Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Voorbeschouwing discussie homo emancipatie, Stichting Hindustani, Den Haag d.d. 29 mei 2015Officiele Poot-/ handtekening van Wieroe

Offeraars    Dewanand en Wieroe
Offercode   wfor1309
Offerdatum   vrijdag 29 mei 2015

Inhouds overzicht essay:
H0.1. Ter inleiding
H0.2. Uitnodiging Radjesh op facebook
H0.3. Ultimatum organisaties: discrimineer Dewanand en Wieroe niet meer aub
H0.4. Ultimatum Stichting Hindustani, en Shri Tjandrika Rangoe

Notitie 1: essay uit 2012, 'Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi'
Notitie 2. Noodkreet voor Stichting Rainbow Den Haag
Notitie 3: internationale publicatie boek over liefde
Notitie 4: Petitie inzake start homo emancipatie in Suriname, Paramaribo, maart 2011
Notitie 5: Petitie vredesloop, 21 maart 2012 aan Nederlandse regering i.s.m. Anita Chedi

Notitie 6: Vraag 3. Homo emancipatie: verwarmde mannen ontmoeting plaats (MOP) in het Haagse Bos, uit brief aan Herr/Shri Henk van Schepen
Notitie 7: H3. Participeer Facebook groep: 'Homo Stad Suriname'
Notitie 8: Islam vs. homofilie en het islamitische homohuwelijk
Notitie 9: elke religieuze organisatie verplichten om homovriendelijk te zijn
Notitie 10: herkenbaarheid openbaar als homoseksueel of anderszins, als een niet zuivere hetero?? Herkenbare Gamma mensapen

Beknopte Conclusie/ nawoord


***

H0.1. Ter inleiding

Hierbij publiceren Wieroe en Dewanand een voorbeschouwing op de discussie over homo emancipatie, en seksuele diversiteit, van Stichting Hindustani, NSA Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken en COC Haaglanden, d..d. 29 mei 2015, Den Haag, Vadercentrum Adam. In tien notities wordt e.e.a. uitgelegd, vanuit kennis intensief perspectief. De genoemde organisaties zijn min of meer verplicht om deze voorbeschouwing mee te nemen en er serieuze notie van te maken, en als zij dit nalaten interpreteren wij dit als brute (rassen) discriminatie en dan gaan wij over tot gerechtelijke stappen en doen wij direct openbare aangifte van discriminatie, als NIET-BLANKE en NIET-MENSELIJKE hindoeschrijvers en private researchers. Verdere discriminatie, ook door Stichting Rainbow Den Haag, als Arisch Hollandse homo organisatie slikken wij niet meer. Wieroe gaf mij dit bevel om jullie dit ultimatum te overhandigen, omdat hij het erg vind hoe ik moest lijden sedert 2012 en ook daarvoor al, door deze jarenlange discriminatie, negatie, brute fysieke intimidatie en uitsluiting, als een viesbruine, Afro-koelieboy uit een lagere, pipo, chamar kaste van Kwatta in Suriname.

De online publicatie werd wat vertraagd, omdat Wieroe er kalmpjes nog wat nachtjes over wilde slapen en daarom is dit document pas op 10 juni 2015 online gepubliceerd. Dit document is overhandigd aan de organisaties en zal tevens nogmaals gemaild worden, als ultimatum, en als zij niet correct reageren, dan volgt een openbare aangifte van (rassen) discriminatie met ultimatum aan het bureau discriminatie haaglanden, en daarna gaan wij het hogerop zoeken om een eind te maken aan deze brute rassen en kaste discriminatie door genoemde organisaties. Er komt ook een volledig en exact discriminatie rapport online binnen enkele weken om dit discriminatie trauma te verwerken, als niet-blanken.


H0.2. Uitnodiging Radjesh op facebook


Radjesh Nausherwan E Adi nodigde iedereen uit op Facebook, d.d. 26 mei 2015:

Graag nodig ik een ieder uit om as vrijdag 29 mei naar een bijeenkomst van Nanda Baldew van st. NSA Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken, Hanna Mitra, Karin Blankenstein, Soerin Narain van st. Hindustani, Arnout van Kooij voorzitter COC Haaglanden te komen. Kunnen jullie wel even aangeven of jullie gaan komen i.v.m. het eten. We hopen jullie allemaal as vrijdag te zien.

Shirley Sheikh, Sandra Nanda, Shanta Jankipersad, Shirley Khan, Reshmi Malahe, Ashlove Boejharat

Dit is de flyer, en het is duidelijk dat het gaat om deze thema's:
1. homo emancipatie
2. Seksuele diversiteit
3. Geloof en homohaat
4. (Niet-blanken en niet Arische Nederlanders) vs. homo-emancipatie

Datum: vrijdag 29 mei 2015, vanaf 16:30 uur, incl. gratis maaltijd.
Lokatie: Vadercentrum Adam
Adres: jonckbloetplein 24, 2523 AR Den Haag


 • Flyer homo emancipatie in Den Haag,d.d. vrijdag 29 mei 2015

  H0.3. Ultimatum organisaties: discrimineer Dewanand en Wieroe niet meer aub

  Via tien notities zal eea kort en krachtig duidelijk worden gemaakt aangaande deze thema's. De deelnemende organisaties worden hierbij verzocht om serieus aandacht te schenken aan deze kennisintensieve notities, en worden hierbij alvast gewaarschuwd door mijn Hindoe Nazi (homo) katten zoontje dat er gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen als zij dit nalaten, want dan is er sprake van brute (rassen) discriminatie en wij gaan dit hard en streng bestraffen, in het openbaar. Deze publicatie is dus een lakmoes test voor alle organisaties die deelnemen, en zij zijn dus allemaal hierbij gewaarschuwd en worden verzocht alvast kontakt op te nemen met hun juridische adviseurs, omdat zij nu geconfronteerd worden met Hindoe fundamentalistische wezens, die niet-menselijk zijn en nu gereïncarneerd zijn in deze micro/macro schepping, o.a. Dewanand en Wieroe.

  De deelnemende organisaties worden hierbij gesommeerd om deze publicatie te noemen bij deze en aankomende conferenties en discussies en om binnen 14 dagen schriftelijk te reageren:


  H0.4. Ultimatum Stichting Hindustani, en Shri Tjandrika Rangoe

  Stichting Hindustani, waarschuwing aan Shri Soerin Narain, als u mij verder uitsluit van volwaardige participatie zal het u berouwen. Sedert de mannenemancipatie bijeenkomsten van 2012 ben ik al genoeg gediscrimineerd als lagere kaste, viesbruine koelieschrijver en nu is de maat vol. Shri Tjandrika Rangoe heeft toen het essay van mij over ''Emancipatie Hindoestanen" (zie notitie 1) gewoon keihard in de prullenbak gedumpt en vlak voor alle hindoestaanse mannen mij recht in mijn gezicht gezegd dat hij er niets mee gaat doen, en dit is volgens mij en Wieroe brute kaste discriminatie, omdat ik toch tot een lagere, chamar, half moslim en verkaasde, Hindoelander kaste behoor. Er waren verder nog diverse ruzies, woorden wisselingen, een fysieke confrontatie en konflikten tussen mij en deze twee hogere kaste hindoestaanse mannen, en nu moet e.e.a. toch op een rechtvaardige wijze uitgevochten worden, omdat dit zo hoort in de OerHollandse Germaanse cultuur bij geschillen tussen burgers onderling. Dit is GEEN bedreiging he, maar een noodkreet om mij als NIET-BLANKE Hindoeschrijver niet langer op zo een brute wijze uit te sluiten en weg te discrimineren, want nu heeft ook de Blanke/ Arische Partij van de Dieren mij al een jaar lang bruut buiten de deur gehouden en ik ontving tot op heden geen antwoord van afdeling Zuid Holland om een eigen werkgroep op te mogen richten. De maat is nu vol. Is discriminatie nu dan toch alles in onleefbaar Nederland, REF: wijlen prof. en Arische, Mahatma Pim Fortuyn??

  --------------
  Notitie 1: essay uit 2012, 'Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi'

  Dit essay werd ontwikkeld n.a.v. de mannen emancipatie bijeenkomsten van Stichting Hindustani in 2012, o.l.v. Shri Tjandrika Rangoe, maar hij heeft het gewoon weggegooid toen, en maakt zich hierdoor overduidelijk schuldig aan brute kastediscriminatie, althans dat veronderstellen Wieroe en ik, omdat hij het zelf nooit eerlijk en openlijk heeft verteld aan ons. Wieroe vindt het echt erg hoe ik hieronder heb geleden al die jaren en hoe het mij kapot maakte en demotiveerde. Discriminatie doet veel pijn en hierom wil Wieroe harder werken aan oplossingen hiervoor.

  Referentie:
  WEBpublication BOOK WART0273 / EPAGE 1 of 23
  Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi

  Offeraar Dewanand
  Offercode WART0273
  Offerdatum 1 november 2012

  De omvang van dit online boek bestaat uit:
  Aantal digitale A4 pagina's: 62
  Aantal woorden: 29.054
  Aantal online Epages: 23

 • (boek) 'Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi'
  A4 pages= 62 / Words= 29054 / Epages= 23
 • Notitie 2. Noodkreet voor Stichting Rainbow Den Haag

  Wieroe verzoekt hierbij beleefd miauwend aan Stichting Rainbow Den Haag om deze publicatie serieus te bestuderen en er iets mee te doen. Indien zij dit nu ook negeren dan volgen gerechtelijke stappen en een openbare discriminatie klacht, en lijden zij aanzienlijke reputatie schade, op legaal toegestane wijze, aangaande het recht op vrije meningsuiting, conform Nederlands recht. Verzoek is om a.u.b. dus binnen 14 dagen te reageren. Ook Wieroe vond het al die jaren heel erg dat zijn bruine, lage kaste, koelie typslaafje bruut door Rainbow Den Haag werd genegeerd en buitengesloten, het leek verdacht veel op pure rassendiscriminatie, omdat het hele bestuur van deze organisatie uit blanke Arische Nederlandse Homo's bestaat. Nu is de maat vol en nu moeten zij maar met de blanke billen bloot en e.e.a. maar eerlijk uitleggen aan iedereen die het Kritisch Podium Dewanand kent van Wieroe en Dewanand, sedert 2004, incl. alle extreem rechtse reaguurders.


  Notitie 3: internationale publicatie boek over liefde

  In 2012 werd dit boek gepubliceerd van Dewanand en Wieroe:

  A Thousand Ways to Love: Update of the Kama Sutra
  How will love evolve? In this update to the Kama Sutra the future of sexuality is examined in relation to our evolving world society and increasing mass communication. Global culture and the rise of the internet are shaping our new attitudes toward sex and religion

 • http://sbpra.com/Dewanand
 • Notitie 4: Petitie inzake start homo emancipatie in Suriname, Paramaribo, maart 2011

  I.s.m. de toenmalige hindoestaanse LGBT activiste, Anita Chedi, thans ambassadeur emancipatie van Gemeente Den Haag, werd deze petitie aangeboden aan de Surinaamse regering in maart 2011:

  ***
  Aan: Nationale Assemblee Suriname en de President.
  Petitie inzake start homo emancipatie in Suriname
  Paramaribo, maart 2011

  Zeer geachte ministers, beleidsmakers en eerwaarde President,
  Hierbij ontvangt u onze petitie inzake start homo emancipatie Suriname. Wij verzoeken u om dit in ontvangst te nemen en om de punten op te nemen in uw beleids voornemens, bestuur en wetgeving.
  Onze verzoeken in deze petitie betreffen:
  1. De homo emancipatie in Suriname te starten.
  2. Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen en nationaal verspreiden inzake homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders (Holebi, LGBT).
  3. Binnen twee jaar het homo huwelijk legaliseren in Suriname.
  4. Visa en verblijf in Suriname toekennen aan mensen uit het buitenland die wegens hun seksuele geaardheid vervolgd worden door religieuze staten.
  5. Burger rechten en gelijkwaardigheid erkennen van Holebi's binnen uw beleid en wetgeving. Gelijkstelling van samenwoningsrechten van mensen van hetzelfde geslacht.
  6. Wettelijke bescherming bieden aan Holebi's die vervolgd worden door buurtgenoten of die gemolesteerd en gepest worden, met voorgeleiding en bestraffing van de daders.
  7. Periodiek via televisie spotjes de rechten en gelijkwaardigheid van Holebi's in de Surinaamse gemeenschap benadrukken en discriminatie strafbaar stellen.
  Onze dank voor het in ontvangst nemen van deze petitie.
  Namens,
  Mej. Anita Chedi
  http://www.shiwally.com
  Zie handtekeningen bijlagen voor de …………aantal Surinaamse burgers die deze petitie ondersteunen en akkoord gaan met de genoemde punten.
  Ondergetekenden gaan onverwijld akkoord met de punten in de petitie van Anita Chedi inzake start homo emancipatie Suriname, d.d. maart 2011.
  *** (einde petitie tekst)


  Notitie 5: Petitie vredesloop, 21 maart 2012 aan Nederlandse regering i.s.m. Anita Chedi

  Onderstaand de volledige, originele tekst voor de petitie van Anita Chedi aan de Tweede Kamer tijdens haar vredesloop d.d. 21 maart 2012. Helaas heeft Anita toen maar een punt eruit gelicht en herschreven voor overhandiging aan de Tweede Kamer die dag in het binnenhof, Den Haag.
  Uit de brieftekst van Anita:

  'Op 21 maart 2012 probeert Shiwally een vredesloop te realiseren in de stad van Vrede en Recht, Den Haag.'
  '21-3-2012, omdat het de Internationale dag is tegen Racisme en Discriminatie.'
  (einde brieftekst anita).

  Het geheel spreekt echter boekdelen, zoals het oorspronkelijk was opgesteld door Wieroe en mij:
  *** begin originele tekst vredesloop 2012

  Onderwerp: Petitie vredesloop

  Den Haag, 21 maart 2012

  Mijne dames/heren politici, Tweede Kamer leden, Eerste Kamer leden, Ministerie van Justitie, Raad van State, Gemeente raden en Provinciale Staten,

  In naam van hare majesteit, onze zeer gewaardeerde Koningin der Nederlanden verzoeken wij u om aandacht voor onze verzoeken en eisen, namens alle deelnemende organisaties en ondergetekenden.
  Wij verzoeken u om aandacht inzake de volgende misstanden en problemen in Nederland tijdens deze vredesloop inzake anti discriminatie dag:
  1. Het onverwijld verlenen van politiek asiel en onbeperkte verblijfsrechten in Nederland aan buitenlanders die in hun herkomstlanden wegens hun seksuele geaardheid worden vervolgd, bedreigd en gemarteld door vreemde niet-westerse gelovigen.
  2. Tijdig en terstond in te grijpen als burgers en ingezetenen in Nederland worden gepest, vervolgd, belaagd danwel mishandeld in wijken waar niet-westerse vreemde religieuze personen verblijven, die betreffenden nooit zullen accepteren vanwege hun openbaar anderszijn en hun afwijkende seksuele geaardheid. Hierbij is het noodzakelijk om met een politierapport snel in te grijpen en verblijfs accommodatie beschikbaar te stellen in veilige gemeenten, eventueel met steun van het Rijk of met gelden uit gemeentelijke fondsen.
  3. Onderzoek te doen om de activering van kansloze etnische groepen sneller mogelijk te maken, en hierbij een gesubsidieerde baangarantie te verstrekken, vooral ten aanzien van jonge schoolverlaters, met weinig werkervaring.
  4. Versoepelen van toelatings eisen en inburgering van buitenlandse holebi, transgenders en transseksuelen in Nederland en hen toestaan om tot gezinsvorming, samenwonen of huwelijk over te gaan alhier, zonder al te veel restricties, inzake de verstrekking van verblijfsdocumenten.
  5. Wettelijk faciliteren van kosteloze naamsveranderingen en het aannemen van een nieuwe openbare identiteit van natuurlijke personen behorende tot de LGBT en holebi categorie met een etnische en niet-westerse achtergrond, en faciliteren dat zij zich vestigen in een veilige gemeente in Nederland of een ander EU land.
  6. Middelen en faciliteiten reserveren en beschikbaar stellen aan nieuwe professionele organisaties die de integratie, emancipatie en participatie van etnische LGBT en holebi ondersteunen, via openbare organen en/of diensten.
  7. Onderzoek doen en oplossingen ontwikkelen voor het toenemend probleem van religieuze rassenhaat door niet-westerse gelovigen, discriminatie, uitsluiting, pesten en stigmatiseren van mensen die anderszijn of die er anders uitzien op het grondgebied der Nederlanden en schuldigen sneller sanctioneren of verbannen uit Nederland.
  8. Meer middelen en faciliteiten beschikbaar stellen ten behoeve van meisjes en vrouwen uit etnisch religieuze groepen, die mishandeld of onderdrukt worden en die hulp zoeken bij blijf van mijn lijf huizen of in de psychische en sociale hulpverlening; terstond overgaan tot kosteloze wijziging van hun vreemde naam en openbare identiteit en hun veilig onderbrengen elders om totale assimilatie mogelijk te maken in de Nederlandse samenleving.
  9. Gezien het wetenschappelijk onderzoek van geleerden dat met name religieuze indoctrinatie, in de ruimste zins des woord, van jonge en opgroeiende kinderen, al of niet behorend tot de holebi of LGBT categorie, hun seksuele ontwikkeling, seksuele identiteits ontwikkeling en seksueel functioneren kan schaden, danwel blokkeren, kan het wijs zijn deze onvolwassenen wettelijk te beschermen en over te gaan tot sanctionering, opleggen van celstraffen of voortijdige ontzegging van voogdijschap of onttrekking aan het ouderlijk gezag van betrokkenen, krachtens speciale wetsartikelen in de grondwet, met inachtneming van de onvervreemdbare rechten van het kind, zoals ook onderschreven is door internationale organen zoals Unesco en ILGA.
  10. Gezien het feit dat talloze LGBT, Holebi en oudere vrouwen met een baarmoeder dysfunctie, niet het wettelijk recht hebben om een gezonde draagmoeder te verkrijgen binnen Nederland en dat dit het alleroudste natuurlijk volksrecht op het voortbrengen van eigen genetisch nageslacht schaadt, verzoeken wij u om over te gaan tot amendering van betreffende wetsteksten en ruimte te creëren om draagmoederschap legaal toe te staan, al of niet in het kader van commerciële dienstverlening door particulieren.

  Met onze onverwijlde dank voor uw aandacht en medewerking,
  Alsook met het volste vertrouwen dat u allen als eerbare en bonafide gekozen volksvertegenwoordigers onze petitie punten in beschouwing nemen voor het verhogen van het welzijn en goedbevinden van alle natuurlijke personen in het Koninkrijk der Nederlanden,
  Verblijven wij,

  Ondergetekenden,

  1. Anita Chedi Shiwally

 • www.shiwally.com
 • 2. Dewanand
  Hindoeschrijver en onderzoeker
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com
  (vul lijst aan tot flink wat namen, ondertekening petitie kan op apart vel, door meerdere personen, hoe meer namen hoe beter he.)
  (nog twee punten: radicalisering, tweedeling)
  *** einde originele tekst vredesloop 2012

  Notitie 6: vraag 3. Homo emancipatie: verwarmde mannen ontmoeting plaats (MOP) in het Haagse Bos, uit brief aan Herr/Shri Henk van Schepen

  Hierbij pittige vraag mbt MOP in het kader van homo emancipatie. De politiek moet zich hierover beraden, omdat het een groot maatschappelijk probleem is, gezien de toegenomen homohaat in Nederland.

  Herr/Shri Henk van Schepen
  Voorzitter (Mini-Führer) van Groep de Mos,
  16 notities en 10 vragen m.b.t. extreem rechtse zaken / 40 pagina's, 12092 woorden

  Offeraar Dewanand en Wieroe
  Offercode waction0072
  Offerdatum vrijdag 13 maart 2015

  --------------------------
  Vraag 3. Homo emancipatie: verwarmde mannen ontmoeting plaats (MOP) in het Haagse Bos

  Vinden jullie van Groep de Mos het niet geweldig als er een goed geoutilleerde en verwarmde MOP komt in het Haagse Bos, om de homo emancipatie in Den Haag te ondersteunen? Homo en LGBT belangen organisaties, zoals Rainbow Den Haag (o.a. dhr. Hans Pronk), Basta Café, Stichting Hindustani (o.a. ex-voorzitter dhr./ Shri Soerin Narain), COC den haag ea zouden dit idee nader moeten bestuderen.
  Korte uitleg bij deze vraag:
  Een MOP is een mannen ontmoeting plaats waar mannen met homoseksuele gevoelens en verlangens (niet perse seksueel) elkaar in het diepste geheim en anoniem kunnen ontmoeten om elkaars homoseksuele behoeften (meestal oraal) te bevredigen in een niet commerciële omgeving. Het bestaan van Mops in Nederland is een van de harde bewijzen dat er veel homohaat en seksuele intolerantie is in Nederland en dat het taboe is om een openbaar bekende andersvoelende te zijn.
  Stof om over te discussiëren in de Tweede Kamer en overige Rode politieke peeshokjes:
  Waarom zijn er geen goedkope verwarmde cabines met bed, wasbak, douches en toilet in bijvoorbeeld het Haagse Bos, Delftse Hout, Kralingse Bos etc, voor mannen die behoefte hebben aan seksueel kontakt met elkaar op een discrete wijze en met respect voor de eigen privacy. Zulke seks cabines moeten erg goedkoop zijn en uiteraard ook voor een uurtje gehuurd kunnen worden door hetero stellen. Seksuele emancipatie en ook de zgn. veel besproken 'seksuele diversiteit' zijn beter voor alle etnische groepen, omdat bijna alle psychische en sociale problemen te herleiden zijn tot een seksueel probleem volgens vooraanstaande psychiaters (denk aan Jung en Freud) en onderzoekers. Seks is het grootste probleem van ons als grootgeschapen (Man), wijd uitgerekte (Homo man /Vrouw), gebonden en zinnelijk verslaafde mensapen.
  *** (einde)
  link hele brief:

 • waction0072: 2015-03- 13 (vrijdag) / Herr/Shri Henk van Schepen, Voorzitter (Mini-Führer) van Groep de Mos, / 16 notities en 10 vragen m.b.t. extreem rechtse zaken / 40 pagina's, 12092 woorden
 • Notitie 7: H3. Participeer Facebook groep: 'Homo Stad Suriname'

  Letterlijk hoofdstuk H3 uit het essay over de toekomst van Suriname, n.a.v. de verkiezingen in dit land op 25 mei 2015:
  Proclamatie: Federatie Bevrijding Suriname (FB-SSers) (Fuck Bouta Saka Saka)

  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1308
  Offerdatum 5 mei 2015

  In dit document zal een nieuwe, ondergrondse organisatie geproclameerd worden om de toekomst van Suriname te veranderen. Vragen, creatieve ideeën en kritische, doch intelligente opmerkingen zijn van harte welkom. Een ieder die een eigen tekst, column, betoog of wetenschappelijke analyse wil publiceren op mijn site mag deze naar mij mailen, en de censuur is totaal nul, mits je in je betoog niet oproept tot echte strafbare delicten in strikt juridische zin. Wieroe en ik hopen dat de niet-blanken en niet-ariers met een Surinaamse achtergrond iets van zich laten horen en intelligent meedenken met ons.


  H3. Participeer Facebook groep: 'Homo Stad Suriname'

  Participeer om de Homo stad in Suriname te realiseren
  Er is een aparte facebook groep om de Homo stad in Suriname te realiseren, dus wordt hier lid van als je het een te gek idee vind. Ik hoop dat alle andersvoelenden dit idee willen ondersteunen. Suriname is een tropisch paradijs en wij moeten ervoor strijden om dit land te ontwikkelen tot een homo paradijs, dus militaire steun uit India is hard nodig. Bouterse kan niet eeuwig daar alles verzieken.
  De facebook groep heet:

  'Homo Stad Suriname'

  --------- dit is de tekst op onze facebook pagina:

  Letterlijk geciteerd:
  1.4. Realisatie van Gamma City (een Gamma stad in engere zin) in tropisch, luilekker landje Suriname, de eerste grote hi tech Homo/ LGBT stad van de hele wereld, binnen dezelfde tijdsperiode. Gamma liefde is gelijkgeslachtelijke liefde en seks, zoals gedefinieerd in het dewanisme, als het nieuwe MULTISPECTRALE geloof van de toekomst. Homoseksuelen en andere niet hetero's uit de hele wereld mogen zich geheel vrij vestigen in dit zgn. Gamma district in Shri Rama ka Desh, als zij in hun eigen land onderdrukt worden, ongewenst zijn of vanwege religieuze intolerantie. Gamma City krijgt een zgn. Gamma economie, d.w.z. een economie die totaal gebaseerd is op de consumptieve behoeften van Gamma mensapen. Ook moet er zgn. Gamma architectuur, Gamma kunst en een zuivere Gamma cultuur en geloof ontwikkeld worden in Gamma City. Ook het onderwijs stelsel is aangepast aan de informatie behoefte van zgn. Gamma kinderen die in deze stad dus in de meerderheid zijn.
  Wordt lid en help ons om de toekomst van dit onderontwikkelde, zwart landje te veranderen binnen vijf jaar. De zwarte wilden in Suriname moeten gedwongen worden om zich te beschaven, dus dit is ook onderdeel van dit hele toekomstplan. Militair ingrijpen is vanuit biologisch oogpunt in feite super gezond en natuurlijk.
  Iedereen weet dat homo's en andersvoelenden in Suriname zwaar gediscrimineerd worden en hierom moeten wij ten strijde trekken tegen dit sociaal onrecht. Wij moeten ons actief inzetten om van Suriname een tropisch paradijs te maken en als wij geloven dat het kan, dan zal het ons lukken. Het idee van een Homo stad is feitelijk ontwikkeld door Wieroe, want hij doet het noeste, creatieve denkwerk hele dag hier thuis in onze werkkamer, bloot liggend in zijn mandje, terwijl hij mediteert op de pornografische sloka's uit de Kama Soetra, de Ramayan, de Bhagavad Gita en de Veda's.
  Seks is een oerenergie in ons innerlijk en wij moeten het niet verwaarlozen. Ons libido is het geheim van ons hele bestaan. Je anders voelen of zgn. Gamma gender zijn is geen ramp, omdat het een het ander aanvult. Iedereen is biseksueel zeggen vele seks deskundigen en het is toch ook gezonder dat een man ook van mannen kan houden? Waarom moeten mannen elkaar haten en de kop inslaan, en hele oorlogen ontketenen? Is dit de wil van Allah uit islam, Jezus uit het christendom, of van een van de andere duizenden goden (Krishna, Hanuman, Shiva, Vishnu, Brahman, enz) en godinnen (Durga Maata, Laxmie Maata, Saraswati Maata, Ganga Maata enz) uit het Hindoeïsme? Moet het ware geloof nou altijd tot oorlogen leiden of juist tot het geperfectioneerde multiculturele en multispectrale Gamma liefdes geloof: het zuivere dewanisme?
  Werk mee aan de realisatie van de eerste Gamma stad ter wereld, welke in Suriname moet komen, dus doe actief mee. Wij moeten een team bouwen die hieraan gaat werken, en die alle lobby werk doet in de politiek en industrie, investeerders aantrekken, project ontwikkelaars, media bespelen, speechers aan het woord laten, enz. Nou meld je aan en doe mee. Iedereen mag lokaal een eigen werkgroep starten om dit plan te ondersteunen, en via onze dynamische, multiculturele organisatie moet dit gerealiseerd kunnen worden binnen vijf jaar tijd. Wieroe is onze eerste voorzitter en president, en hij zal ons het goede voorbeeld geven als slimme Hindoe Nazi (homo) katten zoontje van mij.
  Dewanand en Wieroe
  Initiatief nemers om de eerste Gamma Stad in (zwart) Suriname te realiseren.
  ----------------- einde tekst blok op facebook
  link hele tekst:

 • Proclamatie: Federatie Bevrijding Suriname (FB-SSers) (Fuck Bouta Saka Saka)

 • Notitie 8: Islam vs. homofilie en het islamitische homohuwelijk

  Referentie:
  gepubliceerde boek over islam in 2010,

  Koran: Forbid or Rewrite? A guide for peaceful De-Islamicization
  Why is the Koran the deeper abstract cause of terrorism? What can Muslims and non-Muslims do about this? How can we help Muslims liberate themselves from medieval ways of thinking? Is there more in the world than Islam, Mohammed and terrorism? What is a real Muslim? How can an anti-Muslim be defined?

 • New Book Press Release: 'Koran: Forbid or Rewrite?' by Dewanand
 • Niemand anders dan Allah mag Islam en de moslims beoordelen op deze wereld, althans zo zien moslim fundamentalisten dit. En hierom geloof ik nu dat Allah islam heeft gemaakt, lang voordat de profeet van islam, Nasrullah Mohammed geboren werd en hierom kan alleen Allah islam voort laten bestaan of vernietigen als Allah zelf ooit besluit dat Islam niet meer nodig is op aarde en dat dan ook de moslims dus overbodig zijn en door Allah zelf zullen worden uitgeroeid, afgeslacht en massa verkracht als offers en afval aan het pijnlijke vuur van de Djinns zelf.

  Binnen de islamitische wereld zelf moeten de vele islamitische intellectuelen nu zelf het probleem van homofilie met elkaar uitvechten en oplossen, evt. m.b.v. de Koran, de Kaliefen, de vele Hadiths, en de overleveringen van de profeet zelf van Islam. Niemand anders op deze wereld kan dit doen, omdat de islamitische kennis soms heel ver ontwikkeld is en via officiële Fatwa's van islamitische geleerden en deskundige Mullahs moet dit probleem maar opgelost worden op een wijze die voor alle moslims op aarde bevredigend en acceptabel is. Islam is in wezen niet fout, nee nu pas begrijp ik dat Islam vanuit biologisch oogpunt natuurlijk is, en het bewijs hiervan is het harde feit dat ruim 500 miljoen meisjes op aarde dolgelukkig zijn met Islam en vrijwillig de hoofddoek, als vlag van Islam dragen en zich ook vrijwillig onderwerpen hebben aan de wetten van Allah, de genadige en de barmhartige.

  Binnen de islamitische wereld en alle stromingen, ruim 34 moeten islamieten zoeken naar een religieus acceptabele vorm van het zgn. Homohuwelijk of een of andere Fatwa akkoord of consensus hiervoor zoeken in bijvoorbeeld Iran, Saoedie Arabie of Pakistan bij de hoogste islamitisch Ummah aldaar. Wij moeten erop vertrouwen dat er binnen de islamitische wereld voldoende kennis en kunde is om dit probleem zelf op te lossen, zonder geweld en zonder meer haat te zaaien binnen de ongelukkige islamitische wereld, die nu in rep en roer is.

  Wieroe en ik zijn NIET-MENSELIJKE Hindoe fundamentalisten nu en wij geloven in de zelfbeschikking van elke levende soort op aarde, dus dit geldt ook voor alle Islamitische en Hindoeïstische mensapen, met enige intelligentie en hogere kennis. Wieroe heeft mij duidelijk gemaakt dat mijn ziel in 1965 reïncarneerde in mijn huidige, inferieure, viesbruine, lage kaste, koelieachtige mensapen lichaam om veel verdorven en vervloekt karma uit vorige levens af te werken en om hierom veel te lijden, veel boete te doen, beproevingen te weerstaan, en veel te schrijven om kennis te offeren aan alle ziljoenen zuiver Hindoeïstische goden en godinnen, en dit zijn zaken die voor elk gereïncarneerde ziel gelden in een vergankelijk koolstof lichaam dat alleen transformaties moet ondergaan, terwijl de ziel (atma) erin onvergankelijk is, en het lichaam slechts als een waardeloos werktuig beschouwt. Voor een Hindoe fundamentalist is elk lichaam bezig karma af te werken, dus ook de zgn. (homoseksuele) islamieten zijn hiermee bezig, ook al geloven zij niet in het hindoeïsme, zij ondergaan het karmisch proces van Samsara toch onbewust. En wij moeten niet vergeten dat de meeste homoseksuele lichamen geboren zijn om veel minder te zondigen of kwaad te doen, omdat praktisch alle oorlogen ontketend zijn door heteroseksuele mannen uit alle culturen en volkeren op deze planeet. Hierom zijn homoseksuelen in theorie wezens met een veel positiever karma dan heteroseksuelen, en ook dit is een Hindoe fundamentalistische stellingname, waar elke moslim fundamentalist misschien iets van kan leren.

  Wij moeten juist investeren in de kennisontwikkeling binnen de intellectuele wereld van jihad strijders en islamitische schrijvers en denkers zelf, om het mogelijk te maken dat homofilie en het islamitische homohuwelijk ooit normale zaken worden binnen de hele Islam op deze wereld. Maar dit is een taak die alleen islamitische geleerden kunnen afwerken en buitenstaanders mogen alleen suggesties aandragen.


  Notitie 9: elke religieuze organisatie verplichten om homovriendelijk te zijn

  Iedere organisatie in Nederland zou men moeten verplichten om homovriendelijk te zijn, ook al is er sprake van een geloof die homohaat predikt. Subsidie verstrekking moet afhankelijk worden gemaakt van de aanpassing aan reguliere Nederlandse normen en waarden, en hier hoort een homovriendelijke attitude bij.

  Dus men zou elke religieuze organisatie of instelling moeten verplichten om elke maand of elk kwartaal een hele dag een open dienst te organiseren voor de andersvoelenden en voor de niet zuivere hetero's uit de eigen achterban of sociaal/ culturele vereniging. Vooral migranten en etnische groepen uit homohatende religiën en culturen zou men zo moeten aanpakken om dit probleem voorgoed op te lossen binnen hun eigen gelederen. Ook seksuele voorlichting moet verplicht worden, waarbij de norm de reguliere liefdes- en seksstijl moet zijn van de nieuwste generatie, inheemse, 'blanke' Hollanders die gelukkig nog steeds een meerderheid zijn en de macht hebben in de Nederlandse samenleving, staat, politiek, maatschappelijk middenveld, politie en leger. Als deze 'blanken' ooit, danwel binnen pakweg 18 jaar een minderheid zijn geworden dan nemen waarschijnlijk de homohatende, en vrouwvijandige, besneden moslimmannen (lijdend aan een chronische, klinische 'pik/ complex psychose', permanente besnijdenis trauma) de macht over in de hele Randstad en dan is er geen Nederland meer maar, misschien een totalitaire Sharia staat, waar de radicale Islamitische/ salafistische wetten gelden. Dit doemscenario komt nu akelig dichterbij elke dag, gezien de razendsnelle demografische islamisering, dus de tijd dringt nu en het is al kwart over twaalf binnen extreem rechtse kringen, maar het hoeft nog niet te laat te zijn, voordat heel Nederland door grote, sterke, agressieve en besneden moslim mannen wordt veroverd met grof en bloedig (verkrachtings) geweld.

  Dus liever voorkomen dan genezen, laten wij nu alle religieuze organisaties wettelijk verplichten om intern maar homo-vriendelijk te zijn, via zero-tolerance beleid en geef hen gewoon keihard een boete of reprimande bij overtredingen van deze Nederlandse norm. Ook veel christelijke organisaties promoten homohaat in al hun geschriften en tijdens diensten, dus ook zij moeten maar even tot de orde van de dag geroepen worden. De hele traditionele christelijke theologie barst van de homohaat en vrouwen haat, dus soms is islam nog tolerant in het warme peeshokje van Allah met het licht uit.

  Een andere, ietwat radicalere oplossing is om in Nederland een gemeente, stad of nieuw woongebied aan te wijzen, die absoluut homo-vriendelijk is en via een speciale wet aldaar moeten dan alle homohaters verplicht oprotten uit deze Hollandse homostad, zodat dit een absoluut vrije, pro-homo/ niet-zuivere hetero oftewel zgn. Gamma leefgebied kan worden in Nederland, voor gewone mensen die in rust willen leven, werken, homoseksueel zijn en gewoon vrij genieten van alles wat er bloot onder de Hollandse zon te vinden is.

  Voor alles moeten wij in Nederland toch een slimme Hollandse oplossing ontwikkelen om de Duitsers een stap voor te zijn, als zij opnieuw hun leger mobiliseren om een Blitzkrieg te starten, om Europa opnieuw goedkoop op te poetsen en letterlijk, spierwit te wassen. Duitsers zijn misschien toch de beste en meest deskundige schoonmakers van de stinkende, zieke en vervuilde Multikukeluku in de hele Europese Unie dus zij zijn waarschijnlijk toch de nieuwe hoop van alle Europese en Arische homo's in de nabije toekomst.


  Notitie 10: herkenbaarheid openbaar als homoseksueel of anderszins, als een niet zuivere hetero?? Herkenbare Gamma mensapen

  Deze laatste notitie is erg interessant, omdat het mogelijk moet zijn in Nederland dat iemand via zichtbare attributen of symbolen kenbaar maakt in het openbaar aan iedereen dat hsij geen zuivere heteroseksueel is, maar seksueel dus a.h.w. gediversifieerd is. Dit kan raar klinken, maar wij dienen ons ervan bewust te zijn dat dit vrij normaal was in oudere culturen. Althans het was normaal in het oude India dat Hindoevrouwen via zgn. sindoer, een felrode poeder op de haarscheiding, iedereen trots lieten zien dat zij gelukkig getrouwd waren met de man die naast hen liep in het openbaar en dus niet op zoek waren naar seks of een andere man. Maar ongetrouwde en behoeftige Hindoemeisjes mochten wel een enkele neusring opdoen om kenbaar te maken aan anderen dat zij naar een leuke en potente man zochten om mee te trouwen. In de Marron culturen van Suriname was het vroeger zelfs zo dat de Afro vrouwen via hun anisa's, een meervoudig, geknoopte hoofddoek met typerende punten eraan, aan iedereen konden vertellen hoeveel mannen zij hadden en of zij op zoek waren naar nog een man of gewoon vrije seks zochten.

  Wij zien nu ook in Nederland dat veel moslimmeisjes vrijwillig een hoofddoek opdoen om iedereen te vertellen dat zij slimme, ontwikkelde, trotse en zelfbewuste moslima's zijn, die zelf kunnen kiezen, nadenken, studeren en werken, waar de maatschappij ook erkenning voor moet hebben. Tegenwoordig trouwen niet alle moslimmeisjes met diepgelovige, vrome, potente en besneden moslimmannen, omdat liefde niet voorspelbaar is en omdat Allah het soms anders beschikt dan datgene wat je ouders aan Allah verzochten tijdens het islamitisch gebed in de moskee.

  Hierom moet het mogelijk zijn dat homoseksuelen of Gamma mensapen (def. iedereen die niet zuiver heteroseksueel is, en een latente, incidentele of permanente behoefte heeft aan gelijkgeslachtelijke liefde en/of seks) ook een of ander herkenbaar attribuut opdoen om in het openbaar herkenbaar te zijn voor iedereen, als andersvoelenden. Momenteel is het praktisch onmogelijk om in het openbaar te zien wie homoseksueel is en wie niet, en het is ondoenlijk (sociaal niet geaccepteerd gedrag) om het aan iemand te vragen, als je kontakt zoekt of verliefd bent geworden op een leuke nichterige man die je vaak ergens ziet. De tolerantie is sterk afgenomen en homohaat is toch een ontzettend groot probleem geworden, dus wij moeten nog veel meer doen om het op te lossen. De vele organisaties, politici en homo-activisten moeten samen hier een oplossing voor bedenken, liefst met een internationaal karakter.

  Tot zover deze tien notitie punten van Wieroe en mij, nu maar hopen dat de HOOGbeschaafde en oversekste, behoeftige mensapen van al de deelnemende organisaties er iets mee doen.


  Beknopte Conclusie/ nawoord

  De tien notities spreken boekdelen en weergeven het kennisniveau van Wieroe en mij, dus de genoemde organisaties van Ariërs en hogere koelie kasten moeten nu maar ons betoog meenemen voor verdere discussies en onderzoek. Negeren is brute (rassen) discriminatie en zal gesanctioneerd worden binnen twee weken na dagtekening.

  De problematiek van Gamma mensapen is erg ingewikkeld en de complexiteit neemt aanzienlijk toe door de raciale, religieuze en seksuele dimensies ervan. En wij moeten het probleem ook nog individueel van persoon tot persoon modelleren, om een op maat gerichte oplossing te vinden, ten bate van het individu met onvervreemdbare rechten en plichten in de Nederlandse samenleving.

  De ingenieurs aanpak van ons kenmerkt zich door een oplossing gerichte modellering, probleem beschrijving en aanpak, e.e.a. met een of andere systematiek en exactheid. Een blanke zou dit anders doen, omdat hij een hoger, Arctisch mensapen ras is en totaal anders geëvolueerd is. Hierom is onze aanpak als lagere, Hindoe fundamentalistische wezens misschien erg nuttig en bruikbaar voor iedereen die echte slimme oplossingen wil zien van de genoemde problematiek, om de betrokkenen een beter leven te gunnen, vrij van verdriet, discriminatie, haat om het afwijkend zijn in emotionele en seksuele zin, alsook het onmetelijk lijden vanwege het niet-lang, niet-blank en inferieur zijn, in een rijk, hoogontwikkeld, welvarend en superieur blank/ Arisch Avondland.

  Produktie noot bij doc wfor1309:

  Deze hele tekst was een haastklusje, en het schrijven begon pas op donderdag 28 mei 2015 rond middernacht tot 04:00 uur 's morgens en het doc werd uitgecheckt op vrijdag 29 mei 2015 rond 14:20 uur, en pas na de discussie, een dag daarna gepubliceerd op het kritisch podium dewanand, www.dewanand.com. Hierom kan deze print iets afwijken van de definitieve tekst die online komt binnen een week na dagtekening.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1309 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved