Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 33 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

5.3. Chilling effect


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Regelmatig wijst het Straatsburgse Hof op het gevaar voor risicomijdend gedrag bij burgers het 'chilling effect'. Dit doet zich voor als mensen bang zijn een misstap te zullen begaan tijdens het publieke debat. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld opmerkingen, die kunnen worden geïnterpreteerd als racistisch of beledigend. De burger kan dan besluiten om maar af te zien van deelname aan het openbare politieke debat. Aan dat politieke debat hecht het Europese Hof zeer veel waarde. Een voorbeeld van een dergelijk 'chilling effect' uit het Lingens arrest (1986):

  …'amounted to a kind of censure, which would be likely to discourage him from making criticism of that kind again in the future'
  (Zie noot 39* Lingens arrest (1986), EHRM 8 juli 1986, vol. 103. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 27.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  ….'stond gelijk aan een vorm van censuur, die hem waarschijnlijk zouden ontmoedigen om dat soort kritiek in de toekomst te herhalen.

  Een ander voorbeeld in het Thorgeirson arrest (1992):

  'Finally, the Court considers that the conviction and sentence were capable of discouraging open discussion of public concern'
  (Zie noot 40* Thorgeirson arrest (1992), EHRM 25 juni 1992, vol. 236. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 28.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'Tenslotte neemt het Hof in overweging, dat de veroordeling en het vonnis een open discussie over een publieke aangelegenheid konden ontmoedigen'.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 33 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007