Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 50 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

9. De zaak Verenigde Communistische Partij (VCP) tegen Turkije (1998) - Inleiding


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De Verenigde Communistische Partij (VCP) werd op 4 juni 1990 opgericht. Al na tien dagen vorderde de Procureur-Generaal bij het Constitutionele Hof de ontbinding van de partij en werden daartoe de statuten en het programma van de partij aan het Constitutionele Hof voorgelegd.

  Op 16 juli 1991 beval het Constitutionele Hof de ontbinding van de Verenigde Communistische Partij en verbood Nihat Sargin en Nabi Yagci, respectievelijk de voorzitter en de secretaris-generaal van de partij, op grond van artikel 68 lid 4 van de Turkse Grondwet het uitoefenen van soortgelijke functies in andere politieke partijen voor de periode van 5 jaar en het oprichten van andere politieke partijen.

  Het Constitutionele Hof baseerde zijn uitspraak onder meer op artikel 96 lid 3 van de Wet op de politieke partijen, op grond waarvan het gebruik van het woord 'communistisch' in de naam van een politieke partij verboden was. Ook zou de partij het separatisme bevorderen, waardoor de territoriale integriteit van Turkije werd bedreigd. Verder heeft de VCP zich volgens het Constitutionele Hof in de statuten en het programma uitgeproken voor de erkenning van het bestaan van twee (autonome) volkeren, het Turkse volk en het Koerdische volk binnen het staatkundige verband van Turkije. Een dergelijk standpunt leverde volgens het Constitutionele Hof een schending op van de Turkse Grondwet, die zowel in de Preambule als in verspreide artikelen aangeeft, dat Turkije een unitaristische en ondeelbare staat is, met één taal en één nationaliteit.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 50 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007