Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

India

Toekomst visie van Tamil Eelam (Tamil staat)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1274
Offerdatum   1 juni 2009

Afgelopen weken werd bekend gemaakt dat de legendarische leider van de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Velupillai Prabhakaran op lafhartige manier vermoord is, door de moordeskaders van de Sri Lankaanse regering en dat zij nu claimen dat het leger van de Tamil Tijgers nu echt verslagen is. Vele militairen van de Tamil Tijgers zijn nu gevangen genomen en velen worden gemarteld in concentratiekampen. Nu moeten alle 800 000 Tamils in diaspora zich krachtig organiseren en zich allemaal bundelen in een organisatie, om hun heilige land terug te veroveren, nu of in de toekomst. In deze toekomstvisie van mij zal onderzocht worden of dit ooit mogelijk zal zijn, zonder al te veel bloedvergieten.

De hele oorlog tussen de Tamil volkeren en de regering van Sri Lanka begon dertig jaar geleden, vlak na de onafhankelijkheid. De Tamil minderheid werd zwaar gediscrimineerd en kreeg geen land in eigendom. Tijdens een eerste officiële protest werden vele Tamils vermoord in het openbaar door militairen van de Sri Lankaanse regering, waarna de LTTE ondergronds actief werd en de bevrijdingsoorlog begon. Aanvankelijk wilde de LTTE meer rechten voor Tamils afdwingen op een vreedzame manier, maar de regering en het leger van Sri Lanka weigerden dat en begonnen met moorden en verkrachtingen van onschuldige Tamils. Hierom moest de LTTE zich bewapenen en geweld gebruiken tegen de moordeskaders van de Sri Lankaanse regering.

Hoewel het leger van de Tamil Tijgers nu bijna ontmanteld is, is het wel duidelijk dat de trotse Tamils niet verslagen zijn en zich zeker zullen wreken op alle lafhartige moorden en verkrachtingen. Een eigen Tamil staat, Tamil Eelam is hoe dan ook iets waar het Tamil volk recht op heeft en alle Tamils in de hele wereld moeten hier als een volk achter staan en zich verenigen. Hoe zij dit op een slimme en goedkope manier kunnen doen, zal ik in dit rapport uiteen zetten.

Eigen Palestijnse staat toegezegd

Het conflict tussen Palestijnen en Joden in Israël nadert nu een eindpunt, omdat vele vooraanstaande leiders nu praten over een tweestaten oplossing, precies zoals in Kosovo. Dus als men voor de Palestijnen nu een eigen staat wil, dan moet men voor de Tamils ook een eigen staat regelen, omdat het om eenzelfde problematiek gaat. Hier moet de internationale gemeenschap rekening mee houden en verder zoeken naar een goede oplossing in het belang van vrede en harmonie.


Wekenlange demonstraties en hongerstakingen

De Tamils in Nederland en vele andere landen hebben wekenlang acties gevoerd en hongerstakingen gehouden, om politieke en diplomatieke steun te krijgen voor de massamoorden van hun broeders en zusters in Sri Lanka. Maar de blanke Nederlandse en Europese politici hebben tot op heden niet veel gedaan. Er kwam geen economische boycot van de moorddadige regering van Sri Lanka om hen onder druk te zetten. Het is duidelijk nu dat de gepigmenteerde Tamil volkeren door de hele internationale gemeenschap gediscrimineerd worden, door de imperialistische Westerse landen, die altijd al kleurlingen, zwarten en alle niet-blanken hebben achtergesteld en onderdrukt. Het waren immers ook blanke landen die de Sri Lankaanse moordeskaders hebben bewapend, om Tamils uit te moorden en te onderdrukken. Dit hebben zij dertig jaar lang gedaan en dit is het bewijs van een internationaal complot tegen alle niet-blanke volkeren op deze wereld. Alle gepigmenteerde rassen en volkeren moeten hieruit leren en zich bundelen om hun belangen agressiever en harder te verdedigen. Het tijdperk van neokolonialisme moet radicaal beëindigd worden op deze wereld.

Tamils zijn een oud Vedisch volk en hebben een oude Hindoeïstische beschaving. Hierom is het noodzakelijk dat Tamil Eelam opgericht wordt en lid wordt van de Vedische Unie van de toekomst. Zie ook mijn onderzoek naar deze unie in deze publicatie.

 • Concept of the Vedical Union, part one, by Dewanand
 • De Vedische volkeren hebben de oudste en rijkste cultuur uit de geschiedenis van de hele mensheid. Uit onderzoek blijkt nu dat de Vedische beschaving bijna 19 000 jaar bloeide en het sterkste leger en economie had van de oudheid. Niemand kon winnen van hen in het verre verleden. De superioriteit van Vedische rassen is al bewezen in het verre verleden en in de toekomst zal het Vedische rijk opnieuw bloeien en de hele wereld veroveren. Tamils horen hoe dan ook tot de Vedische volkeren en rassen en hierom moeten zij gesteund worden, desnoods met militaire middelen.

  Tamils in diaspora, de nieuwe joden

  Er wonen nu ongeveer tienduizend Tamils in Nederland. De Nederlandse regering heeft hen naar alle uithoeken van het land gedeporteerd, om hen oude cultuur, tradities en geloof te vernietigen. Dit noemen de blanken hier integratie, maar in werkelijkheid is het een barbaarse vernietigings en uitroeiings politiek. Integratie is een heel domme manier van jezelf uitroeien als niet-blank volk en ras. Nederland is al eeuwen een kastenmaatschappij en blanke Hollanders waren de uitvinders van apartheid. De overgrote meerderheid van Tamils in Nederland is nu al bijna ontheemd en verward door de uitroeings politiek van de Nederlandse regering. Een geluk voor Tamils is wel dat de Nederlandse regering nog niet de absolute macht heeft in dit land en er nog geen censuur is op internet. Er zijn gelukkig nog wetten die dit tegenhouden, anders zouden Tamils nu ook gemarteld en vermoord worden hier, net als in Sri Lanka.

  Tamils zijn nu in diaspora geraakt en leven verspreid in vele landen. In totaal schijnen er nu 800 000 Tamils te wonen buiten Tamil Eelam en via vele netwerken onderhouden zij wel wat contact met elkaar. Er is helaas nog niet een enkele organisatie die alle Tamils in diaspora heeft gebundeld, en die hen adviseert en ondersteund. Hier is echter wel behoefte aan. Dat Tamils nu de nieuwe Joden van de wereld zijn is duidelijk, en hierom kunnen zij veel leren van dit oud cultuurvolk. Ook Joden zijn vroeger verjaagd uit hun eigen land en alle achterblijvers heeft men toen uitgemoord. Na tweeduizend jaar assimilatie en discriminatie in blank Europa kregen de Joden de gaskamers als beloning. Dit gebeurde, ondanks het feit dat Joden heel veel hadden bijgedragen aan de modernisering, verlichting en industrialisatie van achterlijk middeleeuws Europa. Ook ontwikkelden Joden het hele bankwezen in Europa en Amerika. Dit bewijst hoe volkeren in diaspora altijd de grote verliezers blijven, vooral als zij succesvol zijn en sterker zijn. Tamils moeten hier zeker wat van leren.

  Nu volgen enkele adviezen om de Tamils in diaspora te bundelen in een enkele organisatie.

  Virtuele Tamil Gemeente in Nederland

  Tamils in Nederland moeten niet bij de pakken gaan neerzitten en wegkwijnen. Immers alles waar je over droomt kan ooit gerealiseerd worden, als je er maar in gelooft. Nederland is nog steeds een vrij democratisch land en niet-blanken mogen zich organiseren, zoals zij dat willen. In mijn visie zouden Tamils een eigen virtuele gemeente moeten oprichten op internet en zo een hecht netwerk bouwen. Elkaar steunen om vooruit te gaan en om geld te verdienen zijn dan onderdeel van dit plan. Tamils kunnen zich gratis inschrijven in deze Virtuele Tamil gemeente en krijgen allerlei tips om samen te werken, hun taal te behouden en om zelfs samen bedrijven op te richten of om andere sociaal-culturele dingen te doen met elkaar. Zelfs onderling trouwen kan geregeld worden via deze virtuele Tamil gemeente.

  Het begrip etnische virtuele gemeente is iets dat ik al onderzocht heb. In eerdere publicaties schreef ik er al over. Ik noemde dit vroeger database kasten en omschreef het in een van mijn boeken. Zie bijvoorbeeld deze link.

  Link boek janmaat virtuele gemeente
  WEBpublication BOOK WART0159 / EPAGE 41 of 58
  Eerbetoon aan profeet Hans Janmaat
  Een persoonlijke impressie
  4. Level 4: De reincarnatie van Janmaat

 • 4.2. Database kasten

 • Een ander punt dat de virtuele Tamil gemeente moet gaan regelen en sturen is het vestigingsbeleid van de Tamils in Nederland. Nu wonen zij behoorlijk verspreid in alle gemeenten en dit levert heel veel reiskosten op, als zij elkaar willen zien of samen een feest willen vieren. Het bestuur van de virtuele Tamil gemeente moet een slim vestigingsbeleid ontwikkelen en Tamils moeten dan ook meewerken door te verhuizen naar een enkele concentratie gemeente. Zo staan zij dan na tien jaar sterker als etnische groep en behouden zij hun Tamil identiteit en taal. Hindoestanen hebben dit min of meer ook gedaan en zijn geconcentreerd rond Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. In Den Haag zijn er nu behoorlijk wat mandirs en sociaal culturele verenigingen van Hindoestanen en hun hele identiteit en taal blijven zo geconserveerd voor heel lange tijd. Ik bezoek regelmatig bijeenkomsten van Hindoestanen in Den Haag en ben wel verbaasd om dan alleen mijn rasgenoten te zien en soms een enkele verdwaalde, achterlijke blanke. Tamils moeten leren van Hindoestanen en mijn idee verder uitwerken en toepassen in de praktijk. Tot nu toe is er geen enkele etnische groep die een eigen virtuele gemeente heeft opgericht in Nederland. Turken schijnen zich wel massaal gevestigd te hebben in Den Haag en zijn daar heel succesvol, wat heel goed is. En de meeste Turken kennen hun eigen taal, cultuur en geloof heel goed, zelfs als zij hier geboren zijn. Dus integratie met behoud van de eigen taal, geloof, cultuur en identiteit is heel goed mogelijk in dit blanken land.


  Totale evacuatie Tamils uit Sri Lanka

  Een optie is om alle Tamils te evacueren uit Sri Lanka, zodat de hele economie daar in problemen raakt en het land verder naar de klote gaat. Dit moeten de Tamils in diaspora organiseren en hier speciale evacuatie fondsen voor bouwen. Immers waarom zou je nog moeten wonen in een land waar iedereen je haat en discrimineert. De Tamils in diaspora moeten dreigen met dit wapen en zo de Sri Lankaanse regering onder druk zetten. Alle 2,5 miljoen Tamils die nu nog in Sri Lanka wonen kunnen makkelijk geëvacueerd worden naar Canada, USA en de Europese Unie. De hele thee industrie van Sri Lanka zal dan instorten en misschien gaan de luie, criminele Singhalezen dan huilen om de Tamils terug te halen.

  Als alle Tamils gewoon geëvacueerd worden uit Sri Lanka, dan betekent dat nog niet dat Tamil Eelam er nooit meer zal komen. Immers, in de verre toekomst, als alle Singhalezen dood en begraven zijn, dan kunnen de Tamils in diaspora altijd nog hun heilige land terug veroveren. Dit beleid hebben de Joden ook gevoerd in het verleden en veroverden hun heilige land na tweeduizend jaar diaspora terug. Dus Tamil Eelam kan nog altijd opgericht worden over een paar honderd jaar, als de macht en rijkdom van de Tamils in diaspora flink is toegenomen.


  Internationaal Tamil communicatienetwerk bouwen op internet

  De huidige internet technologie is heel goedkoop en het wordt nog niet maximaal benut door volkeren in diaspora. Sommige radicale Hindoe partijen in India gebruiken het wel om hun mensen te bundelen en om informatie te verspreiden. Zo las ik dat de RSS nu al 50 000 online leden heeft en dus flink groeit. Precies zo kunnen de Tamils in diaspora een wereldwijd communicatienetwerk bouwen op het internet, om informatie te verspreiden en om hun ras sterk en zuiver te houden. Tamil meisjes kunnen dan internationaal zoeken naar geschikte Tamil jongens om mee te trouwen en om veel kinderen te verwekken. De ontwikkeling van zo een internationaal Tamil communicatie netwerk kan met heel simpele middelen gerealiseerd worden en hoeft niet duur te zijn. Via een centrale stichting kan het beheerd worden, en de informatie kan in vele talen verspreid worden.

  Kleine etnische minderheden in blanke landen moeten op deze manier een overlevingsstrategie ontwikkelen, om te voorkomen dat zij genetisch uitgeroeid worden, door seks met de laagwaardige blanke rassen. Het internationale Tamil netwerk moet dus voorkomen dat jonge Tamil meisjes gaan seksen met vieze, lagere blanke mannen en zo ongewenst nageslacht voortbrengen. Op de lange termijn moet dit netwerk het Tamil ras zuiver en sterk houden, en een superieure overlevingsstrategie ontwikkelen, veel beter dan die van de nazi's in het Duitsland van Adolf Hitler. Rasvervuiling van Tamils door de laagwaardige blanken moet voorkomen worden, want het Tamil ras is superieur aan de inferieure Singhalezen van Sri Lanka en hierom zullen de trotse Tamils overwinnen op de lange termijn.


  Virtuele Tamil Eelam

  Het internet kan zodanig gebruikt worden dat er een virtuele Tamil Eelam natie wordt ontwikkeld, compleet met een vestigingsbeleid in alle landen waar de Tamils in diaspora wonen. Dit zal de eenheid onder Tamils uit alle landen bevorderen en het ras sterk en zuiver houden. Vooral de jonge generatie Tamils moet hier actief bij betrokken worden, om de groepscohesie en de Tamil identiteit te conserveren voor een heel lange tijd. Tamils in diaspora moeten zich nu bundelen en samen werken, om in de verre toekomst Tamil Eelam terug te veroveren, met kapitaal en via een slimme economische politiek.

  Alle Tamils in diaspora moeten hard werken om economisch sterk te worden. Er moeten Tamil bedrijven worden opgericht, die veel winst maken en snel over groot kapitaal beschikken over vijftig of honderd jaar. Met al dit geld kunnen zij de misdadige Sri Lankaanse regering onder druk zetten en zo vreedzaam een eigen Tamil staat eisen in de verre toekomst. Immers met geld heb je macht en om geld te verdienen moet je je eigen mensen ontwikkelen, bundelen, hen organiseren en slim samenwerken. Dit hebben de Joden ook gedaan en heden ten dage vormen de Joden in diaspora een economisch machtsblok op de wereld en niemand durft hen nog uit te schelden, te discrimineren of te vergassen. Tamils moeten leren van de Joden.

  Tamils moeten nu zelf ondernemen en niet wachten op al die verraderlijke blanke politici. In een democratisch land moet het volk immers zichzelf organiseren en zich bundelen om vooruit te gaan en om zo macht en invloed te krijgen. Tamils moeten dus leren om in zichzelf te geloven en om elkaar te ondersteunen, om macht te krijgen. Klagen helpt niet. Zelf iets doen, zelf bedrijven opbouwen en investeren is het beste.

  Investeringsfonds Tamil Eelam

  Een eigen internationaal investeringsfonds oprichten om in Tamil Eelam economische macht te krijgen met groot kapitaal is een van de beste strategieën voor alle Tamils in diaspora. In ons tijdperk moet je macht veroveren met economische wapens, door hard te werken en door slim te investeren. Oorlog voeren met militaire middelen is eigenlijk ouderwets en zorgt niet voor een klinkende overwinning. Als de LTTE economische machtsmiddelen had ontwikkeld, dan zouden nu geen honderdduizend Tamils gedood zijn en dan zouden Tamils het nu veel beter hebben in hun eigen staat. De jongeren moeten deze strategie nu leren en de Joden nadoen.

  Als duizend Tamils elk tienduizend euro aan aandelen kopen in het investeringsfonds voor Tamil Eelam dan is er tien miljoen aan kapitaal. En via andere investeerders kan er veel meer grootkapitaal worden aangetrokken, om zo Tamil Eelam te ontwikkelen, op een vreedzame manier en om via lobbywerk politieke macht te krijgen in het herkomstland. Sri Lanka kan heel veel produceren en heeft de reuzen India en China naast zich als enorme afzetgebieden. Er kan flink geïnvesteerd worden in visteelt, thee productie, rijst, bananen, pluimvee, enz. Via deze economische strategie kunnen Tamils in diaspora ervoor zorgen dat de Tamilminderheid op Sri Lanka meer rechten krijgt en rijker wordt. Politici luisteren vaak beter naar de taal van groot kapitaal, dan naar bommen en kogels. Een totaal nieuwe internationale Tamil organisatie moet hieraan gaan werken. Hier is wel meer geduld, kennis, talent, professionaliteit en organisatie kracht voor nodig, maar op de lange termijn is kiezen hiervoor het allerbeste, zonder dat er Tamils dood zullen gaan, door geweld van moordeskaders.


  Conclusies en aanbevelingen

  De ruim 800 000 Tamils in diaspora moeten niet lamlendig afwachten en stilzitten, maar een actieve houding aannemen, om hun ras sterk en zuiver te houden en om een sterkere eenheid te ontwikkelen. Ik zou hen adviseren om niet te veel te rekenen op domme, blanke politici, maar om zelf hun democratische rechten te gebruiken. Via zelforganisaties, eigen bedrijven, eigen internationale netwerken en een eigen beleid voor de groei en voortplanting van hun eigen ras, kunnen zij heel snel meer macht en invloed krijgen.

  Een eigen virtuele Tamil gemeente oprichten in Nederland is een koud kunstje en is volledig legaal toegestaan. Met de huidige internet technologie kan dit heel goedkoop en eenvoudig uitgevoerd worden. Er moet dan ook een eigen vestigingsbeleid ontwikkeld worden, om ervoor te zorgen dat alle Tamils verhuizen naar een stad of gemeente, om te besparen op reiskosten en om lokaal meer politieke macht te krijgen. Tamils moeten beter begrijpen wat hun democratische rechten en plichten zijn in Nederland en andere Westerse landen en het benutten. Politieke macht en invloed krijgen kan via eigen sterke organisaties gerealiseerd worden en het is primitief om het via oorlogen, bommen en geweld af te dwingen.

  Het oprichten van een internationaal investeringsfonds voor Tamil Eelam is een van de allerbeste mogelijkheden om op een legale en beschaafde manier snel meer macht en invloed te krijgen in Sri Lanka. Als een half miljoen Tamils in diaspora ieder elk jaar honderd euro aan aandelen kopen in dit investeringsfonds voor Tamil Eelam, dan komt er dik 50 miljoen euro binnen en dit kan gebruikt worden om de economische macht van de Tamils te vergroten in Sri Lanka. Zo kan op een vreedzame manier gewerkt worden aan de realisatie van Tamil Eelam en Tamils zullen dan automatisch meer burgerrechten krijgen, als kapitaalkrachtige burgers. De LTTE zou met deze economische investeringsstrategie nu veel meer bereikt hebben en er zouden dan geen honderdduizend Tamils vermoord zijn.

  Dit is mijn visie op de toekomst van Tamil Eelam. Tamils in diaspora nodig ik uit om verder met mij in debat te gaan, als zij zelf op een serieuze en georganiseerde manier willen werken aan de oprichting van Tamil Eelam, zonder oorlogen en bloedvergieten, want dat past niet meer in ons beschaafd tijdperk.


  Overige links en informatie

 • Honderden Tamils demonstreren in centrum Den Haag
  (met eigen verslag van Dewanand)
 • Forum Tamil studenten Nederland http://www.tamilstudenten.nl
 • Tamilnet, news about Tamils in different languages

 • http://www.tamilnet.com
 • Economy of Tamil Eelam, Tamils Canadian, Tamils true voice

 • http://www.tamilcanadian.com/eelam

 • Economy Watch, Sri Lanka

 • http://www.economywatch.com/world_economy/sri-lanka
 • Economy of Sri Lanka, wikipedia

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Sri_Lanka
 • Tamilse Zaken, informatie en documentatie centrum
  http://www.tamilsezaken.nl/

 • http://www.tamilsezaken.nl
 • The official government news portal of Sri Lanka

 • http://www.news.lk
 • History of tea (Sri Lanka, Ceylon)

 • http://www.gol27.com/HistoryTeaCeylon.html

 • Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1274 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  India
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved