Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 12 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

2.1. Botsing van grondrechten bij een verbod van een politieke partij


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Bij een mogelijk verbod van een politieke partij gaat het vaak om een botsing tussen het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting en het grondrecht om niet gediscrimineerd te worden. Dat was ook het geval in de zaak tegen de NVP/CP'86 (1998), die in hoofdstuk 12 wordt besproken. Bij de afweging van de betrokken grondrechten speelt de 'due regard' clausule in artikel 4 van het Internationaal verdrag tot uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR) een belangrijke rol. Het IVUR wordt gezien als het belangrijkste internationale verdrag op het gebied van racisme en discriminatie. Het Europese Hof in Straatsburg noemde het in de Jersildzaak (1994) dan ook de 'most relevant treaty'
  (Zie noot 9* Jersild arrest (1994), EHRM 23 september 1994, vol. 298. Köln: C. Heymanns Verlag KG, 1995, blz. 18).


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 12 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007