Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 35 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

5.5. Conclusies bij hoofdstuk 5


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Bij de beoordeling, of een beperking op de uitingsvrijheden gerechtvaardigd is, volgt het Europese Hof bijna altijd een driestappentraject. Eerst wordt gekeken, of de wetgeving op grond, waarvan een beperking plaatsvindt, voldoet aan het criterium 'bij de wet voorzien'. Vervolgens wordt gekeken, of de beperking gericht was op een doelcriterium, zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in lid 2 van artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting). Daarna komt het derde criterium aan bod, het noodzakelijkheidscriterium (noodzakelijk in een democratische samenleving) en wordt aan de hand van dit criterium beoordeeld of de inbreuk noodzakelijk was. Het noodzakelijkheidscriterium vormt bij de uitingsvrijheden in nagenoeg alle arresten van het Europese Hof het beslissende element bij de vaststelling, of een beperking geoorloofd was.

  - Het Europese Hof maakt een duidelijk onderscheid tussen de begrippen 'valuejudgments' en 'facts'. Alleen 'facts' dienen feitelijk juist te zijn. Ten aanzien van 'valuejudgments' stelt het Hof zich duidelijk terughoudend op

  - Regelmatig wijst het Straatsburgse Hof op het gevaar voor risicomijdend gedrag bij burgers het 'chilling effect', wanneer ze bang zijn tijdens het publieke debat een misstap te zullen begaan. Daardoor zien ze dan maar af van deelname aan het debat.

  - De nationale rechter heeft bij de toetsing aan het EVRM een zekere beoordelingsvrijheid, een 'margin of appreciation'. Als het gaat om het publieke politieke debat laat het Europese Hof hem echter weinig beoordelingsvrijheid en hanteert een bovenstatelijke,Europese norm.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 35 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007