Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Klacht over OHM programma, met antwoord (over Schalkwijk)

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0018
Offerdatum   21 oktober 1996

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0018.doc / 19961021 / OHM, OHM-Vani / Klacht over OHM programma, met antwoord (over Schalkwijk) / source=L132 / 1974W


  Aan: Stichting Organisatie voor Hindoe Media
  Ook aan: Redactie OHM-Vani

  Koninginneweg 8
  1217 KX Hilversum
  tel. 035-6280843

  Onderwerp: Klacht over OHM programma van zondag 20 oktober 1996

  Kenmerk: /klacht, OHM02.doc, / 211096

  Delft, 21 oktober 1996

  Geachte redactie,

  Middels deze brief wilde ik enige kritiek geven op de inhoud van uw televisieprogramma van zondag 20 oktober 1996. Meestal vind ik uw programma's wel redelijk, maar dit programma nodigt uit tot kritiek.

  In het genoemde programma uit een autochtone Nederlander kritiek op hindoestanen. Hij zegt dat hindoestanen niet voldoende geëmancipeerd zijn. Dat is geheel onterecht. Ik vind het niet toelaatbaar dat een niet-hindoestaan zulke beledigende uitlatingen doet over hindoestanen in een programma dat voor hindoestanen bedoeld is. Hindoestanen zijn al voldoende geëmancipeerd en hoeven zich dus niet verder te emanciperen. Bovendien denk ik dat die domme Hollander gewoon niet weet wat het hele begrip emancipatie in houdt. Laat hij maar eens zelf emanciperen zou ik hem adviseren.

  Een ander en zeer ernstig punt van kritiek is het volgende. In het genoemde programma laat u diezelfde Hollander uitspraken doen over de leider van de VHP, dhr. Jaggernath Lachmon. Nu vind ik het op zich niet slecht dat deze blanke man zijn mening geeft, maar u wekt in uw programma de indruk dat hij de enige persoon is die hoogontwikkeld is en daarom meer recht van spreken heeft. U laat ook een hindoestaanse landbouwer aan het woord en een creoolse straatventer in Suriname. Ik begrijp niet waarom u deze racistische combinatie heeft gekozen in uw programma. Kon u niet gewoon drie goed opgeleide en ontwikkelde mensen van zuiver hindoestaanse afkomst hun mening laten uiten in het programma. Waarom moet weer een blanke het hoogste en laatste woord mogen geven in uw programma. Ik merk steeds opnieuw dat u deze fout maakt. U probeert toch niet weer te bewijzen dat Hollanders superieur en hoger ontwikkeld zijn. Er zijn genoeg hindoestaanse deskundigen die een gedegen antwoord en visie kunnen geven op de situatie in Suriname. Ik verzoek u om in de toekomst minder autochtone Nederlanders in uw programma de hoofdtoon te laten voeren. De programma's van OHM moeten de mening van hindoestanen weergeven en niet die van de autochtone Nederlanders die vaak racistisch zijn en niet goed op de hoogte van de problematiek van het hindoestaanse volk. Hou dus op met ophemelen van de autochtone Nederlanders. Waarom probeert u het beeld van de superieure Nederlanders niet te corrigeren. Veel jonge hindoestanen zouden u daar zeer dankbaar voor zijn.

  Autochtone Nederlanders zijn helemaal niet superieur. Dit kan ik bewijzen met de volgende feiten over hun leven en gedragingen:

  1. Veel Nederlandse vrouwen van autochtone afkomst bedrijven bestialiteit met honden. Daarvoor juist willen zij een grote en gezonde hond als "huisdier".

  2. In de Nederlandse cultuur hebben vrouwen en meisjes een heel lage status. Zij worden per definitie als lustobjekten gebruikt. Kijk maar naar de talloze programma's waarin vrouwen misbruikt worden als fysieke en vaak seksuele lustobjekten of gewoon als decoratie. In de hindoestaanse cultuur zijn vrouwen beslist geen lustobjekten, maar hebben gewoon net als mannen rechten en plichten, hetgeen erop aanduidt dat zijn als gelijkwaardig worden gezien en dus al voldoende geëmancipeerd zijn. Het hele begrip emancipatie naar Hollandse maatstaven trekt hindoestaanse vrouwen helemaal niet aan, omdat hun hoge status gewoon verloren gaat erdoor.

  3. In Nederland is incest (en verkrachting en moord van jonge meisjes, zie affaire van Marc Dutroux) een heel groot maatschappelijk probleem. Tegenwoordig vindt men het in Nederland kennelijk normaal dat een meisje een incestueuze relatie heeft gehad met een naast familielid. Dat is toch het kenmerk van een heel lage en beestachtige normloze cultuur. Kijk ik heb voor nederlanders geen respekt als zij dit normaal gaan vinden. Het toont gewoon aan dat zelfs vaders geen respekt meer hebben voor hun bloedeigen dochters. De Nederlandse cultuur is gewoon een beestenboel geworden.


  4. Nederlanders denken alleen aan geld en eigenbelang. Zij gaan alleen vriendschappen en relaties aan om de eigen egoïstische behoeften te kunnen bevredigen. Dit is door een recent sociologisch onderzoek aangetoond. Laten wij nu eens eerlijk zijn. Een volk dat alleen op eigenbelang en geld uit is, is toch gewoon een laag ontwikkeld volk. Zo een volk heeft helemaal geen superieure eigenschappen. Ze zijn niet intelligenter maar juist dierlijker. En dat is het bewijs dat zij geen menselijke eigenschappen meer hebben. Hoe kun je dan nog respekt hebben voor zulke beestmensen. Moeten hindoestanen emanciperen in Nederland en dan deze beestachtige eigenschappen overnemen of imiteren? Bespreek dat eens in een van uw programma's.

  In uw programma over de leider van de VHP wordt Lachmon helemaal niet op een respectabele manier behandeld. U somt geen enkele grote en nobele daden van hem op, maar laat gewoon ondeskundige mensen en een autochtone Nederlander aan het woord. Dit is m.i. gewoon beledigend voor dhr. Jaggernath Lachmon. U eert hem niet, maar u breekt hem geheel af. En laten wij eens eerlijk zijn. OHM is toch niet bestemd voor politici uit Suriname. Programma's met een politieke lading zijn nooit zinvol. Ik keur het hele programma van 20 oktober 1996 af. U probeert alleen maar al bestaande vooroordelen te versterken. Hierdoor levert u geen enkele bijdrage aan het oplossen van de problemen van hindoestaanse jongeren in Nederland. Waarom richt u zich niet op de toekomst van het hindoestaanse volk. Richt u op de hindoestaanse jeugd, zij moeten het doen.

  Ik zal u eens vertellen wat mijn visie is op de ontwikkeling van Suriname. Lees het volgende maar eens goed door. Ik ben bereid om in één van uw programma's aan iedereen te vertellen hoe ik denk over de toekomst van de hindoestanen in Suriname en Nederland. Enkele punten van mijn visie zijn:

  1. Het eerste wat moet veranderen is de discriminatie door negers in Suriname. Die gasten denken dat ze alles kunnen doen met hindoestanen in Suriname. Welnu dat moeten ze maar eens afleren, desnoods met harde maatregelen. De nieuwe generatie hindoestanen heeft gewoon genoeg van de discriminatie door de negers in Suriname, en zij bereiden zich voor om binnenkort af te rekenen met hun. Het is een feit dat Suriname dankzij de hindoestanen niet dieper in de put geraakt is. Ook hebben mijn voorouders hard gewerkt om Suriname te ontwikkelen. De negers hebben steeds afgebroken wat de hindoestanen hebben opgebouwd. Daarom moeten de hindoestanen de gehele leiding en macht overnemen in Suriname.

  2. India is nu goed ontwikkeld. Alle geavanceerde technologieen zijn aanwezig in India. Dit land is het land van de voorouders van de hindoestanen in Suriname en Nederland. Het beste is daarom dat de banden tussen Suriname en India hechter worden. Er moet meer samenwerking komen. India is overbevolkt, en Suriname is dunbevolkt. Dus er kunnen toch best meer Indiërs naar Suriname emigreren. Zij zijn intelligent, goed ontwikkelt en hebben een hoogstaande cultuur. Het is zelfs beter dat Suriname gewoon een Union Territory wordt van India. Dan kan Suriname rechtstreeks vanuit Delhi bestuurd worden. Een deelstaat is niet goed genoeg. Dan moet hindi erkend worden als nationale taal in Suriname. Het Indiase leger moet ingeschakeld worden als hindoestanen door agressieve volkeren buiten India worden gediscrimineerd of vermoord. Waar was de wereld toen Idi Amin, een vieze vuile neger, een heleboel Indiërs uitmoordde in Oeganda? Dat is verraad. Zulke toestanden moeten hoe dan ook voorkomen worden in de toekomst. Kijk, ik wil niet racistisch zijn, maar mijn bloed kookt als ik zie dat ik en andere hindoestanen, alsook andere volkeren, worden mishandeld door negers. Dat is niet toelaatbaar in een wereld waarin er respekt moet zijn voor andere vreedzame volkeren. Het Indiase leger moet gewoon de rechten van hindoes buiten India beschermen, desnoods met grof militair geweld, want op deze wereld geldt het recht van het sterkste wapentuig.

  3. India is over twintig jaar een hoog ontwikkeld en machtig land. Laat alle hindoestanen in Nederland dat nu weten, vooral de jongeren. In de Nederlandse massamedia presenteert men India nog steeds als een arm en onderontwikkeld land, terwijl dat al jaren niet meer zo is. Er zijn geen hongersnoden meer in India. Waarom wijdt u niet een heel programma van OHM aan de glorieuze toekomst van India? Vertel de waarheid over India. Bestrijdt alle vooroordelen; daarvoor moet u bestaan.

  4. Suriname heeft geen cent ontwikkelingshulp meer nodig van Nederland. Dat standpunt neem ik aan, omdat ik een goed ontwikkelde hindoestaanse jongere ben met een realistische visie op de ontwikkeling van Suriname. Het hindoestaanse volk heeft genoeg capaciteiten om zichzelf uit de put te helpen. Het is denigrerend om te bedelen bij Hollanders om wat armoedige kruimels. Hindoestanen hebben de potentie om Suriname tot een welvarender land te maken dan Nederland. Nu krijgen zij daartoe geen kans omdat de negers de macht hebben in Suriname. Maar zodra hindoestanen de macht hebben zullen alle rijke en ontwikkelde hindoestanen uit Nederland naar Suriname met plezier terug gaan om de macht te versterken van de hindoestanen, en het land verder te ontwikkelen. Misschien is het dan beter om alle negers terug te sturen naar hun stamland in Afrika. Suriname is van de hindoestanen, omdat zij het land ontwikkeld hebben.

  5. In Suriname zijn de meeste negers christenen. Daardoor denken zij dat zij alles mogen doen met niet-christenen. Het christendom heeft bewezen dat het nergens voor deugt en zeer racistisch en intolerant is. Ik denk dat het christendom gewoon achterhaald is en het zinloos is om christen te zijn in de 21-ste eeuw. Christenen hebben alle andere volkeren uitgeroeid die hun pad doorkruisten. Nu pas beseffen zij dat. Daarom is het christendom sterk in verval geraakt. Het beste is om de waarheid te vertellen over de negatieve aspekten van de leer van de bijbel.

  6. Er zijn dus jonge energieke leiders nodig die in staat zijn om de hindoestanen te inspireren tot grote daden. Oude, geestelijk verkalkte leiders, die zich met niets anders bezig houden dan het uitschakelen van tegenstanders, om zelf aan de macht te kunnen blijven, ondertussen niets voor de hindoestanen doen, zich verbroederen (verraad) met de vijanden van de hindoestanen, moeten zo spoedig mogelijk vervangen worden. Een land moet dynamisch en jong blijven, want alleen zo kan de economie gezond blijven.

  Ik hoop dat u mijn kritiek en voorstellen serieus bestudeert. Kunt u mij, indien mogelijk, een schriftelijk antwoord toezenden op deze brief. Een vriend, A. B, van mij gaat met alle punten akkoord en heeft deze brief mede ondertekend. Neem mij niet al te kwalijk dat ik nogal radicale standpunten in neem, maar besef dat dat meestal het beste is.

  Hoogachtend,

  .........W.G..........

  Dewanand
  Delft

  Mede gelezen en akkoord bevonden door:

  Dhr. A. B.
  Te Delft


  ------------------------
  Officieel antwoord van Organisatie Hindoe Media, letterlijk CC.

  Aan: Dewanand
  Delft

  Ons kenmerk: SB / lp / 1206
  Uw kenmerk: klacht, OHM02.doc / 211096
  Onderwerp: Uw brief van 21 oktober 1996

  Hilversum, 28 oktober 1996

  Geachte heer Dewanand,

  Hierbij bevestigen wij uw bovenvermelde brief in goede orde te hebben ontvangen. We hebben kennis genomen van de inhoud van uw brief. Daarin schrijft u onder andere over een autochtone Nederlander. De heer Schalkwijk is een geboren en getogen Surinamer. Hij is de zoon van een welbekende politie inspecteur in Suriname. Hij heeft gekozen voor Suriname. De heer Schalkwijk in de film is een autoriteit binnen de universiteit van Suriname. Hij is ook bekend binnen de journalistieke wereld zowel in Suriname als Nederland. Uit hoofde van zijn know how met name over de Surinaamse maatschappij/gemeenschap, hebben wij hem voor zijn evenwichtige en persoonlijke analyse betrokken.

  Uw suggesties en kritiek hebben wij in ons bestand opgenomen.
  U dankzeggend voor uw schrijven hopen wij dat u de programma's van OHM op radio en televisie zal blijven volgen.

  Met vriendelijke groet,

  .......W.G........

  Redaktie OHM TV
  OHM Stichting Organisatie voor Hindoe Media

  Koninginneweg 8
  1217 KX Hilversum
  kvk Gooiland Hilversum 194278
  Bank: ABN-Amro 51.52.73.937

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved