Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Politieke redactie TROS, Vragen aan Frits Bolkestein

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0035
Offerdatum   maandag 23 maart 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0035.doc / 19980323 / Politieke redactie TROS, Vragen aan Frits Bolkestein / source: L385 / 228W


  Aan: Politieke redactie TROS
  Postbus 285
  2501 CG Den Haag
  Nederland

  Onderwerp: Mijn vragen aan F. Bolkestein voor 2 mei

  Kenmerk: L385 / Politieke redactie TROS, vragen aan F. Bolkestein/ ma230398

  Delft, maandag 23 maart 1998

  Geachte redactie,

  Mijn vraag aan Frits Bolkestein van de VVD voor 2 mei is:

  Volgens de nieuwe vreemdelingenwet mag een allochtoon alleen met een meisje van zijn herkomstland trouwen als hij in Nederland werk en een huis heeft. Aan nederlanders worden dergelijke eisen niet gesteld als zij willen trouwen. Door deze wetten mag een buitenlander in Nederland zelfs helemaal niet meer trouwen met een andere buitenlander.

  Is deze discriminatie van buitenlanders niet volledig in strijd met de burgerrechten van ieder mens en met het recht op vrije partnerkeuze?

  Beseft u niet dat de allochtonen, migranten en buitenlanders in Nederland, door deze wetten nu sociaal geheel geïsoleerd zijn van de buitenwereld en beslist niet van plan zijn onder dwang te integreren of zich te assimileren met nederlanders.

  M.i. zal deze wetgeving ervoor zorgen dat Nederland een volwaardige kastenmaatschappij wordt. Deze vreemdelingenwetten komen voort uit de assimilatiepolitiek van de Nederlandse regering en lijken op de nazistische wetten.


  Ik hoop dat ik deze pittige vragen persoonlijk mag stellen aan Bolkestein.

  Hoogachtend,

  Dewanand
  Delft
  Nederland
  telefoon privé: 015-xxx


  Bijlagen: 0

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved