Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 32 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

31. Noodzaak etnische registratie, Multicultureel laboratorium


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Etnische registratie is een omstreden begrip in Nederland en de rest van Europa. Er is immers een groot taboe over denken in rassen en etnische groepen en om mensen op basis van genetische kenmerken te categoriseren en te registreren. Het doet denken aan de apartheidswetten in Zuid Afrika en aan koloniale toestanden. In nazi Duitsland werden alle Joden centraal geregistreerd, om deportatie naar de gaskamers sneller te kunnen uitvoeren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben honderdduizenden Hollanders actief meegewerkt aan het verraden van hun joodse buren en hun schuilplaatsen verklikt, zodat zij opgepakt konden worden en afgevoerd konden worden naar gaskamers. Nederland had het hoogste percentage van afgevoerde en vermoorde Joden na de Tweede Wereldoorlog en tot nu toe is er heel veel Jodenhaat bij grote groepen bejaarde Nederlanders, die tijdens de oorlog jong waren en sympathiseerden met de nazi bezetters of bij de Nederlandse Hitler jugend zaten. Dit duistere verleden van veel bejaarde Nederlanders is een verzwegen hoofdstuk uit de Nederlands geschiedenis en bitter stof tot nadenken voor toekomstige generaties immigranten en Joden in Nederland.

  Tijdens mijn ingenieurs opleiding aan de Technische Universiteit Delft leerde ik denken in abstracties, feiten, cijfers en modellen, om een probleem op te lossen. Om een fysisch systeem te begrijpen moet je meten en modelleren, om de parameters te begrijpen die het systeem sturen en waarmee je het kan regelen. Sinds ik twintig jaar geleden begon met mijn theoretisch onderzoek van de multiculturele samenleving, omdat het mijn passie was en ik het reuze spannend vond, ontwikkelde ik het inzicht dat er niet genoeg gemeten wordt en dat het hierdoor moeilijker is om het heterogeen collectief effectief te regelen en te sturen. Nu worden diverse metingen gedaan door populistische extreem rechtse figuren, zoals Geert Wilders en dit leidt tot een verwrongen kijk op de multiculturele samenleving, omdat men gewoon niet alle parameters op legale wijze mag meten, om het grondig te onderzoeken. Als ingenieur leer je denken in oplossingen en constructies en dit is ook het belangrijkste argument van mij om nu te pleiten tot het opheffen van het taboe en verbod op etnische registratie op alle niveaus van de samenleving. Mijn ideaal is dat wij heel Nederland ombouwen tot een multicultureel laboratorium en flink gaan meten en registreren, om slimme oplossingen te ontwikkelen voor etnische problemen en vraagstukken. Deze oplossingen kunnen dan geëxporteerd worden naar andere multiculturele samenlevingen, zodat die stabieler worden en dan zal daarna niemand meer kunnen stigmatiseren, haat zaaien of rechtse boeman spelen voor de onwetende massa, die tot nu toe opgejut werd met eenzijdige informatie. De multiculturele samenleving is een hyperdynamisch collectief van vele soorten rassen en volkeren en het heeft zowel positieve als negatieve kanten, en die moeten wij nu meteen goed gaan meten met harde cijfers.

  Een groot probleem is de grote kennis achterstand van heel veel immigranten en allochtonen en men weet niet goed meer wat men hiermee moet beginnen. Er is een grote kloof ontstaan tussen de blanke inheemse bevolking en de vele soorten immigranten en hun subculturen. Dit leidt tot onderlinge vijandigheid, onvrede, wantrouwen en wederzijdse haat. Een heleboel factoren spelen hierbij een rol en het is voor een rechtse populist dan heel simpel om een zondebok uit te kiezen en opeens de verkiezingen te winnen. Hierom is de noodzaak van etnische registratie voldoende bewezen door de daverende verkiezingsoverwinning van Geert Wilders enkele jaartjes geleden, door een simpele anti islam agenda en wat zwartmakerij. Dit moet voorkomen worden in de toekomst en het simpelste wat men moet gaan doen is meten en dus etnische registratie wettelijk toestaan in alle sectoren van de samenleving.

  Tot nu toe kunnen mensen niet omgaan met vreemde rassen en volkeren. Dit is een wereldwijd probleem en in veel landen heeft dit tot binnenlandse oorlogen geleid. Intolerantie vanuit de kant van radicale moslims is een groot probleem op de wereld en hierom geloof ik dat dit opnieuw duidelijk maakt dat etnische registratie toch sneller kan leiden tot slimme oplossingen. Als men alle radicale moslims registreert dan kan het probleem van de terroristische islam sneller onderzocht worden met harde cijfers, zodat de oplossing goedkoper wordt en niet meer leidt tot het stigmatiseren van alle moslims. Ik hanteer een differentieel model van moslim zijn, de zogenaamde Moslim PV schaal en heb dit uitvoerig beschreven in mijn Engelstalig boek, 'Koran: forbid or rewrite?' (Koran: verbieden of herschrijven). Dit boek is nu bekend bij veel islamitische denkers en schrijvers en zij vinden mijn visies en analyses heel futuristisch en hoopvol voor de toekomst van islam op onze wereld. Ik zeg niet dat alles van islam slecht is, maar bekijk het differentieel en onderzoek ook de diepere psychologische parameters, die het denken en gedrag van individuele moslims sturen, net zoals dit geschiedt bij elk normaal mens op onze wereld. Hierom geloof ik dat elke moslim veel kan leren over de ware islam en zo zichzelf kan verbeteren, om islam verder te ontwikkelen tot het grootste vreedzame geloof van de toekomst, als mensen dit leuk vinden. Mijn theorieën ondersteunen nu mijn aanpak en vooral hoe ik kijk naar een menselijk individu of collectief, met een specifiek etiket op het voorhoofd, terwijl zij zelf niet weten wat het mens-zijn betekent en waarom zij moeten leven op deze planeet in hun huidig koolstoflichaam. Ik zou kunnen stellen dat mijn visies gewoon nieuw zijn en behoren tot het dewanistisch gedachtegoed en geloof van het dewanisme, dat ik nu wil ontwikkelen. In deze tekst kan ik natuurlijk niet alles uiteen zetten, maar geïnteresseerden kunnen snuffelen in mijn eerste publicatie over het dewanisme:

  Link

 • (boek) 'Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde'
  A4 pages= 200 / Words= 66.700 / Epages= 91
 • Waar het bij mij omgaat in dit pleidooi voor etnische registratie is dat wij positief moeten leren omgaan met verschillen tussen rassen en volkeren. De wetenschap heeft nu al bewezen dat er wel degelijk grote rasverschillen zijn en de gewone burger maakt dit dagelijks mee. Er spelen heel veel parameters en variabelen hierbij een rol en dit maakt het chaotisch en oncontroleerbaar, juist omdat er niet effectief gemeten kan worden, door het verbod op etnische registratie. Uiteraard moet men de etnische registratie gegevens niet gaan gebruiken om etnische groepen verder te stigmatiseren en hen te deporteren en vergassen, zoals de nazi's deden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof toch dat wij nu beschaafder zijn geworden en dit nooit meer zullen doen, maar de toekomst is somber voor de Europese Unie en daarom vrees ik het ergste voor alle etnische groepen in dit gebied.

  Beschouw eens een concrete case en laten wij twee etnische groepen met elkaar vergelijken, namelijk de Hindoestanen en de Marokkanen.

  Het is duidelijk dat Hindoestanen een goede naam hebben en Marokkanen niet. Deze twee etnische groepen verschillen heel veel van elkaar en hebben zelfs een andere religieuze achtergrond. De meerderheid van de Hindoestanen is Hindoeïstisch en de meerderheid van de Marokkanen is islamitisch. Een fundamenteel verschil is de migratiegeschiedenis van hen. Hindoestanen kozen voor Nederland als hun nieuwe thuisland en deden alles om de Nederlandse taal en cultuur zo goed mogelijk te leren, zonder al te dure inburgerings cursussen. Marokkanen kwamen met tegenzin werken in een vreemd land en leefden al sinds het begin in een groot taalisolement, zonder veel informele kontakten met de Nederlanders. Een sterk punt van Hindoestanen is dat zij nogal ondernemend ingesteld zijn en veel eigen initiatief kennen. Hindoestanen hebben een sterke prestatie cultuur en willen zo snel mogelijk een diploma halen op een hoog niveau door keihard te werken en te studeren. Marokkanen zijn minder ondernemend en kennen geen sterke prestatie cultuur. Diploma's halen is minder belangrijk voor Marokkanen en zij kiezen sneller voor de slachtofferrol en gaan dan bij de pakken neerzitten of rebelleren tegen de vreemde samenleving door te criminaliseren. Dit zijn enkele fundamentele verschillen tussen Hindoestanen en Marokkanen.

  De slechte reputatie van Marokkanen is alom bekend bij Nederlanders en hierom houdt men hen sneller buiten bedrijven en organisaties. Marokkanen weten hier geen raad mee en rebelleren meer of kiezen voor de heilige jihad tegen het Westen en raken zo dieper in de put. Als men alle Marokkanen etnisch zou gaan registreren dan kan men hen misschien toch beter sturen en leren dat zij niet zielig zijn en het toch zelf kunnen, op eigen kracht. Dit kan een positief doel zijn om Marokkanen en Hindoestanen etnisch te registreren in alle organisaties en overheids instanties. Probleem figuren die het kunnen verzieken voor de rest worden zo sneller zichtbaar en men kan dan preventief ingrijpen en hen onder curatele stellen voor zij rare dingen gaan doen. Een ander punt wat ik geloof is dat een ontwikkelings achterstand alleen gebaseerd is op onvoldoende kennis over de samenleving en dit kan aangeleerd worden. Dus Marokkanen kunnen verbeterd worden met elementaire en religieuze kennis uit de Hindoestaanse wereld. Het zou best zo kunnen zijn dat Marokkanen beter gaan functioneren als zij iets leren over het hindoeïsme en over Hindoestaanse normen, waarden, gedrag- en leefprincipes. Dus kennis uit de Hindoestaanse cultuur en geloof zou Marokkanen sneller kunnen helpen om uit het verdomhokje te komen, en bij etnische registratie wordt dit sneller mogelijk.

  Het positief benutten van multicultureel Nederland vereist een omslag in het denken over etnische registratie. In het ideale geval kunnen de meetgegevens van alle etnische groepen de kosten van de multiculturele samenleving sneller laten dalen, zodat rechtse populisten geen kans meer krijgen om de etnische kaart uit te spelen. Ik pleit niet voor een rechtse of linkse oplossing, maar bekijk het interdisciplinair en herleid het probleem tot een kennis probleem, dus volgens mij kan het heel snel en simpel opgelost worden, als er meer gemeten wordt. Ook de optie om migranten terug te sturen naar hun herkomstlanden moet benut worden om de problemen van etnische groepen op te lossen en om het goedkoper te maken. Zorg, Welzijn en voorzieningen van alle etnische groepen zijn nu duurder dan die van de blanke Nederlanders en dit is voer voor rechtse populisten, die dan met de vinger kunnen wijzen naar zondebokken. Hierom laat ik alle opties open en pleit ik voor een internationale visie, met de nadruk op kennis. Als mensen willen doorleven dan kunnen zij dit in elk gebied van de wereld doen en dit kan gewoon georganiseerd worden met voldoende kennis, technologie en Manpower, dus hierom snap ik niet waarom men al veel eerder hiervoor gekozen heeft. Ook verplichte remigratie moet geen taboe meer zijn als men etnische registratie invoert. Het is beter om de hete stoom en hoge druk van de multiculturele samenleving nu uit te blazen dan in de toekomst, als mogelijke sympathisanten van Andersen Behring Breivik over zware wapens beschikken en kiezen voor een gewelddadige oplossing met miljoenen doden. Vergeet vooral niet dat ik geloof dat deze Noorse christelijke terrorist nu tien miljoen sympathisanten heeft in de Europese Unie en vele stille aanbidders. Dit zijn feiten die ik heel vaak op internet waarneem en het maakt mij somberder over de toekomst van multicultureel Europa. Etnische registratie met effectieve meetgegevens en slimme efficiënte oplossingen is iets wat wij nu meteen moeten doen, om onnodig bloedvergieten en meer menselijk leed te voorkomen in de verdoemde toekomst van de hele Europese Unie.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 32 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012