Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 22 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

3.2. Vervolging personen op grond artikel 140 Wetboek van Strafrecht


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Naast de verboden-verklaring en ontbinding op grond van artikel 2:15 en 2:16 BW bestond eveneens een mogelijkheid om het verboden karakter van de rechtspersoon te laten vaststellen door een vervolging van personen op grond van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Een nadeel van de laatste mogelijkheid was het ontbreken van een rechtens bindend karakter buiten het aan de rechter voorgelegde geval. De ontbindingsprocedure ex artikel 2:16 BW leek daarom aanvankelijk meer perspectief te bieden, maar in de zaak tegen de Nederlandse Volksunie (NVU) bleek dat te optimistisch gedacht.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 22 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007