Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 32 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

5.2. Facts en value judgments


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Het Europese Hof maakt een duidelijk onderscheid tussen de begrippen 'value judgments' en 'facts'. Alleen 'facts' dienen feitelijk juist te zijn. Ten aanzien van 'value judgments' stelt het Hof zich duidelijk terughoudend op, zoals o.a. blijkt uit het Lingens arrest (1986):

  'In the Court's view, a careful distinction needs to be made between facts and valuejudgments. The existence of facts can be demonstrated, whereas the truth of valuejudgments is not susceptible of proof'…en…'As regards valuejudgments this requirement is impossible of fulfilment and it infringes freedom of opinion itself which is a fundamentel part of the right secured by Article 10 of the Convention'
  (Zie noot 38* Lingens arrest (1986), EHRM 8 juli 1986, vol. 103. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 28.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'Naar de mening van het Hof moet een zorgvuldig onderscheid worden gemaakt tussen feiten en waardeoordelen. Het bestaan van feiten kan worden aangetoond, terwijl de juistheid van waardeoordelen niet gevoelig is voor bewijs'...(..)…'Wat betreft waardeoordelen kan aan dit vereiste (bewijs) onmogelijk worden voldaan en het beperkt de vrijheid van meningsuiting zelf, wat een fundamenteel onderdeel vormt van het recht, dat wordt beschermd door artikel 10 van het Verdrag'.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 32 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007