Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Etnische zuivering met 1 miljard euro
Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1258
Offerdatum   4 september 2008

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De REmantra, mijn motivatie etnische zuivering Nederland
3. Waarom etnisch zuiveren van Nederland?
4. Enkele argumenten (14) voor een etnische zuivering van Nederland
5. Onderzoek: Islam bedreiging Nederlandse identiteit
6. De beruchte Janmaat (VZMH) mantra, 'VOL IS VOL'
7. Is een zuiver blank Nederland beter?
8. Bevruchting tien blanke meiden met zuiver Afro-zaad
9. Zijn de niet-westerse allochtonen dan toch nutteloos voor Nederland?
10. Enkele deportatie berekeningen, m.b.t. Suriname
11. Hybride vangnetregeling voor minima in Suriname
12. Een bijstands commune in Suriname van duizend personen
13. Ter besluit
14. Disclaimer Dewanand

1. Inleiding

In deze tekst met offercode wfor1258 zal onderzocht worden in hoeverre een (vreedzame) etnische zuivering van Nederland haalbaar is en hoe het opgestart kan worden. Er zullen wat berekeningen gepresenteerd worden, om alles te verduidelijken. Eerst zal uitgelegd worden waarom een etnische zuivering noodzakelijk is en waarom de allochtonen, allahtonen, hindoestanen, Afro rassen en alle overige niet-blanken hier zelf voor moeten kiezen, geheel in hen eigen belang.


2. De REmantra, mijn motivatie etnische zuivering Nederland

Mijn belangrijkste motivatie om te pleiten voor een etnische zuivering in Nederland, binnen tien jaar vanuit Hindoe fundamentalistisch oogpunt, komt vooral door onderstaande mantra.

REmantra
Mijn ideaal is simpel:

Als ik over tienduizend jaar opnieuw reïncarneer op deze planeet, dan wil ik minstens tienduizend raszuivere Germaanse Nederlanders terugzien ergens in een poldertje of in het oude veengebied, levend en met een bordje puur Hollandse stamppot of boerenkool met wat lekkere Gelderse rookworst. En natuurlijk met een Heineken pintje erbij he. Hup Holland.

Dit is simpele Hindoe fundamentalistische logica.

My ideal is simple

If I will reincarnate again after ten thousand years on this planet, then I want to see back at least ten thousand pure-blooded Germanic Dutch, somewhere in a polder or in the old peat area, living and well, with a plate of pure Dutch hotchpotch or kale (farmer cabbage) with some sweet Gelderian smoked sausages. And of course with a Heineken pint. Go, go Holland.

This is simple Hindu fundamentalistic logics.

In principe vind ik het dus heel belangrijk dat Nederland een blank land blijft, omdat ik als Hindoe nooit kan en mag streven naar uitroeiing van het oer-Hollandse blanke volk en ras, als ik principieel erover nadenk. 'Hou Holland blank' is dus een heilige klank voor mij, maar dan wel vreedzaam en voorbeeldig, om dit te realiseren voor vele duizenden jaren.


3. Waarom etnisch zuiveren van Nederland?

Momenteel zijn er slechts 13 miljoen raszuivere blanke Nederlanders over op het grondgebied van het koninkrijk der Nederlanden. De overige drie miljoen bewoners van Nederland zijn geen raszuivere blanke Hollanders en geven feitelijk geen ruk om dit land. Men duidt hen weleens aan met het begrip allochtonen, en extreemrechtse politici, zoals Führer Geert Wilders gebruiken vaker het begrip niet-westerse allochtonen, om duidelijk te maken dat het om niet-blanken gaat.


4. Enkele argumenten (14) voor een etnische zuivering van Nederland

De argumenten om te pleiten voor een etnische zuivering of een bewuste emigratie uit Nederland zijn onder andere:

1. Nederland is gewoon te vol. Het milieu hier is al dood en een groot deel van het oppervlaktewater en de bodem zijn vervuild. Hier wonen nu al teveel mensen en die produceren een hele hoop giftig afval. In het ideale geval zouden er slechts tien miljoen gezonde en raszuivere (blanke) mensen moeten wonen in dit kleine land.

2. Dat het hier te vol is blijkt uit de toename van de agressie op straat en het zinloze geweld tegen onschuldigen. Mensen gedragen zich nu als kippen in een te vol hok en pikken elkaar gewoon dood in Nederland. Vooral de jeugd lijdt aan deze psychische stoornis, waar kippen in overvolle hokken aan lijden. De verruwing en de toename van de kleine criminaliteit zijn hier bewijzen van.

3. In een te vol land is de psychische druk heel hoog. Hier in Nederland voel je deze psychische druk op straat en in openbare ruimten. Mensen zijn onvriendelijk, ruw, nors en onverdraagzaam. Men is gewoon continu geprikkeld en gestresst. Velen zijn niet gelukkig en vluchten weg uit de harde, kille werkelijkheid. En het aantal psychiatrische patiënten in Nederland liegt er niet om. Er zijn honderdduizenden psychiatrische patiënten, die allemaal niet meer kunnen overleven in dit overvolle land. Dit maakt Nederland tot een onleefbaar oord.

4. Congestie in het verkeer. Hier komt het file probleem om de hoek kijken. Het is te druk op de wegen, en niemand kan hier nog wat aan doen. Meer wegen bouwen is geen oplossing en is te duur. De regering weet hier gewoon geen raad mee en heeft het al opgegeven. Om maar te zwijgen over de agressie in het verkeer, wat wederom bewijst dat Nederland te vol is.

5. Te veel zieke mensen zijn slecht voor het milieu van Nederland. Zieke of bejaarde mensen zijn gewoon slecht voor het milieu. Men moet hen elders in het buitenland goedkoper huisvesten en verzorgen, want het leven in Nederland is gewoon te duur. Ik pleit niet voor het afschaffen van zorg, nee, verplaats deze arbeidsongeschikte mensen naar gebieden buiten Europa, waar het leven (zeventig procent) goedkoper is en waar er meer gezonde natuur is. In deze grote groep arbeidsongeschikten zitten er ook ruim een tot twee miljoen blanken en die mogen wat mij betreft ook gewoon verplaatst worden naar een goedkoper leefgebied.

6. Het toegenomen racisme, door angst en vreemdelingenhaat.
De sterke zichtbare toename van niet-blanken in het openbaar heeft een soort angst gecreëerd bij de blanken in alle grote steden. Heel vaak zijn de niet-blanken nogal vijandig tegenover de blanke Nederlanders en gedragen zich te opzichtig of te onvriendelijk. Er is immers sprake van een historische vete tussen blanken en niet-blanken en die wordt dagelijks uitgevochten op straat. Dit alles zorgt voor een wederzijdse toename van het racisme, de vooroordelen en de vreemdelingenhaat in alle lagen van de bevolking. Tel hierbij nog op het volle hokken kippensyndroom en je hebt een kruitvat, dat elk moment kan ontploffen. Er zijn nu al grote etnische spanningen in Nederland tussen de bevolkingsgroepen en vooral de moslims zijn nu de zondebokken. Heel internet barst van de vreemdelingenhaat en het racisme, dus er broeit heel veel. Men moet hier snel een oplossing voor bedenken, want niets doen maakt het probleem elke dag groter.

7. Er zijn grote groepen niet-aangepaste en niet-geïntegreerde vreemdelingen, vooral bestaande uit islamitische medelanders. Het gaat om een etnische groep van ruim 1 miljoen mensen en de media publiceren hier dagelijks over. Deze zogenaamde islamieten willen gewoon nergens participeren en hebben nu een eigen kaste ontwikkeld, na slechts veertig jaar verblijf in Nederland. In andere Europese landen is dit ook een actueel probleem. De vreemdelingenhaat richt zich nu vooral op deze islamieten, die min of meer een zondebok zijn geworden voor alle problemen. De gewone blanke Nederlanders hebben deze islamieten bijna al verstoten uit de informele wereld en vermijden contact. De islamitische kaste in Nederland bestaat voor het grootste deel uit werklozen, arbeidsongeschikten, gehandicapten, criminelen, raddraaiers en ander nutteloos tuig, dat alleen geld kost. Ook het hoge geboortecijfer onder de islamieten kost Nederland handenvol geld, want uit onderzoek blijkt nu dat ruim 18 procent van hun kinderen verstandelijk en lichamelijk gehandicapt zijn en dus heel veel geld kosten. Niemand weet raad met de onoplosbare problemen van deze islamitische kaste, die nu vooral door armoede en domheid steeds verder radicaliseert en massaal vlucht in de islamitische haatdoctrine uit de Koran.

8. Economie gaat achteruit, welvaart neemt af.
De economie van Nederland groeit al jaren met minimale snelheid. De effectenbeurs draait nu niet meer op volle toeren en is behoorlijk ingezakt. Heel veel aandeelhouders zijn al hun geld kwijtgeraakt tijdens de dubbele beurscrash in 1988 (Azië crisis) en 2000 (Dotcom bubble). Nu komt er nog een kredietcrisis bovenop en dit heeft de grote banken en verzekeraars al aardig in problemen gebracht. ABNamro, ooit de trots van Nederland, is nu verkocht en zal in stukken worden gehakt door de buitenlandse kopers.

Er zijn tienduizenden bedrijven die totaal geen winst meer maken en die helemaal niet meer kunnen groeien. Investeringen leveren in Nederland vaak geen enkel rendement meer op, omdat de lonen te hoog zijn en de koopkracht sterk gedaald is. Verzekeraars woekeren steeds meer en hanteren een stringent systeem van maximale vergoedingen voor o.a. medische kosten, hoewel de verzekeringspremies in vijf jaar tijd al met 200 procent gestegen zijn.

Kortom Nederland is aan het verarmen en het tempo neemt toe. Overal zie ik nu bedroefde en ongelukkige mensen, die alleen klagen, omdat zij de armoede voelen. Tel hierbij nog op dat de kosten van de eerste levensbehoeften ook opeens gestegen zijn, door de toename van de wereldwijde vraag naar ruwe grondstoffen, olie, graan, rijst, maïs, melk, energie, enz. Juist door de toename van de armoede zal de radicalisering en domheid van grote groepen allochtonen, allahtonen, hindoestanen, Afro-volkeren en andere vreemdelingen sterk toenemen, omdat zij dan het gevoel krijgen dat zij gediscrimineerd en achtergesteld worden.

9. Leugens Rekenkamer, Centraal Bureau van de Statistiek en de Nederlandse regering. Complot tegen hele Nederlandse bevolking.
De Rekenkamer is de meest leugenachtige oplichtersclub van Nederland, want vrijwel alle economische cijfers worden gewoon vervalst. De hele boekhouding van de Nederlandse regering is hierom dus feitelijk een frauduleus complot tegen het hele Nederlandse volk. Men liegt over de staatsinkomsten en over de echte economische problemen van onze huidige tijd, om het volk zoet te houden. Zo af en toe krijgen de minima enkele doekjes voor het bloeden (35 dertig euro december bonus, hoera, genoeg voor page toiletpapier), maar ondertussen pakt men hen alles wel af.

Via slinkse wegen financieert de Nederlandse regering de vele woningbouwcoöperaties, die genadeloos het hele land leegplunderen en die miljoenen verduisteren of boekhoudkundig wegmoffelen. Om maar te zwijgen over de bouwfraude van honderden miljoenen, waar de Nederlandse politici en ambtenaren al jarenlang alles over wisten, maar hun vieze klep stijf dicht hielden. Dus kortom de hele Nederlandse regering is nu een complot tegen het Nederlandse volk en hierom is Nederland geen democratische rechtsstaat, maar een soort vierjarige dictatuur, net zo erg als in Iran en Pakistan en helemaal doordrenkt van witte boorden criminelen en raddraaiers. Hoe moeten de allochtonen en allahtonen nog langer vertrouwen hebben in de Nederlandse regering?

Blanke Nederlandse politici maken pestwetten om de toekomst van allochtonen en vreemdelingen te vernietigen en te ondermijnen, zoals voor verblijfsvergunningen, verplicht inburgeren, met verplichte eigen bijdrage van enkele duizenden euro's, afbouwen van burgerlijke grondrechten met heel veel ruimte voor willekeur, racisme en discriminatie, enz. De dagelijkse praktijk van juristen en advocaten liegt er niet om, er is een complot tegen het Nederlandse volk gaande en men is het vertrouwen in de Nederlandse regering kwijt. Wat doe je dan nog langer in dit blanke boevenland, vol met witte boorden criminelen aan de top?

10. Fiscaal uitbuitingscomplot in Nederland.
Iedereen weet het en iedereen klaagt erover. Maar ja, wat kan Jan zonder Pet doen tegen de almachtige fiscale drakendoders van Nederland. Jan zonder Pet heeft geen rechten meer en moet zoveel belasting betalen dat hij net nog page toiletpapier kan kopen tijdens aanbiedingen in de supermarkt. De wettenmakers rekenen precies uit hoeveel geld zij legaal kunnen roven bij het volk en leven daar lekker van. Dat Nederlandse politici allemaal boeven zijn, blijkt uit de koloniale geschiedenis van Nederland. Roven zit in het bloed van Nederlandse politici.

Dag en nacht worden mega databases van de bevolking doorgespit, om nog meer te roven. Een burger die 88 euro rooft op straat krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden, vooral als hij daarbij geweld of een vuurwapen bij gebruikt. Maar een Nederlandse politicus die miljarden rooft van het volk op straat, onder bedreiging van een politiewapen, een militair of een deurwaarder krijgt een dikke dertiende maand bonus als beloning en kan op geen enkele manier vervolgd worden door de miljoenen slachtoffers ('de beroofde burgers'), en dat doen velen pijn in hart en ziel. Waar gaan al de geroofde miljarden naartoe? De harde waarheid is dat niemand dit ooit te weten zal komen, want de echte, vervalste en smerige boekhouding van de Nederlandse regering is het best bewaarde staatsgeheim in Nederland. Wederom een argument voor vele allochtonen om snel te vertrekken uit Nederland, want het heeft geen zin om meer dan de helft van je loon in inkomsten te laten roven door corrupte Nederlandse politici. Laat je niet beroven, vertrek binnen tien jaar.

11. De bloeiende boete-industrie van de Nederlandse regering.
Boete, boete en nog eens boete is het nieuwe beleid van de politie in Nederland. Nu kan een burger voor alles een boete krijgen en het wordt gewoon steeds gekker. Maar, vergeet niet dat de witte boorden criminelen uit het Nederlands kabinet de boete-industrie leiden en zelf al die pestwetten maken voor hun arme, uitgebuite burgers. Vele tienduizenden mensen raken in financiële problemen na een forse boete voor de zoveelste overtreding, want zij moeten betalen. De boete-industrie bloeit en groeit.

Elk jaar wordt het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gemoderniseerd en uitgebreid. Men spreekt nu in de Tweede Kamer zelfs over het verhogen van boetes om het tekort op de staatsbegroting te verkleinen en dat is een hard bewijs van bewuste uitbuiting en onderdrukking van alle burgers in Nederland. Maar ja, het volk heeft in Nederland het democratische recht om zelf haar dictators in stijve, tiendelige pakken te kiezen, dus hoera voor de kersverse witte boorden criminelen in de Tweede Kamer na de verkiezingen. Hollanders hebben het begrip democratie nooit begrepen en het helemaal verkracht. Wil jij als allochtoon nog langer wonen in een dolgedraaide democratische dictatuur, met boeven aan de top? Nou niet-westerse allochtonen, wacht niet langer en vertrek tijdig, voor je een boete zal krijgen, omdat je helaas niet-blank bent.

12. Grootschalige fraude en oplichting van Nederlandse notarissen, advocaten en juristen, vaak gepaard gaand met vreselijke discriminatie en misbruik van de zwakke rechtspositie van hun allochtone klanten. Het hele rechtssysteem in Nederland is verrot en tienduizenden arme, weerloze burgers worden hier het slachtoffer van. Justitie in Nederland laat hen allemaal stikken. Rechtszaken zijn schijnprocessen in Nederland en worden politiek gestuurd en geregisseerd. Dit alles maakt duidelijk dat er nu apartheid is in Nederland, want er is geen scheiding van de wetgevende en juridische macht meer. Nederland is geen echte rechtsstaat meer. Kijk maar eens hoe de boete-industrie van de blanke Nederlandse politici werkt en hoe mensen meedogenloos worden uitgebuit. Rechtspersonen, zoals stichtingen, NV's en BV's krijgen alle ruimte om het arme volk uit te buiten. Een contract sluiten met zo een rechtspersoon is bijna zelfmoord, omdat je er levenslang aan vast kan zitten, eventueel via fraudeconstructies van juristen en notarissen. Ja hoor, blanke Hollanders stammen af van barbaren, massamoordenaars en boeven en dat is duidelijk merkbaar in de hele Nederlandse samenleving.

Waarom praat men over burgerrechten, terwijl men de burger al begraven en weggestopt heeft? De burgers zijn makke, domme schapen en worden een voor een geslacht en opgevreten door al die opperezels van de BV's en andere zieke rechtspersonen. Wat doe je nog in Nederland, als je vreemdeling bent en al die wetten en regels niet meer aan kan? Vertrek binnen tien jaar, om je heil elders te zoeken en om je eigen herkomstland op te bouwen. Nederland is immers goed ziek.

13. Onderhuids racisme in Nederland.
Een blanke kan jarenlang lachen tegen je, maar diep in hsijn innerlijk vind hij jouw een beest en een dom halfaapje, met minder rechten en een lagere status. Dit heb ik zelf meegemaakt in de praktijk. Vriendschap tussen een blanke en een niet-blanke zal altijd een probleem blijven, zolang je in een blanke beestenland woont en verdoemd bent om te lijden, als lagere kaste hondje. Kleurlingen, zwarten, hindoestaantjes, moslims en ander buitenlands gespuis weten hier alles over, na tien jaar verblijf in dit land van de lange, witte barbaren. Dat blanken genetisch gehandicapt zijn is voor velen allang duidelijk. Veel lange blanken hebben gestoorde psychopathische karaktertrekken en kennen alleen zichzelf en hun eigen egoïstische behoeften. De hele Hollandse beschaving is allang uitgeroeid, want er zijn geen normen, waarden en Dharmische tradities meer in de cultuur van de inheemse blanken hier. Men zeikt alleen als een leeg vat met een holle klank. Het is allemaal racisme wat de klok hier slaat en er is nooit gelijkheid geweest in dit achterlijke blankenland.

Onderhuids racisme doet heel veel pijn en vernietigd mensen totaal, die hier het slachtoffer van worden. Ik heb zwarten ontmoet die hier vreselijk bang voor waren en die al helemaal ontmenselijkt waren door de dagelijkse terreur en discriminatie door blanken. Ja hoor, er is apartheid in Nederland en het fascisme leeft onderhuids bij een paar miljoen blanke Hollanders.

Hoe voelt het om in een blankenland te wonen waar een paar miljoen psychopathische blanken ervan dromen om jou, je kinderen en de rest van je familie te vergassen of te voeren aan de witte haaien in de Noordzee? Nee, dit is een marteling, elke dag opnieuw, omdat jouw misdrijf is, dat je als niet-blanke bent geboren. Doe hier wat aan en vlucht weg naar je herkomstland, om daar samen met je andere gepigmenteerde soortgenoten je eigen gekleurd paradijs op te bouwen, met een welvaartsniveau die tien procent hoger is dan in blank welvarend Nederland. Hier wil men je niet meer, dus vertrek zelf en bewijs dat je zelf kan denken en werken aan de opbouw van je eigen herkomstland.

14. Discriminatie op arbeidsmarkt Nederland
Al wat je ook doet, als buitenlander zal je altijd gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt in Nederland, want hier is alles racisme. Men gaat je achterstellen in je baan en je carrière verzieken. Of men zet je in een lagere loonschaal, zonder promotie kansen. Of men gaat je pesten en rotklusjes laten doen, onder je niveau. Alle vreemdelingen en allochtonen maken dit elke dag mee. Blanken zijn verrotte racisten en zijn rijk geworden door discriminatie en uitbuiting van de hele gekleurde wereld, net als parasieten en aasgieren. Laat die verdomde blanken stikken en remigreer om je herkomstland zelf op te bouwen tot een hoger welvaartsniveau dan dit achterlijke blanken land.

Al deze feiten benadrukken hoe hard het nodig is om Nederland etnisch te zuiveren binnen tien jaar of om bewust te kiezen voor remigratie naar je herkomstland.

Er zijn nog heel veel argumenten te bedenken die duidelijk maken dat een etnische zuivering van Nederland hard nodig is, om alles hier leefbaar en betaalbaar te houden.


5. Onderzoek: Islam bedreiging Nederlandse identiteit

Nu volgt een citaat uit een gepubliceerd onderzoek.

woensdag 26 maart 2008

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt de islam een bedreiging voor de Nederlandse identiteit. De toelating van grote groepen immigranten zien Nederlanders als de grootste vergissing uit de vaderlandse geschiedenis.

Nederlanders vinden de islam een bedreiging voor de Nederlandse identiteit

Dat blijkt uit de Geschiedenismonitor, een onderzoek van het Historisch Nieuwsblad, Andere Tijden en de Volkskrant.

Vergissing
Van de 1.069 ondervraagden noemt 56 procent de islam een bedreiging voor de Nederlandse identiteit en 57 procent vindt het toelaten van grote groepen immigranten de grootste vergissing uit de Nederlandse geschiedenis.

De huidige toestroom van Oost-Europeanen blijft ondertussen toenemen. Het Centraal Planbureau (CPB) vergeleek de immigratiestroom al met de komst van gastarbeiders in de vorige eeuw. Het CPB waarschuwde ervoor dat Nederland als verzorgingsstaat erg aantrekkelijk is voor laagopgeleide immigranten.

Zie discussie hierover op Forum voor de Vrijheid van Wilders.
url deeplink:

 • http://forum-voor-de-vrijheid.nl/vrijheid/showthread.php?t=7627

 • 6. De beruchte Janmaat (VZMH) mantra, 'VOL IS VOL'

  Dat nu ruim 56 procent van de Nederlanders vinden dat het een vergissing was om grote groepen immigranten toe te laten in Nederland, bewijst dat het volk nu echt wakker is. Profeet Hans Janmaat (Vrede zij met hem, VZMH) uit de jaren negentig sprak hier vaak over en krijgt nu groot gelijk. Zie hier wat andere argumenten in mijn boek, die pleiten voor een etnische zuivering.

  WEBpublication BOOK WART0141 / EPAGE 25 of 92
  Een Dynamisch Vreemdelingenbeleid
  Hindu nazism (Hindoe nazisme)
  1.0. Breinfase 1:
  Problematiseren van de problemen

 • 1.7. VOL = VOL
 • Deze Janmaat mantra is simpel en voor een ieder begrijpelijk. Punt is wel dat profeet Janmaat nooit openlijk heeft gepleit voor een etnische zuivering, omdat hij helemaal verketterd werd in die slechte tijd van vroeger. Nu praten mensen er veel openlijker en luider over en dat is een hele vooruitgang voor rechts denkend Nederland.


  7. Is een zuiver blank Nederland beter?

  Op 5 mei 1945 had Adolf Hitler Nederland supersnel gezuiverd van alle niet-arische rassen en volkeren, en hierom is deze datum heel belangrijk voor raszuivere rechts-extremisten. In theorie was Nederland op 5 mei 1945 zuiver blank en dus veilig en schoon volgens de wetten van het nazisme. Of niet-blanken Nederland vervuilen wil ik hier niet toegeven, want geen enkel ras kan een ander ras vervuilen. Rasvervuiling is allemaal een politieke doctrine van bekrompen politici en extremisten.

  Hou er rekening mee dat de oorspronkelijke christelijke calvinistische cultuur en geloof van de inheemse blanke Nederlanders feitelijk heel armoedig, primitief en onderontwikkeld was. Vroeger namen blanken geen bad en poetsten niet eens hun tanden. Blanken waren vroeger net stinkbeesten en ontwikkelden hierom een heleboel sterk geurende parfums. Zelfs het voedsel van blanken was vroeger heel armoedig en bestond overwegend uit hardgebakken volgranen broden, die zij met vieze vleessoepjes opaten.

  Pas na de vijftiende eeuw werd de aardappel toegevoegd aan het menu van de blanken in Nederland. Specerijen waren toen nog luxe producten voor de elite. En pas heel veel later, toen de welvaart toenam, begonnen de blanken koffie en thee te drinken. Dit zijn echter allemaal producten uit gekleurde landen en hierom is het heel hypocriet als een extreemrechtse blanke de kleurlingen uitscheldt en een kopje koffie of een aardappel erbij nuttigt. Dit is gewoon praten met een gespleten tong. En hierom zijn blanken een ondankbaar volk van rovers, verkrachters, piraten, verraders en massamoordenaars.

  Heden ten dage in multicultureel Nederland zien wij heel verrassende dingen. Puur Hollands voedsel bestaat bijna niet meer. Men eet chinees, Turks, Marokkaans, Surinaams, Hindoestaan, Indiaas, Spaans, Frans, Thaise, Vietnamees, Indonesisch, Japans enz. Vele Hollandse restaurants zijn al failliet gegaan in Rotterdam. Als je al deze buitenlandse zaken morgen eruit gooit, om Nederland weer zuiver blank te maken, dan blijft er eigenlijk niets meer over aan cultuur en beschaving in dit land. Dan zouden blanken zelfs geen koffie en thee moeten zuipen, om nog een beetje te werken.

  De conclusie is dat een zuiver blank Nederland een saaie, dode boel zou worden. Kleurlingen, negers, Aziaten, Hindostanen, moslims, en de andere gepigmenteerden hebben hier beschaving gebracht en zijn nu een vast onderdeel geworden van de multiculturele Nederlandse samenleving. Hen allemaal deporteren met geweld is onmogelijk en te duur, dus het kan gewoon nooit meer. Tel hierbij nog op dat een verdomd groot aantal blanke meisjes in Nederland intieme seksuele kontakten heeft met meerdere allochtone of buitenlandse mannen. Neuken met elkaar schept een onverbrekelijke band en verbroedert via de vagina van de blanke meisjes en hierom is een zuiver blank Nederland totaal onmogelijk te realiseren, of er moet een bloedige Holocaust komen, onder leiding van een wrede, blanke dictator in de Europese Unie, die alles uitroeit. Hier dromen veel Nederlandse rechts-extremisten en neonazi's inderdaad over en dat is angstwekkend.


  8. Bevruchting tien blanke meiden met zuiver Afro-zaad

  Een neger die tien blanke vrouwen bevrucht met zuiver Afro-zaad vervuilt het blanke ras helemaal niet, want volgens de evolutietheorie is rasvervuiling een vorm van evolutie. De tien blanke vrouwen baren dan gepigmenteerde kinderen, die eigenlijk verder geëvolueerd zijn, omdat zij dankzij die ene potente neger voorzien zijn van pigment en grotere overlevingskansen hebben in een zonrijk klimaat. Zulke halve Afro kindjes met pigment kunnen langer zonnen en overleven beter in Nederland, als hier de ozonlaag dunner wordt en er meer ultraviolette straling vrijkomt. En zulke geherpigmenteerde Hollanders kunnen hoe dan ook van Nederland houden en in de zomer elke zondag trots met de Hollandse vlag zwaaien op een naaktstrand.

  Als deze Hollandse Afro-mix kindjes dan tien generaties doormixen (doorneuken) met raszuivere blanken, dan vervagen de zichtbare Afro-genen voor de volle honderd procent en dan worden de elfde generatie nakomelingen gewoon weer raszuivere blanken voor de buitenwereld. Die ene neger heeft dan het blanke Hollandse volk verrijkt met authentieke en kostbare Afro-genen en de evolutie van blanken versneld, door te neuken met tien (geile) blanke Hollandse meiden. Zo zie je hoe interraciale seks een ras kan verrijken, na doorneuken met inboorlingen tot meer dan tien generaties. Interraciale seks heeft zowel voor als nadelen, maar ik geloof nu toch dat de lange termijn voordelen groter zijn, omdat dan de genetische degeneratie van kleine stammen en volkeren gestopt wordt. Dit punt zou ik wel wat nader moeten onderzoeken, vanuit de dewanistische doctrines.

  9. Zijn de niet-westerse allochtonen dan toch nutteloos voor Nederland?

  Uit een eerdere berekening van mij bleek dat de bijdrage van de niet-westerse allochtonen aan de Nederlandse economie minder is dan drie procent, terwijl hen aantal in Nederland ruim tien procent bedraagt en dat is dus te weinig. De vraag is waarom zij zo weinig presteren op economisch gebied en zo weinig participeren in het maatschappelijk leven?

  Niet-westerse allochtonen, dus voornamelijk de niet-blanken, zijn niet luier, maar wel passiever en doen te weinig om zelf vooruit te komen. Vaak zijn zij laagopgeleid en doen niet veel moeite om meer te leren. In Derde Wereldlanden is er vaak ook sprake van inactiviteit en van een fatalistische mentaliteit. Dit zijn dingen die hun ontwikkeling afremmen en die hen onderontwikkeld houden. Zij moeten hier uiteraard zelf wat aan doen en zich aanpassen, of remigreren, want hier in Nederland hebben wij niets aan inactieve en passieve mensen uit vreemde landen en culturen.

  De echte oorzaak van de armoede in Derde Wereld landen is de passiviteit van de hele bevolking. Men doet gewoon niets en men wil ook niet hard werken aan de opbouw van een welvaartsstaat. Hierom heeft Nederland niet veel aan dit soort mensen, met een kleurtje.

  De grootste fout van de Nederlandse regering was om hier teveel onderontwikkelde mensen uit arme landen toe te laten en hen zonder opleidingseisen te naturaliseren. Nu parasiteren zij allemaal hier en misbruiken al de voorzieningen. En hierom zijn veel blanke Nederlanders heel kwaad om, omdat het hun maatschappelijk kapitaal is, dat nu verspild wordt. Er is dus behoefte aan een strenger vreemdelingenbeleid. Er moet snel een beter remigratie beleid ontwikkeld worden en hier ga ik komende jaren onderzoek naar doen. Nederland is een klein land en de economie hier is heel kwetsbaar. Hierom moet alles hier efficiënt gebruikt worden en is er voor klaplopers geen plaats.

  Alles kost geld in Nederland. Het huisvesten, voeden en verzorgen van de drie miljoen niet-westerlingen kost nu echt teveel geld. En hierom moet een deel teruggestuurd worden naar hun herkomstland, om de zorg voor hen goedkoper te maken. Dit alles heb ik al gedetailleerd uitgewerkt in eerdere teksten en boeken van mij.

  Nu is Nederland geen rijk land meer, want de armoede neemt snel toe. Er moeten dus snelle acties komen om de problemen op te lossen van de onderontwikkelde massa niet-westerlingen in Nederland en de rest van Europa. Het voornaamste doel moet zijn om de zorgkosten van deze etnische groepen te verlagen, en een subdoel hierbij is het blank houden van Europa. Dit is uiteraard geen racisme, maar gewoon efficiënt, nuchter en zakelijk denken. Nederland is nu immers geen rijk land meer.

  10. Enkele deportatie berekeningen, m.b.t. Suriname

  Een groot deel van de Surinaamse bevolking in Nederland is werkloos en zorgt voor overlast in dit land. Hen allemaal deporteren, met behoud van zorgvoorzieningen zou ontzettend veel geld besparen. Hierom dient dit grondig bestudeerd en overwogen te worden. Uit peilingen blijkt duidelijk dat ruim zestig procent van de Surinamers in Nederland best terug zou willen gaan naar Suriname, mits zij hun uitkering maar behouden, want zij zijn immers te lui en te gemakzuchtig om daar te gaan werken.

  Met een budget van nauwelijks 50 miljoen euro is het goed mogelijk om alle werkloze, criminele en nutteloze Surinamers terug te sturen naar Suriname, om daar verder te gaan nietsen. Doordat Suriname een vruchtbaar tropisch land is, is het mogelijk om deze deportatie nog goedkoper uit te voeren, want een deel kan gewoon aan het werk, om zelf geld te verdienen en om de zorgkosten te verminderen.

  Er kan geïnvesteerd worden in wat landbouwprojecten in Suriname, om banen te scheppen. Het land is immers heel vruchtbaar en alles groeit daar. Ook visserij projecten zijn mogelijk en het hoeft allemaal niet veel geld te kosten. Experts en investeerders dienen dit uit te werken. De producten kunnen grotendeels geëxporteerd worden naar Brazilië, India en China, want daar is de economische groei immers veel hoger. Surinamers moeten zich heroriënteren op de mogelijke afzetmarkten en hun wereldbeeld bijstellen. De wereld veranderd nu heel snel en er ontstaan grote kansen voor kleine gekleurde (Afro) landen.


  11. Hybride vangnetregeling voor minima in Suriname

  Een optie om de zorgkosten voor de Surinamers in Suriname te verlagen is door een hybride vangnetregeling te ontwikkelen. Kern van dit idee is om de mensen te laten werken op hun eigen kostgrondje, om wat voedsel te verbouwen, zodat de uitkering kan worden verlaagd. Het is mogelijk om de producten van dit kostgrondje op te kopen, om inkomsten te creëren en om zo minder geld kwijt te zijn aan bijstandskosten. Maar, als de mensen zelf hun voedsel voor een deel verbouwen dan kan het allemaal goedkoper. Zij krijgen dan alle benodigde voorzieningen wel gratis en hoeven alleen zelf de gewassen op het kostgrondje te planten en te verzorgen. Dit hybride vangnetsysteem is een goed alternatief voor een heel goedkoop bijstandsregeling in Suriname, want er is immers land in overvloed om gewassen te verbouwen. De werkbelasting zal nauwelijks twintig uur per week zijn per persoon, omdat alles immers automatisch groeit en weinig onderhoud nodig heeft.

  De Surinamers kunnen op hun kostgrondje snelgroeiende gewassen verbouwen, zoals cassave, zoete patat, groenten (tientallen soorten), maïs, vruchten enz. Ondersteuning kan vanuit een kennisinstituut geboden worden, welke onderzoek verricht naar snelgroeiende planten, eventueel via enttechnieken. Als dit hele project goed opgestart wordt, dan kan elke arbeidsongeschikte Surinamer het recht krijgen op een goedkope hybride vangnetregeling en dan is Suriname ook een leuke zorgstaat, net als Nederland. Via soepele en flexibele bijstandswetten, met ruime doorleermogelijkheden moeten de werklozen in Suriname dan gestimuleerd worden, om zelf iets van hun leven te maken. Dit hele idee dient uiteraard grondig uitgewerkt te worden, door financiële experts en politici, om het succesvol te implementeren in de Surinaamse samenleving. Uit eigen ervaring weet ik dat elke Surinamer hier heel blij om zal zijn, want men droomt daar immers van een luilekker leven, met een gratis uitkering van de staat.


  12. Een bijstands commune in Suriname van duizend personen

  De Surinaamse samenleving zit anders in elkaar dan in een typisch Westers kapitalistisch land. Familiebanden en vriendennetwerken zijn heel belangrijk in Suriname en iedereen helpt elkaar aan voedsel en wat inkomen. Men deelt meer met elkaar en men doet meer dingen samen. Hierom is het Nederlandse uitkeringsstelsel niet geschikt voor de Surinaamse samenleving, omdat het teveel geïndividualiseerd is. Een bijstands-commune stelsel zou in Suriname beter werken en veel goedkoper zijn. Hierbij zit een hele wijk of familie in een commune met een eigen zorgsysteem, om iedereen van voldoende levensmiddelen te voorzien. Er is veel saamhorigheid in zo een commune en iedereen helpt elkaar. Elke commune heeft een eigen kostgrondje om zelf voedsel te verbouwen en om wat inkomen te genereren.

  Een bijstandscommune kan zich ook richten op een specifiek ambacht of vakgebied, om expertise te ontwikkelen en om producten te ontwikkelen voor de verkoop of export. Door de saamhorigheid kan de productie in een bijstandscommune hoger zijn, dan in een regulier bedrijfsmodel. Iedereen voelt zich namelijk verbonden met de andere leden of bloedverwanten, en men is maximaal gemotiveerd om zich in te zetten voor de verhoging van de productie, en voor de kwaliteit van de producten.

  Zo een commune systeem is vooral beter aangepast aan de cultuur en leefwijze van Afro-Surinamers, omdat het lijkt op de samenleving uit het oude Afrika, met dorpscommunes, die zelfvoorzienend zijn en waarbij iedereen elkaar helpt met veel plezier. Een westers individualistisch systeem past niet in het Afro denken. Dit is feitelijk in alle Afro landen zo. Afro mensen hebben immers van nature een sterker sociaal gevoel voor elkaar en kunnen niet goed omgaan met individualisme. Men zou dit probleem beter moeten bestuderen en organisaties moeten aanpassen aan de desbetreffende Afro volkeren. Dit is een hele uitdaging voor alle Afro volkeren.

  Ik moet hierbij wel opmerken dat Hindostanen hierbij ook tot de Afro volkeren gerekend worden, omdat zij genetisch niet veel van verschillen. Het zogenaamde Hindoeïsme heeft veel overeenkomsten met de animistische religiën uit Afrika en is er ook nauw mee verwant in historisch opzicht. De tribale dorpsculturen (van Dalits en kastelozen) in India verschillen nauwelijks van die in Afrika, omdat beiden behoren tot de Afro culturen.

  Het bijstandscommune stelsel kan in alle arme herkomstlanden toegepast worden, zoals in Marokko, Turkije, Antillen, Indonesië, India enz. Het moet dan wel aangepast worden aan de locale culturen en religieuze gebruiken, om effectiever te functioneren.


  13. Ter besluit

  In theorie kan Suriname opnieuw onderdeel worden van het koninkrijk der Nederlanden, met de euro als betaalmiddel. Daarna kunnen alle arbeidsongeschikten, bejaarden, criminelen en nuttelozen, inclusief de blanke inactieven en raddraaiers, gedeporteerd worden naar dit gebiedsdeel, om de kosten te verminderen van detentie en zorg. Suriname wordt dan een goedkoop verbanningsoord voor inactieven uit Nederland en dit zal heel veel geld besparen. Om dit plan uit te voeren is een investering van 1 miljard euro in Suriname ruim voldoende. Alles is immers goedkoper in Suriname en het land is vruchtbaar. De Nederlandse regering en alle politici zouden deze optie moeten onderzoeken, die ik hier voordraag, want er moet snel een intelligente oplossing ontwikkeld worden voor de problemen van veel niet-westerse allochtonen in Nederland.

  Ik moet hierbij opmerken ter besluit dat ik het immigratieprobleem vreedzaam en intelligent wil oplossen, maar mij ervan bewust ben dat mensen koppig, bekrompen, dom en aapachtig zijn. Hierom geloof ik dat er in de nabije toekomst een gewelddadige en bloedige oplossing zal worden ontwikkeld voor het allochtonenprobleem in de hele Europese Unie, gepaard gaande met burgeroorlogen en high tech concentratiekampen. Hier kan ik niets tegen doen, als het ooit zover komt, want men wilde niet naar mij luisteren en verklaarde mij tot kasteloze paria en verketterde. Ik dank u allen voor het lezen van deze tekst en ga over tot de orde van de dag.


  14. Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1258 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved