Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 49 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

8.6. Conclusies bij hoofdstuk 8


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Ook in deze zaak stelt het Hof, dat een essentiële factor is, of er een oproep is gedaan tot het gebruik van geweld, een opstand of enig andere vorm van verwerping van democratische principes.

  - Waar er is aangezet tot het plegen van geweld tegen een individu of ambtenaar of een deel van de bevolking, hebben de autoriteiten een ruimere beoordelingsvrijheid, wanneer ze de noodzaak van een beperking van de vrijheid van meningsuiting willen onderzoeken.

  - De inwoners van een regio in een land hebben het recht om verenigingen op te richten teneinde de speciale eigenschappen van de regio te promoten. Het feit, dat een vereniging opkomt voor een minderheidsbewustzijn kan op zichzelf een beperking van de rechten van artikel 11 EVRM niet rechtvaardigen.

  - Het eisen van territoriale veranderingen in toespraken en demonstraties betekent niet automatisch een bedreiging van de territoriale integriteit van het land en de nationale veiligheid. De vrijheid van vergadering en het recht om iemands mening daardoor te uiten behoren tot de belangrijkste waarden in een democratische samenleving. De essentie van democratie is haar mogelijkheid om problemen op te lossen door een open debat.

  - Dwingende maatregelen van preventieve aard om de vrijheid van vergadering en meningsuiting te onderdrukken anders dan in gevallen van het aanzetten tot geweld of verwerping van democratische principes - hoe schokkend en onacceptabel bepaalde opvattingen of gebruikte bewoordingen ook mogen lijken aan de autoriteiten en hoe illegitiem de eisen ook mogen zijn - bewijzen de democratie geen dienst en brengen haar zelfs vaak in gevaar. In een democratische rechtsstaat moeten politieke ideeën, die de bestaande orde uitdagen en waarvan de realisatie wordt bepleit met vreedzame middelen een eerlijke kans krijgen te worden geuit door de uitoefening van het recht van vergadering als wel met andere wettige middelen.

  - Er kan geen twijfel over bestaan, dat het willen verdrijven van anderen van een gegeven grondgebied op basis van etniciteit een complete ontkenning betekent van democratische waarden.

  - De uitspraken die konden worden geïnterpreteerd als oproep tot geweld of verwerping van democratie lijken een geïsoleerde positie te hebben tegen de achtergrond van al het materiaal in de zaak.

  - Woorden zoals 'weerstand', 'strijd' en 'bevrijding', betekenen niet noodzakelijkerwijs, dat het het gaat om het aanzetten tot geweld, gewapend verzet of een opstand. In de huidige zaak Stankov hield het Hof rekening met het feit dat sommige van Ilinden's verklaringen blijkbaar een element van overdrijving bevatten, waarmee men de aandacht wilde trekken.

  - Als elke waarschijnlijkheid van spanning en verhitte discussie tussen tegenstanders tijdens een bijeenkomst een verbod zou rechtvaardigen, dan zou de gemeenschap worden beroofd van de gelegenheid om verschillende visies te horen over elke kwestie, die op een gevoelig punt de opvatting van de meerderheid beledigt.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 49 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007