Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 94 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

14.8. De AEL en geweld


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In zijn toespraak tijdens een internationaal symposium over terrorisme en mensenrechten, dat van 26 tot 28 januari 2002 in Cairo werd gehouden, zei Jahjah:

  'In the neighbourhoods where Arabs and Belgians live next to each other, the tension is raising and a storm is looming on the horizon. This time when the wind will blow, the 1991 riots will look like a fresh breath on a sunny morning'
  (Zie noot 140* Jahjah, D.A. (2002). Terrorism and Human rights, International Symposium, Cairo 26-28 januari 2002, Assimilation Or Deportation: Arabs In Europe And Their Struggle For Civil Rights.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'In de wijken waar Arabieren en Belgen naast elkaar leven is de spanning aan het toenemen en een storm dreigt aan de horizon. Deze keer, als de wind zal waaien, zullen de rellen van 1991 er uit zien als een frisse bries op een zonnige morgen.'

  Uit een artikel in de NRC van 23 november 2002 blijkt, dat hij een artikel in de Egyptische krant Al Ahram heeft gepubliceerd, waarin hij schreef, dat de moslims in Europa blij waren met de aanslag op de WTC in New York:

  'Zoals een artikel dat hij in de Egyptische krant Al Ahram had gepubliceerd, waarin hij schreef dat de moslims in Europa blij waren met de aanslag op de WTC in New York'
  (Zie noot 141* Gruyter, C., de en Olgun, A. (2002). Wij zijn meer Belg dan de Vlaams-Blokkers, NRC 23 november 2002.).

  In een artikel in HP/DE TIJD van 4 december 2002 van Ed Croonenberg zei Jahjah over Osama Bin Laden:

  'Hij is een extremist, geen bandiet. Hij gebruikt gewoon alle middelen om zijn doel te bereiken'.…en… 'Wel had ik liever gehad dat op elf september met lege vliegtuigen tegen het Pentagon en het Witte Huis was gevlogen. Dat zou ik zeer mooi hebben gevonden en zeer legitiem. Amerika is de vijand van mijn volk'
  (Zie noot 142* Croonenberg, E. (2002), HP/DE TIJD 4 december 2002.).

  Op de vraag of hij het legitiem vindt om de Israëlische premier Ariël Sharon te vermoorden, antwoordt Abou Jahjah:

  'Ik denk van wel. Want hij heeft, in tegenstelling tot Fortuyn, bloed aan zijn handen. Duizenden onschuldige levens'
  (Zie noot 143* Croonenberg, E. (2002), HP/DE TIJD 4 december 2002.).

  En op de vraag of hij ook het gebruik van wapens niet uitsluit antwoordde hij:

  'Dat heb ik in Libanon allang gedaan'
  (Zie noot 144* Croonenberg, E. (2002), HP/DE TIJD 4 december 2002.).

  Over de vice-voorzitter van de AEL Nederland Naïma Elmaslouhi staat in een column van Frits Abrahams op 3 maart 2003 in de NRC te lezen:

  'Een journalist herinnert Naïma Elmaslouhi aan haar uitspraak dat zij de antisemitische leus 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' niet afkeurt. 'Die uitspraak heb ik niet gedaan' zegt ze nu (…), De journalist Ahmet Olgun, die de uitspraak heeft opgetekend, luistert belangstellend toe. Hij weet wel beter'
  (Zie noot 145* Abrahams, F. (2003). Jahjah, NRC 3-3-2003.).

  Bestuurslid Jamil Jawad van de AEL Nederland heeft in het TVprogramma 2 Vandaag gezegd, dat hij de zelfmoordaanslagen van de Palestijnen een gewettigd middel vindt in de strijd tegen Israël. Ook weigerde hij zijn afkeuring uit te spreken over de leuze 'Hamas, Hamas, joden aan het gas'. Jawad was toen interimvoorzitter
  (Zie noot 146* Reformatorisch Dagblad (2003), VNG roept voorman AEL niet tot de orde, 7 maart 2003.).

  Het bestuurslid Marmouch kon het oprichtingscongres van de AEL niet bijwonen, omdat hij in hechtenis was genomen in verband met diefstal met geweld en handel in gestolen computers
  (Zie noot 147* Abou Jahjah tijdelijk voorzitter AEL, ANP nieuws 28 mei 2003, www.ael.nl.).

  Over Marmouch staat in de hiervoor al aangehaalde column van Frits Abrahams te lezen:

  'Dan brengt ook Marmouch zichzelf in het nauw.'Wij zien liever dat de Amerikanen in plastic zakken naar Washington worden teruggebracht dan dat ze in Irak de baas spelen'
  (Zie noot 148* Abrahams, F. (2003). Jahjah, NRC 3-3-2003.).

  Cheppih was maandenlang de beoogde voorzitter van de AEL Nederland. Door aanhoudende kritiek op zijn persoon trok hij zich in samenspraak met het bestuur terug als kandidaat-voorzitter. Wel blijft hij betrokken bij de AEL. Hij was toen directeur van de Moslim Wereld Liga, waarover in het jaarverslag van de AIVD over 2002 te lezen valt:

  'Van enkele NGO's is echter bekend dat zij gedomineerd worden door personen die een ultra orthodoxe vorm van de islam aanhangen en zich integratiebelemmerend opstellen. Een van de belangrijkste islamitische NGO's, Moslim Wereld Liga, heeft als belangrijkste doelstelling de verspreiding van de islam en het bevorderen van de eenheid en solidariteit van moslims'
  (Zie noot 149* AIVD (2002). Jaarverslag 2002. Den Haag: Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, blz. 48.).

  En over zijn vader staat in een interview in de Gelderlander op 18 april 2003:

  'Zijn vader, Achmed Cheppih stond aan de wieg van de islamitische stichting Al-Waqf al Islami. Deze stichting werd door de AIVD in haar jaarverslag over 2000 aangeduid als een radicale door Saudi-Arabië gefinancierde organisatie die de integratie van moslims in Nederland frustreert.. 'Mijn vader is mijn inspiratiebron', reageert Cheppih.
  (Zie noot 150* Calis, M. (2003). Cheppih: moslims mogen geen mening hebben, De Gelderlander, 18-4-2003.)

  En over de familie Cheppih staat in hetzelfde interview het volgende:

  'Deze week nog werd in de Wall Street Journal een link gelegd tussen terrorisme en de familie Cheppih'. Bovendien staat in het interview, dat de Moslim Wereld Liga nauw verbonden is met de IRO, die door de VS in verband wordt gebracht met Al-Quaïda. Het geld komt daarbij uit Saudi-Arabië. Ook zegt Ceppih in dat interview, dat de zelfmoordacties in Israël legitiem kunnen zijn. Het bestuurslid Marmouch, waar hiervoor over werd gesproken reageerde toen met te zeggen, dat die acties 'puur legitiem' zijn
  (Zie noot 151* Calis, M. (2003). Cheppih: moslims mogen geen mening hebben, De Gelderlander, 18-4-2003).


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 94 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007