Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 11 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

2. De 'due regard' clausule in het IVUR


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Hier een citaat uit het hiernavolgend betoog over de 'due regard' clausule van Internationaal verdrag tot uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (afkorting: IVUR).

  De 'due regard' clausule werd in het verdrag opgenomen om tegemoet te komen aan de wensen van de landen, die meenden, dat de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging anders teveel onder druk konden komen.

  De volledige aanhef van artikel 4 IVUR luidt als volgt:

  'De Staten die partij zijn bij dit Verdrag veroordelen alle propaganda en alle organisaties, die berusten op denkbeelden of theorieën die uitgaan van de superioriteit van een bepaald ras of een groep personen van een bepaalde huidskleur of etnische afstamming, of die trachten rassenhaat en rassendiscriminatie in enige vorm te rechtvaardigen of te bevorderen, en nemen de verplichting op zich onverwijld positieve maatregelen te nemen die erop zijn gericht aan elke vorm van aanzetting tot of aan elke uiting van een zodanige discriminatie een einde te maken en met het oog daarop, met inachtneming van de beginselen vervat in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens en van de rechten die uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 5'
  (Zie noot 12* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 58.).

  Er is een constante tegenstelling gaande in het recht tussen de vrijheid van meningsuiting en het bestrijden van rassendiscriminatie, middels openbare uitingen. De rechter moet dit steeds per geval apart beoordelen, waarvan in dit betoog enkele voorbeelden worden gegeven.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 11 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007