Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 51 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

9.1. Belangrijke overwegingen van het Europese Hof in de VCP zaak


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Ook in de zaak van de Verenigde Communistische Partij, VCP zaak, maakt het Europese Hof gebruik van een aantal algemene beginselen, die het als uitgangspunt neemt en waarbij er groot belang wordt gehecht aan de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Zo stelt het Hof:

  - ' 25 (…) 'that political parties are a form of association essential to the proper functioning of democracy'
  (Zie noot 72* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 638.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - ' 25 (…) 'dat politieke partijen een vorm van vereniging zijn, die essentieel is voor het goed funtioneren van een democratie'

  - '27. The Court notes on the other hand that an association, including a political party, is not excluded from the protection afforded by the Convention simply because the activities are regarded by the national authorities as undermining the constitutional structures of the State and calling for the imposition of restrictions'
  (Zie noot 73* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 638.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - '27. Het Hof merkt aan de andere kant op, dat een vereniging, inclusief een politieke partij, niet is uitgesloten van de bescherming door het Verdrag eenvoudigweg omdat de activiteiten door de nationale autoriteiten worden gezien als een ondermijning van de constitutionele structuren van de staat en oproepen tot het opleggen van beperkingen.'

  Het Hof wijst dus op de essentiële rol van politieke partijen in de democratie en dat die niet kunnen worden uitgesloten van bescherming door het EVRM op de enkele grond dat de activiteiten door de autoriteiten worden gezien als een ondermijning van de constitutionele structuren van de staat.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 51 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007