Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

A.B.: Voorstel talkschow bij OHM

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0017
Offerdatum   6 oktober 1996

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0017.doc / 19961006 / A.B.: Voorstel talkschow bij OHM / Source=L132.A / 654W


  Aan: Stichting Organisatie voor Hindoe Media
  Redactie OHM-Vani

  Koninginneweg 8
  1217 KX Hilversum
  tel. 035-6280843

  Onderwerp: Talkshow bij OHM

  Kenmerk: OHM01.doc

  Delft, 6 oktober 1996

  Mijne dames en heren,

  Allereerst wil ik u mededelen dat de programma's van OHM heel goed bij mij overkomen. Ik blijf er meestal zelfs voor thuis op zaterdag en zondag. Alleen ben ik van mening dat het herhalen van de programma's op zaterdagochtend in zekere zin verspilling van zendtijd is. Geen enkele kleine zendgemachtigde doet dit. Heel veel mensen, en ook hindoestanen, hebben tegenwoordig een videorecorder, en hoeven daardoor dus geen enkele uitzending van OHM te missen.

  Daarom zou u het volgende voorstel in overweging kunnen nemen. Het betreft een talkshow in de stijl van Ricki Lake (te zien op RTL 5). De bedoeling is dat er dan populaire thema's uit de Nederlandse samenleving besproken worden met genodigde gasten en publiek. Er kunnen ook thema's uit de hindoestaanse gemeenschap in Nederland gekozen worden.

  De mogelijke opbouw van zo een programma zou alsvolgt kunnen zijn. Eerst wordt het programma geopend door een discussie met enkele speciaal uitgenodigde gasten. Het aanwezige publiek kan daarna vragen stellen aan deze genodigde gasten. En aan het eind komt een deskundige aan het woord om zijn of haar mening te geven over het aangehaalde thema. Pandits kunnen dan ook als deskundigen fungeren.

  Mogelijke thema's voor de talkshow:

  1. Echtscheiding en de consequenties voor de betrokkenen.

  2. Ruzie over omgangsrecht met kinderen na de echtscheiding.

  3. Meisjes die bij het huwelijk geen maagd meer zijn.

  4. Relaties met niet-hindoestaanse partners.

  5. Homo- en lesbische relaties in de hindoestaanse gemeenschap.

  6. Overspel en eenmalig vreemdgaan.

  7. Ouders die bezwaar hebben tegen de partnerkeuze van hun kinderen.

  8. Het belang van opleiding, status en Mercedessen voor rijke hindoestanen: "Is het geen verspilling om een dure Mercedes te kopen."

  9. Mandirbouw, is het beter om in iedere stad een hindoetempel neer te zetten. Is het inderdaad beter voor de hindoestanen en hun verhouding met de Nederlanders. Of is het niet gewoon storend.

  10. Wat vinden hindoestanen van onderwerpen als racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie onderling, en door andere bevolkingsgroepen. Discrimineren hindoestanen zelf ook?

  11. Wat is de hindoestaanse visie op de problematiek in Suriname? Willen de meeste hindoestanen niet het liefst terug naar Suriname om daar een bestaan op te bouwen omdat ze zich in Nederland zich gewoon niet thuisvoelen? En wat houdt ze tegen om terug te gaan?

  12. Werkloosheid onder hindoestanen. Hoe staat de hindoestaanse cultuur hiertegenover?

  13. Uitbuiting van hindoestanen door pandits.

  14. Is India nu een pelgrimsoord voor hindoestanen geworden?

  15. Prostitutie door hindoestaanse meisjes in Nederland. Hoe vinden ze dat?

  16. Hindoestanen die zich bekeren tot het christendom. Wat zijn de problemen die tot het christendom bekeerde ex-hindoestanen meemaken in hun familie, met christenen van andere rassen, en welke problemen hebben hindoestanen met familieleden die zich tot het christendom bekeerd hebben?

  17. Hindoestaanse meisjes en vrouwen die ervoor kiezen om niet te trouwen en hun hele leven lang maagd te blijven. Hoe gaat dat in zijn werk. Wordt er door familie geen druk uitgeoefend om toch te trouwen en hoe gaan ze met die druk om?

  Deze opsomming van mogelijke thema's heeft niet in het minst de pretentie om uitputtend te zijn. Het is slechts om aan te geven welk soort thema's in de talkshow besproken kunnen worden.

  Het hele plan om zulke programma's uit te zenden lijkt mij heel aantrekkelijk voor de populariteit van OHM. Het zal meer mensen aantrekken om in de toekomst ook de andere programma's van OHM te gaan kijken. Het moet vooral de bedoeling zijn dat mensen van deze talkshow leren, en het niet als amusement gaan zien. De rol van de deskundige (pandit) in het programma is daarom erg belangrijk.

  Hopende dat u dit voorstel serieus in overweging neemt, verblijf ik,

  hoogachtend,

  dhr. A. B.
  Delft


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved