Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

WEBpublication EBOEK WOIII / EPAGE 3

WOIII, deel 3

Een Autochtone Unie?

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1158
Offerdatum   donderdag 28 juli 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant:
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Doordat onze multikul in diskrediet is gebracht en er van alle kanten gezocht wordt naar een oplossing, lijkt de tijd rijp te zijn voor wat radicale oplossingen, om de allochtonen eens flink de les te lezen, vooral als zij een grote mond hebben en het autochtone 'blanke' Nederlandse volk terroriseren. In dit kader denk ik al maanden over het oprichten van een heuse Autochtone Unie, met een hoge stalen muur eromheen, om hinderlijke allochtone hordes buiten te houden.

  Momenteel is het een feit dat de haat en agressie jegens het autochtone 'blanke' Nederlandse volk toeneemt in regio's of wijken waar zij een minderheid zijn. De Nederlandse regering doet hier niets tegen, en voert een struisvogelpolitiek, want er wordt altijd geredeneerd dat de zwarten en kleurlingen, vermeende niet-Westerlingen, toch altijd zo zielig zijn en altijd het slachtoffer zijn van discriminatie. Men kijkt niet naar de harde feiten. Als kenner en ingezetene van de niet-westerse wereld weet ik uit ervaring dat het zwart-racisme tientallen malen erger en meedogenlozer is. Intolerantie is zelfs de norm binnen de islamitische culturen. Ik ben ook vaak geconfronteerd met racisme van Surilanders en Surinamers.

  Hindulife discrimineert
  Opmerkelijk feit is dat het Hindulife online magazine (url: www.hindulife.nl) mijn IP-nummer radicaal heeft geblokkeerd om het totaal onmogelijk te maken dat ik hun website bezoek en reageer op teksten. Dit feit toont keihard aan dat zelfs de hindoestaanse gemeenschap in Nederland zeer intolerant is, voor kritische geluiden uit de eigen gelederen (noot: ik ben zelf van hindoestaanse afkomst). Ik wil echter wat vernieuwing creëren, om wat nieuwe denkbeelden te introduceren binnen de hindoewereld, maar helaas, men discrimineert mij op meedogenloze wijze. Dit toont aan dat de meerderheid van de hindoestanen niet begrijpt wat het recht op vrijheid van meningsuiting is en in wezen niet goed geïntegreerd is. Hetzelfde geldt voor vele andere niet-westerse etnische clubjes.

  Opmerkelijk feit is dat mijn onderzoek bewijst dat de hindoestaanse gemeenschap in Nederland nog steeds volgens kastenprincipes georganiseerd is, doch naar buiten toe een schijnheilige eenheid ten toon stelt, mede om aanzienlijke hoeveelheden subsidiegelden te verslinden. Verdacht feit is dat mijn onderzoek bewijst dat de grote meerderheid van de (niet-blanke) Hindoestanen samenzweert met moslims tegen het autochtone 'blanke' Nederlandse volk en hierom in principe ook deel uitmaakt van het Trojaans paard alhier. In wezen is het doel van dit complot om het autochtone volk hier totaal te destabiliseren en op de langere termijn geheel te elimineren, in fysieke zin.

  Dankzij het radicaal linkse zielige zeehondjes beleid van de afgelopen veertig jaar zitten er nu ruim twee miljoen parasitaire en vijandige niet-westerse troepen in Nederland. Ander opmerkelijk feit is dat de grote meerderheid van deze horde weigert om zich aan te passen en constant bezig is met staatsondermijnende activiteiten; onderzoek van de AIVD toont duidelijk aan dat minstens zestig procent van de inlandse islamieten sympathiseert met het antiwesters en antiblank gedachtegoed van het internationale Al Qaida terreurnetwerk. Deze feiten zijn stof tot nadenken voor linkse lieden die zich beroepen op de zieligheid van al deze Trojaanse hordes.

  Immigratiecasino
  Het is geen geheim dat het hele vreemdelingenbeleid een janboel van de hoogste orde is en dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND, Rijswijk) in wezen een immigratiecasino is, waar men lootjes trekt voor de meest onderontwikkelde immigranten. Men maakt er een ambtelijke dikke-buiken-topsport van om kansloze buitenlanders te voorzien van een verblijfsdocument en een Nederlands paspoort, omdat onze politici weigeren om radicaal te kiezen voor de belangen en het voortbestaan van het echte Nederlandse volk. In wezen heeft men het gedachtegoed van Willem van Oranje verraden en de Nederlanders in een warm grafbed gelegd, voorzien van wat multikul lintjes.

  Paul Scheffer verkondigde luidkeels dat de multikul mislukt is, maar hij pleitte niet voor enige oplossing en schaarde zich achter de lange stoet klagers. Klagen is echter niet de oplossing. Er moet iets gedaan worden, dus tijd voor actie. Waarom zou men de multikul niet radicaal afstoten, om volgens het principe van zelfbeschikking te existeren en om de slagkracht van het Nederlandse volk in ere te herstellen?

  Wat is de Autochtone Unie?
  De Autochtone Unie is een afgesplitste rechtsstaat binnen het officiële Nederlandse koninkrijk, waarin het voortbestaan en de welvaart van het autochtone 'blanke' Nederlandse volk grondwettelijk is vastgelegd. E.e.a. in een dergelijke Unie is gegrondvest op de principes en theorieën uit het online eboek getiteld: 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2' (zie url: www.dewanand.nl), uitgaande van Hindoe fundamentalistische gedachten.

  Binnen de grondwet van de Autochtone Unie gelden de volgende absolute wetten:

  1. Het maximale toegestane percentage allochtonen en niet-westerlingen, zowel nationaal, provinciaal, regionaal als lokaal is drie procent. Dit wordt strikt nageleefd door dagelijks de volksregisters door te rekenen.

  2. Asielzoekers worden in principe niet toegelaten, en hebben nooit het recht om genaturaliseerd te worden. Door militair in te grijpen worden veilige gebieden gecreëerd in oorlogszones, waarna alle asielzoekers daarnaartoe gedeporteerd worden. Onder supervisie van Nederlandse deskundigen krijgen dan al deze vluchtelingen een opleiding en een wapentraining, om op korte termijn in staat te zijn, om zelf hun eigen land te heroveren, te liberaliseren en het op te bouwen.

  3. Naturalisaties van niet-westerlingen zijn alleen mogelijk als de individuele sociotoob uit tenminste tien autochtonen bestaat, die verklaringen naar waarheid moeten overleggen. Wie niet aangepast is, kan dus nooit genaturaliseerd worden.

  4. Het hele (futuristische) vreemdelingenbeleid is gebaseerd op de GMK-filosofie, welke uiteengezet is in een nog niet gepubliceerd manuscript van Hindoeschrijver Dewanand, getiteld: 'Dynamisch Vreemdelingenbeleid'. Details hiervan worden nog niet geopenbaard. Critici dienen er rekening mee te houden dat dit Hindoeïstische vreemdelingenbeleid geheel gebaseerd is op leerstellingen uit de Bhagavad Gita en hierom in wezen ultra-humaan is. Immers 'leven en laten leven' is een typische Hindoe fundamentalistische kreet.

  5. Binnen elke organisatie, zowel formele als informele, mag er gehandeld worden volgens het principe van micro-democratie, waarbij de aanwezige meerderheid het recht heeft om ongewensten uit te sluiten van participatie, zonder strafrechterlijk vervolgd te worden. Dit betekent dat de werknemers van een bedrijf het recht hebben om via een meerderheidsbeslissing te besluiten om een werknemer of sollicitant eruit te gooien, op grond van de etnische afkomst, of op grond van andere bezwaarlijke eigenschappen. De staat heeft dus nooit het recht om positieve discriminatie af te dwingen. Het omgekeerde is dan ook toegestaan. Een Turks bedrijf (tenminste 60 procent Turken) heeft dan ook het recht om een niet-Turkse gegadigde weg te stemmen. Immers, de vitaliteit van een bedrijfsvoering mag niet ondermijnd worden. Prognose is wel dat men op den duur anders gaat denken en sterker zal letten op kwalificaties, diploma's en talenten, waardoor de micro-democratische norm sappige vruchten zal afwerpen.

  6. De staat doet er alles aan om het geboortecijfer van de autochtonen te stimuleren. Om inteelt te bestrijden wordt er internationaal gezocht naar spermadonoren van zuivere Germaanse origine, met een hoge intelligentie, goede gezondheid, een goed gebit en andere positieve kwalificaties. Het voortbestaan en de vitaliteit van het autochtone volk staan centraal in dit Germaniseringsbeleid. Er wordt hierbij van alles aan gedaan om uitsterving van 'blonde' en roodharige vrouwen te voorkomen. Hierbij kan genetische manipulatie toegepast worden. ( ref. citaat: 'Volgens klinisch moleculair geneticus Erik Sistermans van de Nijmeegse Radboud Universiteit zou je om het aantal roodharigen enigszins in stand te houden, een soort gericht voortplantingsprogramma moeten beginnen.'.

  Bron:
 • http://frontpage.fok.nl/nieuws/56122
 • 7. Via een absolute wet krijgt elk kind in de Autochtone Unie recht op gratis onderwijs tot het 25ste levensjaar, ongeacht etnische of raciale afkomst. Allochtone kinderen krijgen alle middelen en steun na hun opleiding om vrijwillig te emigreren naar een land naar keuze.

  8. Het is wettelijk toegestaan dat elke autochtone man met een verantwoordelijke functie of kwalificatie het recht krijgt om een vuurwapen te dragen, om zichzelf te beschermen. Met biometische technologie kan een vuurwapen gepersonaliseerd worden, om misbruik te voorkomen. Het wapen schiet dan alleen scherp in de onbedekte handen (dus zonder handschoen) van de eigenaar.

  9. Via een speciale immigratie-jeugdwet is het mogelijk om hoogbegaafde kinderen uit het buitenland, dus ook uit niet-westerse landen te laten immigreren, om hen een eerlijke kans op een volwaardig en productief leven te geven. Speciale agenten zoeken wereldwijd naar hoogbegaafde kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten opgroeien. Elk kind uit het buitenland mag op latere leeftijd remigreren, om het eigen land en volk te dienen. Via hoogwaardige beleggingsconstructies wordt er voor dergelijke kinderen kapitaal opgebouwd, om hun bijdrage aan de wetenschap te versterken.
  Momenteel krijgen ongeveer zes miljoen (drie procent) hoogbegaafde kinderen uit Afrika geen eerlijke kans om zich verder te ontwikkelen, dankzij de onbeschaamde politiek van onze huidige wereldleiders en politici. Dit is een groot verlies voor de hele mensheid.

  Het wonder van raciale homogeniteit
  Raciale homogeniteit stond centraal in het Derde Rijk van Adolf Hitler. Hitler pleitte voor een Duizendjarig zuiver Germaans wereldrijk, met het Duitse volk aan top. Opmerkelijk is dat volgens diverse onderzoekers het nazisme in wezen een futuristisch karakter had en baanbrekende technologische uitvindingen heeft gerealiseerd. Het verband tussen raszuiverheid en futuristische pangermanistische idealen is een heel interessant psychologisch onderzoeksthema. Binnen de theoretisch wetenschappelijke wereld speelt de gedachte aan superioriteit en hegemonie van het eigen ras of volk een vrij grote rol. Er is een positieve correlatie tussen de innerlijke en onderbewuste motivatiewereld (onderbewuste drijfveren) van een wetenschapper en hsijn raciale afkomst. Dit soort dingen kan niet ontkend worden, om weer eens politiek correct te zijn voor de buitenwereld. Hoe bedenkelijk is het als wij ons realiseren dat wij tot op heden profiteren van vele technische uitvindingen van nazistische wetenschappers uit het Derde Rijk? Toont dit niet aan dat wij in wezen zelf hypocriet zijn, want wij tonen geen dankbaarheid of wroeging jegens hun noeste arbeid. Besef eens dat je dankzij de nazistische wetenschappers nu gebruik kan maken van polymeren, synthetische stoffen, kennis atrofie door bevriezing van lichaamsdelen, en rakettechnologie, terwijl je hier geen moment bij stilstaat, welk leed uit het verleden erachter schuilt.

  Een ontkrachting van de kracht van een raciaal homogene samenleving wordt bewezen door de ellende en armoede te analyseren van de talloze Afro-achtige gemeenschappen (in Afrika en in diverse regio's wereldwijd), die in wezen raciaal gehomogeniseerd zijn. Dit bewijst in zekere zin slechts dat de kracht van een volk tussen de oren zit en niet in de genen. Immers de geest maakt de beest en niet andersom.

  Vuilnisbakkenras
  Nu even een pikante stellingname. Het hindoestaanse volk uit Suriname en Nederland (heden ruim 400.000 stuks) is oorspronkelijk ontstaan uit emigratie en voortplanting van ruim 30.000 criminelen, hoeren, paria's, losers en kastelozen uit de armste Indiase deelstaten (grotendeels uit United-Provinces en Bihar). Het is in wezen bewezen dat India het eerste land ter wereld was waar alle hoofdrassen van de wereld zich extreem hebben vermengd, wat leidde tot het ontstaan van ruim 1,8 miljard mensen (tel op: India, Pakistan, Bangladesh, div. Arabische staten en delen van Afrika) van het befaamde (bruin gekleurden, zonder Afro-haar) hindoestaanse ras. In wezen is het ras dat in India ontstaan is, een perfect voorbeeld van een vuilnisbakkenras, waarin de genenset van alle hoofdrassen dus op een totalitaire wijze gemengd is. Deze constatering zal sommige hindoestanen woest kwaad maken. Neusje van de zalm is notabene dat mijn onderzoek aantoont dat het Hindoeïsme in wezen ook een vuilnisbakkengeloof is en juist hierom heel vitaal en levenskrachtig is. Immers honden van het vuilnisbakkenras zijn vaak sterker en bezwijken niet na een simpel griepje, wat genociden of wat natuurrampen. Opmerkelijk is dat bloedige homogeniseringsexcessen en etnische zuiveringen niet voorkwamen in India, voor de komst van de moslims en Britse kolonisators.

  Oprichten Autochtone Unie
  Om de Autochtone Unie op te richten moet er aardig wat werk verzet worden. Maar ja, de huidige kasteachtige machtskliek (ref. uitspraken Mahatma Pim Fortuyn (RIP)) zal het niet leuk vinden als een stelletje rechtsgezinden opeens met steun van 80 procent van het leger een coup plegen en de multikul afschaffen of 'zuiveren'. In wezen kan het ook via infiltratie vanuit een geheim machtscentrum van voorstanders, ongeveer volgens de strategie van Adolf Hitler, maar dan met gebruikmaking van high tech middelen. Als er dan doden vallen, dan zal men het niet leuk meer vinden. Als het plaatsvindt door een bundeling van alle autochtone krachten, met een bindend volksreferendum, en onder supervisie van pacifistische en humanistische experts, dan kan het best een doorslaand succes worden.

  Fortuyn en de Autochtone Unie
  Voor zover mij bekend is, pleitte Mahatma Pim Fortuyn niet voor het oprichten van een heuse Autochtone Unie. Hij leek mij eerder een voorstander van radicale genetische assimilatie van alle niet-Germaanse volkeren in heel Europa, maar realiseerde zich niet dat er dan een bruinachtig vuilnisbakkenras zou ontstaan. Het is mij ook onbekend of hij zelf seksuele kontakten had met allochtone mannen, of dat hij alleen een zuiver Germaanse man in bed wilde. Vele geheimen van Mahatma Pim Fortuyn zijn mij onbekend, wat ook een goede zaak is, want zijn offer is dan een eeuwig mysterie voor geschiedkundigen uit de verre toekomst.

  Volgens mijn onderzoek naar de multikul kan het beter. Nog pittiger, het moet beter, omdat Nederland nu in een economische recessie zit en vele duizenden bedrijven failliet gaan. Nu dienen wij spijkers met koppen te slaan, om onze welvaartsvaste samenleving te behouden. Iedere ingezetene en zelfs de illegalen dienen zich hiervan bewust te zijn. Elke inwoner van Nederland dient de gevestigde autochtone meerderheid loyaal te steunen, om onze samenleving te behoeden van verval en een roemloze ondergang. Een allochtoon zou hierom eerst dienen te letten op hsijn plichten en dan pas te jammeren over hsijn rechten. In een ideale multikul dienen de plichten hoger in aanzien te staan, dan de rechten. De eerste plicht van elke moslimachtige inwoner van de Autochtone Unie is om iets te leren van de autochtone beschaving en om zich radicaal aan te passen. Maatschappelijke vervuilers en raddraaiers kunnen rekenen op een fikse boete, na geflitst te zijn wegens onaangepast burgerlijk gedrag. Alle acceptgiro's versturen wij via de geautomatiseerde computers uit Apeldoorn.


  Referenties literatuur
  Radjinder Bhagwanbali, "Contracten voor Suriname", Uitgeverij Amrit, Den Haag, 1996, proefschrift doctoraat examen Katholieke Universiteit Nijmegen.

  Capelle, DR. H. van, DR. A.P. van de Bovenkamp, "De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum", Uitgeverij Verba, Hoevelaken, 1994.

  Wykes, Alan, "Goebbels. Regisseur van het Derde Rijk", Standaard Uitgeverij Antwerpen, 1991.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved