Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Stichting GEZEN
Bedanken bestuursfunctie, advies CSP ea

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0055
Offerdatum   28 januari 2008

Go to next Epage ...
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek
 • Aan:
  Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie
  T.a.v. bestuur Stichting GEZEN en Vereniging CSP io.
  Mail ons: info@gezen.nl
  Bel ons: 050-3142287
  Schrijf ons: Stichting GEZEN,
  Nieuwe Kerkhof 30a,
  9712PW Groningen.
  Website:
 • http://www.gezen.nl
 • Onderwerp: Brief inzake bedanken bestuursfunctie, advies CSP ea.

  Mijn kenmerk: waction0055.doc / 20080128 / Stichting GEZEN, Groningen / Bedanken bestuursfunctie, advies CSP ea / 1260W

  Delft, 28 januari 2008

  Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,

  Hierbij doe ik u allen deze brief toekomen, met het oog op het hogere ideaal, zoals verwoord op de website van Stichting GEZEN:

  Waarom moet GEZEN een krachtige organisatie worden?
  Zonthermische krachtcentrales komen niet vanzelf. Er zijn grote investeringen nodig. Er moeten krachtige politieke besluiten worden genomen. De bestaande energiebelangen zitten niet te wachten op een nieuwe concurrent. De publieke opinie moet gemobiliseerd worden, anders wordt deze veelbelovende technologie nooit meer hervat.
  Steun de totstandkoming van de nieuwe, schone, onuitputtelijke energiebron!

  Bron citaat: website Stichting GEZEN
  Website:
 • http://www.gezen.nl
 • Allereerst moet ik u mede delen dat ik na beraad heb besloten om niet in het openbaar betrokken te zijn bij het bestuur, als secretaris van de vereniging in oprichting. Ik meldde mij aan, enkel en alleen, om een bijdrage te leveren aan het promoten van CSP en zonne energie, omdat ik dit al jaren zelfstandig onderzocht. Ik ben altijd al een voorstander geweest van zonne energie en kan het nog steeds niet begrijpen waarom de mensheid deze gratis energiebron niet gebruikt.

  Evert van Voorthuysen heeft berekend dat slechts 0,5 procent van het woestijnoppervlak nodig is om de hele wereld te voorzien van schone zonne energie, voor enkele miljarden jaren. Hij pleitte voor een jaarlijkse investering van slechts 1 procent van het wereld BNP, wat neerkomt op ongeveer 400 miljard dollar per jaar. Ik geef hem gelijk en ik sta achter zijn visie. Ik adviseer u allen om dit ideaal wereldwijd te promoten en tot slogan te maken van al uw organisaties.

  Antecedenten kwestie, poederbrieven
  In het verleden heb ik geparticipeerd bij alle extreem rechtse organisaties, omdat ik het fascisme en nazisme van dichtbij wilde onderzoeken en er inzicht in wilde krijgen. De geschiedenis van nazi Duitsland heeft mij altijd gefascineerd, omdat ik wellicht karmische banden heb met het trotse Duitse volk. Maar, als ik in een vorig leven een hoge Duitse officier was in het leger van Adolf Hitler, dan ben ik nu gereïncarneerd om de fouten van mijn ex-Fuhrer te herstellen, en om op een vreedzame en voorbeeldige wijze te werken aan het voortbestaan van de Germaanse rassen en volkeren, die een bovenmenselijke bijdrage hebben geleverd aan de vooruitgang der hele mensheid. Hierover heb ik reeds veel gepubliceerd, als onderzoek en theorievorming op het Kritisch Podium Dewanand.

  Uw organisaties zullen hoe dan ook te maken krijgen met vele lieden die een dubieus verleden hebben en hierom is een ballotage wel verstandig. Besef echter goed, dat ik bewust gekozen heb voor openbaarmaking van de hele poederbrieven kwestie aan Hindoe organisaties in mei 2002, omdat ik nu eenmaal een bekende hindoeschrijver wil zijn. Ik sta bekend als opiniemaker op het Nederlandstalige gedeelte van internet en minstens honderdduizend mensen hebben reeds mijn website bezocht, gedurende de afgelopen vier jaar. Mijn website is momenteel opgenomen in de top tien lijst van politiek incorrecte sites in Nederland en België. Maar, wist u misschien niet dat ook CSP een politiek incorrect thema is in de energie wereld? Ook hoge Europese politici zijn wellicht omgekocht door ondergrondse lobbyisten uit de olie-industrie.

  Nou, nog vorige week sprak ik met een gewone Hollandse man en die legde mij uit dat zonne energie vijf maal duurder is dan energie uit olie en gas. Ziehier, hoe deze meneer geïndoctrineerd is door de olielobby, die tientallen miljoenen zwart betalen aan toonaangevende journalisten van de Volkskrant, Telegraaf, NRC en alle andere Westerse media, om het volk dom en achterlijk te houden. Men heeft het hele volk al honderd jaar op deze manier dom gehouden, om geld te verdienen met vuile energie uit aardolie.

  Volgens mij is de grootste vijand van Stichting GEZEN gewoon de oliemaffia, die geleid wordt door koninklijke Shell en andere oliemaatschappijen, die geïnvesteerde belangen hebben in olie en gas van honderden miljarden dollars. Ik zou zeggen, kijk maar uit dat jullie niet vermoord worden door Shell, precies zoals Pim Fortuyn ook doodgeschoten werd, toen hij opeens na tien jaar campagne, teveel macht kreeg. Stop met het promoten van CSP, als jullie je druk maken om je veiligheid, want de oliemaffia aangevoerd door Shell, kan heel makkelijk een huurmoordenaar betalen met hen vele miljarden aan zwart geld.

  CSP doorzetten is je leven riskeren?
  De grote vraag is of men de CSP activisten nu zal doodschieten, als zij succesvoller worden, omdat dan de belangen van de olie industrie in gevaar komen. CSP technologie is politiek incorrect en moet dus verzwegen worden, want anders worden belangen van de gevestigde orde geschaad. Hoe zal Stichting GEZEN hiermee omgaan?

  Mijn voorstel samenwerking
  Afsluitend, doe ik u deze voorstellen om tot een samenwerking en samenspanning te komen:

  1. Ik ontwikkel een tiental geladen teksten, in het Nederlands en Engels, over CSP, zonne energie, religie, politiek enz. en jullie helpen mij om het te verspreiden. Deze teksten vallen onder mijn verantwoordelijkheid en worden op mijn site gepubliceerd. Jullie verwijzen ernaar en mogen commentaar leveren op de gedachtegang en theorie.

  2. Het beste is dat ik informeel betrokken blijf bij uw organisaties, en formeel zelfs geen lid ben. Er moet een ondergrondse lobbygroep bestaan om CSP en zonne energie op radicale wijze door te drukken en om organisaties onder druk te zetten, hetzij met geweld, onder dreigementen of hetzij op een nogal brute openbare wijze.

  3. Ik kan meehelpen bij het bouwen van de website, maar veel tijd om actief webmaster te worden heb ik niet.

  Noot mbt punt 1
  Ik heb reeds een tekst gepubliceerd over zonne energie op mijn site. Zie deze tekst met titel en offercode:

  Een Hindoe fundamentalistische visie op zonne-energie
  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1243
  Offerdatum 12 januari 2008
  Deeplink direct:

 • Een Hindoe fundamentalistische visie op zonne-energie
 • Ik adviseer u om Wilbert de Kraker op te nemen in het bestuur van uw vereniging io.

  Verder hoop ik dat de vereniging een brede doelgroep zal bereiken. Om dit te realiseren dient u allen goed te beseffen dat de meerderheid van de volksmassa totaal niets begrijpt van technische termen. Dus als u in uw naamgeving verwijst naar technologieën, dan zal dat afstotend werken op het gewone volk. Gebruik dus geen technisch klinkende terminologie in uw naam en statuten. Hou het algemeen, juist om de grote massa te bereiken. Mijn voorstellen heb ik al opgestuurd in het projectplan met registratiecode wart0225.

  Voorstellen op massa gerichte namen voor de vereniging ter promotie van CSP:

  Vereniging CSP Zonkracht

  Vereniging duurzame zonne energie
  (dit is een pleonasme, maar de volksmassa zal dit niet beseffen en aangesproken worden door de drie geladen termen)

  Het lijkt mij raadzaam om het begrip ZON op te nemen in de naam van de vereniging io. Argumentatie is gewoon simpel, goedkoper te promoten, besparing marketing kosten naamsbekendheid.

  Tot zover dit besluit en advies. Deze hele brief is als Waction letter openbaar gemaakt op het Kritisch Podium Dewanand.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groet,

  w.g.

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Delft
  Nederland
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver (leeftijd 42, gehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al vijftien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Op zijn website zijn er reeds veertien boeken online gepubliceerd.

  Bijlagen: 0

  ***


  Go to next Epage ...
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved