Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 93 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

14.7. Vierde reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Jahjah zegt dus 'minder' een bewonderaar te zijn van Farrakhan. Meer afstand neemt hij niet van de Nation of Islam. Het grootste deel van het gedachtengoed van de vroegere leider van de Nation of Islam en de organsatie zal hij dus onderschrijven. Dat betekent, dat hij het streven naar een eigen staat op etnische grondslag, waarmee de blanken de rug wordt toegekeerd, steunt. Daarmee steunt de AEL gezien de dominante positie van Jahjah bij de AEL een racistische politiek. Gezien ook de antidemocratische staatsvorm sjoera, die hij nastreeft, komt de casus dicht in de buurt van die van de Nederlandse Volksunie (NVU), waarbij de Europese Commissie stelde, dat de NVU geen recht op bescherming aan het EVRM kon ontlenen (zie hoofdstuk 4). Dit is de vierde reden op grond waarvan de AEL geen bestaanrecht heeft.

  Mogelijk heeft Jahjah in gedachte om ook in Europa iets dergelijks na te streven als de Nation of Islam in Amerika.

  Overigens luidt de titel van het interview waar het citaat over Malcolm X uit afkomstig is 'Wij zijn meer Belg dan de Vlaams-Blokkers'
  (Zie noot 139* Gruyter, C., de en Olgun, A. (2002). Wij zijn meer Belg dan de Vlaams-Blokkers, NRC 23 november 2002.).

  Gezien het feit, dat de AEL zich richt op de Arabische en islamitische gemeenschappen in Europa en op de Arabische en Islamitische wereld buiten Europa is die opvatting van Jahjah nogal curieus.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 93 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007