Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 34 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

5.4. De margin of the appreciation doctrine


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De nationale rechter heeft bij de toetsing aan het EVRM een zekere beoordelingsvrijheid, een 'margin of appreciation'. Als het gaat om het publieke politieke debat laat het Europese Hof hem echter weinig beoordelingsvrijheid. Of zoals Fred Janssens verbonden aan de vakgroep strafrecht aan de RU het stelde:

  'Het voeren van het publieke debat is immers [the] very core of the concept of a democratic society which prevails through the Convention'. Zodra deze vrijheid door een veroordeling in het gedrang komt, dan staat Straatsburg op scherp. De 'margin of appreciation' gaat op zichzelf niet verloren, 'but goes hand in hand with a European supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it' (EHRM 8-7-1986, NJ 1987, 901, m.n. E. Alkema, (Lingens, § 39)…en…'Het lijdt weinig twijfel dat het EHRM hiermee de staat weinig 'margin of appreciation' laat en een eigen, boven-statelijke, of zo men wilt een Europese norm stelt'
  (Zie noot 41* Janssens, F. (1995). Beledigende uitlatingen in de media, NJCM-Bulletin, 20ste jrg., 20-2-1995, blz. 130-131).


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 34 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007