Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 98 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

16. Noten (151)
en lijst afkortingen


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Lijst gebruikte afkortingen

  NVP/CP'86: Nationale Volkspartij/Centrumpartij 86

  IVUR: Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie

  UN Comité: United Nations Comité

  BW: Burgerlijk Wetboek

  NVU: Nederlandse Volksunie

  EVRM: Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

  CD: Centrumdemocraten

  AEL: Arabisch Europese Liga

  VMOI: Verenigde Macedonische Organisatie Ilinden

  VCP: Verenigde Communistische Partij

  SP: Socialistische Partij

  V.B.P.: Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  V.E.S.C.: Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

  PvdA: Partij van de Arbeid

  CDA: Christendemocratisch Appel

  VVD: Partij voor Vrijheid en Democratie

  LBR: Landelijk Bureau Racismebestrijding

  Sr.: Wetboek van Strafrecht

  WVV: Wet vereniging en vergadering van 22 april 1855

  NSB: Nationaal Socialistische Beweging

  HR: Hoge Raad

  NESB: Nationalistische Europesche Socialistische Beweging

  NJCM Bulletin: Tijdschrift van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

  TK: Tweede Kamer

  RU: Rijksuniversiteit

  UN Convention: United Nations Verdrag

  UN committee: United Nations Comité

  OM: Openbaar Ministerie

  Rb: rechtbank

  EHRM: Europees Hof voor de Rechten van de Mens

  ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Baskisch voor Baskisch Vaderland en Vrijheid)

  VN: Verenigde Naties

  v.: versus

  p.: page

  par.: paragraph

  loc.: location

  cit.: citation

  P-G: Procureur-Generaal

  MP: Member of Parliament

  BVD: Binnenlandse Veiligheidsdienst

  AIVD: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

  NGO: niet-gouvernementele organisatie

  NRC: Nieuwe Rotterdammer Courant

  WTC: World Trade Center

  NJ: Nederlandse Jurisprudentie

  NJB: Nederlands Juristenblad

  KG: Kommanditgesellschaft

  jrg.: jaargang

  VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten

  ANP: Algemeen Nederlands Persbureau

  Noten in dit boek (151)

  1* HR 3 december 1894, WvhR no. 6585.
  2* Eskes, J.A.O. NJCM, Politieke verenigingsvrijheid in Nederland, 1980, blz. 261 en 262.
  3* Eskes, J.A.O. NJCM, Politieke verenigingsvrijheid in Nederland, 1980, blz. 264.
  4* Eskes, J.A.O. NJCM. Politieke verenigingsvrijheid in Nederland, 1980, blz. 265.
  5* HR 3 december 1894, WvhR no. 6585.
  6* Beschikking Hof Arnhem 5 mei 1893, WvhR no. 6334
  7* Londens wetsbesluit nr. E 192, d.d. 17 september 1944
  8* Eskes, J.A.O. 'Partijverbod en kiesrecht', NJB 11 november 1978, afl. 38, blz. 847.
  9* Jersild arrest (1994), EHRM 23 september 1994, vol. 298. Köln: C. Heymanns Verlag KG, 1995, blz. 18.
  10* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 670.

  11* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 58.
  12* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 58.
  13* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 670.
  14* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, (NJCM 11(8), blz. 670.
  15* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 58.
  16* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 58.
  17* Rosier, T.E. (1997). Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika (diss.). Nijmegen: Ars Aequi Libri, blz. 35.
  18* Woltjer, A. (1995). J.G.H. Janmaat/W.B. Schuurman/Vereniging Centrum Democraten, 1995, Nationale rechtspraak en staatspraktijk, Hof Den Haag, 28 maart 1995, blz. 900.
  19* General Assembly (1993), Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Forty-eighth session, A/48/18. Geneva: Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights, 15 september 1993, blz. 115-116.
  20* Publicatie nr. 81 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 20ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 1966, p. 595.

  21* Jersild arrest (1994), EHRM 23 september 1994, vol. 298. Köln e.a: C. Heymanns Verlag KG, 1995, blz. 25.
  22* Jersild case (1994), EHRM 23 september 1994, vol. 298. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1995, blz. 19.
  23* Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations, Forty-eight session 26 February-15 March 1996, Genève, UN Human Rights Library, blz. 1.
  24* Jersild arrest (1994). EHRM 23 september 1994, vol. 298. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1995, blz. 20.
  25* Jersild arrest (1994), EHRM 23 september 1994, vol. 298, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1995, blz. 22 en 23.
  26* E.M. (1985). De RC en de poging tot rehabilitatie van Mussert op 4 mei 1985, NJCM, 10(7), blz. 559.
  27* Rb Amsterdam 8 maart 1978, NJ 1978, 281.
  28* HR 9 maart 1979, NJ 1979, 363.
  29* Redactie (1995). Optreden tegen extremistische groeperingen. NJB 18 oktober 1996, afl. 37, blz. 1564-1565.
  30* Boerefijn I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 674.

  31* Glimmerveen/Hagenbeek. ECRM 11 oktober 1979, NJ 1980, 68(42), nr. 525, blz. 1690.
  32* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 674.
  33* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 675.
  34* Glimmerveen/Hagenbeek. ECRM 11 oktober 1979, NJ 1980, 525.
  35* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 120.
  36* Schokkenbroek, J. (1996). Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (diss.). Zwolle: Tjeenk Willink, 1996, blz.189 en 190.
  37* Sunday Times arrest (1978), EHRM 27 oktober 1978, vol. 30. Köln e.a: C. Heymanns Verlag KG, 1979, blz. 38.
  38* Lingens arrest (1986), EHRM 8 juli 1986, vol. 103. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 28.
  39* Lingens arrest (1986), EHRM 8 juli 1986, vol. 103. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 27.
  40* Thorgeirson arrest (1992), EHRM 25 juni 1992, vol. 236. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 28.

  41* Janssens, F. (1995). Beledigende uitlatingen in de media, NJCM-Bulletin, 20ste jrg., 20-2-1995, blz. 130-131
  42* Stankov arrest (2001). EHRM, 2 oktober 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, blz. 20.
  43* Lingens case (1986), EHRM 8 juli 1986, vol. 103. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 26.
  44* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 22.
  45* Lingens case (1986). EHRM 8 juli 1986, vol. 103, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 26.
  46* Catells case (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 22.
  47* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, NJ 1994, 102.
  48* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG 1992, blz. 23.
  49* Stankov arrest (2001). EHRM, 2 oktober 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz 21.
  50* Stankov arrest (2001). EHRM, 2 oktober 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz 22 en 23.

  51* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, NJ 1994, 102.
  52* Castells arrest (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 23.
  53* Redactie (1989). Concept Partijprogramma verkiezingen Tweede Kamer van 6 september 1989, CD Actueel, 3(2), blz. 12.
  54* Trommelen, J. en Venetië, van E. Steun CD slinkt, maar ideeen winnen terrein. Volkskrant, 19-2-1994, blz. 1.
  55* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 4.
  56* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 4.
  57* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5.
  58* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5.
  59* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5.
  60* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5.

  61* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5 en 6.
  62* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 18.
  63* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 21.
  64* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 21.
  65* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 22..
  66* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 22 en 23.
  67* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 23.
  68* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 23
  69* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 23.
  70* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 23.

  71* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 24.
  72* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 638.
  73* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 638.
  74* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 641.
  75* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 641.
  76* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 643.
  77* Bellekom. Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 646.
  78* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 647.
  79* Bellekom, TH.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 647.
  80* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 15-16.

  81* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 16.
  82* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 17..
  83* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 17-18.
  84* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 21.
  85* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 21.
  86* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 22.
  87* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 22.
  88* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 22.
  89* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 23.
  90* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 23.

  91* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 24.
  92* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 15-16.
  93* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 25.
  94* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 26.
  95* Refah Partisi case (2001). EHRM 31 juli 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 26.
  96* AB 1999, Arrondissementsrechtbank 18 november 1998, nr. 329, blz. 1469
  97* AB 1999, Arrondissementsrechtbank 18 november 1998, nr. 329, blz. 1470-1471.
  98* Bellekom, Th.L. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, NJCM Bulletin, jrg. 24 nr. 5, 1999, blz. 656.
  99* Bellekom, Th. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, NJCM jrg. 24 nr. 5, 1999, blz. 656.
  100* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996. blz. 32 en 39.

  101* Couwenberg, S.W., Bestrijding racisme mag discussie niet smoren, Volkskrant 29 maart 2001, blz. 9.
  102* TK 25033 Optreden tegen extremistische groeperingen, nr. 2 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld op 28 november 1996, blz. 1, 4 en 12.
  103* AB 1999, Arrondissementsrechtbank 18 november 1998, nr. 329, blz. 1469.
  104* Rosier, T.E. (1997). Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika (Diss. VU). Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1997, blz. 36
  105* Rosier, T.E.. (1997). Vrijheid van meningsuiting en discriminatie in Nederland en Amerika, (Diss. VU), Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1997, blz. 37.
  106* Bellekom, Th.L. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk jrg. 24 nr. 5, 1999, blz. 656.
  107* AB 1999, Arrondissementsrechtbnk 18 november 1998, nr. 329, blz. 1471.
  108* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2011.
  109* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2011.
  110* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2011.

  111* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2013.
  112* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2013.
  113*Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996. blz. 113.
  114* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2014.
  115* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 25.
  116* Zeeman, M. 'Wat ons bindt', Volkskrant, 11-10-2003, blz. 17.
  117* Zeeman, M. 'Wat ons bindt', Volkskrant, 11-10-2003, blz. 17.
  118* Zeeman, M. 'Wat ons bindt', Volkskrant, 11-10-2003, blz. 17.
  119* Duinhof, J. (1997). Janmaat veroordeeld tot celstraf wegens discriminatie, LBR-Bulletin 13(3), blz. 18.
  120* Duinhof, J.(1997). Janmaat veroordeeld tot celstraf wegens discriminatie, LBR-Bulletin, 13(3), blz. 19

  121* Duinhof, J. (1997). Janmaat veroordeeld tot celstraf wegens discriminatie, LBR-Bulletin, 13(3), blz. 23.
  122* Vuijsje, B. (2002), De mythe van het taboe, Volkskrant 25 mei 2002, blz. 55.
  123* Collinson, S. (1993). Beyond Borders: West European Migration Policy Towards the 21st Century. Londen: Royal Institute of International Affairs, blz. 22.
  124* Collinson, S.(1993). Beyond Borders: West European Migration Policy Towards the 21st Century. Londen: Royal Institute of International Affairs, 1993, blz. 25.
  125* Fennema, M. (1997). Rechter bedrijft politiek, Volkskrant 15 september 1997, blz. 7.
  126* Abdolah, K. Altijd dit lege hart, Volkskrant 7 september 2002, blz. 15.
  127* Bessems, K. en Butlijn, H. (2003). AEL wil sharia via democratie invoeren, Trouw, 8 maart 2003
  128* Jahjah, A., brief d.d. 8 juni 2003, www.ael.nl.
  129* Jahjah, A., brief d.d. 8 juni 2003, www.ael.nl.
  130* The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 augustus 1990. www.ael.nl

  131* The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 augustus 1990. www.ael.nl
  132* Roox, G. Dyab Abou Jahjah: de tijd van de brave allochtoon is voorbij, De Standaard. www.ael.nl
  133* Muqtedar Khan, M.A. Shura and democracy,. www.ijtihad.org/shura.htm,
  134* Jahjah, A.,brief d.d. 13 juni 2003, www.ael.nl
  135* Jahjah, A., brief d.d.13 juni 2003, www.ael.nl
  136* AEL.Partijprogramma 2003-2005, www.ael.nl.
  137* Amerongen, A., van (1997). De getto-god, De Groene Amsterdammer, 7 mei 1997.
  138* Gruyter, C., de en Olgun, A. (2002). Wij zijn meer Belg dan de Vlaams-Blokkers, NRC 23 november 2002.
  139* Gruyter, C., de en Olgun, A. (2002). Wij zijn meer Belg dan de Vlaams-Blokkers, NRC 23 november 2002.
  140* Jahjah, D.A. (2002). Terrorism and Human rights, International Symposium, Cairo 26-28 januari 2002, Assimilation Or Deportation: Arabs In Europe And Their Struggle For Civil Rights.

  141* Gruyter, C., de en Olgun, A. (2002). Wij zijn meer Belg dan de Vlaams-Blokkers, NRC 23 november 2002.
  142* Croonenberg, E. (2002), HP/DE TIJD 4 december 2002.
  143* Croonenberg, E. (2002), HP/DE TIJD 4 december 2002.
  144* Croonenberg, E. (2002), HP/DE TIJD 4 december 2002.
  145* Abrahams, F. (2003). Jahjah, NRC 3-3-2003.
  146* Reformatorisch Dagblad (2003), VNG roept voorman AEL niet tot de orde, 7 maart 2003.
  147* Abou Jahjah tijdelijk voorzitter AEL, ANP nieuws 28 mei 2003, www.ael.nl.
  148* Abrahams, F. (2003). Jahjah, NRC 3-3-2003.
  149* AIVD (2002). Jaarverslag 2002. Den Haag: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, blz. 48.
  150* Calis, M. (2003). Cheppih: moslims mogen geen mening hebben, De Gelderlander, 18-4-2003.

  151* Calis, M. (2003). Cheppih: moslims mogen geen mening hebben, De Gelderlander, 18-4-2003.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 98 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007