Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

NRC-expert discussie: Zijn geloof en wetenschap met elkaar in conflict?

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1265
Offerdatum   6 januari 2009

Bron deeplink:
 • http://weblogs3.nrc.nl/expertdiscussies/2008/12/19/wetenschap-en-religie-zoeken-beide-naar-waarheid
 • 1. Inleiding

  Namaskar edele medelanders,

  De relatie tussen wetenschap en geloof is een van mijn favoriete onderzoeksthema's. Als Hindoeschrijver en onderzoeker, met een technische universitaire achtergrond wil ik het fijne weten over deze zaken, en het historisch verband ook begrijpen. In deze tekst zal ik mijn visie en theorieën kort uiteen zetten. Ik publiceer dit hele betoog op mijn site, Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com en geef toestemming aan NRC voor herpublicatie elders ovv bron en auteur.

  Het grootste probleem wat ik met geloof heb, is het absolutisme van religieuze extremisten, die totaal onlogische dogma's als waar zijnde aannemen en hiervoor gaan moorden, verkrachten, plunderen, discrimineren en er zelfs bommen om gooien, als radicale zelfmoordenaars. Religie en geloof zijn al eeuwenlang het goedkoopste excuus voor discriminatie, racisme, haat en onderdrukking en hier heb ik genoeg van.

  Eerst zal ik de belangrijkste reacties en stellingen hier van commentaar voorzien.

  Mijn hele betoog bevat 31 pagina's en bestaat uit 11895 woorden. Het is te lang om hier geplaatst te worden en hierom heb ik het gepubliceerd op het Kritisch Podium Dewanand. Gelieve de deeplink naar mijn tekst hier op te nemen voor geïnteresseerde lezers:

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Reactie en commentaar Frans de Mast
  3. Reactie en commentaar P. Strijland
  4. Reactie en commentaar Harry Bleeker
  5. Reactie en commentaar prof. dr. ir. Niko Wijnolst

  6. Reactie en commentaar Prof. dr. René Appel
  7. Reactie en commentaar drs. Karianne Boer
  8. Reactie en commentaar Rik Peels
  9. Verlichtingsdenker Descartes, radertjes model versus jigsaw scheppingsmodel in het Dewanisme
  10. Experiment: wetenschap, voedingswaarde en de goddelijke smaak van voedsel

  11. Wat is fundamentele wetenschap?
  12. Wetenschap, geloof en de maagd in multicultureel Nederland
  13. Wetenschap maakt seksuele leven mensen lekkerder
  14. Wetenschap en de relatie met de vrouw
  15. De overeenkomsten tussen de wetenschapper en de religieuze fundamentalist

  16. Overeenkomst: Mind control in zowel wetenschap als geloof
  17. Overeenkomst: identiteit als wetenschapper of gelovige
  18. Wetenschappelijk absoluut classificatiemodel der 2002 soorten gemanifesteerde moslims op aarde
  19. Is de wetenschapper failliet verklaard door de domme gelovige massa?
  20. Wetenschappelijke kennis offeren aan Altecrea
  21. Ter besluit


 • http://www.dewanand.com/wfor1265.htm
 • Veel succes met de discussie,

  Dewanand
  Hindoeschrijver en onderzoeker, specialisme multiculturele samenleving, online publicist vele teksten en 15 boeken.
  Email: waldo@ziggo.nl
  Delft, Nederland

  2. Reactie en commentaar Frans de Mast

  Frans de Mast zegt:
  vrijdag 19 december 2008, 13:57 uur

  "Of wetenschap … óf de Bijbel". Herman Philipse oordeelt dat het de wetenschap moet zijn. Wie anders oordeelt is "misleidend en gevaarlijk" bezig en mist de weg naar waarheid. Causa finita?

  Jürgen Habermas wijst op het belang van overtuigingen die van over de rand van het kennen naar ons doorsijpelen via oeroude heilige geschriften en religieuze overleveringen (Zwischen Naturalismus und Religion). En Michel Foucault had het over 'la pensée indéfiniment tramée avec l'impensé … l'homme pense ce qu'il ne pense pas' (het denken oneindig doorweven met het nietgedachte … de mens denkt wat hij niet denkt, in Les mots et les choses).

  Het is best begrijpelijk dat zélfs in onze verlichte tijd mensen zich er mee bezig houden, niet om tegenpartij van de wetenschap te zijn, maar omdat '… in heilige Schriften und religiösen Überlieferungen Intuitionen von Verfehlung und Erlösung, vom rettenden Ausgang aus einem als heillos erfahrenen Leben artikuliert, über Jahrtausende hinweg subtil ausbuchstabiert und hermenautisch wach gehalten worden sind' (Habermas).

  *** Commentaar Dewanand

  Frans de Mast vergeet te vertellen dat de bijbel zorgt voor bewustzijnsvernauwing en dat Europa tien eeuwen lang in duisternis en barbarisme verkeerde onder invloed van de angstdoctrine uit de bijbel. Tientallen miljoenen mensen werden door heteroseksuele christelijke (blanke) Europese mannen afgeslacht in naam van Jezus, de bijbel en de Paus, die God op aarde speelde. Het is mijn plicht om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurd.

  Maar zelfs in ons tijdperk blijft de bijbel een vernietigende invloed uitoefenen op achtergebleven en primitieve volkeren en rassen, onder meer in Centraal Afrika, waar christelijke negers op leven en dood strijden met islamitische en animistische rasgenoten en heel Afrika in nog diepere ellende storten. Dit is triest en hier wil ik een eind aan maken. Afrika verdient beter en ik wil hieraan gaan werken in de toekomst. De zwarte medemens is mijn beste broeder.

  Ik analyseerde eens de relatie tussen de bijbel en de negerslavernij. En mijn verbazing was groot toen ik ontdekte dat de bijbelse leer (en de teksten uit de Koran) duidelijk aangaven dat de neger alleen geschikt was om als slaaf van de christen of moslim te fungeren. Dit was het keerpunt in mijn leven, om de bijbelse en koranische doctrine radicaal te verwerpen, en het tot een duivelse racistische leer te verklaren.

  Hierom is het bizar voor mij om aan te zien dat Afro-mensen (negers, blacks), kleurlingen, en bruine mensen (Hindoes, mulatten) in ons tijdperk durven om in de bijbelse of koranische leer te geloven en durven om zich christen of moslim te noemen. Want, mijn logische redenatie is van, waarom geloven Joden niet in het boek van Adolf Hitler, Mein Kampf, deel 1? Juist omdat dit werk tot de Holocaust leidde van minstens zes miljoen onschuldige Joden en hierom geen enkele Jood meer ooit in dit boek zal geloven. Precies via dezelfde logica zouden Afro-mensen (negers, niggers, blacks), kleurlingen, en bruine mensen (Hindoes, mulatten) absoluut nooit meer in de haatdoctrines moeten geloven uit de Bijbel en de Koran, want deze leidden tot negerslavernij, massamoorden, barbaars kolonialisme, massa verkrachtingen, ontmenselijking van de gepigmenteerde medemensen, racisme, fundamentalisme, blank imperialisme, militarisme, vrouwen onderdrukking, heksen verbranding, en tot de zeshonderd jarige Holocaust van zwart Afrika.

  Nee, geen enkele gepigmenteerde medemens moet nog langer geloven in de haatdoctrines van de Bijbel en de Koran. De gepigmenteerde mensen moeten gewoon terug gaan naar hun eeuwenoude roots en daarop hun identiteit baseren. Dit betekent kortweg dat de gepigmenteerde Hindoe rassen hun heil moeten zoeken in de oude Vedische beschaving van ruim tienduizend jaar geleden en moeten geloven in hun 54 heilige (religieus-wetenschappelijke) boeken, zoals de Bhagavad Gita, De Mahabharata, de vier Veda's, de Puranas, de Upanishads, de Ramayan, enz. Wij Hindoe rassen zullen over vijftig jaar ver in de meerderheid zijn op deze planeet en wij gaan vrede, welvaart en voorspoed brengen voor alle volkeren en rassen op aarde, ongeacht religieuze overtuiging, want de Sanathan Dharm is de wet van eeuwige vrede en rechtvaardigheid.

  De Afro mensen moeten hun heil zoeken in de oude Afrikaanse beschavingen, welke duidelijke overeenkomsten vertoont met de Vedische en met het Hindoeïsme. Afrikanen moeten hun geloof en denken dus gaan verrijken met oude Vedische kennis en een eigen of een betere versie ervan ontwikkelen. Dit is hoe ik hierover denk.

  Ik streef ernaar om de bijbel en de koran helemaal te verbannen uit de menselijke waanwereld, want het zijn de allerergste haatgeschriften van de (blanke) wereld. Ook de Joodse Torah en Talmoed behoren tot de (blanke) haatgeschriften van het bestiale Abrahamisme en deze moeten weggevaagd worden van de aardbodem binnen honderd jaar. Of er hier oorlog voor nodig is, weet ik niet, maar er is hiervoor een bittere en harde strijd nodig tussen gepigmenteerden en ongepigmenteerden.

  ***

  3. Reactie en commentaar P. Strijland

  P. Strijland zegt:
  vrijdag 19 december 2008, 14:51 uur

  In het ontzettend zwak en onwetenschappelijk verweer op het artikel van Herman Philipse nemen Dekker en Peels het op voor Balkenende.

  Hoe kunnen deze wetenschappers beweren dat "het statement van
  Balkenende staat als een huis" als Balkenende beweert dat geloof en wetenschap beiden zoeken naar waarheid.

  Geloof impliceert toch weten en geloof kent toch geen twijfels?! Aan gelovigen is toch de waarheid geopenbaard en wat valt er voor hen dan nog te zoeken?
  Selectief shoppen in de bijbel of de koran heeft naar mijn mening niets met geloof te maken maar heel veel met opportunisme.

  *** Commentaar Dewanand

  Hier zegt P. Strijland in zijn laatste zinnen iets, waar ontzettend veel waarheid in zit. Uit mijn analyse van de bijbelse teksten bleek al vele jaren geleden dat dit haatgeschrift niets anders is dan een bizarre grabbelton. Je kan er van alles uit halen en erover fantaseren, geheel voor je eigen (seksuele) behoeftebevrediging of vanwege je eigen domheid en onderontwikkeldheid. De teksten in de Bijbel zijn niet consistent en geschreven door oude seniele Joodse mannetjes die tweeduizend jaar geleden en die gewoon (blanke) Joodse racisten en fascisten waren. Nee, de Bijbel is een haatgeschrift en is totaal ongeschikt voor ons high tech en cyber tijdperk. Verbranden van alle bijbels moet het doel zijn van toekomstige generaties op deze planeet.

  ***

  4. Reactie en commentaar Harry Bleeker

  Harry Bleeker, Amsterdam zegt:
  vrijdag 19 december 2008, 14:59 uur

  Misschien is de afstand tussen een idiot savant en een savant idiot minder groot dan we denken en liggen ze in de cirkel vlak bij elkaar.

  Ik hoef niet uit te leggen wat een idiot savant is, iemand die niet zelfstandig en niet zonder hulp kan nadenken behalve op een heel klein terrein, wat een savant idiot is minder voor de hand liggend.

  Ik versta er onder iemand die zeer goed in staat is zelfstandig na te denken maar dit weigert op het gebied van levensvragen en daarbij de hulp van een "godheid en zijn regels" inroept.

  Kant zei het al: "Sapere Aude", heb moed om zelfstandig na te denken. Alleen al daarom liggen geloof en wetenschap lichtjaren uit elkaar.

  Als de God waarin Cees Dekker c.s. geloven alwetend en almachtig is, waarom gebeurt er dan zoveel slechts en onverwachts? En als dat is om te straffen wat een wrede God is dat dan en wanneer is hij tevreden en is dat niet een vreemd soort liefde?

  Inspiratie en goddelijke openbaringen; daarvoor bestaan tegenwoordig behandelingen en hele goede medicijnen. We weten niet hoeveel we nog niet weten maar vastgesteld moet worden dat onze onwetendheid is afgenomen dankzij de wetenschap (zelfstandig nadenken) en ondanks het geloof, dat zijn de sobere feiten.

  En om nu in deze tijd nog bewust te kiezen voor het geloof om het "resterende niet weten" op te heffen is gebrek aan moed of intelligentie.

  Maar wat mij vooral steekt in het betoog is dat wetenschap en geloof twee even belangrijke grootheden worden geacht waarbij het geloof omdat het antwoord op alle vragen geeft superieur is. Dat was voor mij Sinterklaas ook toen ik er nog in geloofde. Wat die man niet kon! Pakjes onbeschadigd door de schoorsteen en dat nog ongezien, want ik heb wel eens een nacht opgezeten zonder resultaat overigens. De werking van het geloof is mij toen duidelijk geworden. Het was puur egoïsme want ik had er wat aan om te geloven en wat een liefde. Ik zou zo nog geloven als mijn verstand me niet gedwongen had om vragen te stellen.

  Resultaat is dat ik geen enkel geloof serieus neem, mensen daarentegen wel en zeker mensen die het goede willen doen. En heel veel gelovigen willen het goede doen. Iets wat ik denk dat te maken heeft met dat het goede doen de meeste kans op overleven betekent in deze evolutionaire Darwinistische wereld.

  Laten we het geloof niet in de wetenschap brengen en als leidend principe zetten naast wetenschap, want dan dienen we de wetenschap ook in het geloof te brengen en dan wordt al heel snel duidelijk dat geloof slechts een voor een ieder verschillende persoonlijke overtuiging is en veelal een gevolg van sociale druk en niet van zelfstandig denken en feiten juist interpreteren. (Bij deze nog hulde aan de Doopsgezinden die iemand pas dopen als hij dat zelf wil en kan bepalen. Ze zijn daarvoor ook streng vervolgd.)

  Ik kan me dan ook haast niet voorstellen dat een goede wetenschapper iemand is die echt geloofd. Het is mijn overtuiging dat het humanisme de logische erfopvolger is van alle geloven en de juiste levenshouding voor een echte wetenschapper.

  Zeg alstublieft niet dat ik overdrijf want er is een christenfundamentalistische universiteit in Amerika die dinosaurusbotten zo dateert dat het scheppingsverhaal klopt en zich er consequent op beroept dat de wetenschap ook niks zeker weet.
  Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat op het koppel van de Duitse soldaten in de tweede wereldoorlog "Gott mit uns" stond. Kennelijk was dat niet de God van de heren Dekker en Peels.

  *** Commentaar Dewanand

  Harry Bleeker vertelt hier enkele feiten. Het bijbelse scheppingsverhaal is niets anders dan een gestoorde domme fantasie van oude seniele Joodse mannetjes, dus het is totale onzin.

  Harry Bleeker en vele andere blanke christenen en moslims zouden zich eens moeten verdiepen in het Hindoeïstische en Vedische scheppingsverhaal, aangaande de dag en nacht van Brahma, als duur van ons universum. De hele theorie van Kalpas, Yugas en zonnejaren in de Veda's is alleen te verklaren door astronomen, die veel weten over de levensduur van onze zon en andere sterren, omdat het om miljarden en biljoenen aardse jaren gaat en heel dicht zit bij de ontdekkingen van wetenschappers uit ons tijdperk. Of het waar is, kan ik niet met honderd procent zekerheid verklaren, maar er zit veel waarheid in.

  Dat de nazi soldaten geloofden dat God (uit de Bijbel) aan hun kant stond is bizar, maar niet raar. Immers, zelfs de Paus uit de nazi tijd steunde de nazi beweging en vele bisshoppen zegenden de nazi militairen. Dit bewijst dat het blank christelijk fascisme reeds honderden jaren geleden bestond en geheel gebaseerd was op de bijbelse haatdoctrine. Wat gepigmenteerden uit ons tijdperk hiertegen moeten doen heb ik in mijn voorgaande betoog al uiteengezet.

  ***

  5. Reactie en commentaar prof. dr. ir. Niko Wijnolst

  prof. dr. ir. Niko Wijnolst, Rotterdam zegt:
  vrijdag 19 december 2008, 15:07 uur

  Graag wil ik Herman Philipse complimenteren met de voortreffelijke en beknopte wijze waarop hij de nimmer aflatende neiging van (Nederlandse) politici om religie tot middelpunt van onze wereld te verklaren, weet te ontmaskeren.

  Het is op zijn minst verwonderlijk dat een minister van OC&W destijds niet tot aftreden is gedwongen naar aanleiding van haar onnozele uitspraken over 'intelligent design'.

  In Nederland lijkt er de laatste jaren trouwens steeds meer ruimte voor een verstrengeling van religie, politiek en wetenschap. De samenstelling van het huidige kabinet is daar zeker debet aan.

  Hierdoor zijn wij steeds minder een seculiere staat aan het worden, zoals Frankrijk die wel uit alle macht blijft nastreven.

  Gelukkig toont de geschiedenis aan dat religieuze opvattingen over de werkelijkheid een korte levenscyclus hebben.

  *** Commentaar Dewanand

  Prof. dr. ir. Niko Wijnolst, uit Rotterdam heeft het hier even over intelligent design, maar legt dit niet uit. Hij vergeet hierbij het Hindoeïstische concept van intelligent design te bestuderen en is hierom geen echte professor. Prof Niko Wijnolst zou zich moeten verdiepen in het Dewanisme, als de nieuwste stroming van het Hindoe fundamentalistisch denken op onze planeet. Gaarne verwijs ik hem voor meer informatie naar mijn eerste heilige geopenbaarde geschrift hierover:

  WEBpublication BOOK WART0129 / EPAGE 1 of 91
  De integrale en gratis online versie kan hij hier vinden op deze deeplink:

 • (boek) 'Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde'
  A4 pages= 200 / Words= 66.700 / Epages= 91
 • Hij kan ook een gedrukt exemplaar kopen van dit eerste heilige boek aangaande het Dewanisme.

  ***

  6. Reactie en commentaar Prof. dr. René Appel

  Prof. dr. René Appel, Amsterdam zegt:
  vrijdag 19 december 2008, 15:25 uur

  Het is, zeker voor wetenschappers, opvallend hoe Dekker en Peels voorbijgaan aan de essentie van Philipses betoog.

  Zij schrijven dat Balkenendes statement 'dat geloof en wetenschap dichter bij elkaar liggen dan vaak gedacht wordt omdat beiden zoeken naar waarheid, staat als een huis.'

  Volgens hen reageert Philipse hierop met twee punten, maar ze negeren het meest wezenlijke punt uit de redenering van Philipse, namelijk het volgende: 'Wetenschappers proberen met zorg methoden van onderzoek te ontwikkelen die het verwerven van ware inzichten waarschijnlijk maken. Die methoden worden zelf ook weer onderzocht om ze te valideren.'

  Godsdienst beschikt niet over dergelijke gevalideerde onderzoeksmethoden concludeert Philipse terecht. Dekker en Peels kunnen hier alleen op reageren met de dooddoener 'Wetenschap en godsdienst zoeken allebei naar waarheid, naar kennis over hoe de werkelijkheid in elkaar zit.'

  Bovendien schrijven zij dat Philipse wel ongelijk moet hebben, omdat er immers ook christelijke psychologen en neurologen zijn. Maar er bestaat nu eenmaal geen christelijke psychologie of christelijke neurologie, en als die wel zouden bestaan, dan zou er ook zoiets moeten zijn als joodse, islamitische, boeddhistische psychologie en neurologie.

  *** Commentaar Dewanand

  Prof. dr. René Appel uit Amsterdam, vergeet te vermelden dat er wel degelijk een Vedische wetenschap bestaat en dat er tienduizenden Vedische wetenschappers zijn. Beschouw bijvoorbeeld de Ayurvedische wetenschap uit het oude (hindoeïstische) India, dan krijg je een volledig beeld van de verfijndheid van het Vedisch en Hindoeistisch denken. Yoga is vooral een wetenschap van de geest en van de spirituele groei van ons als mensen, met hersenen en een denkend lichaam.

  Het Hindoeïsme is het enige geloof dat de mens aanspoort om kritisch te blijven nadenken en om zelf bewijzen te zoeken van stellingen en axioma's uit haar heilige geschriften. Het Hindoeïsme kent geen dogma's en is een heel complex stelsel van wijsheden en religieuze filosofieën. Iets simpels als de karma leer is al moeilijk te begrijpen voor een niet ingewijde. En het geloof van Hindoes in reïncarnatie is feitelijk geen geloof meer, want Ian Stephenson heeft al op wetenschappelijke wijze bewezen dat reïncarnatie echt bestaat in de wereld van de levende natuur. Dus het Hindoeïsme is zelf op feiten en wetenschappelijke waarheden of stellingen gebaseerd, maar het kent geen absolute dogma's.

  ***

  7. Reactie en commentaar drs. Karianne Boer

  drs. Karianne Boer zegt:
  zondag 21 december 2008, 20:11 uur

  (relevante exp. MA criminologie, criminaliteitsanalist)

  Wetenschap zoekt waarheid, religie zoekt Repelsteeltje
  Cees Dekker en Rik Peels hanteren in hun opiniestuk het klassieke argument dat ongelovigheid en (massa)criminaliteit geen vreemde bedgenoten zijn. Ze schrijven: "De geschiedenis van de twintigste eeuw heeft laten zien dat juist seculiere staten die alle vormen van religie afzwoeren levensbeschouwelijke en wetenschappelijke resultaten maar al te gemakkelijk vermengden, met afschrikwekkende gevolgen."
  In zijn reactie tracht Ralph van Graafeiland dit idee te ondermijnen door te stellen dat misschien wel communisme maar niet communisten religie werkelijk verwerpen. "Communistische leiders zijn God op aarde." Maar zelfs dit argument gaat voorbij aan de volgende essentie. Massacriminaliteit is nooit voornamelijk bepaald door een geloofsvorm. Iedere criminoloog weet dat massacriminaliteit net als andere soorten criminaliteit gestalte krijgt door een conglomeraat van oorzaken. Naast psychologische factoren spelen sociale, economische en biologische invloeden meestal een rol.

  Het kernargument van Dekker en Peels is dat de wetenschap nog nooit heeft aangetoond dat A niet door B wordt veroorzaakt. Hieruit willen ze afleiden dat openbaringen wel degelijk 'God' als oorzaak kunnen hebben. Inderdaad, wetenschappelijk onderzoek toonde nog nooit aan dat 'God' niet bestaat net zomin als ooit kan worden bewezen dat Repelsteeltje echt niet bestaat of niet de inspiratie is van het opiniestuk van de genoemde heren.

  Echter, het feit dat je niet kan aantonen dat A niet de oorzaak van B is, neemt niet weg dat je kan aantonen dat A zeer waarschijnlijk de oorzaak van B is. Hoe doe je dit? In zijn vlot geschreven betoog gebruikt Herman Philipse de term statistisch onderzoek, waarmee hij in zijn haast om te schrijven wellicht doelde op experimenteel onderzoek. Statistisch onderzoek kan correlaties aantonen.

  Experimenteel onderzoek is sterker: variabelen worden zorgvuldig gecontroleerd om causaliteit aan te tonen en beproefde statistische methoden worden gebruikt om de resultaten te veralgemenen.

  Het wetenschappelijk experiment is misschien geen perfect middel (maar perfectie is goddelijk), maar het is de enige methode die de mensheid kent om oorzakelijkheid te onderzoeken. Als gelovigen hiermee ooit zouden aantonen dat bv. een bijbelschrijver (waarschijnlijk) geïnspireerd werd door 'God', pas dan kunnen we stellen dat wetenschap en religie beide naar waarheid zoeken. Tot dan vind ik deze stelling een betreurenswaardige geloofsovertuiging die naar het rijk der fabelen dient te worden verwezen.

  *** Commentaar Dewanand

  Drs. Karianne Boer haalt hier een heel interessant punt aan. De geschiedenis toont aan dat geloof leidde tot de allerwreedste oorlogen van de afgelopen tweeduizend jaar. Vooral christenen, moslims en Joden voerden vreselijke oorlogen met elkaar. De vraag rijst nu dan of deze Abrahamitische geloofsstelsels leiden tot criminalisering van de heteroseksuele (blanke) mannen en hoe wij hiermee om moeten gaan in ons moderne tijdperk. Het allergrootste deel van de criminelen en massamoordenaars waren heteroseksuelen en die geloofden vaak absoluut in een of andere geloofsdoctrine. Zelfs Adolf Hitler geloofde heilig dat hij de nazi God op aarde was en dat hij geboren was om het Duits-Arische ras te laten heersen over de wereld. Dus politiek heeft vaak een religieus tintje en kan er niet los van staan. Grote communistische leiders speelden allemaal een mini-God op aarde, dus communisten hebben wel degelijk een geloof en een allesvernietigende binaire haatdoctrine.

  Ik vraag mij nu wel af of je met statistisch onderzoek kan bewijzen dat er een Schepper bestaat. Hoe zou je zo een onderzoek moeten opzetten, met een klein experiment erbij en proefpersonen. De kans dat er een Schepper bestaat, kan feitelijk bewezen worden, door te kijken naar de wetenschappelijk ontdekte feiten in de levende natuur. Maar, ik geloof nu in instantane schepping. Deze dewanistische visie op schepping impliceert dat de schepping van Altecrea gedurende elke seconde doorgaat, dus er is geen enkele evolutie, slechts herontwerpen ontstaan van bestaande levende wezens, door geboorte en deling. Deze visie moet ik uiteraard nog beter analyseren en onderzoeken hoe het precies zit.

  Ik, als individu, ben dus het product van de instantane schepping van Altecrea en ik werd dus herontworpen door de meester Creator, om in 1966 geboren te worden in de baarmoeder van een menselijke vrouw. Uiteindelijk kreeg ik een specifiek karma, een menselijke geest, een ziel en een specifiek Hindoe lichaam en uiterlijk, en toen begon mijn individuele karmische levensloop en ontwikkeling. Ik kan beseffen dat ik tijdelijk moet leven en ooit deze hele micro-schepping onherroepelijk moet verlaten en moet mij daarin berusten, omdat eeuwig leven voor mij als ontworpen individu onmogelijk is. Maar mijn eindigheid is ook datgene wat mijn bestaan zin geeft. Dit is een dewanistische visie op individuele schepping van een individu in hsijn eigen micro-schepping.

  ***

  8. Reactie en commentaar Rik Peels

  Rik Peels, filosoof en voorzitter van het christelijke Veritas Forum zegt:
  maandag 22 december 2008, 10:58 uur

  Beste Herman,
  Dank voor je uitgebreide reactie op ons stuk. Ik heb even een paar dagen de tijd genomen om over je reactie na te denken. Onderstaand vind je mijn reactie bij elk van je punten en nog een extra opmerking.

  1. Waarom zouden politici zich niet mogen laten inspireren door wetenschappers? Of waarom zouden ze dat alleen mogen als er sprake is van wetenschappelijke consensus? Het is uiteraard een slechte zaak als politici zich laten inspireren door pseudo-wetenschappelijke onzin, maar het is (in ieder geval vanuit hun standpunt) niet altijd duidelijk wanneer dat het geval is. Misschien is intelligent design (ID) pseudo-wetenschappelijk, maar dat kunnen we pas aanvaarden als we de zaak goed onderzocht hebben en dat was de intentie toen Cees het debat hierover opende. Het is ook absoluut niet zo dat alle of de meeste schrijvers in de Ten Have trilogie (Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp, En God beschikte een worm, Omhoog kijken in platland) ID verdedigd hebben. Wat je zegt lijkt me dus niet terzake. Dat Cees als 'spirituele spin doctor' zou hebben gefungeerd lijkt me pure speculatie en dat hij rondom ID een religieuze worsteling heeft gekend is onjuist (zoals hij zelf zal erkennen).

  2. Om te beginnen denk ik dat het bestaan van God geen wetenschappelijke hypothese is (verreweg de meeste gelovigen zullen het ook zo zien). Het kent dan ook geen onderzoeksmethoden. Daarmee wil ik overigens niet ontkennen dat bepaalde vormen van onderzoek, zoals historisch onderzoek, bijv. het christelijk geloof tot op zekere hoogte kunnen ondersteunen. Ik denk ook niet dat ons antwoord wetenschapstheoretisch gezien naïef is, integendeel. Dat bepaalde hedendaagse verschijnselen waarvan door sommige aanhangers van een bepaalde religie een religieuze interpretatie wordt gegeven wetenschappelijk verklaard kunnen worden lijkt me correct, maar wat volgt daar uit? Een extatische manifestatie is niet de gebruikelijke openbaringswijze is in de Bijbel, hoewel dit voorkomt. De meeste openbaringen worden bekend gemaakt door profeten of apostelen in een volkomen heldere en rationele toestand (zie bijvoorbeeld de toespraak van Petrus in Handelingen, die hier zelfs expliciet op wijst), God spreekt soms rechtstreeks tot mensen en ook inspireert Hij hen om bepaalde dingen op te schrijven, opnieuw in een volstrekt normale toestand. Natuurlijk spelen hier allerlei breinprocessen e.d. een rol, wie durft dat te ontkennen? Zoals Herman Bavinck al zei, gebruikt God de hele mens (organische inspiratie). Maar dat is iets anders dan wegverklaren. Ik zou zeggen dat geen van de fenomenen die in de bijbel als openbaringen geïnterpreteerd worden door de huidige wetenschap is wegverklaard. Interpretaties als die van Handelingen 9 die je boven noemt zijn niet meer dan speculaties.

  3. Dit is geen argumentum ad populum. De meeste psychologen en neurologen zijn inderdaad weinig of niet geschoold in de wetenschapsfilosofie, dat klopt. Maar als het zo evident was dat religieuze openbaringen wetenschappelijk wegverklaard kunnen worden als jij in het artikel suggereert, dan zouden er geen christelijke psychologen en neurologen zijn. Je hoeft weinig wetenschapsfilosofische kaas gegeten te hebben om, als je instemt met de door jou genoemde vooronderstellingen, te concluderen dat openbaringen religieus weg te verklaren zijn. De reden dat er zoveel christelijke psychologen en neurologen zijn is duidelijk: uit het feit dat sommige (zeker niet alle) psychische fenomenen die door sommigen als openbaringen geduid worden een goede wetenschappelijke verklaring kennen, volgt absoluut niet dat we geen reden hebben om bepaalde fenomenen als openbaring te zien. Dit is simpelweg evident voor hen en voor heel veel andere niet-christelijke wetenschappers. Daarom zijn er heel wat christenen, veel agnosten, maar weinig atheïsten onder wetenschappers. Hoeveel psychologen en neurologen christelijk zijn? Ik zou het niet weten, maar ik ken er verscheidene. Relevanter is misschien nog de volgende vraag: hoeveel psychologen en neurologen zijn atheïst? Het enige punt dat we hier wilden maken is dat je de zaken sterk versimpeld voorstelt: als het zo simpel was als jij beweert, dan zou elke psycholoog of neuroloog atheïst zijn en dat is niet het geval. Je doet hier gewoon geen recht aan de complexiteit van het onderwerp.

  4. We gebruiken het woord 'aantonen' niet anders dan hoe het heel vaak gebruikt wordt als het om wetenschappelijke resultaten gaat: die kunnen soms deductief aangetoond worden, maar soms ook inductief of door middel van een inference to the best explanation. En het lijkt me dat de wetenschap - breed opgevat, zodat het bijvoorbeeld de filosofie omvat - op elk van deze manieren heeft geprobeerd aan te tonen dat bepaalde elementen uit de christelijke geloofsleer onwaar zijn. Verder, dat we nog nooit mentale functies of fenomenen hebben ontdekt zonder neuronaal substraat is waar, maar daar volgt simpelweg niet uit dat een immateriële geest onwaarschijnlijk is. Bovendien is waarschijnlijkheid altijd conditioneel: wat is hier je evidence base? Waarom zou ik bepaalde religieuze ervaringen niet insluiten in mijn evidence base? Je redenering is hier dus volgens mij te kort door de bocht.

  5. Gelukkig; hier had ik niet aan getwijfeld! We beweerden dat hedendaagse christenen heel goed onderscheid kunnen maken tussen wetenschappelijke en religieuze opvattingen. Je zou kunnen tegenwerpen dat dit in het verleden lang niet altijd het geval is geweest en dat erkenden wij. Dat deze fouten zijn gemaakt lijkt echter niet zoveel te maken te hebben met een bepaalde opvatting over de relatie tussen wetenschappelijke en religieuze waarheid, want mensen die dit onderscheid wel scherp hebben gemaakt - en hier zijn de voorbeelden van toepassing - hebben even gruwelijke dingen gedaan. Het probleem ligt duidelijk elders. Ons punt is dus duidelijk geen ignoratio elenchi.

  6. Dank je voor de CD-tip. Ik heb verschillende keren met genoegen naar je colleges voor het studium generale geluisterd. Ik vrees dat het me deze keer echter weinig zal helpen. Het interessante van de conflicten die vaak als bewijs voor de conflictthese worden aangedragen is dat je aan beide zijden christenen, wetenschappers en christelijke wetenschappers aantreft en dat voor beide posities op dat moment wetenschappelijk e.e.a. te zeggen viel. Maar het interessantste is nog wel dat het bij elk van die conflicten ging om interpretaties van zaken die niet tot de kern van het christelijk geloof behoorden, zoals: draait de aarde om de zon of vice versa, is het heelal 6.000 of 13,7 miljard jaar oud, is de mens direct door God geschapen of is de mens het product van evolutie (al dan niet door God geleid), etc. De conflictthese - en dit wordt door bijna alle wetenschapsfilosofen tegenwoordig benadrukt - is echt achterhaald.

  Tenslotte wil ik nog iets zeggen over je uitgangspunten. De kop in je NRC-stuk is veelzeggend: 'de wetenschap is de maat van alle dingen'. Het is duidelijk dat je binnen dit paradigma werkt, maar het is even duidelijk dat je dit paradigma zelf niet bevraagt. En juist dat laatste lijkt me hard nodig. Fair enough, de wetenschap heeft ons ontzettend veel geleerd en de wereld voor een flink deel ontmythologiseert. Gelukkig maar, dat was en is hard nodig.

  Maar waarom zou je denken dat de wetenschap antwoord heeft op alle vragen of alle waarheden kan ontdekken? Met je neo-positivistische wereldbeeld overvraag je hier volgens mij de wetenschap. Als God schepper is van deze kosmos en de mens die erin leeft (wat ik geloof), als Hij hem kent en een relatie met hem zoekt (wat ik ook geloof), waarom zou het dan niet zo kunnen zijn dat de mens God kan kennen en liefhebben op een manier die de wetenschap niet kan detecteren? Wat weten we nu al met al om te kunnen beweren dat bijvoorbeeld een ontmoeting met Jezus Christus, als belichaming van Gods ultieme liefde, wetenschappelijk weg te verklaren valt? Waarom zou ik alleen die werkelijkheid erkennen die wetenschappelijk aantoonbaar of meetbaar is? Een dergelijk dogma getuigt volgens mij van een vrees om de grenzen van de rede te erkennen en de levensbeschouwing die hieruit voortvloeit geeft een versimpeld en eenzijdig beeld van de werkelijkheid.

  Mijn antwoord is misschien wat aan de lange kant. In ieder geval hartelijk dank voor de discussie, Herman, ik geniet er ontzettend van.

  Hartelijke groet van Rik

  *** Commentaar Dewanand

  Rik Peels haalt hier diverse zaken aan. Belangrijk is om te beseffen dat het bestaan van Brahma, als almachtige Creator en als de oorzaak van alles en het zelf, een individuele ervaringsfeit is in het Hindoeistisch denken. Je moet het dus zelf ervaren. En dat is met mij gebeurd.

  In het verleden had ik feitelijk geen geloof, want ik geloofde in wiskunde en fysische theorieën. Alles wilde ik met exacte wetenschappelijke feiten en kennis oplossen, maar ik raakte in een crisis. Uiteindelijk, op een dieptepunt van mijn leven, openbaarde Krishna zich aan mij in de gedaante van Altecrea en er begon een spiritueel groeiproces van een tiental jaartjes. Nu openbaar ik kennis van Altecrea door deze op schrift te stellen en leg ik het fundament voor het nieuwe geloof van de toekomst, welke men gerust het Dewanisme kan noemen. De wetenschappelijke basis voor dit nieuwe geloof zal ik nog exact uiteen zetten komende jaren in de Engelse taal, want het werkt totaal anders dan in de andere bestaande geloofsstelsels. Ik zal met de constraints theorie werken uit de stellingen van Operations Research en streven naar een efficiëntere benutting van het intellect van een individu.

  Ook geloof dient verder te evolueren, want ons denken als mensen moet verder groeien. Wetenschappelijke ontdekkingen ondersteunen dit hele religieuze evolutieproces en werken het niet tegen. Maar, deze visie is bovenal Hindoeistisch, omdat er in het christendom en de islam geen plaats is voor geestelijke of spirituele groei. Deze zwaar verouderde geloofsstelsels dienen dan ook gewoon weggevaagd te worden over honderd jaar. Het Hindoeïsme en het Dewanisme worden de nieuwe religiën der gehele mensheid in de toekomst, na enkele generaties en daar zal ik persoonlijk voor zorgen.

  Of God bestaat en ons geschapen heeft, is niet moeilijk te bewijzen. In de Veda's staat echter dat Brahman de verzaker der verzakers is en dus nooit handelt. Wij mensen en andere levende wezens zijn degenen die handelen in deze gemanifesteerde wereld en daarom zijn wij de echte Goden en Godinnen van onze eigen zelf geschapen micro-kosmos. Elk mens moet leven als een God of Godin in hsijn eigen micro-kosmos, want dat is zijn karmisch pad, in deze ene levenscyclus. Zo verklaart men in het Hindoeïsme de zin van het leven en ook hoe je als mens dient te handelen op deze wereld. Maar, kijk wel uit hoe je handelt, want reeds in dit leven zal je beloond of gestraft worden voor goede of slechte daden. Je hoeft als Hindoe dus niet te wachten op de dood om in een paradijs of hel terecht te komen, want je kan al tijdens dit leven erin terecht komen, afhankelijk van je geaardheid, je zuiverheid, je goedheid, je plichtsvervulling en je eigen keuzes. Jij, als individu, bent dus de God of Godin van je eigen leven en in je eigen micro-schepping.

  Stel dat elk mens zou leven volgens de Hindoeïstische levensovertuiging en ernaar zou streven om hsijn eigen goedhartige en vervolmaakte God of Godin te worden in hsijn eigen micro-kosmos. Dan zou door sommatie van alle menselijke individuen uiteindelijk een volmaakte menselijke wereld ontstaan, waarin ieder individu in vrede en harmonie zou leven met zichzelf, de medemens en de omgeving. Uiteraard is dit een mooi utopisch toekomstbeeld van een honderd procent Hindoeïstische menselijke leefwereld, omdat er altijd een natuurlijk evenwicht moet zijn in de schepping tussen de drie gemanifesteerde geaardheden der levende wezens, o.a. de rajo, tamo en satthva gunas. Juist hierom is een honderd procent Hindoeïstische wereld onmogelijk te realiseren. Een bepaald percentage van de mensen zal altijd demonisch blijven en in duisternis leven, als rakshas, die zichzelf christenen, moslims of joden noemen. Dit lijkt op een van de basiswetten van Kali Yuga en is onvermijdelijk.

  Tot zover mijn commentaar op de reacties van deze expert discussie. Nu zal de probleemstelling nader geanalyseerd worden.


  9. Verlichtingsdenker Descartes, radertjes model versus jigsaw scheppingsmodel in het Dewanisme

  Rene Descartes was een revolutionaire denker in zijn tijd, maar werd uiteindelijk weggejaagd uit zwaar christelijk Nederland. Hij filosofeerde over het radertjes model in de menselijke samenleving, waarin elk individu op genadeloze manier vervangbaar (replaceble) is en dus gewoon misbaar is. Het individu beschouwde Descartes als een zielloos mechanisch werktuig, wat hem tot een genadeloze atheïst maakte in zijn omgeving. Toch werd het radertjes model van Descartes uiteindelijk toegepast in fabrieken, tijdens de industriële revolutie, waarbij arbeiders eindeloos eentonig werk moesten doen aan een lopende band.

  Descartes was een echte wetenschapper, die op absolute manier niet geloofde in de God uit de Bijbel en hierom door velen gehaat werd. Hij was een rationalist en probeerde alles met harde logica te verklaren en te interpreteren, wat hem maakte tot een revolutionaire denker in middeleeuws Europa.

  De inverse van het radertjes model van Descartes is het jigsaw (puzzelstukjes) scheppingsmodel van Altecrea uit het Dewanistisch denken en geloven, geheel door mij ontwikkeld. Een fundamenteel uitgangspunt in dit scheppingsmodel is dat elk menselijk (of zelfs andersoortig) individu op absolute wijze een onmisbaar complement is van de gehele micro en macro schepping van Altecrea, en dus simpelweg onvervangbaar is, wat dus totaal anders is dan in het radertjes model van Descartes.

  Denken en geloven in complementen aangaande de schepping van individuen in absolute zin leidt uiteindelijk tot de bewustwording, dat elk individu dat buiten je bestaat, jou als individu, het ik, aanvult en completer maakt. Als je dan door redeneert tot in het extreme, dan besef je op den duur dat alle andere individuen geschapen zijn door Altecrea, om jou aan te vullen, dus het zijn jouw complementen in je eigen micro-schepping, en dit betekent dat het nooit jouw vijanden kunnen zijn, zodat je hen nooit en te nimmer hoeft te doden, uit te roeien, te vernietigen of zelfs om hen te bekeren. Zo een soort complementair bewustzijnsniveau heb ik vaak waargenomen bij diepgelovige Hindoegelovigen, hoewel ik het een nogal naïeve manier van denken vond, als ik eerlijk mag zijn.

  Sedert mijn bekering tot het Hindoeïsme heb ik mij dan ook verdiept in wat Hindoes eigenlijk geloven en waarom zij niet geloven dat zij vijanden hebben, althans zo denkt en gelooft de zwijgende, passieve meerderheid der Hindoes. Het geloof in de complementaire scheppingstheorie van Altecrea is een van de oorzaken hiervan. Een ander punt was ook dat het Hindoeïsme echt stelt dat elk individu een verrijking of aanvulling is van je eigen micro schepping, en hierom nooit gedood mag worden, zelfs niet geestelijk, want dat is ook himsa (geweld), wat uiteindelijk leidde tot het extreem geloof van Mohandas Gandhi in de ahimsa filosofie. Gandhi heeft echter nooit iets verteld over de jigsaw scheppings theorie van Altecrea, omdat hij nog niet zover ontwikkeld was.

  Fundamenteel in de jigsaw scheppings theorie van Altecrea is dus dat elk individu uiteindelijk een onmisbaar complement is van de algehele macro en micro schepping, wat ertoe leidt, na doordenken, dat het nooit goed is om enig individu te doden, of hem/haar enigszins schade toe te brengen. Het geloof in de karmaleer zorgt er bij Hindoes vaak voor dat zij afzien van enig geweld, omdat het hun karma alleen maar slechter maakt. Ook het laten lijden van andere levende wezens zien diepgelovige Hindoes als een vorm van geweld (himsa) en worden hierom overtuigde vegetariërs, want ook dieren en vissen willen zij niet doden om in leven te blijven. De Ayurveda gaat hierin heel diep op in en is al duizenden jaren oud.

  In het jigsaw scheppingsmodel van Altecrea lijkt het dus erop alsof de Creator (Altecrea, of geef het desnoods een andere naam en een ander beeld) op de een of andere manier bezig is met het scheppen van een grote puzzel, waarbij elk levend individu een uniek puzzelstukje is en alleen op een plaats goed past, en dus totaal onmisbaar en onvervangbaar is. Pas na jarenlang onderzoek en theoretiseren kreeg ik dit inzicht in de schepping van Altecrea en mijn hele wereldbeeld veranderde toen totaal. Zelfs mijn ergste vijanden, en mensen die ik hartgrondig haatte, en hen zelfs dood wenste, werden opeens toch mijn onmisbare complementen en waren daarna dus mijn vijanden niet meer. Ik ontwikkelde uiteindelijk de complementaire rassentheorie, welke in mijn boek 'Moord op allochtonen' is uiteengezet. En deze theorie is volgens mij ook het ultieme middel om rassenhaat en racisme volledig uit te bannen uit onze menselijke waanwereld. Uiteraard kan dit pas na implementatie ervan in de mensenmassa bewezen worden en zover is het helaas nog niet.

  10. Experiment: wetenschap, voedingswaarde en de goddelijke smaak van voedsel

  Beschouw eens het volgende gedachte experiment met een bordje voedsel. In de wetenschap praat men alleen over de uiteindelijke voedingswaarde van een maaltijd, zoals het aantal koolhydraten, eiwitten, vitamines, vetten, anti oxydanten, mineralen enz. Smaak is iets wat irrelevant is voor wetenschappers.

  Een wetenschapper zou het juist goed vinden om een maaltijd, bestaande uit aardappelen, spruitjes, bietjes, met wat mayonaise en tomatenpuree erbij en een lapje schouderkarbonade, te vermalen tot een drabberige pap en het zo in een keer smakeloos door te slikken. Kauwen is immers niet efficiënt, vermalen is beter voor de spijsvertering. Eventueel zou de wetenschapper zelfs voorstander zijn om maagzuur sappen en zelfs wat speeksel toe te voegen aan de vermalen brij en het dan zo door te slikken, zodat het spijsverteringskanaal minder belast wordt. Immers verteren van voedsel kost heel veel energie. Nou, dit is dan hoe een wetenschapper omgaat met voedsel.

  Een Hindoe gelovige echter die de Ayurveda kent, weet dat smaak iets goddelijks is en zal altijd een tegenstander zijn van de wetenschappelijke voedingsmethode, waarbij alles vermalen wordt tot een fijne brij. Hierom zou je kunnen stellen dat de Ayurveda voedingskunst niet-wetenschappelijk eruit ziet. Waarom zou je enige waarde moeten hechten aan smaak en allerlei specerijen mixen in je voedsel als je het gaat koken? De wetenschapper zou zeggen dat alleen minder intelligente mensen waarde hechten aan lekker gekookt voedsel en hun tijd gewoon verspillen.

  Dit gedachte experiment toont duidelijk aan dat er inderdaad een groot conflict is tussen wetenschappers en Hindoe gelovigen, vooral als het om voeding en smaak gaat. De Hindoe gelovige vindt smaak iets goddelijks en wil ervan genieten, wat zelfs aanbevolen wordt in de Kama Sutra, het oude Hindoe geschrift over de verfijnde kunst van de uitwendige zinnen, in het huis met de negen poorten (het menselijke lichaam).


  11. Wat is fundamentele wetenschap?

  Een maand geleden kocht ik een leuk boek over belangrijke ontdekkingen op het gebied van de natuurkunde. Het gaat om dit boek:

  Baker, Joanne, "50 inzichten natuurkunde. Onmisbare basiskennis", Uitgever Veen magazines BV, vertaalde druk, 2008.

  In dit boek worden de allerbelangrijkste fundamentele natuurkundige ontdekkingen opgesomd. Zonder deze ontdekkingen zou de fysische wetenschap nooit zover zijn gekomen als vandaag en zich nooit verder hebben ontwikkeld. Enkele natuurkundige ontdekkingen uit dit boek zijn bijvoorbeeld:

  - De bewegingswetten van Newton
  - De wetten van Kepler
  - De ideale gaswet
  - De tweede wet van de Thermodynamica
  - Het absolute nulpunt
  - De Maxwell-vergelijkingen
  - De constante van Planck
  - Supergeleiding
  - Het atoommodel van Rutherford
  - Feynmandiagrammen
  - De algemene relativiteitstheorie
  - De wet van Hubble
  - Donkere materie
  - Het antropische principe
  - De oerknal

  Opmerkelijk is wel dat alle genoemde ontdekkers en wetenschappers uit dit boek van blanke Europese afkomst zijn. De bijdrage van kleurlingen, zwarten, moslims en Hindoerassen aan de elementaire natuurkunde is ronduit teleurstellend. Er waren wel Indiase en Hindoe geleerden die duizenden jaren geleden enkele fundamentele natuurkundige en wiskundige ontdekkingen deden, maar deze zijn tot op heden onbekend bij de massa, omdat de Hindoerassen uit India heel zwak, laf, bang en onderontwikkeld zijn en niet beschikken over superieure wetenschappelijke organisaties en netwerken.

  Wetenschappelijk denken lijkt bijna op een geloof, maar dan eentje van de ratio, formules, wiskunde, bewijzen en modellen. Het beschrijven en modelleren van de fysisch waarneembare werkelijkheid met wiskundige formules is feitelijk het vakgebied van elke echte wetenschapper. Echte wetenschappelijke onderzoekers geloven heilig erin dat je alle verschijnselen kan modelleren en alles kan doorrekenen. Uiteindelijk wil de wetenschapper alles kwantificeren, zodat eraan gerekend kan worden en alle variabelen een grootheid (dimensie) en een numerieke waarde krijgen. Dit geloof is iets elementairs in de hele wetenschap.

  Uiteindelijk wil de wetenschapper ook voorspellingen doen en bewijzen hoe een fysisch systeem zich in de toekomst zal gedragen. In de mechanica is dit een favoriet tijdverdrijf van onderzoekers en ontwerpers. Een brug wordt dan met wiskundige fysische modellen beschreven, waarna er vele rekenprogramma's op worden losgelaten. Belangrijk hierbij is om de vermoeiing van het staal en de constructie elementen te kunnen voorspellen tot ver in de toekomst, aan de hand van diverse belastingen en natuurkrachten. De ontwerpers hanteren vaak veiligheidsmarges en willen soms zelfs berekenen hoe sterk de brug zal zijn over honderd jaar en of het al bezweken zal zijn. Met heel complexe kinematica modellen kan de conditie van elke kubieke millimeter van een dergelijke brugconstructie doorgerekend worden, zodat alles exact bekend is en er voorspellingen kunnen worden gedaan. Het is voor de leek allemaal magie en hocus pocus om een dergelijk kinematisch rekenmodel te zien van een grote brug, want alles is zo exact en de fysisch numerieke formules zijn ondoorgrondelijk.

  Het ontwikkelen van een causaal actie-reactie mathematisch model is feitelijk het echte vakgebied van de wetenschapper. Dit is dus totaal anders dan in het geloof en de vele religiën, waar men met vage en irrationele waarnemingen en bewijzen werkt. Om wetenschappelijk onderzoeker te worden en te promoveren moet je wel over een behoorlijk hoog ontwikkeld intelligentiequotiënt beschikken, want je moet vele exacte formules en theorieën totaal begrijpen. Maar om een religieuze geleerde te worden, zoals een pandit, swami, goeroe, mullah, imam, priester, bisschop, kardinaal, paus, enz. hoef je niet heel intelligent te zijn, maar eerder dom, vaag en dogmatisch te denken en gewoon de regels van het eigen heilige (kleuter)boek te kennen. Deze feiten zijn een belangrijk conflictpunt tussen wetenschap en geloof in elke menselijke maatschappij.


  12. Wetenschap, geloof en de maagd in multicultureel Nederland

  Een groot conflictpunt tussen wetenschap en geloof in multicultureel Nederland is het getouwtrek tussen atheïsten en gelovigen om het genot en de gunsten van de maagd.

