Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 31 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

30. Rassenhierarchie is natuurlijk


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • "De mensheid eindigt bij de grenzen van de stam, van de taalgroep, zelfs van het dorp. Het gaat zelfs zo ver dat vele zogenaamde primitieve volkeren zichzelf aanduiden met de term die 'de mensen' betekent (of soms - met meer bescheidenheid, als we dat zo mogen zeggen - zij die 'goed', 'uitmuntend', 'volledig' zijn), wat impliceert dat de andere stammen, taalgroepen of dorpen niet in het bezit zijn van de menselijke deugden en zelfs niet menselijk van aard zijn, maar hoogstens bestaan uit wezens die 'slecht', 'boosaardig' zijn uit 'mensapen' of 'neten'."
  Bovenstaand citaat is afkomstig uit pagina 13 van het boek:
  Finkielkraut Alain, 'De verloren beschaving' ('The lost civilization'), vert. uit Frans, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2de druk 1998.

  Een ding is duidelijk, het wezen dat evolueerde tot een intelligente mensaap is het grootste beest geworden op aarde. Er is geen mensheid, want het mens-zijn kan gewoonweg niet gedefinieerd worden. Er zijn vele menselijke rassen en hierom is het heel natuurlijk dat er na verloop van duizenden jaren een natuurlijke rassenhiërarchie ontstaat, na talloze oorlogen en konflikten in alle landen van de wereld. Precies zoals er in de natuur geen gelijkheid bestaat, precies zo is er bij mensen geen enkele vorm van gelijkheid als zij gedwongen moeten samenleven in een gebied. Beschouw eens onderstaande mails aan mij van een Hindoestaanse Surinamer die opgegroeid is in multicultureel Den Haag en zie hoe onbeschaamd hij denkt over andere niet-hindoestaanse rassen.


  Mail van Marci, een hindoestaanse Surinamer uit Den Haag op d.d. 29 maart 2012.

  Onderwerp mail: anti neger

  "Ik haat koelies ook op wat uitzonderingen na. Ik zie mijzelf niet als zwarte , althans ik ben wel gekleurd maar niet negroïde. Ook wij Hindoestanen bezitten het Neanderthaler-gen. Blanken zien iedereen die anders is als zij als minderwaardig en vreemd maar zeg nu zelf , negers zitten toch echt wel in een hele andere orde als andere rassen. Eerlijk gezegd zie ik ze niet als mensen , ze lijken niet op mensen en gedragen zich ook niet zo. Ze lijken geen hogere menselijke moralen en waarden te snappen en te praktiseren. Ook bezitten ze geen hoogwaardige menselijke kwaliteiten. Ik vind het wilden die een tikkeltje mens zijn maar veel dichter bij de aap staan.

  Negers behandelen anderen niet slecht omdat zij de paria's van het menselijke ras zijn en een sub-soort zijn. Instinctief weten zij dat ze anders zijn en proberen zich daarom ook op te dringen aan andere rassen. Ze willen zich met ons vermixen. Ik vind het oneerlijk dat zulke simpele zielloze wezens zo een voorrangspositie krijgen en zo worden voorgetrokken. Ik ben niet jaloers maar het ergert me wel en is me door de jaren heen steeds meer en meer gaan irriteren. Ik zou best genocide of deportatie willen plegen op dit volk , het zou de mensheid geen kwaad doen als zij weg waren.

  Trouwens in India heb je verschillende soorten rassen. Alexander de Grote is in India verslagen ,blanken hebben pas in de 20e eeuw India kunnen overnemen door een technische voorsprong. Ik ben geen Negrito of Tamil of een Dalit. Die zouden misschien wat meer affiniteit kunnen voelen met het negroïde ras. Ik voel totaal geen connectie of medelijden met ze. Ik vind dat je best een linkse socialistische kijk op de zaak hebt. Maargoed het hindoeïsme = extreem socialisme.

  Hoe verklaar jij dat ik in de winter een licht getinte huid heb net als Marokkanen , en in de winter getint als een Arabier. Omdat ik een Dalit ben? Ik voel me niet verwant aan blanken maar ik ben wel hoger en verder dan een neger denk ik.


  Gr Marciano"

  Hier wil ik ook mijn voorafgaande reactie weergeven van zijn vraag aan mij of ik anti neger ben:

  Mail aan Marci door Dewanand op d.d. 29 maart 2012:

  Onderwerp: anti neger

  he marci

  waar heb je het nu over? negers?

  ok vroeger haatte ik negers. ik wilde ze laten uitroeien en afslachten, ok ik was een nazi koelie. had mijn fascistische vader mij geleerd en geïndoctrineerd met negerhaat. maar later in mijn leven bekeerde ik mij tot het hindoeïsme en ontwikkelde ik mijn geloof. ik heb toen de heilige bhagavad gita onderzocht totaal en ben nu dus ook gitastani. nu begrijp ik alles over mijzelf en waarom ik leef en waarom altecrea mij heeft gemaakt.

  persoonlijk heeft geen enkele neger mij ooit slecht behandelt of gediscrimineerd. en ik ken de geschiedenis van negers en koelies heel goed. dus haat ik negers nu niet meer, want wij koelierassen zijn even zwart als hen en even laag op de wereld. wist je dat wij koelierassen en de negers feitelijk 1500 jaar lang de laagste slaven rassen waren op de wereld van blanken en moslims juist door onze bruine en zwarte kleur? ga lezen over de geschiedenis van koelierassen man. In India was er 1400 jaar een hindoe Holocaust en slavernij met massa verkrachtingen van miljoenen hindoe meiden.

  blanken zien ons als domme lage aapachtige koelie zwarten.

  ga jij maar mijn teksten lezen over de heilige bhagavad gita op mijn site en ontdek je echte hindoe identiteit, verlos jezelf.

  ik ken mijzelf en mijn krachten en talenten nu. ik leer negers om zichzelf te empoweren en te waarderen als zwarten, want ik ben nog zwarter dan hun. elke blanke ziet mij als lagere koelie zwarte en ze hebben mij altijd al gediscrimineerd man.

  hindoestanen zijn nu verloren en hele koeliegeloof is dood. hier kan ik niets meer aan doen, dus zeg ik ze neem zelfmoordpil en verlos je uit je lijden.

  het waren juist altijd koelies die mij discrimineerden, misbruikten, haatten en grond inpraten, en oplichten. jij kent je koelies niet denk ik, rattenvolk, ga naar India dan zie je ze.

  bye

  dewanand


  Andere mail van Marci, een hindoestaanse Surinamer uit Den Haag op d.d. 30 maart 2012.


  "Negers zijn groot en sterk yeah right daarom zijn ze 400 jaar lang in hun kont geneukt door blanken , als dieren behandeld. Negers zijn vervloekt en Hindoestanen ook. Het hindoeïsme is een uitstervend en laagwaardig communistische denkwijze die nergens in de wereld serieus genomen word. De Islam zal het hindoeïsme compleet van de aardbodem wegvagen.

  Sinds wanneer heeft fysieke kracht mensen leren overleven in dit soort maatschappijen tussen blanken? Negers zijn downlow from the bottom ,nog steeds en nog altijd. Blanken zijn zelf een groot deel van hun vechtlust verloren en zwak geworden. Vooral die in Europa in de VS lopen nog wel echte harde blanken rond maar die zijn in de minderheid.

  Ik neuk geen negerinnen , ik vind het submenselijke aapvrouwen die mijn zaad niet waardig zijn. Het maakt mij weinig uit hoe ik in de ogen van blanken ben , jou wel? Sinds je als schrijver totaal niet serieus genomen word en overal ben uitgekotst zelf bij je eigen volk dat je nu zo laag bent gedegradeerd dat je het tussen submenselijke apen zoekt omdat je daar nog wel enigzins waardering krijgt?

  Man hou op met je geklets en je war on white, die negers hebben jou generatie Suriname uitgejaagd en laf als dat jullie Koeliemannen waren zijn weggerend naar Nederland om hier reet te kussen van blanken ,maar toen duidelijk werd dat je niet serieus genomen werd of het gewoon aan talent ontbrak werd je kwaad. En nu ben je weer terug bij die aapnegers waar je ooit zo hard voor bent weggerend.

  Blanken zijn niet het machtigste ras op aarde idioot , we zijn 60 jaar voorbij de Holocaust de machtigste mensen op aarde zijn de Zionisten. "
  (einde mail correspondentie verslag)

  Mijn betoog volgt nu

  De wetten in een rechtsstaat hebben niet het mandaat om te bepalen wat iemand denkt of gelooft, maar kunnen slechts de verbale en gewelddadige uitingen en handelingen sanctioneren van een ingezetene. Dus iedereen is vrij om te denken wat hsij wil over andere rassen en volkeren, en mag zich van hen afzonderen in een eigen sekte, clan, kaste, etnische groep, getto of klasse. Dit is momenteel in Nederland gebeurd en hierom praat men over segregatie, wat een nieuwe term is voor kasten en etnische getto's. In zekere zin is het al waarneembaar dat er een rassenhiërarchie is ontstaan in onze maatschappij, en het trieste is dat de media en de politiek dit proces versterken met eenzijdige berichtgeving over etnische groepen. Men stigmatiseert alle etnische groepen, alsof het vreemde, lagere dieren zijn in Nederland en isoleert hen, wat duidelijk refereert aan het bovengenoemde citaat van Alain Finkelkraut. Wat zou dit kunnen betekenen?

  In zekere zin betekent dit dat de blanke Hollanders zichzelf beschouwen als de uitverkoren mensen op de wereld en zij beschouwen alle immigranten als niet-mensen of als wezens die minder menselijk zijn. Er is een sterk geloof dat alleen de blanke Hollander een menselijk wezen is dat Nederlands kan praten en al het andere is lager of inferieur, en dient verstoten te worden. Dit is een fundamenteel kenmerk van een kastenmaatschappij en in grote lijnen is dit al overal waarneembaar in het dagelijkse leven. Het is triest om aan te zien en het betekent dat de hele Hollandse multiculturele samenleving nu na vijftig jaar gedivergeerd is naar een kastenmaatschappij, compleet met etnische getto's, zelfs op het internet zijn er nu cyber getto's ontstaan, en dit is een rampzalige ontwikkeling. Het is hoe dan ook niet erg gezond voor de hele samenleving en het kan tot meer spanningen leiden, met haat en geweld. Ook dit is nu duidelijk waarneembaar, omdat de immigranten en allochtonen toch oververtegenwoordigd zijn in de gevangenissen en dus de oplossing zoeken in criminaliteit en geweld. De AIVD maakte nog bekend dat er een flink aantal moslim jongeren zijn die een jihad training gaan volgen in een islamitisch land en dus een groot gevaar zijn in Nederland, als zij terug keren en een terroristische aanslag willen plegen. Dit is het drama van onze moslim broeders in Nederland en het is de schuld van de samenleving dat deze jongeren vluchten in de jihad tegen het Westen.

  Een andere tweedeling in Nederland ontstond door de opkomst van Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid en dit leidde tot het ontstaan van een samenleving van moslims en niet-moslims. Zelfs in de media hanteert men nu openlijk deze tweedeling en men relativeert niet, het is absoluut. Dit proces heeft de rassenhiërarchie in dit land ontzettend versterkt en het einde is nog niet in zicht. Men praat niet over het begrijpen van elkaar of om elkaar te leren kennen, nee, men beschouwd de vreemdelingen als vreemde diersoorten die hier een invasie komen plegen en die men het liefst eruit wil trappen. De meerderheid van de blanke Hollanders neemt nu een houding aan van, ok allochtoon, de maat is nu vol en je moet dus snel oprotten uit mijn stamgebied. Zo voelt het dagelijkse leven in Nederland nu aan voor heel veel buitenlanders en allochtonen. Het leven in dit land is hierom nu hard, kil, koud en leeg geworden en de hele economische crisis heeft dit flink versterkt. Mensen zijn intolerant geworden en het land is niet meer leefbaar, zoals Pim Fortuyn reeds in 2002 rondbazuinde, voor hij werd doodgeschoten.

  Verschillende volkeren en rassen laten samenleven is iets wat onherroepelijk tot problemen zal leiden en dit is iets wat overal ter wereld waarneembaar is. Een uitzondering is Singapore waar vele Chinezen en Indiërs vreedzaam samenleven en het land succesvol hebben opgebouwd. Men zou moeten onderzoeken waarom het in Singapore goed gaat, maar in Nederland niet. Zou het zo kunnen zijn dat culturele en religieuze homogeniteit belangrijker zijn dan raciale homogeniteit? India is hier een perfect voorbeeld van, want dit land is raciaal heterogeen, maar cultureel homogeen en de binnenlandse konflikten zijn minimaal. Er is nu zelfs een aardige economische groei in India en dit is hoopvol voor de hele mensheid, want de rijke en hoog ontwikkelde Hindoe en Vedische beschaving kan voor wereldvrede zorgen als het dominant wordt op deze planeet. Hierom ga ik mij komende jaren op India richten, om zo snel mijn gedachtegoed te verspreiden naar alle delen van de wereld en voor de verre toekomst, als ik niet meer op aarde ben.

  De natuur kent geen enkele vorm van gelijkheid en er is een constante oorlog tussen ongelijke soorten, op leven en dood. Dieren eten elkaar gewoon op en zijn genadeloos voor elkaar. In de natuur zien wij ook dat ongelijke soorten op den duur een symbiotische samenlevingsvorm ontwikkelen en elkaar niet meer uitroeien, omdat zij elkaar helpen om te overleven door diensten en produkten te ruilen. Het mooiste voorbeeld is de bij en de bloem. Op dezelfde manier als in de natuur geloof ik nu dat ongelijke menselijke soorten op den duur ook een symbiotische samenlevingsvorm moeten ontwikkelen en zo elkaar niet meer gaan haten en uitmoorden. In Nederland is dit met enkele etnische groepen verdomd goed gelukt. Denk hierbij aan de afhaal Chinees op de hoek, dat Chinees voedsel levert aan de Hollanders en zo overleeft, terwijl de Hollanders deze Chinese minderheden totaal accepteren, bewonderen en tolereren hierom. Ook de Vietnamezen hebben iets dergelijks gedaan met hun Vietnamese loempia's, die in Vietnam feitelijk niet bestaan. Symbiose is iets wat de multiculturele samenleving best kan redden en het vreedzaam en leefbaar kan maken, geloof ik. Men zou dit beter moeten onderzoeken en oplossingen ontwikkelen voor elke etnische groep.

  De hele rassenhiërarchie kan op den duur teniet worden gedaan, als de diverse etnische groepen vrouwen met elkaar uitwisselen en dus onderling gaan seksen en trouwen, om elkaar beter te leren kennen. Dit is ook een proces van symbiose, omdat het bij Hindoestanen al een wijd verbreid gebruik is geworden. Heel veel Hindoestaanse vrouwen prefereren seksuele kontakten met een heleboel blanke Hollandse mannen, omdat deze een grotere penis hebben dan de Hindoemannen van hun eigen soort en leven zo symbiotisch samen met Hollanders. Dus de relaties tussen blanke Hollanders en Hindoestaanse vrouwen is totaal gebaseerd op het symbiotisch wederzijds seksueel voordeel dat zij elkaar te bieden hebben. Dit is iets wat heel interessant kan zijn voor andere etnische groepen die nog niet zover geëmancipeerd en geassimileerd zijn. De seksuele symbiose komt ook voor bij relaties tussen blanke mannen en Indonesische, Chinese, Thaise, Filippijnse, Indiase en andere Aziatische vrouwen. De grote, lange penis van de blanke mannen stimuleert deze seksuele symbiose in onze multiculturele samenleving en het wonderbaarlijkste aspect hiervan is dat het blanke ras zo zichzelf uitroeit, als raszuivere soort en zo het hele rassenprobleem zelf oplost in de toekomst. Blanke Hollandse meisjes prefereren liever een grootgeschapen neger of een donkere Mediterrane man en doen min of meer hetzelfde. Zo roeien de blanke Hollanders zichzelf uit en dit kan de rassenhiërarchie op den duur teniet doen in het Nederland van de verre toekomst, als er geen raszuivere blanken meer zijn.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 31 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012