mij aangepast en ben super geassimileerd in middeleeuws blank barbaars Nederland. Dit noemen jullie integratie, lees er alles over in mijn boek, dynamisch vreemdelingenbeleid, dat u gratis kan lezen op het Kritisch Podium Dewanand.

  Het is heel triest dat wij mensen nog steeds middeleeuwse primitieve religieuze haatdoctrines uitvechten met de modernste hi tech wapens. Onze technologie is nu heel geavanceerd, maar de burgers leven zo te zien nog in de middeleeuwen, zelfs in Nederland. Kijk zelf eens hoe groot het succes is van een ordinaire haatpartij zoals de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en zie mijn gelijk. Bestudeer eens het document van mijn 5 mei offensief gericht aan vele organisaties en personen en oordeel zelf. Zie deze link naar deze openbare waction brief:

 • waction0060: 2009-05-05 / Offensief 5 mei binnen Nederland
 • Ik verzoek u om mijn voorstel serieus te overwegen. Wij kunnen een paar onderzoeksdagen organiseren over de complementaire rassentheorie. Daarna kan een nationale campagne georganiseerd worden in de media om de (blanke en gekleurde) massa deze Vedische kennis bij te brengen. Ik wil hier best actief aan meewerken. Zelfs in Europees verband en internationaal kan deze Vedische kennis verspreid worden in vele talen. Wij moeten nu immers handelen en haat, discriminatie, apartheid, racisme en hatelijke religiën bestrijden of neutraliseren. Er is te veel leed en er vallen teveel slachtoffers.

  Ik hoop dat Radar met mij wil samenwerken, hoewel ik niet blank ben en hindoe ben. Jullie dienen ervan bewust te zijn dat het Hindoeïsme het alleroudste geloof is en altijd al tolerant is geweest tegenover andersdenkenden. Hindoes hebben nog nooit enig volk of ras in georganiseerd verband uitgemoord. De Hindoeïstische religieuze literatuur is de allergrootste van de hele wereld. Het Hindoeïsme is een heel breed en rijk geloof en biedt heel veel ruimte voor levenslange geestelijke en spirituele groei. Dit ontbreekt totaal bij het jodendom, het christendom en de islam. Al deze hatelijke abrahamitische religiën hebben ons Hindoes en andere gepigmenteerde menselijke rassen altijd al gediscrimineerd en vervolgd.

  De tijd is rijp dat wij gepigmenteerden terug gaan vechten tegen jullie, ongepigmenteerden, oftewel blanke barbaren, die heel laat de primitieve grotten verlieten en met geweld de macht op aarde veroverden. Als wij gepigmenteerden rechtvaardigheid zouden willen, dan zouden wij alle blanken moeten uitroeien en verkrachten in alle ex-koloniën, via een laatste totalitaire wereldoorlog. Jullie blanken zijn hierbij gewaarschuwd en dienen ons als volwaardig mensenras te accepteren, ondanks 600 jaar ontmenselijking, slavernij, uitbuiting, blank christelijk nazisme en massamoorden. Wij zijn niet meer jullie lagere gepigmenteerde slaven en eisen rechtvaardigheid.

  Ik ben vooral gespecialiseerd in fascisme, nazisme, rechts extremisme, islamitisch fundamentalisme, hindoe fundamentalisme, religie, psychologische PV theorieën en nog enkele andere moeilijke problemen in onze zieke mensenwereld. Mijn visies en oplossingen zijn nogal onconventioneel, evenals mijn publicaties, wat mij uniek en omstreden maakt. Mijn website, het Kritisch Podium Dewanand is de afgelopen vijf jaar gegroeid tot de grootste publicatie site van een onafhankelijk (hindoe)schrijver en onderzoeker in middeleeuws Nederland, met ruim 1,3 miljoen woorden online en 17 boeken in full html. Ik, Dewanand, zal de geschiedenis ingaan als de meest gediscrimineerde gepigmenteerde schrijver en denker uit middeleeuws, achterlijk blank Nederland en hier ben ik trots op. Mijn bitter kruis dragen, als gepigmenteerde medelander, raszuivere Hindoelander (zoek met google voor data over dit nieuw dewanistisch begrip) is mijn heilige plicht in dit leven. Geen enkele lange en grootgeschapen blanke kan mij overwinnen, want de blanke is geen hogere afgod.

  Mijn doel is om de Vedische kennis, van gepigmenteerde mensen rassen uit het oude India, te verspreiden onder het volk in alle landen. De Veda's zijn tijdloze geschriften en bevatten zuivere kennis van heiligen, yogi's, rishi's en andere heiligen uit het oude India, inclusief wijze hindoevrouwen. Elk intelligent organisme kan iets leren uit deze wijsheden en geestelijk verder groeien. Het is heel belangrijk dat jullie met mij gaan samenwerken, om het racisme en de discriminatie te bestrijden. Nederland is nu een radicaal racistisch land en bijna alle etnische groepen hebben zich al geïsoleerd van de hatelijke en primitieve blanke meerderheid en leven nu in hun eigen etnische kaste. Ik zie het dagelijks om mij heen en vind het heel gevaarlijk. Ondanks alle welvaart en rijkdommen worden de meeste lange blanken toch dommer, agressiever, hatelijker, achterlijker en primitiever. Wij moeten de radicalisering onderzoeken en strategieën ontwikkelen om het te bestrijden.

  Ik moet jullie nog wat duidelijk maken. Er dreigt een bloedbad in Nederland als de PVV van Geert Wilders de verkiezingen wint. Indien jullie samenwerking met mij weigeren, dan stel ik jullie alvast hierbij aansprakelijk ervoor en zal ik jullie strafrechtelijk vervolgen en een schadevergoeding eisen van enkele miljarden euro's. De sympathisanten van Wilders hebben al ondergrondse milities gevormd en zijn nu behoorlijk radicaal. Wilders heeft al 4 miljoen blanke sympathisanten in Nederland en nog een tiental miljoen buiten Nederland. Er dreigt nu dus een nieuwe (warme) Holocaust en ik ben de enige die dit wil voorkomen.

  U zult wel weten dat er ook radicale figuren voorkomen binnen de islamitische gemeenschappen in Nederland en de rest van Europa. Zij geloven vooral in de binaire haatdoctrine uit de koran en zij zijn gewetenloos en gewelddadig. Dus het recept voor een bloedbad binnen tien jaar na heden ligt al klaar en ik ben de enige privé onderzoeker die hier concreet wat aan wil doen. Accepteer mij als gepigmenteerde en werk samen. Al mijn kennis heb ik gekregen van Altecrea (zoek met google naar data in alle 85 miljard epages op internet over dit nieuwe begrip) en mag het niet gebruiken voor A-dharmische doelen.

  Indien u verder nog vragen heeft, kunt u mij benaderen. Stuur in ieder geval een antwoord binnen vier weken.

  Besef goed dat u nu een waction document (volgcode waction0061) ontvangt, dat openbaar gemaakt is op het Kritisch Podium Dewanand. Dit verzoek is dus officieel en serieus. U zal wel zelf beseffen wat de juridische gevolgen zijn hiervan voor Radar.

  Met de zegen van alle miljoenen Hindoe goden en godinnen.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis uit Krishnaloka

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Email waldo@ziggo.nl
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com


  Korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver en onafhankelijk onderzoeker (leeftijd 42, ongehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al twintig jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Nu schrijft hij fulltime in het Engels om te werken aan zijn internationale schrijfcarrière. Een uitgeverij heeft serieuze plannen om in 2009 enkele manuscripten van Dewanand te vertalen en internationaal te publiceren. Op zijn website zijn er reeds zestien boeken online gepubliceerd.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved