Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 55 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

10. De zaak Socialistische Partij (SP) tegen Turkije (1998)
- Inleiding


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Op 1 februari 1988 werd in Turkije de Socialistische partij (SP) opgericht. En net als bij de VCP ging ook hier de Procureur-Generaal al snel over tot het vorderen van een verbod en ontbinding van de partij wegens ongrondwettigheid van de statuten en het partijprogramma en wel al op 15 februari 1988. Anders echter dan in de zaak van de VCP wees het Constitutionele Hof op 8 december 1988 de vordering af. De politieke doelstellingen, zoals kenbaar uit de statuten en het partijprogramma, leverden naar het oordeel van dit Hof geen schending op van de Constitutie.

  Na een hernieuwd onderzoek van de Procureur-Generaal, waarbij hij zich baseerde op een aantal activiteiten en uitlatingen van partijbestuurders, in het bijzonder van de partijvoorzitter de heer Perinçek, die naar zijn mening 'ondermijnend' waren voor zowel de territoriale integriteit van de Turkse staat als de eenheid van het volk, onderschreef het Constitutionele Hof het oordeel van de Procureur-Generaal ditmaal wel. Uit een aantal officiële publicaties en enkele door partijvoorzitter Perinçek op de televisie en op partijbijeenkomsten ingenomen stellingnames viel nl. op te maken, dat de SP de opvatting had, dat Turkije twee naties kende, een Turkse en een Koerdische. Alleen de erkenning hiervan zou kunnen leiden tot een politieke oplossing van het 'Koerdische probleem'.

  De voorgestane oplossing, de vorming van een Turks-Koerdische Federatie, was volgens het Constitutionele Hof strijdig met de Constitutie, daar zij ten koste gaat van de eenheid van de Turkse natie en van de territoriale integriteit van de Turkse staat. Op 10 juli werd 1992 daarom de ontbinding van de SP bevolen.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 55 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007