Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 54 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

9.4. Conclusies bij hoofdstuk 9


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Politieke partijen zijn een vorm van vereniging en zijn essentieel voor het goed functioneren van een democratie.

  - Een politieke partij is niet uitgesloten van de bescherming door het EVRM eenvoudigweg omdat de activiteiten door de nationale autoriteiten worden gezien als een ondermijning van de constitutionele structuren van de staat.

  - De staat is de ultieme beschermer van het principe van het pluralisme. Op politiek gebied betekent die verantwoordelijkheid dat de staat onder meer verplicht is om in overeenstemming met artikel 3 van het eerste Protocol bij het EVRM vrije en geheime verkiezingen te houden met redelijke tussenpozen onder voorwaarden, die de vrije uiting van de mensen in de keuze van de wetgevende macht zullen waarborgen. Een dergelijke uiting is ondenkbaar zonder de deelneming van een verscheidenheid aan politieke partijen, die de verschillende schakeringen aan meningen vertegenwoordigen, die binnen de bevolking van een land te vinden zijn. Door deze verschillende opinies weer te geven, niet alleen binnen de politieke instellingen maar ook met behulp van de media op alle niveau's van het sociale leven, leveren politieke partijen een onver- vangbare bijdrage aan het politieke debat, dat deel uitmaakt van de kern van het concept van een democratie.

  - De uitzonderingen zoals opgenomen in artikel 11 EVRM dienen, waar het gaat om politieke partijen, streng te worden uitgelegd. Alleen overtuigende en dringende redenen kunnen beperkingen op de vrijheid van vereniging voor een politieke partij rechtvaardigen..

  . Met betrekking tot het vermeende separatisme van de VCP verwijst het Europese Hof naar het programma van de VCP waarin de Koerden niet als een minderheid worden beschreven en waarin geen andere claim wordt gelegd dan de erkenning van hun bestaan, dus geen claim om een speciale behandeling te genieten of speciale rechten. Daarin is ook opgenomen dat er wordt gestreefd naar een vreedzame, democratische en rechtvaardige oplossing van het Koerdische probleem.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 54 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007