Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand,

Literair

WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 33 of 43

Analyse legaliseren rassendiscriminatie
(met onderzoek etnische registratie)

32. Racisme is fout


Terminator of Norway: Anders Behring Breivik
Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0270
Offerdatum   5 mei 2012

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • Eerst volgen enkele citaten waarna een betoog volgt.

  Zeker 34 gevallen van wegpesten homoseksuelen
  Laatste update: 19 oktober 2011 13:11 info
  RIJSWIJK - Het wegpesten uit hun buurt van mensen wegens hun seksuele geaardheid is in de eerste drie kwartalen van dit jaar in Nederland zeker 34 keer voorgekomen.

  Dat blijkt uit cijfers van de antidiscriminatiebureaus en enkele politiekorpsen. Over heel 2010 ging het om 29 gevallen, in het jaar ervoor om 27 gevallen.
  In totaal zijn er dit jaar al 158 gevallen geweest waarbij mensen zijn weggepest. Behalve om seksuele geaardheid ging het onder meer om ras (96 gevallen) en het hebben van een handicap (11 gevallen). Vorig jaar ging het in totaal om 194 incidenten, in 2009 waren het er 142.
  Volgens de branchevereniging van antidiscriminatiebureaus zijn de genoemde aantallen het ''topje van de ijsberg'', onder meer omdat discriminatie niet altijd herkend en geregistreerd wordt.
  De vereniging wil dat wijkagenten en 'woonconsulenten' beter worden opgeleid om discriminatie te herkennen en er mee om te gaan.
  Bron: nu.nl binnenland.

 • http://www.nu.nl/binnenland/2645152/zeker-34-gevallen-van-wegpesten-homoseksuelen.html

 • 'Kabinet moet ook racisme bestrijden'
  Laatste update: 19 oktober 2011 15:32 info
  AMSTERDAM - Het kabinet besteedt vooral aandacht aan discriminatie van homoseksuelen, maar zou ook oog moeten hebben voor discriminatie van etnische minderheden.

  Dat zei directeur Ahmet Azdural van het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) woensdag in reactie op cijfers over mensen die uit hun buurt worden weggepest.
  Daaruit blijkt dat de meeste slachtoffers worden getreiterd vanwege hun etnische afkomst.
  Het IOT heeft het kabinet al eerder gevraagd om een gesprek over het tegengaan van álle vormen van discriminatie.
  De regering is daar echter nog niet op ingegaan, aldus Azdural. De nieuwe cijfers laten volgens hem nog maar eens zien dat zo'n overleg er wel moet komen.
  Beperkt
  ''Het IOT is blij dat het onderzoek de aandacht vestigt op de nog steeds veel voorkomende discriminatie uit racistische motieven'', zegt Azdural.
  ''Het kabinet beperkt zijn aandacht tot de discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Wij pleiten voor gezamenlijk optreden tegen alle vormen van discriminatie.''
  Het inspraakorgaan zegt vaak signalen te krijgen van de eigen achterban over discriminatie. Azdural heeft de indruk dat dit mede komt door uitspraken van politici.
  Bron: nu.nl binnenland.

 • http://www.nu.nl/binnenland/2645520/kabinet-moet-racisme-bestrijden.html

 • Citaat: Rassendiscriminatie

  Racisme is: een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen. In de oude geschiedenis was er veel etnocentrisme (het idee dat andere volken barbaars of in elk geval minder beschaafd zijn), maar meer op meer op culturele dan op raciale gronden. In het antisemitisme zoals dat in de 15e eeuw in Spanje opleefde werden religieuze en culturele elementen vermengd met raciale. Vanaf de 17e eeuw onderscheidden theologen een hiërarchie waarin de blanke mens het dichtst bij God stond, dan de neger, dan de aap enz. 'Natuurwetenschappelijke' rassentheorieën ontstonden in de 19e eeuw. Men meende dat bepaalde rassen een natuurlijk recht hadden op een hogere positie en dat het superieure blanke ras door vermenging met andere rassen ten onder dreigde te gaan. In de wetten van Neurenberg, door de nazi's aangenomen in 1935, werd elk seksueel contact tussen Duitsers (ariërs) en joden verboden. Na 1945 ontstonden sterke antiracistische tendensen. Tot de bekendste activisten tegen rassendiscriminatie behoren Jaribu Hill en Martin Luther King (VS), John Lutuli, Nelson Mandela en Desmond Tutu (Zuid-Afrika) en Rigoberta Menchú (Guatemala). Er bestaat een netwerk van Europese organisaties tegen racisme (ENAR). Het Europees Monitorcentrum voor Racisme en Xenofobie (EUMC), gevestigd in Wenen, dient vooral de Europese Unie van advies.

 • http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/rassendiscriminatie
 • Betoog mbt racisme is fout.

  Alom bekend bij allochtonen, zwarten en overige niet blanken is de psychologische oorlogsvoering tegen hen door blanken in groepsverband. Vrijwel altijd als er sprake is van een groep blanken als meerderheid en een niet blanke zal er gediscrimineerd worden op een koude, kille, formele manier. Dit is groepsgedrag en het kan moeilijk worden bestreden. Men tolereert buitenlanders niet in groepen en doet er alles aan om hen af te breken en het zwijgen op te leggen, desnoods door ze af te bekken en te negeren. Zulke verhalen hoor ik altijd van niet blanken die dit meestal op hun werk meemaken en ontzettend gefrustreerd raken erdoor. Het is gewoonweg ziekmakend om dit te zien en men kan er heel weinig tegen doen. Niet blanken worden heel vaak weggepest en genegeerd op het werk en men demotiveert ze om mee te doen en mee te denken. Hierdoor gaat veel zwart en allochtoon talent verloren en dit kost de samenleving op den duur miljarden euro's.

  Racisme is iets dat voortkomt uit de natuurlijk aangeboren angst voor vreemdelingen en buitenstaanders. Het is een natuurlijke afweer reactie van mensen overal ter wereld en misschien is het ongeneeslijk. Discriminatie is een ziekte van de mens en het zal nooit bestreden of uitgeroeid kunnen worden in een heterogene samenleving. Er zullen altijd mensen zijn die willen discrimineren en die vreemdelingen zullen haten en kapot maken. Formele wetten kunnen hier niets aan veranderen, omdat groepsgedrag moeilijk veranderd kan worden. Het lijkt een hopeloze strijd en als het met de economie slechter gaat, dan nemen discriminatie en rassenhaat recht evenredig toe. Dit is iets wat nu al in Nederland waarneembaar is en het einde is niet in zicht. De opkomst van Geert Wilders heeft dit flink versterkt en er is nu zelfs openlijke apartheid ontstaan in vele gemengde wijken en woonflats. Dit maken mensen dagelijks mee en het is heel frustrerend. De samenleving is intolerant geworden en mensen haten vreemdelingen die er anders uitzien dan de witte meerderheid.

  Om discriminatie zichtbaar te maken moet men het anders aanpakken en het legaliseren, zodat het in geïsoleerd verband kan bestaan. Racisten mogen dan samen gaan hokken en kunnen een discriminatie vergunning kopen. Dan moeten racisten eens gaan bewijzen hoe hard zij kunnen werken, zonder hinderlijke buitenlanders om hen heen en presteren om te overleven, zonder uitbuiting en haat op hun werkplek. Dit is een gedachte om racisme te legaliseren via discriminatie vergunningen en het is iets wat ik niet zo leuk vind, maar wel een mogelijke oplossing vind. Vanuit liberaal oogpunt moeten mensen zelf kunnen kiezen met wie zij willen samenleven en samenwerken, om goed te presteren in hun omgeving en werkplekken.

  Het liberalisme vereist een scheiding der volkeren als men dit zelf wil en er zelf voor kiest, in volledige vrijheid. Uiteindelijk zal er meer geproduceerd worden door racisten, als zij dat kunnen en dit is dan voordelig voor de hele multiculturele samenleving. Het klinkt raar en ongeloofwaardig, maar door de legalisatie van discriminatie kan er meer competitie ontstaan tussen raszuivere en gemengde bedrijven en dit kan voordelig zijn voor innovaties, uitvindingen en prestaties, omdat men beter wil zijn dan de anderen (de gehate niet-mensen, vreemdelingen en vijanden) en harder moet werken. De scheiding der rassen op de werkplekken hoeft niet te leiden tot meer ongelijkheid in de samenleving, omdat mensen zich dan juist gelukkiger kunnen voelen als zij niet gestoord worden door hinderlijke rassen en volkeren om hen heen. Er zal een leercurve ontstaan denk ik en er zal geen toename zijn van polarisatie, geweld en meer rassenhaat. Extremistische individuen zal men wel in een vroeg stadium moeten aanpakken, omdat zij altijd degenen zijn die voor gewelddadige oplossingen kiezen en gaan schieten en moorden.

  In elke volksgroep komen er extremisten voor die voorstander zijn van gewelddadige oplossingen, dus dit is gewoon een statistische eigenschap van het mens zijn en niet per se islamitisch. Radicale en gewelddadige ideologieën en religiën moeten wel wat harder aangepakt worden, om onschuldige slachtoffers te beschermen, juist door verplicht anti-radicaliserende informatie toe te voegen aan de radicaliserende (heilige) boeken en teksten. Zo leren mensen alles te relativeren en voorkomt men verdere radicalisering, met gewelddadige ideeën.

  Racisme in de multiculturele samenleving is een groot taboe en veel onderzoekers vermijden het om dit grondig te onderzoeken en erover te publiceren. Het idee van mij om rassenhaat te legaliseren klinkt gek, maar men zou het beter moeten onderzoeken en mijn argumenten moeten overwegen. Overal ter wereld is de multiculturele samenleving mislukt en hierom geloof ik dat het tijd wordt om het helemaal anders te doen, zonder enig taboe op racisme en rassenhaat. Juist door het verplicht mengen ontstaan er grote problemen en hierom geloof ik dat men dit moet voorkomen, om onnodig leed te veroorzaken voor immigranten en buitenlanders. Het is onmogelijk om mensen gelijk te maken aan elkaar, omdat er nergens in de natuur gelijkheid bestaat, dus is het onnatuurlijk en in strijd met de overlevingswetten van de natuur. Wij moeten anders leren omgaan met ongelijkheid en het tolereren en legaliseren in een liberale democratie. Mensen kunnen feitelijk niet in gelijkheid en gelijkwaardigheid geloven, juist omdat zij over intelligentie beschikken en ongelijkheid waarnemen en zelf een oordeel vellen over vreemdelingen en immigranten.

  Racisme en rassenhaat zijn trieste eigenschappen van het mens zijn en het is de intelligentie die dit veroorzaakt. Maar zonder onze intelligentie kunnen wij geen mensen zijn, dus wij moeten leren leven met deze paradox van ons mens-zijn. Het mens-zijn is ons verdoemde lot en het maakt ons zowel goed als slecht. Wij mensen zijn zelf de goden en de duivels op aarde en hierom moeten wij hen niet in de hemel of onderwereld gaan zoeken, maar in onszelf. Mensen moeten tot zichzelf gaan bidden en zichzelf leren verbeteren en verheffen, en niet meer aan goden en duivels denken.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Analyse legaliseren rassendiscriminatie
 • WEBpublication BOOK WART0270 / EPAGE 33 of 43


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0270
  Copyright @ Dewanand 2012