  De maagdelijke vagina van meisjes is totaal waardeloos voor de wetenschapper. Maar voor de mannelijke gelovigen uit alle soorten religiën is de maagd een heel waardevol middel om het geloof in stand te houden en om de eigen soort zich te doen voortplanten. Het stereotype beeld van de zwijgzame, onderworpen maagd is iets wat al eeuwenlang het denken van gelovigen beheerst. Het dunne, tere maagdenvlies tussen de benen van een jonge huwbare meid is iets fundamenteels en elementairs in heel veel oude geschriften, die de gelovige massa beschouwd als heilige boeken en er soms absoluut in gelooft.

  De invloed van de vagina op het geloof

  Voor de wetenschap is een vagina slechts een rekbaar zakje van vlees en bloed tussen de benen van een vrouw en verder totaal waardeloos en onbelangrijk. In de wetenschap heeft een maagdelijke vagina geen hogere magische waarde en is dus oninteressant. Maagden zijn onbelangrijk in de wetenschap. Dit is echter anders in het geloof en de religie.

  Hoe gek het ook klinkt, feitelijk draait in het geloof alles om de nauwe vagina van een vrouw of meisje. Je zou elk geloof een vorm van vagina wetenschap kunnen noemen. In vele heilige (kleuter) boeken zijn er vele verzen over de maagdelijke meisjes. De nooit gepenetreerde vagina van een jong meisje is iets magisch voor de diepgelovige heteroseksuele mannen en er worden zelfs oorlogen om gevoerd. Mohammed, de grondlegger van de islam, verklaarde 1400 jaar geleden zelfs dat mannen moeten vechten om land, goud en vrouwen te veroveren, en tot op heden is dit het favoriete tijdverdrijf van heteroseksuele moslimmannen. Penetratie en bevruchting van maagdelijke meisjes is bijna een vorm van oorlogsvoering in de islam geworden. Islamisering is bijna synoniem voor onderwerping en massa verkrachting van ongelovige meisjes en vrouwen, en zelfs in ons moderne tijdperk is dit een actueel thema in islamitische landen.

  In het bewustzijn en onderbewustzijn van heteroseksuele gelovige mannen speelt de vagina een heel belangrijke rol. De mannelijkheid hangt namelijk in elk geloof af van het hard kunnen penetreren van een vagina, om een vrouw te bevruchten. Alle religiën gaan uit van de kracht en energie van de fallus oftewel het mannelijk geslachtsdeel. Hindoevrouwen schijnen zelfs de fallus van hun God Shiva te aanbidden en noemen het een Shiva Lingam. Vele Hindoemeisjes bidden zelfs om ooit te trouwen met een man die net zo een lange, dikke en harde penis (fallus) heeft als hun God Shiva. Dit zijn allemaal feiten uit de duistere Hindoewereld.

  In elk geloof heeft de maagdelijke vagina van een meisje een heel hoge waarde. Diepgelovige Hindoe en moslimmannen willen absoluut alleen trouwen met een gave maagd en eisen zelfs dat hun onderworpen vrouwtje bloedt tijdens de eerste penetratie op de huwelijksnacht. In vele islamitische landen moet de moslimman zelfs een bebloede deken, met het maagdelijk bloed van zijn bruidje, kunnen tonen aan zijn familie na de huwelijksnacht. Anders zal zijn familie hem en zijn vrouw verstoten en discrimineren. Voor het huwelijk ontmaagde meisjes worden altijd als hoeren en uitnaaisletten beschouwd in elk geloof, en dit is heel extreem in de islam. Moslimmeisjes doen hierom vaak aan orale en/of anale seks voor het huwelijk, om maagd te blijven of laten hun maagdenvlies via een hersteloperatie opnieuw aannaaien. In Nederland ontwikkelde men zelfs de bloedpil voor de moslimmeisjes, die bloed willen tonen aan hun moslimman na de eerste penetratie.

  In elk geloof is de vagina van ongehuwde meisjes bezit van de gemeenschap en hierom wordt het streng bewaakt. Het monogame heterohuwelijk is verplicht in elk geloof. De kuisheid van de vrouw is de basis van het geloof, vooral volgens de heilige (kleuter) boeken. Onderdrukking van de seksualiteit van de vrouw is iets wat voorkomt in alle religiën. Meisjes worden besneden, wat ook gebeurde in achterlijk middeleeuws Europa, om te voorkomen dat zij uitnaaisletten worden. Reinheid meisjes is verplicht in elk geloof en meisjes mogen niet uitnaaien of vrij rondneuken, want dan kunnen zij zelfs vermoord of gestenigd worden. Seksualiteit van de vrouw ziet men in elk geloof als iets duivels en satanisch.

  Trouwen met maagd, hoer of uitnaaislet?

  Zelfs in de moderne maatschappij is de hoer een taboethema. Banken en verzekeringsmaatschappijen willen absoluut niets te maken hebben met producten uit de hoeren industrie en discrimineren alle netwerken en organisaties van pooiers, massagesalons en hoeren, ondanks de legalisatie van de prostitutie in Nederland. Geen enkele vrouw zal ooit een baan vinden als zij doodeerlijk in haar cv noteert dat zij ooit in het verleden als hoer heeft gewerkt. Trouwen met een hoer of uitnaaislet trekt geen enkele gelovige man aan, want dat is hetzelfde als trouwen met de duivel. Gelovige mannen uit alle religiën willen vrijwel altijd trouwen met een gave maagd.

  Er is dus een groot conflictpunt tussen de wetenschap en het geloof als het gaat om meisjes en maagden.


  13. Wetenschap maakt seksuele leven mensen lekkerder

  De wetenschap verkondigt dat een vrij en actief seksleven heel goed is voor het libido en om langer te leven. Seks is gezond volgens verklaringen van wetenschappers en monogamie is iets onnatuurlijks. Meisjes die met veel mannen uitnaaien leven op een natuurlijke wijze en kiezen uiteindelijk voor de meest potente man, met de langste, dikste en hardste penis, om sterk en gezond nageslacht voort te brengen, precies zoals in het dierenrijk. Dit is totaal in strijd met de eeuwenoude religieuze leefprincipes voor meisjes.

  De wetenschap probeert het seksleven van mensen juist te stimuleren, via vele hulpmiddelen. Enkele methoden zijn penis verlenging, schaamlip correcties, borstvergroting, schoonheidsmiddelen, make up, maagdenvlies hersteloperaties, ombouwen tot vrouwen van transseksuelen, penis aannaaien bij vrouwen die zich man voelen, en nog veel meer dingen. Dit is ook een groot conflictpunt tussen wetenschappers en gelovigen.

  Wetenschap brengt gelijkheid

  De wetenschap probeert mensen gelijker te maken via allerlei ingrepen en hulpmiddelen, zodat zij meer kunnen genieten van seks en zich beter voelen. Penisverlenging is typisch iets wat de wetenschappers promoten en er onderzoek naar doen. De grote vraag is of de wetenschap alle mannen een penis kan schenken van minimaal 24,651 centimeter, om totale seksuele gelijkheid te realiseren? Dit is immers de grote droom van elke heteroman, om seksueel aantrekkelijk te zijn voor wijfjes en om de uitgerekte vagina's totaal te vullen.

  14. Wetenschap en de relatie met de vrouw

  De vrouw is een hormonaal gestuurd organisme, volgens wetenschappers. De vrouw denkt irrationeel en is een emotioneel organisme. Wetenschappers fabriceren allerlei vibrators en dildo's in alle maten en soorten om de vrouw maximaal uit te rekken en te bevredigen. Gedurende de afgelopen jaren komen er ook kunstvagina's en echte replica's van porno sterren op de markt. Zelfs complete playdolls met een bijna echte huid en een verstelbare vagina zijn al gefabriceerd door wetenschappers.

  Een actief en vrij seksleven voor meisjes en vrouwen is iets wat de wetenschap openlijk promoot. Dit is totaal strijdig met religieuze beginselen uit heilige (kleuter) boeken, waar kuisheid en onderdrukking van seksuele behoeften bijna verplicht is voor meisjes en vrouwen. Dus de wetenschap maakt de meisjes tot hoeren en uitnaaisletten en promoot dat een vrij seksleven noodzakelijk is voor hen. Hierom is er een fundamenteel conflictpunt tussen wetenschappers en gelovigen.

  De hele Westerse wereld is nu heel sterk beïnvloed door de immoraliserende macht van wetenschappers en geleerden. Seks wordt door veel westerlingen gezien als een experiment, om ervan te genieten, je behoeften te bevredigen en om even te trainen. Voor gelovigen is dit iets des duivels, want seks voor het huwelijk is totaal taboe in elk geloof. Maar de vrije, bandeloze seksuele moraal is nu de norm van de volksmassa geworden, en het grootste deel van de (blanke) meisjes leidt nu een vrij en ongeremd leven. Het is algemeen bekend dat westerse (blanke) meisjes en vrouwen overal rondneuken en dus helemaal geen religieuze leefprincipes meer hebben. De hele kuise christelijke moraal is vernietigd en het geloof is verdwenen.

  Voor de mannen is er nu geen zekerheid meer in een liefdes- of seksrelatie, want hij is gereduceerd tot een robot, die moet presteren in bed. Vrouwen selecteren hun ideale sekspartners op een radicale manier en dumpen de zieken en mismaakten. De superman, die aan alle tegenstrijdige eisen voldoet van de veeleisende westerse vrouwen bestaat gewoonweg niet en hierom neemt het aantal echtscheidingen en alleenstaanden alleen maar toe in de hele westerse wereld. Het vinden van een liefdespartner is praktisch onmogelijk geworden en lijkt op een keiharde ratrace, om de gunsten van de totaal uitgenaaide en uitgerekte meisjes en vrouwen. Hierom zijn mannen nu bang voor vrouwen en kiezen er bewust voor om nooit te trouwen of om homoseksueel te worden. Dankzij de wetenschappers is de liefde en de oude romantiek nu verloren gegaan. En dit is een groot verlies voor de hele westerse wereld.


  15. De overeenkomsten tussen de wetenschapper en de religieuze fundamentalist

  Een fundamentele overeenkomst tussen de rasechte wetenschapper en de religieuze fundamentalist zal hieronder beschreven worden.

  De wetenschapper gelooft vaak absoluut in hsijn axioma's, wetten, stellingen, theorieën, modellen, bewijsmethodes en formules, waarbij het wel zo is dat alles bewijsbaar moet zijn, op een rationele en logische wijze.

  En de religieuze fundamentalist gelooft absoluut in hsijn religieuze theses uit de heilige (kleuter) boeken, dogma's en heilige verzen, die totaal irrationeel en onlogisch zijn, zonder enig bewijs.

  Dus absolutisme is een belangrijke overeenkomst tussen wetenschappers en religieuze fundamentalisten. Feitelijk wordt de wetenschapper op den duur ook een wetenschappelijke fundamentalist, met macht en invloed, precies zoals de religieuze fundamentalist.

  Een andere overeenkomst is dat wetenschappers en religieuze fundamentalisten hun kennis en wijsheden baseren op hun eigen heilig verklaarde boeken en geschriften. Hieronder volgt een opsomming.

  Joodse fundamentalisten geloven heilig in de Torah en de Talmoed en geloven zelfs dat hun God deze geschriften heeft geopenbaard. Er mag niet worden afgeweken van de letterlijke teksten uit deze heilige (kleuter) boeken.

  Christelijke fundamentalisten geloven heilig in de Bijbel en geloven dat God hun de kennis erin heeft geopenbaard. Jezus is vaak God zelf en geloven in Jezus op een absolute manier, leidt tot een gegarandeerd bestaan in het paradijs na de dood.

  Islamitische fundamentalisten geloven heilig in de Koran en de Hadiths en geloven dat hun God, Allah genaamd, deze heeft geopenbaard aan Mohammed, die gezien wordt als de laatste profeet. Absoluut geloven in de Koran is verplicht in de islam en het is hierbij toegestaan, om geweld te gebruiken tegen andersdenkenden en ongelovigen. Het islamitisch fundamentalisme is momenteel de belangrijkste oorzaak van regionale oorlogen en bomaanslagen in de hele wereld. Niet alle moslims zijn hierover tevreden, want men verkondigt toch vaak dat islam een geloof van vrede is.

  Hindoe fundamentalisten kunnen kiezen tussen een paar honderd heilige boeken om hun dogma's en doctrines op te baseren. Enkele van de heilige Hindoe of Vedische geschriften zijn bijvoorbeeld: de Veda's, de Bhagavad Gita, het Srimad Bhagavatum, de Ramayan, de Puranas, de Upanishads, de Brahmanas en nog een heleboel andere, waarvan enkele zelfs in ons tijdperk zijn geschreven. Hierom is het Hindoeïsme een pluralistisch geloof, maar lijkt het eerder op een uiterst complexe religieuze filosofie. De Vedische traditie is feitelijk de alleroudste religieuze wetenschap op onze wereld en is volgens onderzoek al minstens 12 000 jaar oud. Het vreedzame en pacifistische karakter van Hindoes in alle delen van de wereld stemt tot nadenken, want ondanks de duizenden stromingen en sekten is er minimaal geweld en gooien Hindoe fundamentalisten liever geen bommen op onschuldige mensen.

  Zelf moet ik toegeven dat ik een Hindoe fundamentalist ben en werk aan de ontwikkeling van een futuristische versie van het Hindoeïsme, welke ik Dewanisme (Dewanism) zal noemen. Geweld tegen onschuldigen en andersdenkenden zal ik altijd afkeuren en eerder pleiten om hen van hogere en zuivere Vedische kennis te voorzien, via een aanval met een kenniswapen, welke ik een soort Hindoe kernbom noem in mijn teksten, om het bewustzijn, geest en ziel naar een hoger bestaansniveau te transformeren, geheel pacifistisch, zodat zij daarna mijn vijanden niet meer zijn. Ik geloof echt dat de wetenschap erin zal slagen om ooit in de toekomst een Hindoe kernbom te maken, zodat er totale wereldvrede zal ontstaan op onze planeet en materiele wapens niet meer nodig zullen zijn.

  De wetenschapper gelooft in zijn eigen heilig verklaarde boeken. Maar er zijn bijna tien miljoen wetenschappelijke boeken geproduceerd, gedurende de afgelopen tienduizend jaar. Echte elementaire en fundamentele boeken zijn echt heilig in de wetenschap, want men gelooft er absoluut in. Elke stelling, formule of axioma uit deze wetenschappelijke werken is volmaakt, absoluut waar en haast heilig, totdat een of andere slimmerik het tegendeel beweert en het bewijst, waarna er automatisch een nieuw heilig wetenschappelijk boek zal worden geproduceerd en oude stellingen verouderd zijn.

  In de wetenschap is alles net zolang waar en absoluut, totdat het tegendeel bewezen kan worden door een of andere geniale persoon, in het heden of in de verre toekomst. Dus geen enkel boek in de wetenschap is eeuwig heilig en men gelooft nooit dat God of een of andere hogere macht enig wetenschappelijk boek ooit heeft geopenbaard, via een of andere avatar of profeet. De enige hogere macht in de wetenschap is het intellect en de ratio van de mens zelf. Hierom is elke wetenschap altijd mensenwerk en kan het verder groeien tot in de eeuwigheid in onze menselijke wereld.


  16. Overeenkomst: Mind control in zowel wetenschap als geloof

  Een andere belangrijke overeenkomst tussen wetenschap en geloof is mind control. Dit zal nader verklaard worden. Mind control betekent het absoluut manipuleren en beheersen van het denken, doen en handelen van een individu, om die persoon te laten doen wat je wil. Het is een vorm van neuronische herprogrammering en het maakt robotten van gewone mensen. Vele reclame technieken van tegenwoordig zijn gebaseerd op theorieën uit de mind control technieken.

  Stel eens de vraag wat wetenschappelijk denken is.

  In het brein van een rasechte wetenschapper zitten er duizenden modellen, fysische theorieën, stellingen, wiskundige formules, fundamentele wetten uit de fysica, en enkele absolute axioma's. De wetenschapper kan mentaal alles doorrekenen en hsijn conclusies of inzichten zijn dan bijna absoluut waar. In elk vakgebied van de wetenschap werkt dit precies zo. En al deze kennis is bijna constant aanwezig in het bewustzijn van een individuele wetenschapper en kan zelfs hsijn gedrag, karakter, dromen, fantasieën en handelingen volledig beheersen.

  Het verhaal van de verstrooide professor die opeens vergeten is, waar hsij zijn bril heeft gezet, is iets wat velen hebben waargenomen. Het hele denken wordt totaal gecontroleerd door alle honderden zaken uit hsijn abstracte denkwereld, waardoor alles totaal gecontroleerd wordt. En dit is een vorm van wetenschappelijke mind control, want alle abstracte dingen uit het eigen vakgebied beheersen de hele psyche en er is vaak geen plaats meer voor andere zaken.

  Mind control technieken werden door het Amerikaanse leger toegepast om het nazisme in Duitsland en de rest van Europa totaal weg te vagen. Men gebruikte toen de nieuwe media als massa indoctrinatie instrumenten hiervoor, zoals de radio en de televisie en slaagde erin om nazisme binnen tien jaar totaal weg te vagen. Adolf Hitler had hetzelfde gedaan tijdens zijn regeerperiode, dankzij zijn geniale propaganda minister Joseph Goebbels. Tot op heden werken de mind control technieken van de massa media door, om nazisme, fascisme, nationalisme en rechts extremisme geen kans te geven in Europa. Hier is al onderzoek naar verricht.


  In het geloof is er ook mind control.

  Een goed voorbeeld van mind control in het geloof is het eindeloos herhalen van heilige verzen, mantras of het eindeloos citeren uit de heilige (kleuter) boeken, om het individu totaal te hersenspoelen en te herprogrammeren tot een soort gelovige robot, die eigenlijk niet meer zelf kan nadenken.

  Het ultieme doel van religieuze mind control technieken is om individuen tot slaaf te maken en hen te laten doen, wat de religieuze leider wil. Alle religiën gebruiken mind control technieken, om hun volgelingen te hervormen tot gehoorzame en betalende gelovigen. Religieuze organisaties misbruiken deze gehersenspoelde mensen en buiten hen totaal uit, door geld af te troggelen of door hen een oorlog te laten voeren tegen ongelovigen. Hierom zijn religieuze organisaties altijd dogmatisch bezig en veroorzaken zij alle oorlogen en problemen op de wereld.

  Het grote probleem op het juridische vlak in alle democratische landen is dat men de heilige (kleuter) boeken niet kan verbieden van de primitieve binaire religiën (Jodendom, Christendom en islam), hoewel deze duidelijk aanzetten tot haat, agressie, geweld, intolerantie en zelfs moord. In alle strafwetboeken is vermeld dat elk geschrift dat aanzet tot haat, moord en belediging in principe strafbaar is en verboden moet worden. Maar dit is tot nu toe niet gebeurd in de democratische landen, want religie kan men niet verbieden. Religieuze haatgeschriften die duidelijk mind control technieken toepassen kunnen dus niet verboden worden en hierom ontstaan er momenteel heel veel problemen met extremisten en fundamentalisten. Men zou echt iets hieraan moeten doen en de strafwetten moeten hervormen op korte termijn, om dit onrecht en hiaat in de wetgeving te herstellen.


  17. Overeenkomst: identiteit als wetenschapper of gelovige

  Zowel het geloof als de wetenschap schenken een zekere identiteit aan een persoonlijk individu. Elke identiteit is een reductie van iets wat je bent als individu en gaat gepaard met identificatie processen en groepsvorming. Het individu raakt op den duur gehecht aan hsijn eigen identiteit en kan er niet meer zonder. Op den duur wordt de identiteit de dominante factor voor alle handelingen, daden en gedachten van het individu.

  Een wetenschappelijke identiteit is niet moeilijk te verkrijgen, want daarvoor kan je studeren. Als je eenmaal doctorandus, doctor, ingenieur, professor, master, bachelor, onderzoeker, promovendus, enz. bent, dan ben je al erkend als wetenschapper. Het individu gelooft dan heilig in de wetenschap en ontkent dat er enige Godheid bestaat, want alleen de mens kan scheppen. Typisch is dat wetenschappers heilig geloven in evolutie theorieën en dat de mens dus uit de aap ontstaan is en niet geschapen is door enige Godspersoon of almachtige creator. Er is een hevige woordenstrijd tussen wetenschappers en gelovigen om te bepalen of de mens nu geëvolueerd is of geschapen is door een of andere God, of een andere hogere macht.

  Een religieuze identiteit bindt het individu aan een specifieke groep en leidt tot kudde gedrag. Er is geen hoog intelligentieniveau nodig om een religieuze identiteit te verkrijgen. Hierom heeft de domme massa altijd een simpele religieuze identiteit om zichzelf enige waarde te geven en om zich te onderscheiden van andere etnische groepen en rassen. Er zijn ook religieuze titels, zoals bijvoorbeeld: priester, pandit, mullah, kardinaal, bisschop, imam, swami, goeroe, avatar, profeet, maharischi, mahatma, rishi, yogi, asceet, spiritalist, medium, enz. Het Hindoeïsme kent de meeste religieuze titels, omdat het de oudste ter wereld is.

  Dus er is een overeenkomst tussen de wetenschappers en de gelovigen, alletwee hebben de mens een identiteit te bieden, waar hsij hsijn eigenwaarde en positie aan kan ontlenen in de samenleving. De klasse der intellectuelen is een heel invloedrijke wetenschappelijke georiënteerde groepering in de maatschappij. In rijke en ontwikkelde landen is deze klasse dominant en hierom is het geloof bijna weggevaagd in de hele Westerse wereld. Men zegt wel dat alleen de dommen nog geloven in iets of de heilige boeken gehoorzamen.

  Geloof leidt altijd tot kastevorming, omdat het uitgaat van kudde gedrag. Mensen willen vasthouden aan hun geloof en vermijden contact met andere kasten. Of zij trouwen absoluut nooit met iemand van een ander geloof of kaste. Ook in Nederland komt dit heel sterk voor bij de vele Hindoe en moslim kasten. Vele Turkse moslims trouwen zelfs alleen binnen hun eigen familie, op grond van hun islamitische tradities en ondermijnen zo de vitaliteit van hun eigen nageslacht. Maar ja, om moslim te zijn hoef je geen hoog intelligentieniveau te hebben, dus hierom vinden zij het niet erg dat hun inteelt kinderen stukken dommer en zwakker zijn dan die van de blanke kasten.

  Op het moment dat een individu een wetenschappelijke of religieuze identiteit heeft, dan zal hsij automatisch zichzelf identificeren met een specifieke klasse of kaste in de maatschappij en hoort dan gelukkig ergens bij. Ergens bij horen is een primaire oerinstinct van de menselijke soort en hierom is een eigen identiteit heel hard nodig in een pluriforme maatschappij. Dit soort dingen zal misschien toch nooit veranderen, want de mens evolueert misschien niet meer verder.

  Paren binnen je eigen religieuze kaste

  De overgrote meerderheid van de gelovige heteroseksuele mannen wil absoluut geen meisje of vrouw uit een andere religieuze kaste, klasse of etnische groep. Vaak is er nog een strikte eis dat de huwelijkspartner maagd moet zijn. Er is een diepgewortelde angst bij deze heteromannen voor de vagina van meisjes en vrouwen uit andere religieuze groepen. Als het om het heterohuwelijk gaat dan zijn mannen heel conservatief, hoewel zij wel kunnen seksen met vrouwen en hoeren uit andere etnische groepen en klassen.

  Maar geloof bepaalt veel meer. Zaken zoals leefgewoonten, paarrituelen, erotiek, spiritualiteit, gedrag, normen en waarden, eetgewoonten, culturele opvattingen over liefde en nog veel andere zaken worden vaak volledig bepaald door een specifiek geloof en hierom is geloof heel belangrijk in het monogame heterohuwelijk, in alle culturen ter wereld. Mensen zijn vaak conservatiever dan je zou kunnen vermoeden, vooral als het gaat om nageslacht voort te brengen, om zichzelf voort te planten. Hierom zal de massa niet snel afwijken van haar geloof en van de eigen cultureel bepaalde opvattingen, want die maken het leven makkelijker en voorspelbaarder. Geloof reguleert zelfs het seksleven van hetero's en ook dit zorgt voor rust en orde binnen liefdesrelaties.


  18. Wetenschappelijk absoluut classificatiemodel der 2002 soorten gemanifesteerde moslims op aarde

  Doordat moslims overal ter wereld voor heel grote problemen en oorlogen zorgen, besloot ik eens om hen wetenschappelijk te classificeren met een religieus/psychologisch beschrijvingsmodel. Alle niveaus van moslimzijn zijn hierin beschreven met een kwantificering, zowel in positieve als negatieve zin. Er is dan meer inzicht mogelijk in het level van de moslim waar je mee omgaat of die uit je omgeving. Alles over dit absoluut classificatiemodel is te vinden in mijn boek, 'Koran: verbieden of herschrijven?'. Zie de link hieronder naar dit boek op mijn site.

 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125

 • 19. Is de wetenschapper failliet verklaard door de domme gelovige massa?

  Slechts een magere acht procent van de hele wereldbevolking is universitair en dus wetenschappelijk opgeleid. De grote massa is dus behoorlijk onwetend over wat wetenschap nu precies is. Hierom beschikt de grote meerderheid van de bevolking niet over enige wetenschappelijke kennis en denkt dus nog primitief of is onderontwikkeld. Men zegt hierom vaak dat de massa dom en ongeletterd is. En ook dit is een groot conflictpunt tussen wetenschappers en gelovigen. De massa is nog gelovig en gelooft dus nog in heilige (kleuter) boeken, die door een of andere profeet geopenbaard zijn door God of een hogere macht.

  Maar de gelovige massa gebruikt wel de eindproducten uit de wetenschap. Enkele contact gebieden tussen gelovigen en wetenschappers zijn de high tech eindproducten die geconsumeerd worden, zoals:

  - Geavanceerde wapens, worden gebruikt om ongelovigen af te slachten tijdens heilige oorlogen.

  - Pilletjes, medicijnen, die haast beschouwd worden als magische tovermiddelen. Vooral de pil en viagra spreken tot de verbeelding van gelovigen en seksverslaafde atheïsten.

  - Internet, mobiele technologie, die de gelovige massa sociale status en meer informatie verschaft over het eigen geloof en die de sociale controle mechanismen alleen maar versterken.

  Dankzij internet forums zijn er nu een soort geïsoleerde cyber kasten ontstaan, compleet met extremistische (religieuze) indoctrinatie, sociale verstoting (bannen, IP blocken), discriminerende sociale controle in cyberspace en sociale cyber censuur. Zodra elk individu al totaal geïndoctrineerd is door een cyber netwerk of cyber community in de toekomst, dan zal de hele moderne maatschappij evolueren tot een versplinterd netwerk van geïsoleerde cyber kasten, vaak gebaseerd op politieke en religieuze ideologieën.

  - milieuvervuiling door de industrie, waar wetenschap toegepast wordt. De massa heeft vaak geen flauw idee wat en hoe de industrie doet met de wetenschappelijke kennis en is er bang voor. Er zijn radicale milieubewegingen ontstaan, die zelfs met geweld de vervuiling willen stoppen.

  De massa houdt vaak vast aan haar eigen geloof in God en beschouwd de wetenschapper als een ouwehoer die vervuilt of die met allerlei links progressieve theorieën komt. In landen waar gelovigen de macht hebben, worden wetenschappers vaak onderdrukt en als slaven misbruikt, door de machthebbers, om meer religieuze macht en invloed te krijgen. Vooral in de islam is dit nu een actueel thema. De eerste islamitische kernbom werd ontwikkeld in fundamentalistisch Pakistan en alle moslims ter wereld waren hier heel trots op.

  Wetenschappelijk denken is iets voor een wetenschapper of academicus, maar niet voor de massa, die nog heilig gelooft in God en in de heilige (kleuter) boeken. Het is heel moeilijk om de massa kennis bij te brengen, want die blijft onderontwikkeld. Maar de massa heeft de macht in een democratisch land en hierom kan de massa de wetenschapper failliet verklaren en verbannen uit de samenleving. Het falen van wetenschappers in het politiek systeem van de Westerse democratische landen is hier het harde bewijs van. Zelfs in Nederland is de wetenschapper al moreel en politiek failliet en heeft de domme massa dus gewonnen.


  20. Wetenschappelijke kennis offeren aan Altecrea

  Volgens de heilige Bhagavad Gita is het offeren van kennis hoger dan het offeren van materiele zaken. Zie mijn onderstaande tekst:

 • Offeren aan Altecrea,(schrijfwerk cel, mijn geloof)
 • Wetenschappers zijn momenteel slaven van geld industrie, radertjes in de kapitalistische economie, slaven van het industrieel militaire complex, onderbetaalde lagere slaven van politieke conglomeraten en domme werkslaven van religieuze machthebbers. Hoe kunnen wij wetenschappers bevrijden?

  Zouden de (hindoe of Vedische) wetenschappers hun slavernij en hun onderdrukking niet moeten beëindigen, door hun wetenschappelijke kennis en de producten van hun onderzoek te offeren aan Altecrea? De ethische wetenschapper van de toekomst moet dus dewanistisch denken en geloven en zal radicaal Hindoe fundamentalistisch moeten denken over zuivere wetenschappelijke kennis en deze alleen ontwikkelen om het te offeren aan Altecrea. Machtige religieuze netwerken wereldwijd moeten deze dewanistische (geniale) wetenschappers uit de toekomst dan levenslang voorzien van onderdak, brood, water, enige luxe en onderzoeks apparatuur, volledig gefinancierd door een krachtig netwerk van gelovigen, die ook kopers zijn van de eindproducten van deze high tech onderzoekers. Dan zullen wetenschappers geen slaven meer zijn van onderdrukkende en uitbuitende kapitalistische bolwerken. Het (dewanistisch) geloof zal dan gewonnen hebben van de wetenschap en de wetenschap zal dan alleen werken voor het dewanistisch geloof en het behoud ervan.


  21. Ter besluit

  Het debat over de conflicten tussen wetenschap en geloof zal nog eindeloos doorgaan, want beide zijn fundamenteel verschillend. De wetenschapper gelooft dat hsij de macht heeft om zelf te scheppen en dat de natuur hem/haar gehoorzaamt. De rasechte wetenschapper wil God zelf spelen op aarde en is een radicale atheïst. De gelovige massa echter zoekt rust en zekerheid in irrationele verklaringen en dogma's uit heilige (kleuter) boeken en wil zich onderwerpen aan een of andere hogere macht, met een naam, een beeld en gezag. Hierom zal deze strijd tot in de eeuwigheid doorgaan. De grote vraag is of de wetenschappers uiteindelijk zullen uitsterven, omdat zij zich niet voortplanten en omdat de gelovige massa wel zorgt voor nageslacht, omdat het de wil van de hogere macht is en hen de macht over de toekomst biedt.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1265 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Religie
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved