Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 99 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

17. Literatuur


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Abdolah, K.. Altijd dit lege hart, Volkskrant, 7 september 2002.

  - Abou Jahjah tijdelijk voorzitter AEL, ANP nieuws 28 mei 2003, www.ael.nl.

  - Abrahams, F. (2003). Jahjah, NRC 3-3-2003.

  - AEL.Partijprogramma 2003-2005, www.ael.nl.

  - AIVD (2002). Jaarverslag 2002. Den Haag: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst.

  - Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996.

  - Amerongen, A., van (1997). De getto-god, De Groene Amsterdammer, 7 mei 1997.

  - Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk.

  Bessems, K. en Butlijn, H. (2003). AEL wil sharia via democratie invoeren, Trouw, 8 maart 2003.

  - Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11e jrg. nr.8.

  - Calis, M. (2003). Cheppih: moslims mogen geen mening hebben, De Gelderlander, 18-4-2003.

  - Castells arrest, EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992.

  - The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 augustus 1990. www.ael.nl

  - Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, NJ 1994, 102

  - Castells case (1992. EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992.

  - CIDI.Abou Jahjah tijdelijk voorzitter AEL, ANP nieuws 28 mei 2003, www.cidi.nl

  - Collinson, S. (1993). Beyond Borders: West European Migration Policy Towards the 21st Century. Londen: Royal Institute of International Affairs.

  - Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations, Forty-eight session 26 February-15 March 1996, Genève: UN Human Rights Library.

  - Couwenberg, S.W., Bestrijding racisme mag discussie niet smoren, De Volkskrant 29 maart 2001.

  - Croonenberg, E. (2002), HP/DE TIJD 4 december 2002

  - Duinhof, J. (1997). Janmaat veroordeeld tot celstraf wegens discriminatie, LBR-Bulletin 13(3)

  - E.M. (1985). De RC en de poging tot rehabilitatie van Mussert op 4 mei 1985, NJCM, jrg. 10 nr.7.

  - Eskes, J.A.O. Partijverbod en kiesrecht, NJB 11 november 1978, afl. 38.

  - Eskes, J.A.O. NJCM. Politieke verenigingsvrijheid in Nederland, 1980.

  - Fennema, M. (1997). Rechter bedrijft politiek, Volkskrant, 15 september 1997.

  - General Assembly (1993), Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Forty-eighth session, A/48/18. Geneva: Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights, 15 september 1993.

  - Glimmerveen/Hagenbeek. ECRM 11 oktober 1979, NJ 1980, 68 e jrg. nr. 525

  - Gruyter, C., de en Olgun, A. (2002). Wij zijn meer Belg dan de Vlaams-Blokkers, NRC 23 november 2002.

  - Jahjah, A., brief d.d. 8 juni 2003, www.ael.nl.

  - Jahjah, A., brief d.d.13 juni 2003, www.ael.nl

  - Jahjah, D.A. (2002). Terrorism and Human rights, International Symposium, Cairo 26-28 januari 2002, Assimilation Or Deportation: Arabs In Europe And Their Struggle For Civil Rights.

  -Janssens, F. (1995). Beledigende uitlatingen in de media, NJCM-Bulletin, 20ste jrg., 20-2-1995

  - Jersild arrest (1994), EHRM 23 september 1994, vol. 298. Köln: C. Heymanns Verlag KG, 1995.

  - Lingens arrest, EHRM 8 juli 1986, vol. 103. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986.

  - Londens wetsbesluit nr. E 192, d.d. 17 september 1944.

  - Muqtedar Khan, M.A. Shura and democracy,. www.ijtihad.org/shura.htm

  - Partijprogramma AEL 2003-2005, www.ael.nl

  - Publicatie nr. 81 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 20ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 1966.

  - Redactie (1989). Concept Partijprogramma verkiezingen Tweede Kamer van 6 september 1989, CD Actueel, jrg. 3 nr. 2

  - Redactie (1995). Optreden tegen extremistische groeperingen. NJB 18 oktober 1996, afl. 37.

  - Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001.

  - Reformatorisch Dagblad (2003), VNG roept voorman AEL niet tot de orde, 7 maart 2003.

  - Roox, G. Dyab Abou Jahjah: de tijd van de brave allochtoon is voorbij, De Standaard. www.ael.nl

  - Rosier, T.E. (1997). Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika (diss.). Nijmegen: Ars Aequi Libri

  - Schokkenbroek, J. (1996). Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (diss.). Zwolle: Tjeenk Willink, 1996.

  - Stankov arrest (2001). EHRM, 2 oktober 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001

  - Sunday Times arrest (1978), EHRM 27 oktober 1978, vol. 30. Köln e.a: C. Heymanns Verlag KG, 1979.

  - Thorgeirson arrest (1992), EHRM 25 juni 1992, vol. 236. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992.

  - TK 25033 Optreden tegen extremistische groeperingen, nr. 2 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld op 28 november 1996.

  - Trommelen, J. en Venetië, van E. Steun CD slinkt, maar ideeën winnen terrein. Volkskrant, 19-2-1994.

  - Vuijsje, B. (2002), De mythe van het taboe, Volkskrant 25 mei 2002

  - Week van het Recht, HR 3 december no. 6585, 1894.

  - Week van het Recht, Beschikking Hof Arnhem 5 mei, no. 6334, 1893.

  - Woltjer, A. (1995). J.G.H. Janmaat/W.B. Schuurman/Vereniging Centrum Democraten, Nationale rechtspraak en staatspraktijk, Hof Den Haag, 28 maart 1995:, 1995.

  - Zeeman, M. 'Wat ons bindt', Volkskrant,.11-10-2003.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 99 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007