Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Aan Ifes-Delft, kritiek op christelijk geloof (3 brieven)

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0016
Offerdatum   21 november 1996

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0016.doc / 19961121 / Aan Ifes-Delft, kritiek op christelijk geloof (3 brieven) / source=L140 Bijlage 1 : Art064.doc / 874W

  Eerste brief van Dewanand uit Delft

  Aan: IFES-Delft
  p/a Gertjan van Rhee

  Geerweg 119
  2611 VS Delft,
  tel. 015 - 2147448

  Onderwerp: weigeren toegang tot Interculturele avonden.

  Mijn Kenmerk : L140

  Delft, 21 november 1996

  Geachte Gertjan,

  Jou schrijven heb ik in de beste orde ontvangen. Ik heb nu weinig tijd, daarom zal ik deze brief beknopt houden. Om te beginnen is het voor mij onduidelijk namens wie je praat. Het lijkt er meer op dat je in je eentje deze discriminerende aktie onderneemt.

  Een interculturele avond dient toegankelijk te zijn voor mensen van alle culturen. Daarom dien je dit begrip niet meer te hanteren in jou brief en in de uitnodigingen van Ifes Delft. Ik accepteer daarom dit niet. Het is voor mij overduidelijk dat je helemaal niet begrijpt wat het begrip intercultureel in houdt en wat een interculturele samenleving is.

  Dat je het woord van Jezus Christus wilt verspreiden en zo mensen wilt bekeren tot jouw geloof, kan ik wel begrijpen, maar lees het volgende wel goed. In naam van het christendom zijn duizenden mensen uitgeroeid, uitgebuit en vermoord. Is het christendom dan een menselijke religie? Heeft zo een moorddadige religie nog enige waarde in deze tijd? Ik denk dat je jezelf gewoon bedriegt door het christendom aan te hangen. Je denkwijze lijkt mij heel bekrompen en niet bij de tijd.

  Momenteel heb ik heel weinig tijd om nog bij die avonden van jullie vereniging te komen. Ik ga er naar toe omdat ik het leuk vind om studenten uit de Derde Wereldlanden te ontmoeten en met hun te praten, over zaken die hun interesseren. En daarbij heb ik niet als doel om hun te bekeren tot een religie die duidelijk bewezen heeft incompetent te zijn als het om vrede, en vooruitgang gaat.

  Hoogachtend,

  Dewanand
  Delft

  p.s. Toen je persoonlijk met mij sprak had je heel andere redenen om mij de toegang te weigeren. Je uitte dat het je niet bevalt dat ik over het hindoeisme en andere zaken praat met anderen. Jou diplomatie is nergens op gebaseerd. Ik vind het wel triest dat je zo bekrompen denkt en handelt, maar dat moet je maar zelf weten.

  Zie ook bijlage 1. Jouw reaktie wacht ik af.
  Niet gepubliceerd Bijlage 1 : Art064.doc/ in \letters\ifes02.doc/ kritiek op christelijk geloof en Christendom algemeen/ christenen

  -----------------------------------

  Tweede Brief van Nirmala uit Delft


  Aan: IFES-Delft
  p/a Gertjan van Rhee (voorzitter)

  Geerweg 119
  2611 VS Delft, tel. 015 - 2147448

  Onderwerp: weigeren toegang tot Interculturele avonden.

  Delft, 21 november 1996

  Hallo Gertjan van Rhee,

  Ik heb enkele dagen geleden van twee mensen gehoord, dat ik niet meer welkom ben op de interculturele avonden van Ifes-Delft, omdat ik geen christen ben. Deze uitspraak vind ik zeer discriminerend. Volgens jouw schrijven zijn andere godsdiensten minder goed dan het christendom. Wees voorzichtig met jouw schrijven, omdat er ook mensen zijn met andere godsdienstige visies, die veel ouder, en naar mijns inziens waardevoller zijn. Ik wil je hiervoor waarschuwen om geen discriminerend onderscheid te maken t.a.v. godsdiensten, zeker niet het hindoeïsme Aangezien het christendom een Oosterse leer (zie boek van Holger Kersten, Jezus leefde in India, recent uitgegeven) is, en ontstaan is uit het hindoeïsme voel ik mij zeer beledigd met jouw brief.

  Ik wens het Ifes bestuur Delft veel geluk en een voorspoedig 1997,

  Hoogachtend,

  Mw. Nirmala ..........................
  Delft
  Nederland

  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Derde brief van dhr. A. B. uit Delft

  Aan: IFES-Delft
  p/a Gertjan van Rhee (voorzitter)

  Geerweg 119
  2611 VS Delft, tel. 015 - 2147448

  Onderwerp: toegang tot Interculturele avonden.

  Delft, zondag 24 november 1996

  Enige weken geleden ontving ik uw brief waarin u mij verzoekt om niet meer naar de maandelijks door IFES-Delft georganiseerde interculturele avonden te komen. Enige zaken hieromtrent zijn mij nu volstrekt onduidelijk.

  In deze brief geeft u aan voor welke doelgroepen de interculturele avonden bedoeld zijn. Echter, op het ook aan mij op de avond van 26 oktober j.l. uitgereikte programma lees ik bij de beschrijving van de interculturele avonden: "IFES-Delft wellcomes everybody not opposing to our goal: making Jesus Christ known amongst international students in Delft". Ik begrijp derhalve niet meer waarom ik dus niet meer welkom zou zijn bij de interculturele avonden.

  Wat het overige betreft is het mij ook niet geheel duidelijk of deze actie van de stuurgroep afkomstig is of louter van u persoonlijk. Ik heb daarvoor de volgende aanwijzingen:

  1. Op de interculturele avond van 26 oktober kreeg ik van een van de andere bestuursleden het genoemde programma van IFES-Delft. Ik kan dat niet anders beschouwen dan dat ik op de activiteiten van IFES-Delft welkom ben.

  2. Op dit programma staan ook de data vermeld waarop de stuurgroep van IFES-Delft vergadert. Dit is eens per maand. Ik kreeg uw brief op zondag 10 november, terwijl de stuurgroep op maandag 11 november vergaderd heeft. Aangezien de interculturele avonden de enige activiteit van IFES-Delft zijn waar ik ga, en de brief exclusief over de interculturele avonden ging, en de eerstvolgende interculturele avond gepland stond op zaterdag 30 november, komt het bij mij zeer vreemd over dat deze zaak op zondag 10 november ineens zo'n haast zou hebben dat de bespreking daarvan niet tot de stuurgroepvergadering kon wachten.

  Dhr. A. B.
  Delft

  P.S.: Tot slot wil ik u attent maken op
  Deuteronomium 5:14. M.a.w., de zondag is geen dag om brieven te schrijven.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved