Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 10 of 12

Manifest: Shri Rama ka Desh

3.5.8. Participeer als individu

Offeraar    Dewanand
Offercode   wart0146
Offerdatum   12 oktober 2002
Offerlokatie  Rotterdam, PI Noordsingel, cel CS16 

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Elk individueel mens kan besluiten om in hsijn eentje een eigen cel op te richten. Dit is dan een eenmanscel en die houdt zich bezig met het afwerken van een individuele karmische taak. Het is dan belangrijk om te studeren of snel carrière te maken om zo een gerespecteerd lid van de (Nederlandse) gemeenschap te worden. Het is heel belangrijk om doelbewust voorbeeldig gedrag te vertonen, om zo respect af te dwingen in het belang van alle overige leden en van het gehele Shri Rama cellen netwerk.

Het individu dient de krachten van Vishnu aan te roepen en zich te concentreren op vreedzaam en harmonieus voortbestaan. Het ontwikkelen van aangeboren talenten is hierbij heel belangrijk en hiervoor moet zelf hard gewerkt worden. Het individu bouwt op deze wijze een eigen micro Shri Rama ka Desh op in hsijn hart en kan zo de rest van het netwerk positief beïnvloeden. De kracht van het hele netwerk zit immers in de individuele ontwikkelde leden, want die leven en die doen alles. Shri Rama ka Desh leeft in het hart van elk individueel lid.

Het is niet wenselijk om wetovertredende activiteiten te ontplooien, want dat is niet de bedoeling van het Shri Rama cellen netwerk. Zorg als individu vooral dat je groeit en een sterk lid wordt van de eigen gemeenschap. Zo dien je de belangen van jezelf het beste. Besef dat kracht begint bij goedheid en zelfvertrouwen.

Als individu kan je in je eentje heel veel opbouwen. Met de aangeboren intelligentie is heel veel mogelijk, mits een specifiek doel wordt geformuleerd, welke dan actief wordt nagestreefd. Zoek steun in het Hindoeistisch geloof. Lees vooral de Bhagavad Gita en pas alles toe in de praktijk. Groei uit tot je een volwassen boom bent in de jungle van de menselijke samenleving en zorg dan dat geen enkele storm jou omver kan waaien.

Het Shri Rama cellennetwerk heeft goed ontwikkelde individuen nodig om te groeien tot een professionele (informele) organisatie. Daarom dient elk individu flink te werken aan de eigen ontwikkeling. Denk vooral aan het belang van de eigen groep, als je iets gaat doen en doe het dan zo goed mogelijk. Zelforganisatie is de basis en het geheim van groei, succes en vooruitgang. Organiseer jezelf zo goed mogelijk en zoek steun bij de overige leden van het Shri Rama cellen netwerk. Elk individu heeft als eerste taak om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf op te bouwen tot een sterk en gezond lid van Shri Rama ka Desh. Vishnu zal jou de kracht geven om vreedzaam voort te bestaan en nobele daden te verrichten in het belang van de hele gemeenschap of misschien zelfs dat van alle levende wezens.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage

 • 3.5. Inhoudsopgave van Manifest: Shri Rama ka Desh
 • 3.5.1. Voorwoord
 • 3.5.2. Inleiding
 • 3.5.3. Het kille leven in Nederland
 • 3.5.4. Doel van dit manifest
 • 3.5.5. Wat is Shri Rama ka Desh?
 • 3.5.5.1. De tweedimensionale democratie: dimensiocratie
 • 3.5.6. Bevrijding van Suriname
 • 3.5.7. Organisatie: Shri Rama cellen
 • 3.5.8. Participeer als individu
 • 3.5.9. Participeer als groep
 • 3.5.10. Conclusie
 • WEBpublication EBOOK wart0203 / EPAGE 10 of 12


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  offercode: wart0203
  Copyright @ Dewanand 2005