Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 21 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

3.1. Publiekrechtelijke verenigingsrecht in 1976 naar het Burgerlijk Wetboek (BW)


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In 1976 werd het publiekrechtelijke verenigingsrecht van de WVV overgebracht naar een privaatrechtelijke wet (Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW)) en werden er nieuwe bepalingen over het verbieden van politieke partijen geformuleerd. Zo bepaalde artikel 2:15 BW, dat een rechtspersoon verboden werd verklaard, wanneer haar doel of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

  Artikel 2:16 bood daarbij de rechter de mogelijkheid om een verboden rechtspersoon op vordering van het Openbaar Ministerie te ontbinden. In de oude opzet bestond deze mogelijkheid niet. Een verboden vereniging bleef daar in slapende vorm voortbestaan. Ook de nieuwe criteria kenmerkten zich door vaagheid.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 21 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007