Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 25 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

3.5. Conclusies bij hoofdstuk 3


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - In 1976 werd het publiekrechtelijke verenigingsrecht van de WVV overgebracht naar een privaatrechtelijke wet (Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW))

  - Op grond van het huidige artikel 2:20 BW, dat geldt sinds 1988, wordt een rechtspersoon, waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde verboden verklaard en ontbonden. Wanneer de doelstellingen volgens de statuten in strijd zijn met de openbare orde wordt de rechtspersoon op vordering van het openbaar ministerie door de civiele rechter ontbonden. Wel kan de rechter de rechtspersoon, waarvan het doel in strijd is met de openbare orde de gelegenheid geven binnen een door haar te stellen termijn het doel zodanig te wijzigen, dat er geen strijd meer met de openbare orde bestaat.

  - Het partijverbod moest aldus Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken bij de bespreking van het wetsvoorstel voor artikel 2:20 BW zeer restrictief worden toegepast en daarom alleen bij een stelselmatige, zeer ernstige verstoring van het democratische proces.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 25 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007