Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Ontwaakt, Wachttoren bijbel en tractaatgenootschap, Waardering als Hindoe, met antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0036
Offerdatum   dinsdag 17 maart 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0036.doc / 19980320 / Ontwaakt, Wachttoren bijbel en tractaatgenootschap, Waardering als Hindoe, met antwoord / source: L380 / 305W

  Aan: Ontwaakt
  Noordbargerstraat 77
  7812 AA Emmen
  Nederland

  Onderwerp: mijn waardering voor ontwaakt

  Kenmerk: L380 /01/ Ontwaakt, waardering / di170398

  Delft, dinsdag 17 maart 1998

  Mijne dames/ heren,

  Middels deze brief wil ik mijn waardering uitspreken voor uw blad "Ontwaakt".

  Zelf ben ik aanhanger van de Hindoeïstische geloofsovertuiging, maar toch is Ontwaakt voor mij van levensbelang. Er staan altijd zeer goed onderbouwde visies en adviezen in. Ik geloof dat Hindoes veel van de Jehovah Getuigen kunnen leren. In mijn visie zijn alle wereldreligieen afkomstig van een en dezelfde bron en dat is ook het doel van Jehovah geweest. Twisten vanwege verschillende religieuze overtuigingen is zinloos en leidt alleen tot tijdverspilling.

  Jehovah Getuigen zijn voor mij de ware christenen, omdat zij de echte bijbelse principes gehoorzamen. In de Tweede Wereldoorlog hebben Jehovah Getuigen bovendien op geen enkele wijze geparticipeerd met de Nazi's, hetgeen ik heel erg waardeer en zeer bewonder, want veel getuigen hebben daardoor de dood gevonden.

  Ontwaakt biedt een eigentijdse visie op de bijbelse leer en kan iedereen ten nut zijn. Daarom lees ik het.

  Veel succes met uw blad,

  Met vriendelijke groeten,


  Dewanand
  Delft
  Nederland
  telefoon privé: 015 xxx

  Bijlagen: 0

  ***
  Ontvangen antwoord op d.d. 20 maart 1998

  Geachte heer Dewanand,

  Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 17 maart 1998, waarin u ons vertelde waarom u het tijdschrift Ontwaakt! Waardeert.

  Wij willen u graag danken voor de prijzende woorden die u in uw brief uitte, die beslist laten zien dat u belangstelling toont voor geestelijke zaken. Wij spreken de hoop uit dat u zult blijven genieten van de inhoud van dit tijdschrift.

  Inmiddels verblijven wij met vriendelijke groeten,

  Hoogachtend,

  Wachttoren Bijbel en Tractaat Genootschap
  Noordbargerstraat 77
  7812 AA Emmen
  Nederland

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved