Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Stichting GEZEN
verstoting uit Vereniging CSP, Dewanand niet meer welkom ea.

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0056
Offerdatum   29 februari 2008 

Go to previous Epage ...
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Aan:
  Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-Energie
  T.a.v. bestuur Stichting GEZEN en Vereniging CSP io.
  Aub deze brief doorsturen aan onderstaande geaddresseerden in uw organisaties.

  Frans Cuppen
  Wilbert de Kraker
  Hans Ouwejan.

  Directeur
  Dr.E.H.du Marchie van Voorthuysen (Groningen)
  Universitair docent natuurkunde
  Rijksuniversiteit Groningen
  (met vervroegd pensioen)

  Directiesecretaris
  Mr.Ir.H.P.Bienfait (Delft)
  oud-octrooigemachtigde en oud-advokaat
  Dr.P.E.Metz (Velp)
  INTEGeR… consult en
  e5 - European Business Council for Sustainable Energy
  Personele sterkte: 2 personen voltijds (de directeur en de secretaris),
  geholpen door een wisselende hoeveelheid vrijwilligers.

  Bestuur:

  Voorzitter
  Prof.Dr.F.van der Woude
  Hoogleraar (natuurkunde) Rijksuniversiteit Groningen,
  oud rector magnificus (gepensioneerd)

  Secretaris
  Dr.J.van Klinken
  Universitair hoofddocent (natuurkunde) Kernfysisch
  Versneller Instituut, Groningen (gepensioneerd)

  Penningmeester
  Mr.H.Kuiper
  Advokaat (in opleiding),
  natuurkundig ingenieur, medewerker van GEZEN
  Groningen

  Dr. Paul E. Metz
  chemicus, bedrijfsadviseur INTEGeR… consult en voorzitter van e5, European Business Council for Sustainable Energy

  Dr. Jan C. Terlouw
  natuurkundige, voormalig minister van economische zaken

  Prof. Dr. Folkert van der Woude
  natuurkundige, oud-rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter Stichting GEZEN

  Mail ons: info@gezen.nl
  Bel ons: 050-3142287
  Schrijf ons: Stichting GEZEN,
  Nieuwe Kerkhof 30a,
  9712PW Groningen.
  Website: http://www.gezen.nl

  Onderwerp: Brief inzake verstoting uit Vereniging CSP, Dewanand niet meer welkom ea.

  Mijn kenmerk: waction0056.doc / 20080229 / Stichting GEZEN, Groningen / verstoting uit Vereniging CSP, Dewanand niet meer welkom ea. ea / W

  Delft, 29 februari 2008

  Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,

  Hierbij doe ik u allen deze brief toekomen,

  Ik roep alle CSP strijders hierbij op om een oorlog te ontketenen voor het invoeren van zonne energie wereldwijd en hierbij eventueel geweld te gebruiken of diplomatieke dwang en pressie.

  Als ik in mijn volgend leven zal reincarneren dan wil ik in een honderd procent schone wereld terecht komen. Ik geloof dat u allen dit ook wilt en hierom moet u nu oorlog voeren tegen de vervuilers. Afslachten of doden van vervuilers is in strijd met de wet, maar toch een legitiem machtsmiddel.

  Ik adviseer u allen om samen te werken met het Al Qaida netwerk om in naam van Allah een schone wereld op te bouwen. Al Qaida kan militaire ondersteuning bieden en politieke pressie toepassen, met bommen en geweld. Ook in de islam is het gebruik van schone zonne energie een vereiste voor een betere toekomst voor al het islamitisch leven op aarde. Al Qaida wil de hele wereld islamiseren en zal door mij hervormd worden tot een economische en politieke pressie beweging in de hele Arabische wereld, waarbij geweld niet uitgesloten zal zijn. Immers ook Allah wil een schone wereld. Derhalve is uw doelstelling islamitisch van karakter en kunt u samenwerken met Al Qaida cellen in Europa, om snel stevige politieke macht te krijgen.

  In het Hindoeisme is een schone wereld een absolute noodzaak. Wij Hindoes moeten nu oorlog voeren voor een schone wereld. Er is voor minstens 4 miljard jaar schone zonne energie op aarde voor de hele mensheid en hierom moeten jullie nu op harde en agressieve manier strijden om dit aan alle gereincarneerde mensen bekend te maken. Ik ga hieraan meewerken, zolang ik leef. Wij Hindoes hebben de oudste beschaving en wij zijn nu verplicht om hard te werken aan een schone wereld. Hierom vind ik jullie organisatie voor het promoten van CSP energie technieken heel nuttig en noodzakelijk. Ik zal jullie dan ook citeren in al mijn toekomstige publicaties aangaande zonne energie.

  Dat jullie mij verstoten hebben, interesseert mij helemaal niet. Ik ondersteun een wereld energie politiek waarin zonne energie voor 90 procent van de energie behoeften voorziet. Dit blijf ik promoten en oorlog voeren hierom. Jullie moeten de massa proberen te mobiliseren voor meer politieke macht. Zoek kontakt met schrijvers en journalisten en mobiliseer hen, om invloed te krijgen op de massa. En dit alles moet snel gebeuren, want de oorlog om CSP is heilig.

  Ik moet u wel vertellen dat sommige lieden binnen uw organisatie reeds spraken over een oorlogseconomie, om CSP snel in te voeren. Dit betekent dat er ook andere militaristische lui in uw vereniging en stichting zitten. Maar u heeft hen niet verstoten.

  Het feit dat jullie refereren aan mijn website is uiterst bekrompen en achterlijk. Jullie hebben niet het recht om mijn vrijheid van meningsuiting aan te tasten of om mij te vertellen wat ik wel en niet mag schrijven. In het hindoe fundamentalisme wordt het hele leven als mens als een continue oorlog beschouwd, zowel fysiek als geestelijk. Nadere informatie hierover vindt u in de Bhagavad Gita, dat het ultieme oorlogs handboek is van Hindoes en Vedistanen. Lees het zelf en pas de strategie toe in uw beleid. Bekeer je massaal tot het Hindoeisme zou ik zeggen, want dat is de toekomst van de wereld.

  Verder adviseer ik u om een ondergrondse en militaristische afdeling op te richten voor het promoten van CSP wereldwijd. Deze bewapende en geheime tak van uw organisaties moet dwang en bedreiging toepassen om hoge lieden van bedrijven of organisaties onder druk te zetten, voor het vrijmaken van investeringskapitaal. Wij moeten nu geweld niet uitsluiten, want de tijd dringt en honderden diersoorten sterven al uit, door de vervuiling en vernietiging van het milieu. Het laat mij hierom koud (noot: is zeker wel heel erg jammer, maar ja.... ), als er door een natuurramp honderd miljoen mensen sterven, want dat is juist leerzaam en goed voor het bitter leerproces van de hele domme, achterlijke mensheid. Laat de oorlog tegen de vervuilers nu meteen beginnen. Geweld mogen wij niet uitsluiten, dus bewapen u allen, met het zwaard van Allah.

  De heer Ouwejan refereert aan het christelijk geloof en de god uit de bijbel. Nou, dat is heel dom en bekrompen. Ik geloof niet in de bijbel, omdat het een haat en moordboek is. Dankzij de bijbelse leer zijn er bijna 200 miljoen kleurlingen en zwarten gedood en als slaaf misbruikt. Dit is onvergeeflijk en hierom pleit ik voor het verbieden van de bijbelse leer in alle ex-kolonien. Wij Hindoes hebben veel betere heilige boeken met hogere en zuivere kennis en de bijbel is slechts een achterlijk kleuterboek vergeleken daarbij. Hou hier rekening mee. Zie ook mijn teksten op het Kritisch Podium Dewanand over het moorddadige en leugenachtige christelijke geloof. Ik ga er alles aan doen om deze gevaarlijke haatdoctrine uit te roeien op aarde.

  Het Hindoeisme is de toekomst van de mensheid. Dus bekeer u allen tot het hogere hindoegeloof en redt de wereld.

  Tot zover dit besluit en advies. Deze hele brief is als Waction letter openbaar gemaakt op het Kritisch Podium Dewanand.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groet,

  w.g.

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Nederland
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  Bijlagen: 1, uw mail uit gastenboek

  Bijlagen Uit gastenboek Reactienummer: 244 (Kritisch Podium Dewanand)
  Datum: 19 februari 2008
  Naam: Stichting GEZEN, Vereniging CSP
  Onderwerp: Niet meer welkom in vereniging, Dewanand is verstoten
  E-mail: ***privacy***

  Dewanand, Waldo, brief van bestuur aan hem

  Den Haag, dinsdag 19 februari 2008.

  Geachte heer Dewanand, beste Waldo,

  Het bestuur heeft- na overleg met de aspirant leden van de CSP TF en na overleg binen het bestuur-je het volgende mee te delen.

  Bepaalde teksten op je website zijn voor ons niet acceptabel, en getuigen van een houding ten aanzien van het leven in zijn algemeenheid en ten aanzien van de manier van actievoeren om waaredevolle dingen te bereiken in specifieke zin, welke niet verenigbaar zijn met die van onze vereniging in oprichting.

  Derhalve vindt het bestuur dat je -op basis van deze teksten- niet langer welkom bent in onze vereniging in oprichting

  Behalve, als je je houding en manier van actievoeren radicaal en totaal wijzigt, en dat ons toont door de in onze visie onacceptabele teksten op je website te vervangen door naar ons idee vredelievende en positieve.

  Om dat je gevraagd hebt de voor ons niet acceptabele teksten te benoemen, zodat je de aard ervan kunt overwegen, hieronder een opssomming van de teksten, met ons commentaar erbij, waarmee wij toelichten waarom deze tekst voor ons niet acceptabel is.

  1. Ik kan moeilijk een totale oorlog winnen tegen 500 miljoen barbaren die alleen aan seks, genot, luxe en hun egoistische belangen denken.

  Commentaar: Dit is o.i., een generalisatie die geen recht doet aan het feit dat er velen zijn, in de Westerse samenleving, die op hun manier trachten bij te dragen aan een goede, sociaal waardevolle samenleving, met respect voor de natuur.

  2. Vanuit karmisch oogpunt is het een heel rechtvaardig proces (als er duizenden doden vallen in arme, onderontwikkelde kustgebieden als gevolg van superstormen).

  Commentaar: Het is niet rechtvaardig dat deze arme mensen de dupe worden van het niet ecologisch verantwoord gedrag van de westerling.

  3. In theorie moeten er de komende vijf jaar honderden miljoen mensen op wrede wijze sterven tijdens superstormen, aardbevingen, extreme droogte of kou of door ontbossing, juist om de hele wereld eens flink te laten lijden.

  Commentaar: De worden "juist", "wrede" en "flink" wekken o.i. onterecht de indruk op het voelen van en zeker genoegen hierin, wat wij afschuwelijk vinden.

  4. En men hoeft niet te rouwen om al deze honderd miljoenen dode mensen, want die zullen onherroepelijk opnieuw reincarneren, in een nieuw stoffelijk omhulsel, dus zijn zij niet verloren en krijgen een nieuw leven.

  Commentaar: Het lijkt erop dat het dus eigenlijk niet zo erg is, doch voor mensen die niet in reincarnatie geloven is dit kwetsend. Velen zouden diep getroffen worden met zware rouw en smart over zoveel doden.

  5. Er moet dus veel meer bloed vloeien op onze planeet, door de negatieve klimaatgevolgen van de milieuvervuiling. Radicale milieuactivisten zullen ook gewoon de wapens moeten pakken en de vervuilers systematisch afschieten, om macht en invloed te krijgen en om de massa wakker te maken. En zulke milieuactivisten moeten ook geloven dat het hun karma is om op een zo bloedige wijze tekeer te gaan, want voor een schonere wereld moet er veel vers bloed van vervuilers vloeien. De totale oorlog tegen de vervuilers moet nu meteen beginnen en het moet leiden tot een klein bloedbad op onze planeet.

  Commentaar: Dit is oproepen tot moord en gewapende actie tegen "de vervuilers", een zeer ernstige zaak! Er worden ook nog eens schijnbaar logische argumenten voor aangedragen, zoals : Het is nu eenmaal je karma, als je die rol speelt, en het is nu eenmaal nodig voor een schonere wereld. Het moet ook nog direct beginnen en het doel is een klein bloedbad aanrichten!
  Wij zijn voor vredelievende en geweldoze actie om onze doelen te bereiken. En als wij die niet bereiken kunnen door geweldloze actie en het klimaatprobleem erger wordt en (nog) veel (meer) doden gaat vragen, zullen wij ook in die omstandigheid niet naar de wapens grijpen.

  6. Doden in naam van de goden en godinnen is in wezen gewoon toegestaan volgens alle heilige boeken van moslims, joden, christenen en Hindoes.

  Commentaar: Neen, als Christen zeg ik: Er staat geschreven (Exodus 20) "Gij zult niet doden"
  Alleen als God dat uitdrukkelijk aangeeft, zoals bij de Israelieten, die het volk dat in het land Kanaan leefde, moesten uitroeien omdat zij rijp in ongerechtigheid waren geworden en God niet wilde dat de Israelieten beinvloed zouden worden door hun verdorven leefwijze.

  "God is liefde en Hij wil dat wij vredelievend actievoeren voor een goede zaak, en alleen tegen een overheerser als Hitler de wapens oppakken om onze vrouwen en kinderen, onze vrije wil, onze godsdienst en ons land te verdedigen. God wil m.i. (specifieke reactie Hans Ouwejan) niet dat wij vervuilers van deze aarde vermoorden. Christenen geloven dat Hij de aarde op Zijn eigen wijze zal reinigen, voordat Jezus Zelf in het duizend jarig rijk op een gereinigde aarde zal heersen en zal samenleven met de rechtvaardigen.

  7. "De Bhagavad Gita leert de kleinzielige mensen vooral ook om te strijden en om te doden. Hierom is hindoe fundamentalisme een ongenadig geloof en een eeuwige strijd, als je mens bent"

  Commentaar: De kernwaarden van de Nederlandse samenleving zijn anders: Tolerantie, respect, democratisch proberen de maatschapij overeenkomstig je wil vormen, en niet gewelddadig, met woorden trachten de ander te overtuigen in plaats van hem of haar te doden.
  Dit alles wijkt sterk af van hetgeen jij zegt dat de Bhagavad Gita leert, en waarin jij klaarblijkelijk gelooft.

  Verder commentaar:

  Je ethiek die je verspreid is gebaseerd op valse aannames, denken wij:

  1. De blanke is moreel slecht, kent geen waarden en normen, leeft geen deugdzaam leven.
  (Dit is een generalisatie en een karikatuur vinden wij)

  2. Dus zou aangevallen mogen worden.
  (Bereik je volgens ons slechts mee dat het tegendeel bereikt wordt en je zelf ook een kwaad persoon wordt, door het kwade te doen).

  3. God staat dit toe, God roept er zelfs toe op om te doden, dat zou zelfs een heilige plicht zijn.
  (Wij geloven niet in zo n God en vinden dit juist het kwade)

  4. Het zou nodig zijn om bepaalde mensen te elimineren, omdat andere mensen zich dan beter zouden gaan gedragen.
  Wij geloven meer in overreding, een vredelievende benadering, democratische besluitvorming het goede voorbeeld geven.

  5. Het elimineren van bepaalde personen is niet erg want door de reincarnatie komen mensen toch weer terug in het leven.
  Wij hechten aan de grote waarde van het leven, een tijd om je te ontwikkelen als mens en goed eigenschappen aan te leren, en, een heel belangrijke tijd om je te bewijzen als iemand die het goede wil kiezen, een tijd, die door niemand bekort mag worden door moord of doodslag.

  6. Door iets te doen wat niet erg is (het doden van individuen) voorkom je iets wat wel erg is (het uitsterven van de soort).
  HansO: Het gaat er om het goede te blijven doen ook als anderen het kwade doen, dat bepaalt je beloning in het leven hierna. God heeft Zijn eigen manier om de aarde te zuiveren van onrechtvaardige en goddeloze zielen, Hij doet dat o.a met de natuur.

  7. De persoon die dit doet zou daar zelfs een beloning voor kunnen ontvangen?
  "Gij zult niet doden" (Exodus 20) is duidelijke taal en het is zeer strafwaardig als wij dat toch doen.
  Een oorlogsituatie (verg Hitler Duitsland) is wat anders, doch de strijd voor een gezond milieu rechtvaardigt geen oorlog tegen de vervuilers.

  Beste Waldo,
  Je begrijpt hopelijk dat wij geweld (behalve als een overheerser je land inpikt en je je vrije wil ontneemt) in alle gevalen afwijzen als actiemiddel.
  Je begrijpt hopelijk dat wij geweld als onacceptabel en contra-productief beschouwen.
  Je begrijpt hopelijk dat wij daar goede redenen voor hebben.

  Wij hebben als vereniging -met respect voor jouw recht op vrije meningsvorming en uiting, behoudens de wettelijke beperkingen die hieraan gesteld worden- het recht om mensen waarvan wij vinden dat hun opvattingen en teksten niet verenigbaar zijn met die van ons, als lid van de vereniging te weigeren.

  Je begrijpt hopelijk dat een radicale wijziging van een (gelukkigt nog alleen in woorden) geweldadige Waldo in een vredelievende liefhebbende Waldo in je voordeel zou strekken.

  Welnu, we roepen je op deze verandering te ondergaan (dat kan je als je daarvoor kiest), en je teksten op je website aan te passen aan deze nieuwe vredelievende houding en nieuwe positieve wijze van actievoeren.

  Als je dit doet ben je van harte welkom in de vereniging in die zin dat wij dan als bestuur jou positief voordragen aan de ALV voor het lidmaatschap van de vereniging.

  Intelligente en toegewijde mensen als jij hebben wij hard nodig, doch een goede houding en gezonde kijk op de zaken is dan wel een harde voorwaarde!

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van de CSP TF (vereniging CSP of een andere naam) in oprichting.

  Frans Cuppen
  Wilbert de Kraker.
  Hans Ouwejan.

  Namens hen,

  J.A.Ouwejan,
  Voorzitter
  Ribesstraat 31,
  2563 NX Den Haag
  tel 070-3235507
  E mail: hansouwejan@planet.nl,


  ***

  Go to previous Epage ...
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved