Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

FOK, Ronald van der Wiel, medewerker

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0032
Offerdatum   donderdag 11 juni 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0032.doc / 19980611 / FOK, Ronald van der Wiel, medewerker/ / source: L438 / 512W


  Aan: FOK
  t.a.v. Ronald van der Wiel

  Postbus 62
  3500 AB Utrecht
  Nederland


  Onderwerp: artikel; "De overlevingsstrategie van een individuele migrant in de harde ... Nederlandse samenleving"

  Kenmerk: L438 / FOK02.doc / FOK, Ronald van der Wiel, medew./ do110698

  Delft, donderdag 11 juni 1998

  Geachte heer van der Wiel,

  Uw brief van d.d. 5 juni 1998 heb ik in de beste orde ontvangen. U bent een medewerker van FOK en geeft te kennen dat u geïnteresseerd bent in mijn essay, getiteld: "de overlevingsstrategie van een individuele migrant in de harde ... Nederlandse samenleving". Dit artikel heb ik geschreven op 30 oktober 1997. Het is onderdeel van mijn onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van migranten in de blanke Nederlandse samenleving.

  Normaliter lezen alleen mijn naaste kennissen mijn artikelen. Ik ben niet bereid mijn artikelen en essays aan onbekenden toe te sturen, vooral niet als zij verbonden zijn aan een politieke organisatie. U kunt alleen na een persoonlijk onderhoud met mij het artikel onder ogen krijgen.

  Sedert 1992 werk ik aan een nogal gecompliceerd boek over de multiculturele samenleving. Volgens planning moet het eind dit jaar volledig af zijn. Het genoemd artikel is onderdeel van dit boek en daarom wil ik het nog niet openbaar maken. Uw interesse vind ik evenwel zeer positief en daarom wil ik u heel graag persoonlijk spreken.

  Het werk van Fok vindt ik zeer goed en onmisbaar, maar ik geloof dat er nog veel kan worden verbeterd m.b.t. migranten in de Nederland. De nieuwe vreemdelingenwetten die per 1 juli 1998 zullen worden bekrachtigd, zullen de migranten sociaal isoleren van hun herkomstlanden. De sociaal-psychologische gevolgen daarvan bestudeer ik momenteel en mijn conclusies tot op heden zijn zeer beangstigend. Ik voorzie zeer grote problemen in alle Europese landen die grote populaties kleurlingen en andere migranten bevatten. Veel migranten hebben zich al grotendeels geïsoleerd van de maatschappij en vormen nu hechte en geïsoleerde groepjes, die het geheel zelf uitzoeken. Deze ontwikkeling is zorgwekkend te noemen en zal de komende tien jaren alleen maar negatieve gevolgen hebben voor de economie en de hele samenleving.

  Als u bereid bent om mij persoonlijk te spreken, kunt u mij bellen voor een afspraak. Misschien is het ook mogelijk dat u mij kunt helpen om een geschikte uitgeverij te vinden voor mijn boek over de multiculturele samenleving, als u daartoe in staat bent. Tijdens onze ontmoeting kunt u het artikel van mij inzien. Het beslaat 36 pagina's.

  Met vriendelijke groeten,

  Dewanand
  Delft
  Nederland

  Bijlagen: 0

  ***
  Ontvangen brief van AFA, d.d. 5 juni 1998

  Aan: Dewanand
  Delft

  Geachte heer Dewanand,

  Van de organisatie Anti-Fascistische Actie Nederland heb ik begrepen dat U een essay met de titel 'De overlevingsstrategie van de individuele migrant in de harde Nederlandse samenleving' heeft geschreven.

  Omdat deze materie mij interesseert, zou ik graag, tegen vergoeding van de onkosten van dit essay een exemplaar willen bestellen.

  In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,

  Hoogachtend,

  w.g.

  Ronald van der Wiel
  Medewerker FOK.

  FOK
  Postbus 62
  3500 AB Utrecht
  Postbank 4553587


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved