Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Een Hindoe fundamentalistische visie op zonne-energie


Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1243
Offerdatum   12 januari 2008

Op 15 december 2007 won Dewanand de derde prijs bij de vijfde Groene Bilderberg Conferentie (zie link: Klimaat Innovatie Platform Wereldwijd http://kipww.nl ) in Lunteren, voor de presentatie van een klimaatproject Shri Rama ka Desh, met als doel om het amazonewoud te redden. Om de puntjes nu op de i te zetten, besloot hij om de hiernavolgende tekst te ontwikkelen aangaande zonne-energie en het Hindoe fundamentalistische gedachtegoed. Ik hoop dat een ieder het eens zal zijn met het betoog hierna.

Filosofisch onderzoek staat centraal in het Hindoe fundamentalistische gedachtegoed. Ook is het hierbij belangrijk om de toekomst in de gaten te houden. Filosoferen over de schepping van Altecrea is dus ook heel belangrijk. En theoretiseren over de toekomst van de micro en macro schepping van Altecrea staat zo een beetje centraal in het Dewanisme, wat deze versie van het hindoe fundamentalisme een futuristisch tintje geeft.

In de heilige boeken van de Hindoes en Vedistanen is er heel veel geschreven over het concept van leven en laten leven. Beschouw eens onderstaande vers uit de Bhagavad Gita.

Bhagavad Gita, vers 2.5
Men kan in deze wereld beter leven als bedelaar dan ten koste van het leven van de grote zielen die mijn leraren zijn. Ook al worden ze door hebzucht gedreven, het blijven mijn leraren. Als ze gedood worden, is onze zege bezoedeld met bloed.

Interpretatie
Leven ten koste van anderen is niet goed en een bewijs van een tamasische geaardheid. Een hoog ontwikkeld sattvish wezen moet dus niet leven ten koste van anderen. Het belang van deze vers zal verderop toegelicht worden.

Hieronder volgen nu verschillende verzen uit de Bhagavad Gita waarin het begrip zon voorkomt. Daarna volgt een beschouwing.

Bhagavad Gita, vers 4.1
De Allerhoogste zei: Ik onderwees deze onvergankelijke yoga-wetenschap aan Vivasvan, de zonnegod, en Vivasvan onderwees haar aan Manu, de vader der mensheid, en Manu onderwees haar op zijn beurt aan Iksvaku.

Uit tekst uitleg. Uit de Brahma-samhita:
"Laat me de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid aanbidden," zei Heer Brahma, "Govinda (Krishna), die de oorspronkelijke persoon is en op wiens bevel de zon, die de koning der planeten is, onmetelijk macht en hitte tot zich neemt. De zon vertegenwoordigt het oog des Heren en doorloopt zijn baan, gehoorzaam aan Zijn bevel."

Bhagavad Gita, vers 5.16
Wanneer men echter verlicht wordt door de kennis die de onwetendheid vernietigt, onthult deze kennis alles, zoals de zon overdag alles verlicht.

Bhagavad Gita, vers 7.8
O zoon van Kunti (Arjuna), Ik ben de smaak van water, het licht van zon en maan, de lettergreep om in de Vedische mantra's; Ik ben het geluid in ether en de bekwaamheid in de mens.

Bhagavad Gita, vers 8.24
Degenen die het Absolute kennen gaan heen uit de wereld tijdens de invloedsperiode van de vuurgod, in het licht, op een gunstig ogenblik, tussen het eerste en laatste maankwartier en tijdens de zes maanden wanneer de zon in het noorden reist.

Bhagavad Gita, vers 8.25
De yogi die van deze wereld heengaat bij rook, 's nachts, tussen het laatste en eerste maankwartier, tijdens de zes maanden wanneer de zon in het zuiden langs trekt, of die de maanplaneet bereikt, komt weer terug.


Bhagavad Gita, vers 10.21
Van de Aditya's ben ik Vishnu, van al wat licht geeft ben Ik de stralende zon, Ik ben Marici van de Maruts en onder de sterren ben ik de maan.


Bhagavad Gita, vers 11.17
Je gedaante, getooid met verschillende soorten kronen, knotsen en werpschijven, is moeilijk te zien vanwege haar stralende gloed, welke vurig en onmetelijk is als de zon.

Commentaar op de verzen

Uit vers 4.1 blijkt dat Vivasvan de zonnegod is en kennis bezit over de yoga wetenschappen. In theorie betekent dit dat de zon in ons planetenstelsel de alleroudste yogi is ervan en al haar hitte en licht ontwikkeld door yoga te beoefenen, in een continue sattvische toestand. Het lichaam van onze zon heeft een temperatuur van miljoenen graden Celsius en in dit lichaam vinden er continu kernfusie processen plaats, precies zoals de langzame verbranding van organische stoffen in ons menselijk lichaam warmte opleveren en onze lichaamstemperatuur constant houden. Ook onze zon is een levend organisme en wordt in alle Vedische teksten als een Devi beschouwd.

Een Devi is een object die onbaatzuchtig schenkt en er niets voor terug hoeft.

Dus onze zon is onze eeuwige Devi en onze oudste yogi in ons planetenstelsel. Alles wat op onze planeet leeft en groeit, bestaat dankzij deze oeroude yogi en wij moeten haar eeuwig eren en haar dankbaarheid betuigen.

Wij verachten onze oeroude yogi
Wij mensen zijn allemaal verlaagde schepsels geworden in Kali Yuga en hierom verlagen en verachten wij onze zon, die onze oeroude yogi is en ons al bijna vier miljard jaar dient, geheel onbaatzuchtig. Moeten wij mensen ons niet schamen hiervoor?

Kijk eens hoe wij mensen vuile energie opwekken en het misbruiken voor oorlog, uitbuiting, egoïsme, genot, welvaart, luxe en verdriet. Iedereen met het verstand van een geleerde zal begrijpen dat wij mensen alles al duizenden jaren fout doen. Wij mensen moeten ons diep schamen, om het misbruiken van ons geavanceerd brein dat Altecrea ons geheel gratis geschonken heeft. Is het geen schande voor mij om mijzelf nu mens te noemen? Dit laatste is iets wat ik mij heel vaak afvraag.

Minder dan tien procent zonne-energie
Hoe ongelooflijk klinkt het niet als wij ons realiseren dat momenteel minder dan tien procent van alle energie op de wereld opgewekt wordt uit zonne-energie. De mensheid in de Westerse wereld verspilt op heel grote schaal alle kostbare energie en buit de arme aarde stelselmatig uit. Is dit beschaving van de blanke rassen in de Westerse wereld? Hoeveel beschaafde mensen leven er nu eigenlijk in de Westerse wereld?

Iedereen zou verwachten dat een beschaafde natie er alles aan zou doen om te kiezen voor duurzaam gebruik van energie, zelfs als het duurder is. Maar helaas is dit nu niet het geval in de Westerse wereld, die nu over alle technologische kennis van de hele mensheid beschikt. Wat kan ik in mijn eentje hieraan doen? Ik kan moeilijk een totale oorlog winnen tegen 500 miljoen blanke barbaren, die alleen aan seks, genot, luxe en hen egoïstische belangen denken. Is het voor mij een verloren strijd? Of heb ik nu een groep strijdmakkers gevonden via stichting GEZEN?

Reïncarnatie is een wetenschappelijk feit
De kern van dit betoog, vanuit hindoe fundamentalistisch oogpunt, draait vooral ook om reïncarnatie en karma. Beschouw eerst een citaat hierover uit een boek van mij op het Kritisch Podium Dewanand.

(begin citaat)

WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 48 of 125

Koran: verbieden of Herschrijven?
De gids voor geweldloze deïslamisering

Reïncarnatie en de eigen individuele verantwoordelijkheid.
De leer van reïncarnatie en karma, oftewel de leer van de Vedanta, werd vele duizenden jaren geleden ontwikkeld door rishi's en wijze yogi's in het oude India. Het is opmerkelijk dat een Amerikaanse wetenschapper, genaamd Ian Stephenson, enkele jaren geleden erin geslaagd is om op wetenschappelijke wijze te bewijzen dat reïncarnatie iets is dat op waarheid gebaseerd is, precies zoals de zwaartekracht en de wetten van Newton. Het is dus geen bla bla fictie uit het hindoeïsme. Hij heeft het atma (ziel) met de wetenschappelijke term 'psychofoor' aangeduid en is de eerste Westerse wetenschapper die hierin geslaagd is. Hindoes dienen deze man te eren als een toegewijde rishi.

In de hiernavolgende tekst zal zo exact mogelijk geanalyseerd worden wat de gevolgen zijn van het bestaan van reïncarnatie voor een normaal individueel mens, volgens de oeroude leer van de Vedanta.

Beschouw eens iemand die als een slechterik leeft en van de wereld een puinhoop maakt. Stel dat hij een despotische leider is en duizenden mensen vermoord. Stel dat het om Adolf Hitler of Mohammed zelf gaat. Is het dan logisch om aan te nemen dat deze slechte mensen naar het paradijs gaan of werkt het anders. Dergelijke lieden beschikken over een verdorven karma en worden alleen geboren om haat, ellende, verdriet en destructie te zaaien op de wereld. Waarom? Al deze ellende kan de mens kennis bijbrengen over hoe het niet hoort, dus deze mensen worden geboren om de mensheid te onderwijzen in het duistere tijdperk van Kali Yuga.

Dankzij Adolf Hitler leerde de hele 'blanke' wereld een dure les en besloot radicaal om hen voor eeuwig 'nee' (??) te laten zeggen tegen fascisten, nazisten en allesvernietigende oorlogen op Europees grondgebied. Dit was de dure les die geleerd werd dankzij de massale moordpartijen van de nazistische legers van Adolf Hitler. Na de Tweede Wereldoorlog had het 'blanke' ras een dure les geleerd, dankzij het complexe, destructieve karma van Adolf Hitler, na een barbaars tijdperk van 400 jaar 'blank' christelijk terrorisme tegen alle 'niet-blanke' volkeren. Deze despotische nazist is natuurlijk voor niemand een profeet, hoewel hij een haatgeschrift schreef tegen het Joodse volk. Geen enkele wijze of hooggeleerde wetenschapper zal ooit begrijpen waarom Adolf Hitler geboren werd en waarom er bijna 80 miljoen mensen moesten sterven tijdens de wereldoorlog tegen het nazisme. Alleen door aan te nemen dat deze man geboren was om het collectieve karma van het hele 'blanke' ras te veranderen, kan enigszins begrepen worden waarom hij een kans kreeg om als een beestmens huis te houden.

Karma is heel ingewikkeld en een complex dynamisch, niet-lineair verschijnsel. Terwijl ik deze tekst schrijf kan mijn karma veranderen, waardoor mijn hele toekomst, bewustzijnsniveau en al mijn sociale kontakten in een klap veranderen. Stel dat ik een extreem haatgeschrift schrijf over moslims(700-1000) en radicaal voorschrijf om alle 1,2 miljard moslims(700-1000) op de wreedst mogelijke wijze te discrimineren, te martelen en hen allemaal levend te verbranden in geavanceerde verbrandingsovens, wat dan? Ja, dan is wellicht dit mijn karma, maar dan ben ik ook verplicht om de gevolgen van deze handelingen en gedachten te ondergaan. Het is logisch dat ik dan gedurende dit leven gestraft zal worden voor deze onmenselijke bejegening van andere levende wezens, die zichzelf moslims(0-1000) noemen en die recht hebben op (nog) een eerlijke kans, om verlost te worden uit hun eigen onwetendheid. Is het dan niet waarschijnlijk dat ik ook na dit leven gestraft zal worden voor deze wrede zonden? Feitelijk zegt de leer van de Vedanta dat het inderdaad zal geschieden, want geen enkel levend wezen en geen enkele ziel (atma, psychofoor) kan ontsnappen aan de gevolgen van karma en de invloed van de drie guna's (satthva, rajo en tamas). Het is heel waarschijnlijk dat ik dan zal reïncarneren als een moslim zelf en het slachtoffer zal zijn van mijn eigen haatteksten. Ik zal dan ook levend in een high tech verbrandingsoven worden geworpen en daarna opnieuw als moslim reïncarneren, om vervolgens opnieuw levend verbrand te worden. Dit zal mijn lot zijn, omdat ik mijn eigen graf in de verre toekomst heb gegraven en verzaakt heb om mijn zuiver bewustzijn verder te ontwikkelen.

Slechts een wezen, al of niet intelligent, met een goed karma beschikt over een hoog ontwikkeld kennis- en bewustzijnsniveau. Maar zelfs iemand die niets weet, kan een zorgeloos en voorbeeldig leven leiden. Juist hierom heb ik het classificatiemodel voor moslims ontwikkeld, zodat de hele wereld begrijpt dat niet elke moslim beschouwd moet worden als een beestachtige terrorist, met een verdorven karma en een vervloekte, hatelijke denkwereld.

Het geloof in reïncarnatie is eigenlijk geen geloof, want het is een wetenschappelijk feit. Het is dus niet iets wat tot het exclusieve domein van Hindoes behoort, want in feite moet elk intelligent en zelfbewust mens hier kritisch over nadenken en zich aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Het is ongeveer hetzelfde als toen de 'blanke' christenen in Europa ontdekten dat de aarde rond is en niet plat, hoewel dit al vele duizenden jaren geleden ontdekt was door Hindoewetenschappers in het oude India. Precies zo moeten de 'blanke' en de arabier nu voor zichzelf ontdekken dat reïncarnatie een wetenschappelijk feit is en de eigen denk-, leef-, gedrag- en geloofswereld hieraan aanpassen, zodat hun bewustzijn verder evolueert. Door het intense contact tussen culturen in ons high tech tijdperk is het noodzakelijk om te leren van de ontdekkingen van andere oude volkeren, teneinde een betere wereld te herscheppen, in het belang van alle levende wezens op onze getergde planeet.

Juist door reïncarnatie aan te nemen als een feit, kan het besef ontstaan van totale verbondenheid met het hele universum. Of er kan een besef ontstaan van totale verbondenheid met alle culturen en volkeren ter wereld. Dit is feitelijk met mij gebeurd, sedert ik mijzelf bekeerde tot het hindoeïsme, na de Bhagavad Gita en nog enkele andere hindoeïstische geschriften bestudeerd te hebben. Vroeger voelde ik mij alleen en eenzaam als een waardeloze, kleingebouwde Hindoestaanse man op deze wereld, omdat ik mij niet verbonden voelde met anderen om mij heen, vanwege mijn materialistische geloof, als overtuigde darwinist.

Nu, bijna tien jaar later, is mijn innerlijk totaal veranderd. Ik besef dat de kans groot is dat ik terug zal komen op deze wereld, wegens het bestaan van reïncarnatie, maar ik probeer om door mijn devotioneel schrijfwerk de wereld uit de toekomst te verbeteren, zodat ik in een volmaaktere toestand terug kan komen of althans de kans daarop kan vergroten op een actieve wijze. Dit betekent dat ik leef met het besef dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn handelingen, gedachten, dromen, daden en (geofferde) teksten. Het is juist deze eigen bewuste verantwoordelijkheid dat een van de grootste voordelen is van geloven in reïncarnatie. Immers alleen hierdoor zal een intelligent mens beslissen om fanatiek en devotioneel te werken aan het verbeteren van de huidige wereld en niet te kiezen voor destructie, haat en andere duistere zaken, want dat is alleen slecht voor het eigen karma. Hierom hoop ik dat ieder individu zich zal verdiepen in de gevolgen van de leer van de Vedanta, zodat de mensheid als geheel meer harmonie en onderlinge verbondenheid zal vertonen in de toekomst.

***

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
 • (einde citaat)
  Bron: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  Slechter collectief karma mensheid door vervuiling
  Als de mensheid doorgaat met het vervuilen en vernietigen van alles op aarde, dan zal haar collectieve karma er alleen maar slechter door worden. De uitbuiting zal leiden tot een klein groepje schatrijke hondachtige mensen, maar de grote massa zal armer, dommer, lager, aapachtiger en idioter worden en leven als verlaagde beestmensen. Dit is iets wat al duidelijk te merken is in de verdoemde Westerse wereld. Vervuiling leidt dus tot een slechter karma voor het betreffende volk of ras. En een slechter karma zal hen reïncarnatie voor een volgende levenscyclus negatief beïnvloeden. Zelfs als deze hondmensen hier niet in geloven, zijn zij verdoemd om dit proces van geboorte en dood te ondergaan.

  De aarde is een levend organisme, net als de zon en zal zich wreken, als wij mensen haar vervuilen en verachten. Het is bekend dat er nu superstormen ontstaan op zee en af en toe het land bereiken. Er vallen dan duizenden doden in arme, onderontwikkelde kustgebieden en geleerden zijn hierom heel bezorgd om deze wereldwijde klimaat verandering. Maar, vanuit karmisch oogpunt is het een heel rechtvaardig proces. Feit is dat de mens koppig is en alleen door schade en schande wijs kan worden.

  Dus, in theorie moeten er komende vijf jaar honderden miljoenen mensen op wrede wijze sterven tijdens superstormen, aardbevingen, extreme droogte of kou of door de ontbossing, juist om de hele mensheid eens flink te laten lijden. Een superstorm in India moet echt in een klap tien miljoen Indiërs doden, om het hele achterlijke en bekrompen Indiase volk een harde les te leren. Alleen de dood van honderd miljoen mensen op een enkele zwarte klimaat rampdag, kan het collectieve bewustzijn van de hele mensheid op radicale wijze veranderen (Duits: 'Umdenken') en zorgen voor een keiharde groene bewustzijn op onze zielige planeet. En men hoeft niet te rouwen om al deze honderd miljoen dode mensen, want die zullen onherroepelijk opnieuw reïncarneren, in een nieuw stoffelijk omhulsel, dus zij zijn niet verloren en krijgen een nieuwe kans.

  Er moet bloed vloeien van vervuilers
  Er moet dus veel meer menselijk bloed vloeien op onze planeet, door de negatieve klimaat gevolgen van de milieuvervuiling. Radicale milieu activisten zullen ook gewoon de wapens moeten pakken en de vervuilers systematisch afschieten, om macht en invloed te krijgen en om de massa wakker te maken. En zulke milieu activisten moeten ook geloven dat het hun karma is om op zo een bloedige wijze tekeer te gaan, want voor een schonere wereld moet er veel vers bloed van vervuilers vloeien. De totale oorlog tegen de vervuilers moet nu meteen beginnen en het moet leiden tot een klein bloedbad op onze planeet. De Groene Revolutie kan immers niet vreedzaam gerealiseerd worden, want slechte mensen verdienen het om te sterven in naam van Allah, Altecrea, Boeddha, Jezus, Krishna, Hanuman of in naam van de miljoenen andere Hindoeïstische goden en godinnen. Doden in naam van de goden en godinnen is in wezen gewoon toegestaan volgens alle heilige boeken van moslims, joden, christenen en Hindoes.

  De Hindoe goden willen een schone wereld
  Je misselijk bestaan rekken ten koste van het leven van andere levende wezens is in principe niet toegestaan volgens de Bhagavad Gita. Een wijs mens kiest hierom liever voor zelfmoord, dan te leven ten koste van andere schepselen. Nu is het zo dat de milieu vervuiling van de mensheid leidt tot de uitroeiing van duizenden diersoorten en dat is dus in strijd met de leerstellingen uit de Bhagavad Gita. Immers de miljoenen Hindoe goden en godinnen willen een absolute schone en duurzame wereld, zonder vervuiling en milieu vervuiling. Hier moeten alle mensen zich van bewust zijn.

  In principe geloof ik dat ook de goden uit de Islam, het Christendom, het Boeddhisme en het Jodendom een schone wereld willen, want anders zouden zij geen hogere wezens zijn. Allah is immers dezelfde abstractie als Krishna, maar dan in het hoofd van een moslimman.

  Meer betalen voor schone energie?
  Zelfs al zou zonne-energie duurder zijn, zelfs dan zou een Hindoe hiervoor moeten kiezen, gewoon omdat het schoon is en omdat de Hindoe goden en godinnen het altijd zullen goedkeuren. De Hindoe moet immers werken aan een schone planeet en nooit kiezen voor vervuiling, want de goden willen dit niet. Vervuiling bestraffen de Hindoe goden en godinnen met de dood of met vreselijke ziekten, wat nu al gaande is.

  Ook Hindoes moeten lijden en sterven om wijs te worden, want de meerderheid der Hindoes is nog zwaar onderontwikkeld en leeft nog in de middeleeuwen. Hierom zijn er harde bloedige lessen nodig op Indiaas grondgebied. India is nog lang niet volwassen en moet nog meer bloed zien vloeien.

  Eer Visvasvan en gebruik zonne-energie
  Elke Hindoe die de zonnegod wil eren, als oudste yogi en Brahmaan zelf in Hsijn zuivere en stralende gedaanten moet radicaal kiezen voor zonne-energie, want dat vervuilt nooit en is duurzaam. De Hindoe die hier niet voor kiest, heeft ongetwijfeld de hersenen van een lage hond en dient in principe onmiddellijk gedood te worden, om te voorkomen dat hij verder vervuilt en zonden begaat.

  Wij mensen, Hindoes, Joden, christenen, moslims en alle andere gelovigen moeten nu meteen onze goden en godinnen gehoorzamen en eren, en kiezen voor de vruchten van het stralende lichaam van Visvasvan, onze zonnegod. Haar warmte en licht krijgen wij gratis voor nog enkele miljarden aardse jaren, dus wij zijn gezegend en moeten nu ons apenbrein beter gebruiken.

  Zonne-energie fonds van honderd miljard euro
  Wij, ontwikkelde schepselen uit de Europese Unie, kunnen met gemak een internationaal zonne-energie fonds van honderd miljard euro opbouwen binnen drie jaar om een miljoen Gigawat schone zonne-energie te produceren. Als wij hier niet voor kiezen dan zullen wij een slechter karma krijgen en hiervoor zwaar lijden in deze levenscyclus. Daarna zijn wij verdoemd om te reïncarneren in een zwaarder vervuilde wereld en om nog zwaarder te lijden, als mismaakte schepselen. Dit zal ons verdoemde lot zijn als wij deze heilige plicht niet vervullen. Alle burgers van de Europese Unie zijn hierbij dus gewaarschuwd, door mij als Hindoe fundamentalist op planeet aarde, in een menselijke lichaam.

  Technisch gezien kan een honderd procent schone wereld al totaal gerealiseerd worden. Zelfs militair gezien is dit realiseerbaar, als wij alle vervuilers genadeloos afslachten tijdens een wereldwijde Groene Revolutie op onze planeet. Hier moet aan gewerkt worden in naam van alle Hindoe goden en godinnen.

  De Bhagavad Gita leert de kleinzielige mens vooral ook om te strijden en om te doden om de eer van de Sanathan Dharm hoog te houden en haar te behoeden voor verval en verlaging. Hierom is hindoe fundamentalisme een ongenadig geloof en een eeuwige strijd, als je mens bent.

  Oorlog voeren om zonne-energie wereldwijd tot de belangrijkste energiebron te maken is hoe dan ook noodzakelijk, vanuit principieel en strikt hindoe fundamentalistisch oogpunt. En deze schone en eeuwige energie mag meer kosten dan de vuile energie uit de fossiele en nucleaire brandstoffen. Immers het gebruik van schone zonne-energie leidt tot een positiever karma en hierom mag je er best meer voor betalen. Eer Vivasvan en nuttig alleen de schone energie uit haar heilige lichaam. Dit is onze heilige karmische plicht komende tien jaar, op straffe van honderden miljoenen doden, als de aarde ons zal vervloeken en genadeloos zal straffen. De domme mensheid zal moeten lijden, om wijzer en intelligenter te worden. Immers leed is de kortste weg naar wijsheid en een hoger inzicht.

  Kies dus massaal voor schone zonne-energie en verbeter je karma.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1243 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.


  ***

  Links:
 • Klimaat Innovatie Platform Wereldwijd. Groene Bilderberg Conferentie http://kipww.nl

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Hindoeisme
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved