Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 23 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

3.3. De Nederlandse Volksunie (NVU)


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De NVU werd in 1971 opgericht en stond onder leiding van Joop Glimmerveen. Binnen de NVU werd er nooit een geheim van gemaakt, dat men de sympathie koesterde voor totalitaire opvattingen en een op rassenleer gebaseerde ideologie. Zo trachtte Glimmerveen met enkele gelijkgezinden op 4 mei 1985 in Rotterdam een pamflet te verspreiden, waarin werd gepleit voor eerherstel van Mussert, de vroegere leider van de NSB
  (Zie noot 26* E.M. (1985). De RC en de poging tot rehabilitatie van Mussert op 4 mei 1985, NJCM, 10(7), blz. 559.).
  De NSB werd in 1944 verboden verklaard en ontbonden (zie hoofdstuk 1).

  Toch werd de NVU pas in 1978 door de rechtbank als een verboden rechtspersoon aangemerkt, maar een door het OM ingestelde vordering tot ontbinding werd door de rechtbank afgewezen, omdat de rechtspersoon

  'zo nauw verbonden was met de Stichting tot Steun aan en Toezicht op de Nederlandse Volksunie, dat de rechten en plichten uitsluitend aan die Stichting toekomen. 'Ontbinding alleen van de NVU met de voorgeschreven benoeming van een vereffenaar, mist dan ook elke betekenis'
  (Zie noot 27* Rb Amsterdam 8 maart 1978, NJ 1978, 281.).

  Dit vonnis werd op 9 maart 1979 door de Hoge Raad bevestigd. De Hoge Raad concludeerde op grond hiervan bovendien:

  'Nu de Rechtbank. de vordering tot ontbinding heeft afgewezen brengt geen rechtsregel mee, dat het voormelde oordeel van de Rechtbank. Omtrent het verboden karakter van de NVU voor de burgerlijke rechter, oordelend in een ander geding, bindende kracht heeft. Ook is de strafrechter aan dit oordeel niet gebonden'…en…'Evenmin zijn het centraal stembureau en de Kiesraad aan dit oordeel gebonden'
  (Zie noot 28* HR 9 maart 1979, NJ 1979, 363.).

  De vaststelling, dat er sprake was van een verboden vereniging gebeurde toen op grond van artikel 2:15 BW en de vordering tot ontbinding op grond van artikel 2:16 lid 1 BW. Met het afwijzen van de vordering tot ontbinding maakte de rechter daarmee geen gebruik van zijn facultatieve bevoegdheid.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 23 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007