Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 24 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

3.4. Het huidige artikel 2.20 BW


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Met het huidige artikel 2:20 BW, dat geldt sinds 1988, wordt een rechtspersoon, waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verboden verklaard en ontbonden. Wanneer de statutaire doelstellingen in strijd zijn met de openbare orde wordt de rechtspersoon op vordering van het openbaar ministerie door de civiele rechter ontbonden. Wel kan de rechter de rechtspersoon, waarvan het doel in strijd is met de openbare orde de gelegenheid geven binnen een door haar te stellen termijn het doel zodanig te wijzigen, dat er geen strijd meer met de openbare orde bestaat. De rechter heeft nu dus geen facultatieve bevoegdheid meer en dus zou de NVU met de huidige wetgeving zijn ontbonden.

  Een partijverbod moest echter aldus minister Dijkstal zeer restrictief worden toegepast en daarom alleen bij een stelselmatige, zeer ernstige verstoring van het democratische proces:

  'Een partijverbod op grond van artikel 20 boek 2 BW ten aanzien van extremistische groeperingen is een uiterst middel dat zeer restrictief dient te worden toegepast. Wel zou het mogelijk moeten worden om politieke partijen die onherroepelijk zijn veroordeeld wegens discriminatoire uitingen tijdelijk de subsidie en de zendtijd te ontnemen. Minister Dijkstal van Binnenlandse zaken schreef dit op 17 september jl. in een notitie aan de tweede Kamer' …en…'Een dergelijke maatregel is alleen dan aangewezen als er sprake is van stelselmatige, zeer ernstige verstoring van het democratische proces. Een onherroepelijke veroordeling wegens discriminatoire uitlatingen hoeft op zich nog niet voldoende te zijn om tot deze verstrekkende maatregel over te gaan'
  (Zie noot 29* Redactie (1995). Optreden tegen extremistische groeperingen. NJB 18 oktober 1996, afl. 37, blz. 1564-1565.).

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 24 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007