Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

WEBpublication EBOEK WOIII / EPAGE 4

WOIII, deel 4

Bunkers van de Autochtone Unie

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1159
Offerdatum   maandag 1 augustus 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant:
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Mahatma Pim Fortuyn voerde jarenlang actie om de belangen van het autochtone (zie voetnoot) 'blanke' volk te verdedigen, maar werd hiervoor als beloning doodgeschoten, door een linkse huurmoordenaar. Is het hierom niet wijs als de autochtonen zich wapenen en terug vechten vanuit massieve betonnen bunkers, precies als de Duitse troepen dit deden, toen zij in het nauw gedreven werden? Een volk die niet meer strijdt is verdoemd om roemloos ten onder te gaan. Hierom is strijden tegen het verraad van de anti-Nederlandse staat een heilige burgerplicht.

  Staatsgreep voorbereiden?
  De kracht van een volk zit in de radicale wijze waarop zij strijdt voor haar voortbestaan. Een dement volk geeft zich over en gaat met de lamlendige benen wijd op de rug liggen om verneukt te worden door de inlandse Trojaanse barbaren. Ok, oude mensen hebben niet de kracht om te strijden voor de toekomst, omdat zij zich moeten voorbereiden op de eeuwige slaap en hier niets tegen kunnen doen. Het leven is immers eindig, wat ons verdoemd lot is. Is er hierom geen hoop meer voor het oernederlands volk?

  Onderzoek van de AIVD en RADAR tonen aan dat het grootste deel van de activisten op extreemrechtse websites tot de categorie jongeren gerekend kan worden. Is dit vreselijk? Goh hé, wat een ramp zeg, al die gevaarlijke rechts-extremisten zijn jongeren. Nou, nee hoor, dat is fantastisch, want dit betekent juist dat er nog hoop is voor Nederland. Hoera, Nederland is nog niet dood en vergast door de Trojaanse troepen.

  Wat is leven?
  Er zijn duizenden manieren om zelfmoord te plegen. Een overdosis multiculturele tabletjes, in drie kleuren, met een hele fles jenever kan al leiden tot de eeuwige slaap. Mensen die al vliegend de hemel in willen, dienen zich eerst te bekeren tot Jezus en dan van de hoogste flat in de stad te springen. Het is niet wettelijk verboden om dood te gaan. Iemand die vlak voor de pensioengerechtigde leeftijd zelfmoord pleegt, is in feite een winstboeking (balans: SS-activa) voor de pensionfondsen en voor de Nederlandse staat. Ziedaar, dit is de reden dat men een anti-nederlander beleid voert en allerlei dodelijke medicijnen beschikbaar stelt zonder een diagnose van een deskundige. Het complot tegen het oernederlands volk is totalitair. Wist u dat Marokkanen en Turken meestal vreugde voelen in hun meedogenloos moslimhart als zij het uiteengespatte lijk zien van een 'blanke' Nederlander die van de flat is afgesprongen. Is de islam in wezen onethisch?

  Er is maar een manier om te leven, en dat is:

  DOORLEVEN.

  In wezen is leven dus niets anders dan doorleven, wat heel simpel klinkt, maar vergaande consequenties heeft.

  Bevelhebber Geert Wilders
  Onze koene ridder Geert Wilders is driftig bezig geweest op internet. Hij heeft een onafhankelijkheidsverklaring gepubliceerd, om het Nederlandse volk wakker te schudden. Opmerkelijk feit is dat men Wilders niet echt beschouwd als een raszuivere rechts-extremist, hoewel hij honderdmaal extremer is dan drs. Hans Janmaat. Maar ja, dit is niet erg toch, want het oernederlands volk heeft behoefte aan een witte wolk aan de duistere hemel.

  De kans dat de ziel van Willem van Oranje gereïncarneerd is in het lichaam van Geert Wilders is heel groot, omdat er grote overeenkomsten zijn tussen deze twee Nederlanders. De heilige karmische missie van Geert Wilders is om het Nederlands volk te redden en te laten voortbestaan. Hij zou het echter wat professioneler kunnen aanpakken, door eens te gaan netwerken in het Nederlands leger, waar het momenteel ook flink rommelt. Vele legerofficieren zijn ontevreden en staan achter de plannen van Geert Wilders. Als onze koene ridder nou eens al deze militairen mobiliseert, dan kan hij een staatsgreep plegen en Nederland echt teruggeven aan de oernederlanders, precies zoals hij beloofde in zijn onafhankelijkheidsverklaring. In wezen zou het fantastisch zijn als dit de kerngedachte is, van zijn heilige karmische missie. Genoeg is immers genoeg.

  ***

  (SF proza) "Online zuiveringen"
  "Wilters kauwt op een stukje Hollandse nieuwe en bekijkt zijn emails. Met een voldaan gevoel denkt hij aan zijn succesvolle coup van een jaar geleden, dankzij de loyaliteit van het Nederlands leger. Tot zijn grote verrassing schaarde het grootste deel van de politiecorpsen zich achter hem, waardoor de bloedige strijd snel voorbij was en hij gekroond werd tot bevelhebber van de Autochtone Unie.

  Hij is nu dik tevreden met zijn unie. Maar ja, diverse regio's zijn nog niet moslimvrij en voorzien van een rode code. Terwijl Wilters zo nadenkt, valt zijn oog op een email met het onderwerp 'hoofdprijs SS-lotto'. Hij klikt erop en leest: 'Hoofdprijs is gevallen op postcode gebied 2525 CT. Zij kunnen een douche nemen. Heil Wilters.' Hij opent een database en tikt de postcode in. O, vandaag zijn de laatste Hindoestanen uit Den Haag aan de beurt. Leuk zeg, denkt hij, die hindoehonden worden nog rijk. Hij klikt op het sms-icon van het programma en tikt in: 'Hallo Hindoes, jullie hebben de hoofdprijs van tien miljoen euro gewonnen, ga maar direct een douche nemen in het wijkkantoor. Een privé-scramjet brengt jullie direct daarna naar het Oosten, met al het geld, om lekker levenslang te gaan genieten. Gefeliciteerd. Groeten van Wilters.'

  Wilters smaalt als hij tien minuten later via een webcam vier hindoestaanse gezinnen enthousiast ziet douchen in het wijkkantoor en klikt het online cyclonB-vergassingsprogramma aan, waarna zij twee minuten later als dooie mussen liggen onder de spuitende kranen. Daarna verbreekt hij de satellietverbinding van zijn laptop, om na een dik uurtje hard werken, te gaan genieten van de zuivere Nederlandse zon op het naaktstrand van Scheveningen."

  ***

  Pijnig en martel de koelielanders
  Ruim 40.000 Hindoestanen vluchtten weg uit Suriname in 1975 uit angst voor onderdrukking, uitroeiing en verkrachting door de bestiale negers. Nu zitten al deze koelielanders hier in Nederland weg te rotten, als gore parasieten en rattenvangers. Er kan gesteld worden dat de koelielanders een vervuilende en verraderlijke factor zijn in Nederland, omdat zij samenzweren met de moslims tegen de autochtonen. Veel koelielanders zitten in topposities en frauderen er lustig op los. Wist u dat Hindoestanen de kampioenen zijn van de witte boordencriminaliteit in Nederland? Nederland moet bevrijd worden van deze lafhartige en hondse allochtone groep, die zich als bruine rioolratten gedragen en het land ondermijnen.

  Zou het niet beter zijn als de koelielanders gestimuleerd zouden worden om zich te bewapenen en daarna te remigreren naar Suriname. Zij zouden dan daar de macht kunnen overnemen en het herkomstland tot een paradijs kunnen maken, dankzij de aangeleerde expertise uit Nederland. Er zijn in wezen veel capabele Hindoestanen en die willen best wat vooruitgang in Suriname zien. Het Nederlandse volk zou hen een handje kunnen helpen door op bewuste wijze de 'push factor' tegen Hindoestanen wat te vergroten. Men zou Hindoestanen wat harder en radicaler moeten discrimineren, uitsluiten en uitjouwen, om hen bereidheid om te remigreren wat te vergroten. Hardere discriminatie kan hen immers sterker en vastberadener maken.

  Als het leven van de koelielanders in Nederland ondraaglijk wordt door radicale discriminatie, dan zouden zij zich sneller bundelen, en daarna met een eigen leger de macht overnemen in Suriname om de negers in de pan te hakken. Er zou dan een internationale democratie gevestigd kunnen worden in dat land, eventueel door samen te werken met India, en door vijf miljoen arbeiders uit India te laten immigreren, waarna Shri Rama ka Desh een feit zal zijn. (zie online Eboek:

 • Manifest: Shri Rama ka Desh
 • )
  Daarna kunnen alle Suri-negertjes een WW uitkering krijgen en lekker lui genieten van het leven, dankzij de zegeningen van de hardwerkende koelielanders.

  Discriminatie heeft voordelen
  In hoofdstuk 1.11 en 1.12 van het online Eboek:

 • Go to Inhoudsopgave: Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2

 • zijn de vele voordelen van discriminatie beschreven. Het is in feite niet goed om discriminatie wettelijk te verbieden, want het is juist nadelig voor de ontwikkeling en verharding van de gediscrimineerden. Uiteraard moet fysiek geweld tegen buitenlanders of allochtonen altijd bestraft worden, maar psychologisch geweld of pesterijtjes dienen juist getolereerd te worden. In andere teksten zal geanalyseerd worden hoe ontwikkelde allochtonen zich radicaal moeten voorbereiden op zelfdeportatie uit Nederland.

  Bouwen van de autochtone bunkers
  De Duitsers bouwden massieve bunkers langs de kust om een invasie tegen te houden, maar werden helaas toch verslagen, omdat Adolf Hitler een oostfront opende tegen Rusland en de oorlog verloor. Nu lijkt het erop alsof de autochtonen de strijd opnieuw zullen verliezen en totaal uitgeroeid zullen worden binnen honderd jaar tijd. Verkleuring en multiculturaliteit zijn immers de trend. Hiertegen moet iets gedaan worden, want de autochtonen zijn nog steeds een meerderheid en dienen zich terug te trekken in massieve volksbunkers.

  Een niet-wetsovertredende strategie tegen de verkleuring is om veel kinderen te verwekken, zodat de autochtonen een meerderheid blijven. De rechtse organisaties zouden hier werk van moeten maken. Elk kinderrijk autochtoon gezin is dan een bunkertje en die moet steun krijgen van alle volkslievende organisaties en instellingen. Men zal hen zeker tegenwerken, omdat er een anti-nederlander beleid wordt gevoerd, met als doel het vernietigen van de slagkracht van het autochtone volk. Dit is onrechtvaardig. Waarom?

  Houden van Nederland
  Het is een feit dat tenminste 99 procent van het Bruto Nationaal Product in Nederland gegenereerd wordt door de hardwerkende autochtonen, wat aangeeft hoe zeer zij van hun land houden. Alleen iemand die van Nederland houdt, zal bereid zijn om hard te werken voor de vooruitgang en om de welvaart in stand te houden. Feit is dat de hele Europese Unie nu te maken zal krijgen met moordende concurrentie uit Azië en de strijd kan verliezen. Wie gaat een verarmt en verloederd Europa in de toekomst steunen?

  Men dient de autochtonen juist intensiever te ondersteunen, als het economisch slechter gaat. Doordat minstens 80 procent van Nederland autochtoon is, dient er een wet aangenomen te worden, die het verplicht stelt dat minstens 80 procent van alle belastinggelden naar deze volksgroep terug stroomt. De Nederlandse staat mag het Nederlandse volk niet verraden, door al het belastinggeld te schenken aan belabberde allochtonen en terroristische volksverraders. Men dient te kiezen voor het echte zuivere Nederlandse volk, omdat zij de oudste burgerrechten hebben. Alleen deze etnische groep kan de economische groei bevorderen, mits zij steun en waardering krijgen en leren om van hun land te blijven houden.

  Het zwarte allochtone BNP-gat
  Volgens de statistieken is ruim dertien procent van de bevolking nu allochtoon. Maar zij genereren nauwelijks een tot drie procent van het BNP. Er is hierom sprake van een zwart allochtoon BNP-gat van minstens tien procent. In wezen zou de economie hierom met tien procent moeten krimpen, gedurende een vijfjarige recessieperiode, wat een aanzienlijke achteruitgang is. Het is dan allemaal de schuld van de allochtonen, omdat zij heel weinig prestaties leveren om de economische groei te herstellen. Men doet te weinig aan het zwarte allochtone BNP-gat. In wezen zou het rechtvaardig zijn als alle staatsuitkeringen aan allochtonen met tien procent worden verminderd, om het allochtoon BNP-gat te corrigeren. Economen zouden dit probleem beter moeten bestuderen. Om echt rechtvaardig te blijven zou de Nederlandse staat beslag moeten leggen op tenminste tien procent van het nettoloon van alle werkende allochtonen, en dit geld gebruiken voor allochtone investeerders, zodat zij leren om elkaar te steunen, in tijd van nood. Het klinkt hard en onrechtvaardig, maar in wezen is een dergelijke oplossing juist positief voor de vreemdelingenhaat en het racisme, want dan gaat men de hardwerkende allochtonen juist meer waarderen. Iemand die bereid is om zichzelf op te offeren zal immers altijd gewaardeerd worden in de samenleving.

  Fiscale volksoorlog
  Om het anti-nederlander beleid te bestrijden, zouden de autochtonen een fiscale volksoorlog kunnen ontketenen tegen het onrecht van de Nederlandse staat. Via duizenden stichtingen en BV's kan men dan georganiseerd belastinggeld terugvorderen door maximaal gebruik te maken van fiscale aftrek van schenkingsgelden. Dit is niet in strijd met de grondwet en de ideale manier om te strijden zonder bloedvergieten of haatcampagnes. In theorie kan de belastingbetaler slechts het maximale verschil tussen het bruto en nettoloon terug krijgen van de belasting, maar feit is dat de meeste mensen hier geen gebruik van maken. Door Nederlanders uit hoge belastingschijven (53 procent) te helpen om meer geld af te trekken en alles te schenken aan autochtone stichtingen kan er op effectieve wijze gestreden worden. Elke stichting is dan een massief en wettig bunkertje van het Nederlandse volk.

  Het doel van de fiscale oorlog tegen de anti-Nederlandse staat is om het voortbestaan van het autochtone volk te garanderen. Als tenminste dertig procent van de autochtone meisjes via volkscampagnes gestimuleerd worden om tenminste vier zuiver autochtone kinderen te baren, dan is het voortbestaan gegarandeerd. De Nederlandse staat doet er alles aan om het autochtone volk te vernietigen en om alle autochtone meisjes tot anti-Nederlanders op te voeden. Het volk moet dit bestrijden, door baarmeisjes te kweken en hen via de autochtone volksorganisaties te ondersteunen, in het belang van het eigen volk. Behoudt van de eigen identiteit en de eigen cultuur dienen voorop te staan. Elke autochtone man onder de 35 jaar dient gesteund te worden, om tenminste vier autochtone kinderen te verwekken, eventueel door raszuivere Germaanse baarmeisjes uit het buitenland te importeren en hen radicaal te assimileren. Verkleuring van Nederland betekent immers achteruitgang en verarming, wat historisch bewezen is. Het is niet in strijd met de grondwet om te kiezen voor voortbestaan en voor het kweken van 'blanke' baarmeisjes.

  Politieke correctheid is de dood
  In wezen dient de vrijheid van meningsuiting de boventoon te voeren in een liberale democratie, omdat het fungeert als een wettig correctiemechanisme. Allochtone of allahtone raddraaiers kunnen op deze wijze gecorrigeerd worden en gedwongen worden om zich te hervormen of om geestelijk verder te evolueren. De staat dient de wil van het autochtone volk te respecteren en mag hier niets tegen doen. Zonder autochtonen kan Nederland immers niet voortbestaan, want 16 miljoen zwartjes kunnen geen welvarende natie bouwen. Feiten zijn immers feiten. Een realist dient te kiezen voor rechtvaardigheid en hiervoor te strijden. Een wijs volk dient altijd te strijden, om te overleven.

  Het autochtone volk in Nederland dient er alles aan te doen om zelf bunkers te bouwen, om hun eigen voortbestaan en welvaart veilig te stellen. Het doel van het leven is immers om te overleven. Elke Nederlander dient zich dit te realiseren en te kiezen voor het radicale behoudt van volk en vaderland, want de autochtonen behoren nu tot de belangrijkste volksgroep en zijn onbetwist de hoogste kaste van dit land. Men dient voortijdig te kiezen voor strijd, want het is nog niet te laat. Zolang wij leven is er immers hoop, om honderdduizend massieve volksbunkers te bouwen en te overleven. Wat is Nederland immers zonder echte autochtone Nederlanders?

  Voetnoot
  Het begrip autochtoon heeft betrekking op de 'blanke' Nederlanders, volgens de psychologische betekenis en interpretatie van dit begrip.
  Het begrip allochtoon heeft voornamelijk betrekking op niet-westerlingen, volgens de psychologische betekenis en interpretatie van dit begrip.
  De diepgaande psychologie van het autochtoon of allochtoon-zijn is niet uitvoerig geanalyseerd in bovenstaande tekst.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved